Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah'ı sevmeden insanı sevmek mümkün değil. İnsanı et kemik olarak sevmek olmaz. Sevgi, Allah'ın tecellisine olan hayranlıktır.
Allah bazen müminlerin içine insan görünümlü hayvanlar sokabilir, o hayvan İslam'a hizmet eder. Sonra o hayvanı müminlerden ayırır, o hayvan da yalnız bir it gibi bela içinde yok olup gider. Allah, münafığın o son aşamadaki pisliğiyle müminleri muhatap etmez.
Mümin, münafığı av köpeği gibi kullanır. Münafığın çirkin faaliyetlerini gözlemleyerek pisliğin başını tespit eder.
Münafık, müminlerin içinde asalak gibi yaşayan bir varlıktır. Münafığın varlığı müminin dikkatinin ve aklının açılmasına vesile olur.
Parklar güzelliği yaşamak için gelinen cennet mekanlardır. Parkı kirletmek cennet bahçesini kirletmek gibi olur, vicdansızlıktır. Denizleri, parkları çöp kutusu gibi kullanmak ciddi bir ahlak ve vicdan çöküntüsüdür.
İnsan unutmaya açık bir yapıya sahiptir. Kitap, bu unutkanlığı ortadan kaldırmak için sağlam bir kaynaktır. Kitap güzel bir mürşiddir.
Deniz temizliğinin korunması hayati bir konudur, deniz ekmek gibi tertemiz olmalıdır. Denizi kirletmek ahlaki vicdani bir tavır değildir.
Kardeşlerimiz sabırlı olsunlar, 3-5 yıla kadar her şeyin güzelleşmeye başladığını görecekler.
Sayın Devlet Bahçeli'nin vatanseverliği, efendiliği, devlet adamlığı, nezaketi çok güzeldir. Allah kendisine uzun hayırlı ömür versin.
Türkiye'nin mükemmel bir devlet terbiyesi vardır. Dünyaya devletin ne olduğunu ve devlet terbiyesini öğreten millet Türk milletidir.
Tayyip Hocam'ın İngiliz derin devletine asla baş eğmeyen tutumu mükemmel. Milletçe sonuna kadar yanındayız.
Allah'ın ruhu her yerdedir. Dolayısıyla tüm kainat canlıdır.
Kainattaki matematik denge Yaratılış'ın en açık ispatıdır. Bilim, Allah nasıl yaratmıştır sorusuna cevap aramanın sanatıdır.
Tayyip Hocam'ın Musevilerin ibadethanelerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulaması çok güzel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Hayvan barınaklarında hayvanların rahatı, konforu mutlaka düşünülmeli, usulen yapılan mekanlar olmaması gerekiyor.
Müslüman ilhamını her zaman Allah'tan ve Allah sevgisinden alır.
Öğrenciyi kollama, destekleme örf ve adet haline gelmeli. Nasıl bayram harçlığı varsa öğrenciyi her görenin de harçlık vermesi gerekir.
Dini anlatırken ücret alınmasını haram gördüğüm için ben kitaplarımın hiçbirinden telif ücreti almıyorum. Tebliğden para alınmaz.
Ben en çok samimiyet, sevgi, dürüst ve anlaşılır olmaya önem veriyorum, kitaplarımın da insan ruhunu açan eserler olmasına özen gösteriyorum.
Engelli kardeşlerimize her zaman her konuda öncelik vermek ahlakın ve vicdanın gereğidir. Tüm halka engellilerin mağdur edilmemesi yönünde bir eğitim verilmesi gerekiyor. Bu tarz konular akıl ve gönül işidir, ruh eğitimiyle olur.
İstanbul şehrinden daha kompleks yapısı olan hücrenin tesadüfen olduğunu söylemek insanın aklıyla alay etmektir. Evrim aldatmacadır.
Kadere teslimiyet güzelliktir, konfordur, berekettir.
Sokakta sanat olması o ülkenin neşesi, kalitesi, sevinci, bayramıdır. Sokak sanatçılarına tüm kardeşlerimiz destek olsun.
Hz. Mehdi'yi, İsa Mesih'i, İslam ahlakının hakimiyetini, İslam Birliğini, Rusya, İsrail, İran, Ermenistan tüm ülkelerin dost olduğunu göreceğiz.
Tıbbi cihazların bakımı, hastane ortamlarının hijyeni çok mühimdir. Bu konuda yaptırımlar ve düzenlemeler yapılması şart.
Bir çok insan sevgiyi bilmiyor ama Mehdiyet devrinde sevgi yüksek vicdanla, Allah korkusu ve Allah sevgisi ile tecelli edecektir.
Deccaliyet tüm ekonomik krizleri, savaşları organize eden sistemdir. Dünyayı da birbirine düşüren İngiliz derin devleti yani Deccaliyettir.
Sadece samimi olmak yeterlidir, Allah samimi olana mutlaka yol gösterir.
Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir savaş değil tam tersine dostluk, kardeşlik ve birlik olacak. Savaş istemiyoruz.
Çingeneler sanatın üstadıdır. Çingene kardeşlerimiz Türkiye'nin süsüdür, hepsiyle onur duyuyoruz.
Korkudan dehşetten yılmış, ölümden kaçıp gelmiş insana en ufak kırıcı bir söz söylenmez. Suriyeliler Allah'ın bize gönderdiği misafirlerdir.
Alkol insanı mutlu etmez, insanlar sadece mutluluk taklidi yapıyorlar. Aleni bir zehirlenme oluyor, zehirlenme insanı mutlu etmez. Alkol insanı karamsarlığa çeker ve üzüntüyü tetikler, mutluluk hissi oluşturmaz. Tam tersine ruhi çöküntü meydana getirir.
Hücre, koful, havuç, portakal, üzüm, insanlar, tavşanlar, kediler her şeyi tesadüf yaptı demek bilim değil, akıl almaz bir mantık çöküntüsüdür.
Evrim bilim değildir. Her şeyi tesadüfle açıklayan putperest bir inançtır. Sümerlerden, antik Mısır'dan gelen çağdışı bir safsatadır.
Nefret üslubuyla hiçbir konu çözülmez. Museviler ve Araplar Hz. İbrahim'in evlatları. Bu iki evlat birbirlerine kardeş olarak yaşayacaklar.
Deist de ateist de olan çok arkadaşım var. Bu insanların dürüstlüğü güzel bir vasıftır. Münafık ve müşrik ise samimiyetsizdir, ikiyüzlüdür.
Benim gecem, gündüzüm Allah için sevgiyi aramaktır. Ben sevgiye hiçbir zaman doymam.
Kadın akıllı erkekten çok hoşlanır. Aklın olduğu yerde kütlük, zevksizlik, kabalık, anlayışsızlık olmayacağını bilirler.
Kuran'a göre Müslümanlar tek bir aile gibidir. Kuran ahlakı yaşandığında Müslümanın tüm Müslümanlara öz kardeşi gibi bakması farzdır.
Dinimizde kadınların yanında din anlatmak var mı diyenlerin buna dair Kuran'dan delil getirmeleri gerekir. Tek bir delil getiremezler. Hz. İbrahim'in eşi misafir gelen meleklerin yanında gülüyor, sohbet ortamı var, Hz. Musa Hz. Şuayb'ın kızlarına yardım ediyor, Hz. Süleyman Sebe Melikesi'ne havuz yaptırıyor. Kuran'a göre kadınların güvenilir ortamlarda dekolte olması, kadınların yanında din konuşulması haram değildir. Buna haram diyenlerin Kuran'dan ayet göstermesi gerekir. Kuran'dan ayet göstermeyip "bana göre, duyduğuma göre" diye mantık olmaz.
Peygamberimiz'in vefatından bir süre sonra İslam özünden uzaklaşıp şirk dini haline geldi, bu şirk dini katlanarak gelişti ve İslam alemi şirkin içinde boğulur oldu. Deccaliyetin işi o kadar kolaylaştı ki Müslümanların elinden bilimi, sanatı, neşeyi, hayatı aldı ve kolayca ezdi. Biz de Kuran'a göre İslam'da bunların hepsinin meşru ve doğru olduğunu ortaya koyduk.
Bir an önce İsrailoğulları ile İsmailoğullarını barıştırıp, bölgede huzur içinde yaşamalarını sağlamak lazım, yoksa acılar büyük olur. İsrail ve Filistin halkının o güzel topraklarda dostça, kardeşce yaşaması mümkün. Nefreti körüklemek kimseye fayda sağlamaz.
İnsan bir şekilde yemek bulur yaşar, ama insan gibi sevgiyle, aşkın güzelliği içinde, sanat, estetiğin olduğu ortamda yaşamak mühimdir.
Dünya şu an Deccaliyetle Mehdiyetin ilmi mücadelesine şahit oluyor. Ekonomik krizler, yokluklar, sevgisizler Mehdiyetin galibiyetiyle kalkacak.
Aklı zayıflar münafıkların ahlaksızlığını teşhis edemedikleri için cahiliye bilgisine göre yorum yapıyorlar. Mümin Kuran'a göre yorumlar.
Münafık pislik üreten makina gibidir. Vücudun atıklarının temizlenmesi gibi Allah münafıkları uzaklaştırarak Müslümanları temizler.
Vahşi köpekler ölecekleri zaman yalnızlığı seçer. Münafıklar da manen ölümü gerçekleştiği için vahşi köpek gibi yalnızlığa kaçar.
Müminin üslubu her zaman dengeli, tutarlı, akılcı, affedici olur. Kuran dışında bir üslubu olmaz.
Mümin her yerde iyilik, temizlik, güzellik, kalite ve candanlık arar.
Kız arkadaşlarımın hepsi iyi eğitimli, kaliteli, güzel ahlaklı, sadık ve vefalı insanlardır. Hepsi birbirinden klas, birbirinden nezihtir.
Tayyip Hocam İslam aleminin birleşmesi için güzel bir gayret içinde, Allah gayretini makbul etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Türkiye'nin Mehdiyetin kalesi olduğunu bildiğinden Türkiye üzerinde böyle baskı kurmaya çalışıyor. Ama asla başarılı olamayacak.
Hepimiz Hz. Adem'in evlatlarıyız. Hiçbir ırkın bir diğerine üstünlüğü yoktur.
Benzemek Mehdilik için delil olmaz. İslam ahlakkı dünyaya hakim olduğunda, herkes birbirini kardeş olarak sevdiğinde, İslam Birliği oluştuğunda bu güzelliklere vesile olan insana "sanki Mehdi gibi" diye hüsnü zan ederiz.
İyilik, güzellik, temizlik, neşe, sanat, kalite isteyen tüm gençlerle ittifak halindeyiz. Gelenekçi ortodoks sistemde kalite arayışı yoktur.
Hz. Süleyman müthiş zevkli ve akıllı bir insan. O'nun sanat zevkini, güzellik anlayışını görmek bir çok insanın imanına vesile oluyor.
Tebliğde güzel ve yakışıklı insanlar, bakımlı mekanlar, gösterişli hayatlar kullanılması Kuran'da Hz. Süleyman'ın yöntemi olarak bildirilir.
Plaja giden, bikinili kadınlarla aynı ortamlarda bulunan bazı kişilerin dekolteye karşı samimiyetsiz bir tepkileri oluyor. Bunun sebeplerinden biri de dinin hayatın dışında olduğuna ya da din olduğu yerde neşe, güzellik, müzik, sanat olmayacağına inanmaları. Dinin içinde hayat olmayan ölü bir sistem olduğuna inananlar bizim cıvıl cıvıl neşe dolu hayatımızı görünce önce şaşkınlık yaşıyorlar. Ama yavaş yavaş Kuran Müslümanlığının alabildiğine özgürlük olduğunu görüyorlar ve İslam'dan uzak durmaları ortadan kalkıyor.
Şeytan insanlardan intikam almak için fıtratı bozuyor. Kadının kadın gibi erkeğin erkek gibi olması gerekir.
Kadınları ezerek, güzelliklerini yok ederek sevgiyi, aşkı, tutkuyu ortadan kaldırmak istiyorlar. Kadın güzelliği muhteşem bir nimettir.
Sayın Devlet Bahçeli çok kaliteli ve nezih bir insan. Bazı İngiliz derin devleti özentileri Bahçeli'nin derinliğini anlayamıyor, değerlendiremiyorlar.
Müslümanlar birbirinin velisidir ve birbirini korumakla yükümlüdür. Müslüman tüm Müslümanların en iyi, en mutlu olmasını ister.
İslam topluca yaşanan bir dindir, Müslümanlar Müslümanlarla birlikte yaşamaktan zevk alır. Münafık ise çakallık ve dinsizlik arayışındadır.
Münafık uyuz köpek gibi yalnız gezmek ister, tek başına bir köşede hayatı son bulur. Münafık Allah'ın anılmasını duymak istemediğinden yalnız kalmak ister ve İslam'ın yayılmaması için küfre destek verir.
Münafık istediği gibi züppelik, çakallık yapmak hedefindedir. Çakallığının, sinsiliğinin engellenmesini istemez, bu yüzden özgürlük talep eder.
Toptan tüm Musevileri düşman olarak görmek cehaletin ve gelenekçi ortodoks eğitimin nasıl bir felaket olduğunun delilidir. Allah Kuran'da Kitap Ehli'nden kadınlarla evlenebilirsiniz, onların yemekleri size helaldir diyor. Kuran'a göre Kitap Ehli dosttur. Düşmanlık ve nefreti telkin eden anlayış en çok Müslümanlara zarar veriyor. Allah nefret duygusuyla değil şefkatle hareket etmemizi ister.
Bazı insanlar az bir bağla Allah'a bağlanıyor, arada sırada Allah'ı hatırlıyorlar. Öyle olmaz. Allah'la bağlantıda milim santim boşluk bırakmadan keskin bir dikkat olması gerekiyor. O zaman insan gerçek anlamda mutlu olur. Allah'tan uzakta olan ise sürekli savrulur.
İnsanların mutluluğu aramamaları anormalliktir. Mutluluk, her şeyin sahibi, merhametli, sonsuz akıl sahibi Allah'a bağlanmakla olur.
İnsanların çoğu işlevselliği esas alıyor. Giyim zevki, kalite, sanat, güzellik arayışı neredeyse hiç olmuyor. Bu vahim bir durumdur. Çoğu insan arasında güzelliği öldürme anlayışı gelişmiş durumda. Güzelliği isteyeni ve bakımlı olanı suçlu gibi görüyorlar, öte yandan güzelliği takdir edecek, beğenecek kimseleri de olmuyor. O zaman gelişmek, iyi olmak, güzelleşmek için hiç çaba göstermiyorlar. İyilik, güzellik, sanat, neşe, sevgi, klaslık hayatlarından çıktığında ise boğucu, şizoid, bencil ve içine kapalı bir yapı gelişiyor.
Allah'ı bırakan insan feci şekilde savrulur. Allah'a sıkı sıkıya sarılmak, Allah'ı hiç bırakmamak gerekir.
İnsan zayıf yaratılmış bir varlıktır. Allah'a kendini bağlamayan insan karamsar, içine kapalı, şizoid bir karakter geliştirir.
Sevgiye duyulan özlem Kuran Müslümanlığına duyulan özlemdir. Bu özlemin artması Mehdiyetin an meselesi olduğunu gösteriyor.
Kuran ruhunun her yere dalga dalga yayıldığını görüyoruz. İnsanların sevgi, kardeşlik ve dostluk arayışı bu ruhun alametidir
Kuran ahlakına dayalı akılcı bir sevgi, şefkat, olgunluk anlayışının insanlara benimsetilmesi gerekiyor. Bu da gelenekçi anlatımla olmaz.
İbadethanelere saldırmak Kuran'a göre haramdır. Mescidler, sinagoglar, kiliseler Allah'ın korunmasını emrettiği kutsal mekanlardır. İbadet eden insanlara çelik kapıları tekmeleyerek tepki göstermek kahramanlık değil, akılsızlık, görgüsüzlüktür. İbadethaneye saygı gösterilir.
Arap düşmanlığı da İsrail düşmanlığı da özel kışkırtmayla elde ediliyor. Sevgisiz insanların nefret politikalarına karşı sabırlı anlatım şart.
Arap Birliği'nin ağır, monoton, soğuk üslubu çok yanlış. Çözüme kavuşması gereken acil konular olduğunda ağır davranmak çok çirkindir.
Tayyip Hocam'ın Körfez görüşmeleri inşaAllah faydalı ve etkili olur, çalışkanlığı ve İslam alemi için gayreti çok güzel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

Masonluk en az 10 bin yıllık bir tarikattır. Nemrud da Firavun da masondu. Ahir zamanda masonluk Mehdiyetin hizmetinde olacaktır.
Hata yaptığında hiç tevil yapmadan dürüstçe özür dilemek kaliteli insan ahlakıdır.
Kuran ahlakını yaşayan bir mümin insanları kendi çocuğu gibi korumakla, değer vermekle, sahip çıkmakla yükümlüdür. Velayet sistemi budur.
Biz dünyaya kendimizi tanımak, kendi kendimizi sevmek için geliyoruz. Kendisini sevmeyi öğrenemeyen cennetten zevk alamaz. Allah için sabreden, güzel ahlak gösteren insan kendisine gösterilen saygının haklı ve doğru olduğunu görür. Cennette bundan zevk alır.
Saygı, samimiyetten uzak yapmacık tavırlar yapmak değildir. Saygı derin sevme ve koruma hissidir. Karşındakini kendinden daha çok korumaktır.
Vicdanın muazzam bir gücü vardır. Vicdan sesini dinlemeyeni ezer, cehennemi yaşatır. Vicdan kendisini dinleyeni ise mutlu eder.
Gerçek elit Allah'ı seven, Allah'tan korkan, sanata, nezakete, kaliteye, görgüye değer veren, sevgiyle merhametle davranan insandır.
Toplumun önde gelen kesimine tebliğ yapmak Kuran'da bildirilen bir yöntemdir.
Betonlaşmanın durdurulması hayati bir konudur. Yeşillik, bağlık, bahçelik alanların bir an önce genişletilmesi gerekir.
Komünizmde din, aile, ahlak ve devlet yoktur. Komünal toplum anlayışı vardır. Zor ve dehşet sistemidir, baskıya dayanır. Komünizm zor ve şiddetle sosyal adaleti sağlamak iddiasındadır ve bu yüzden acımasızdır. İslam da ise sevgiyle sosyal adalet sağlanır.
Allah Müslümanların kurşunla kaynatılmış binalar gibi birlikte olmalarını bildirmiştir. Münafıklar ise ayrılıp dağılmayı savunur. Dağılıp ayrılmamak, birlik olmak Müslümanlara farztır.
Hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı, olmaz. Hocalık, alimlik iddiam yok. Ben sadece samimi bir Müslümanım.
Sokak sanatçıları o ülkenin güzelliği ve neşesidir. Sokak sanatçılarına hem belediyeler hem halk sahip çıkmalı.
Allah iman edenlerin canını çok güzellikle alır, kişi hiç korkmaz, tedirgin de olmaz.
Gençlerin talebi hep sanat, güzellik, kalite, temizlik. Bu talepleri Kuran Müslümanlığına olan sevgilerini gösteriyor.
15 Temmuz Türkiye'yi toptan teslim almaya yönelik bir girişimdi. Bu girişimin geri püskürtülmesi milletimiz için bir zaferdir.
Kadınlar özgür olduğunda, güzellik, neşe, sanat baskı altına alınmadığında İslam ahlakı dünyaya çok hızla hakim olur.
Tüm kainatta ritm ve ahenk vardır. Dans İslam'da yasak değildir, nimettir, güzelliktir.
Allah sevgisi ve Allah korkusu olmadığında insanlar adım adım kaliteden, temizlikten, görgüden uzaklaşıyor, hiçbir şeye özen göstermiyorlar.
Turist sayısının artması için kalitenin, sanatın, özgürlüğün artması temel şarttır. Özgürlüğün ve sanatın olmadığı yere kimse gitmek istemez.
İnsan çok samimi olursa Allah'ı çok severse Allah onun hayatını çok güzel yapar.
Bir kadının güvenilir, helale harama dikkat ettiğini bilmek bir erkek için çok heyecan verici, hayranlığını arttıran bir güzelliktir.
Kız arkadaşlarımın güzelliğinin ana sebebi iman, akıl, temizlik ve güzel ahlaktır. Her güzelliği Allah yaratır.
İnsanın yaratılış amacı sevgidir, insan yaratılış amacından uzaklaştığında cehenneme düşmüş gibi olur.
Depremlerin çoğalması ahir zamanın en belirgin alametlerinden biridir.
Zıtlıkların olması imtihanın gereği ve Allah'ın varlığının mucizevi bir delilidir. Zıtlıklar Allah'ın sanatlarından biridir.
Sayın Devlet Bahçeli, rahmetli Başbuğ Türkeş gibi muhterem ve değerli bir insan. Tarih ileride kendisini altın harflerle anacak.
Şiddet şiddeti doğurur. Müslüman her zaman akılla, ilimle, itidalle hareket etmekle yükümlüdür.
Sinagoglar, kiliseler Müslümanlara emanet olan mekanlardır. Bir Müslüman asla ibadethaneye saldıramaz.
İngiliz derin devletinin en sinsi siyasetlerinden biri cahil, görgüsü eksik kesimleri kolay galeyana getirip kışkırtmaktır. Cahil insanların eylemleri çoğunlukla kendilerine zarar veren bir hale dönüşür. İngiliz derin devleti bu kesimlerin duygularını provoke etmeyi çok iyi biliyor. Bu kişilerin hassas olduğu konuları gündeme getirip sokağa döküyor, şiddet olayları oluşturuyor sonra da eziyorlar. Ortadoğu halkının çoğunun akılcı davranmayacağını bilip duygusallığını kullanıyor, nasıl tahrik edip yönlendireceklerini iyi hesaplıyorlar.
İngiliz derin devleti Filistinlileri 1900'ün başından beri adım adım topraklarından atmak için ince bir siyaset izliyor, bu sinsi siyasetin temelinden biri de Filistinlilerin üzerindeki baskının artmasını sağlamak. Bunun için bir kaç kişiyi kışkırtıp şiddet körükleniyor, bu şiddete karşılık olarak da mazlum Filistinlilerin ezilmesi ve göç etmesi sağlanıyor. Kör bir açmaz oluşuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2017> Daha Fazla

Abartılı makyaj diye bir şey yoktur, yakışan makyaj vardır. Kadınlar nasıl beğenip seviyorlarsa öyle makyaj yapsınlar. Kimse karışmasın.
Allah Kendi yolunda samimi olana mutlaka bereket, bolluk, güzellik verir.
İnsan ruhu hep güzelliği arar, en güzeli görmek ister. Güzellik, nur, temizlik tebliğde çok önemli konulardır.
Allah'ı çok sevmek ve Allah'a çok dikkatli teksif olmak samimi mutluluğu ve neşeyi getirir.
Türkiye Mehdiyetin kalesidir, deccaliyetin pençesi bu yüzden Türkiye'ye geçemiyor.
İmanla süslenmiş neşe güzeldir. Neşe Allah sevgisinin, imanın bir tezahürüdür.
Kuran'ı yeterli görmeyip hurafe denizine dalan belanın içine dalmış olur. Kuran özgürlüktür, neşedir, hayattır, kalitedir.
Mısır ile Türkiye iki kardeş ülkedir. Mısır halkı bizim dostumuz, kardeşimizdir.
Sanatçı kolay yetişmez. Sanatçı nimet, zenginlik ve güzelliktir. Sanatçıların değerinin iyi bilinmesi gerekir.
Benim kız arkadaşlarım beni Allah aşkıyla, sadakatle, tutkuyla çok severler.
Kıskançlık insanın hem aklını hem bedenini tahrip eder.
Komünist sistem sosyal adaleti baskıyla sağlamaya çalışır. Kuran ahlakına göre sosyal adalet sevgiyle, imanla ve şefkatle sağlanır.
Mümin malını Allah için vermekten mutluluk duyar. Münafık ise malını delice bir hırsla sahipler, malını vermeyi bir nevi kayıp gibi görür. Mümin malı yığıp biriktirmez, sürekli dağıtır. Malı dağıtmak Rahmanidir.
İman zafiyeti olduğunda insanlara bencillik hakim oluyor, bencil olan karşısındakinin iyiliğini, hayrını düşünmediği için sevgi oluşmuyor.
Kuran ahlakına göre yaşandığında herkes birbirini kendi öz kardeşi gibi koruyup kollar. O zaman fakirlik, yokluk ve açlık kalmaz.
İnsan Allah'ı unutmaya yatkındır. Özenle, keskin bir dikkatle Allah'la bağlantıyı devam ettirmek lazım.
Hayatın anlamı Allah aşkını bulmak, Allah aşkıyla Allah'ın varlığında erimektir.
Gözün gördüğü kalitede ve netlikte hiçbir kamera yok. Allah mükemmel bir sistem yaratmış.
Çarpık kentleşmenin ortadan kaldırılması için önce bir ruh devrimi, manevi bir coşku gerekiyor. Bu da ancak Mehdiyetle olur.
Bir insanın hatasından pişman olduğunu dürüstçe, akılcı bir üslupla, samimiyetle göstermesi önemlidir.
İsrail'in protesto ve tepkileri sert yöntemlerle bastırmaya çalışması yanlış ve çirkin bir yöntem. Bu eski mantığı tamamen bırakmaları gerek. İsrail, dindar Musevilerin protestolarını da benzer şekilde çok kaba yöntemlerle bastırıyor. Bu kaba anti demokratik yöntemleri bırakmalı.
İsrail ile Filistin arasındaki duvarları yıkalım, Filistinli kardeşlerimiz topraklarına dönsünler, o topraklarda güzel bir medeniyet inşa edelim. İsrail-Filistin barışının sağlanmasında Türkiye öncü olsun. İki halkın en güzel şekilde yaşayacağı barış, sevgi dolu bir ortam oluşturalım.
İsrail ile Filistin arasındaki meseleyi açmaza sokacak yöntemler değil, barışı tesis edebilecek akılcı yöntemler uygulanması önemlidir. İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış için çaba gösterelim, Filistinli kardeşlerimiz topraklarına geri dönebilsin, her türlü şiddet kalksın.
Her şeyi yaratan Allah'tır. Yazıyı yazdıran Allah'tır. Konuşmayı yaptıran Allah'tır. Tüm güç ve kuvvet Allah'a aittir.
Akılsızca şiddet eylemi yapanların amacı İsrail'i değil Müslümanları yıldırmak. Filistin halkını o topraklarda yaşayamaz hale getiriyorlar. Filistin adına şiddet eylemi yapanlar Filistinli sivillerin kendi topraklarını terk etmesine sebep oluyorlar. Zararları sadece Müslümanlara. Filistin'i tamamen Müslümanların elinden almak için en şeytani yöntem izleniyor. Bir kaç kendini bilmezin saldırganlığı neticesinde tüm Filistin halkı zarar görüyor. Oysa iki halk iki Peygamberin çocukları bir arada kardeşçe yaşayabilirler. Osmanlı zamanındaki gibi barış içinde huzurla yaşarlar.
İngiliz derin devleti Filistin'in haritadan silinmesini istiyor, bu yüzden bir avuç adamı kullanıp iki tarafı birbirine karşı tahrik ediyor. Bir avuç İngiliz derin devleti yancısının yaptığı eylem İsrail'e "kendini koruma hakkı" oluşturuyor ve Filistin toprakları adım adım eriyor.
İngiliz Derin Devleti 3. İntifadayı başlatıp Müslümanlarla Yahudileri karşı karşıya getirmek, Türkiye'yi de çatışmanın içine çekmek istiyor.
Allah her şeyi bir hikmetle yaratır. Hikmetsiz hiçbir olay yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kıbrıs'ta iki taraf arasında pasaport, vize olmasın, iki halk kardeş olarak yaşasın. Ancak toprak vermek diye bir şey söz konusu olamaz.
Kuran en mükemmel ahlak sistemini öğretir. Allah'ın bizden en çok istediği samimiyettir. Alabildiğine samimi olacağız.
Darwinizm'in okutulacağı ders pagan dinleri bölümüdür. Darwinizm'i biyoloji dersinde bilim gibi okutmak çok yanlış.
Neve Şalom Sinagogu başta olmak üzere Musevi kardeşlerimizin tüm ibadethaneleri koruma altına alınmalı. Masum insanlara saldırmak yakışıksız. İnancımıza ve milletimizin örfüne göre ibadethaneler dokunulmazdır.
Müslüman zorluklar da olsa engeller de olsa müminlerle birlikte olur. Mal, mülk, gelecek korkusu için Müslümanları terk etmez.
Münafığın dehşetli gelecek korkusu vardır ve malının zarar görmesinden korkar. Müslümanların yanında menfaat için kalır, menfaat için gider. Münafık hırsla malı yığıp biriktirir. Müslüman ise malını Allah için sürekli dağıtır.
Münafıkların en ahlaksızca yönlerinden biri Allah'ın adını ve Kuran ayetlerini kendi kötülüklerini tevil etmek için kullanmalarıdır.
Allah kesintisiz hayat ve nimet veriyor, ama bazılarının aklına ara sıra bu nimeti verenle bağlantı kurmak geliyor. Bu çok büyük ahlaksızlık.
Bazı insanlar gaflete düştüğünü fark eder, sonra düzeltirim der. Böyle olmaz. Yüksek bir sadakat ve yüksek bir samimiyetle Allah'la bağ olmalı.
Sevgi, merhamet, şefkat olmayınca saygı da olmuyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan insan hiçbir şekilde karşısındakine saygıyı kaybetmez.
Sümerlerde, Asurlarda, antik Mısır'da hep tesadüf putu vardı. Darwinizm de tesadüf putunu savunan batıl putperest bir dindir.c
Gençler arasında dostluğu pekiştirmek lazım. Herkesin birbirine selam verdiği, arkadaş olduğu, dostluğun hakim olduğu bir ortam olmalı.
Türkiye Musevileri Türkiye'nin vatandaşı olan insanlar, bu insanları rahatsız etmek çok çirkin. Neve Şalom Sinagogu önünde protesto olmaz. İbadethane önünde protesto olmaz. Dindar insanlar tedirgin edilmez. Bu, Kuran ahlakına ve milletimizin örfüne uygun değildir.
Sevgisizlerde düşman sayısı çok. Ermeni'den Kürt'ten Alevi'den herkesten nefret ediyorlar. İnsanları farklı yaratan Allah'tır. Bu güzelliktir. Hepimizi Allah yarattı. Hepimiz Adem ve Havva'nın çocuklarıyız. Hiç kimsenin ırkından dolayı bir bir diğerine üstünlüğü yoktur.
Kuran'daki Allah'ın hükmünün dışında hüküm olmaz. En güzel en doğru hüküm Kuran'dadır. (Ankebut Suresi, 51: Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.)
Peygamberimiz'in verdiği hüküm farziyet oluşturmaz. Altın kullanılmasını kendi döneminde sosyal sebeplerle yasaklaması altını haram kılmaz.
Türkiye'deki imkanları değerlendirirken ölümden kaçmış mazlum Suriyelilere yapılan yardımı gündeme getirmek vicdanlı bir üslup olmaz. Suriyelilere yapılan yardımı vicdan sahibi tüm insanların sevinç vesilesi olarak görmesi gerekir. Aksi merhamet duygusuna yakışmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2017> Daha Fazla

Museviler ve Hristiyanlar Türkiye'nin süsü ve güzelliğidir. Onların Türkiye'den gitmesi mutluluk duyulacak bir durum değildir.
Peygamberimiz (sav) döneminde Museviler ve Hristiyanlara nezaket, hürmet ve saygı vardı. Onları düşman görmek Kuran'a uygun değildir.
Üniversitelerin tüm binalarının temiz, bakımlı ve ferah olması önemlidir. Gençlerin her yönden rahat edeceği okullar olmalı.
Gençlerin üzerindeki baskı kalktıkça dünya daha güzel olacaktır. Deccaliyetin büyüsünü ilmi çalışmalarımızla adım adım kırıyoruz
Yiyecek satan yerlerin temizliği temel bir meseledir. En tehlikeli hastalıklar hijyen olmayan ortamlarda bulaşır.
İnsanı en çok etkileyen duygu güzelliktir. Özellikle kadın güzelliği insanların bilinç altında en çok etkilendikleri nimettir.
Gerçek İslam Kuran'da anlatılan İslam'dır.
Kadınları güzelleştiren en önemli şeylerden biri özgürlüktür. Kadın özgürce yaşayabildiği zaman hayat bulur. Biz kadın özgürlüğünün esas olmasını istiyoruz, kardeşlerimiz sevgisiz, baskıcı, nefret dolu tiplerin sözlerini hiç ciddiye almasınlar.
Şu an tüm Türkiye Mehdiyet ruhunun bereketinin güzel etkisi altında, bu gittikçe artarak devam edecek ve netice çok güzel olacak inşaAllah.
İyiler ittifak ederse kötülerin gücü olmaz. Bu yüzden tüm sevgi dolu iyi insanlar bir araya gelip ittifakla hareket etmeli.
İngiliz derin devleti Katar'dan başlayıp Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ı ezmek istiyor. Bu oyuna gelmesinler.
Kardeşlerimiz biraz sabretsinler, her şey güzel olacak. Türkiye sanatın, kalitenin, güzelliğin, neşenin merkezi haline gelecek.
Liberal sistemde telif gücü daha iyi gelişiyor. Baskıcı sistemlerde insan dimağı dumura uğrar, insani vasıflar ortadan kalkar.
Ahir zaman güzel bir dönem. Allah'ın izniyle Hz. Musa'nın mübarek sandığını da göreceğiz.
Aleviler sevgi insanıdır. Aleviler insanı, bitkiyi, hayvanı severler. Alevilerin aydınlığı bağnazlığa karşı güzel bir kaledir.
Allah'ı sevmeyi Allah'tan korkmayı bilmeyenlerin bakışlarında sevgi, güzellik, şefkat, derinlik olmaz.
Kıyamete en yakın dönemde dünyada Müslüman kalmayacak. Kıyamet küfrün başına kopacak. Cennet ehli kıyameti güven içinde izleyecek.
Kuran'ı yaşamak için tüm benliğiyle Allah'a yönelen ve teslim olana Allah sevecek dostlar yaratır.
İnsanın yapısında bencilliğe eğilim vardır, ancak insan Kuran'ın terbiyesine göre yetiştiğinde sevecen, merhametli, halim ve candan olur.
İnsanların çoğu kendilerini gerçekten samimi seven olmadığını düşündükleri için yalnız kalmak istiyorlar. Allah'a teslim olana Allah seveceği insan yaratır.
Müslüman olarak biz Kuran'da anlatılan cennet ruhuna talibiz, bu ruhun heyecanını, coşkusunu, neşesini yaşamak idealimiz.
Bazı kardeşlerimiz İngiliz derin devletini daha yeni yeni anlıyorlar ve Türkiye'nin ne kadar fevkalede dönemden geçtiğini kavrayamıyorlar. İngiliz derin devletine açık açık karşı duran bir tane lider var o da Tayyip Hocam. Bu yüzden milletçe milli liderin etrafında kenetlenelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran'da anlatılan velayet sistemi tam uygulansa dünya müthiş refah içinde yaşar, herkes herkesi kollar.
Biz hologram gibi sadece Allah'ın gösterdiği görüntüyü yaşıyoruz. Eğer, "Ya Rabbi Seni çok seviyorum, ben bir hiçim, tek varlık Sensin. Her yer Senin güzelliğin, ben Senin tecelline aşığım, bana tecelli et” dersen Allah sana her türlü güzelliği nasip eder. Allah'a ne kadar teslim olursan o görüntüler o kadar güzelleşir. Allah'ın varlığında eriyene Allah her türlü güzelliği yaratır.
Kuran'a göre Müslüman ihtiyaçtan arta kalanı infak etmekle yükümlüdür. Bu, velayet sisteminin özüdür. İslam'da bencillik yoktur.
Romantizm aklın bir kenara konulması demektir. Akıl bir kenara konduğunda sevgi ve aşk kalmaz. Sevgi ve tutku akılla gerçek zeminine oturur. Akılcı olduğunda affedersin, cesur olursun, bencil olmazsın. Romantizmde ise insan çıkar için sevdiğini harcayabilir, affedemez, cesaret gösteremez.
Kadın iffetini ve onurunu koruyan, namusuna titiz aynı zamanda bakımlı, cazibeli ve güzel olacak. İnsanlarda kadına saygı ve hürmet gelişecek.
Güzellik ve kalite ortadan kaldırıldığında toplumda neşe kalmıyor, içe kapanma ve ardından hızla çöküş geliyor.
Akıl, bir insanın isteyebileceği en güzel imkandır. Akıl olduğunda iman, isabetli düşünme, sevgi ve derinlik olur.
Türkiye'nin güçlü olmasının yolu görgü, kalite, samimiyet ve sevgidir. Türkiye çok kaliteli ve sevgi dolu olursa dünya lideri bir ülke olur.
İnsan Allah'ı ruh derinliği ve kesintisiz bir bağlantıyla severse, o zaman aleyhine hiçbir şey gelişmez. Her şey o kişinin lehine olur.
Manevi haz, sevginin ve sevgi derinliğinin verdiği tarif edilmez bir zevktir.
Dünyanın en güzel varlıkları olan kadınların baskı altına alınması beni çok rahatsız ediyor.
Bencillik, dünyanın geçiciliğinin bilinmesiyle ortadan kalkar. Egoistlik insanı çirkinleştiren, itici yapan bir haldir.
Peygamberimiz (sav) Mehdiyet devrinde çok büyük bolluk olacağını, ihtiyaç içinde kimsenin kalmayacağını bildirmiştir.
Televizyon programlarının iç açıcı, kültürü artırıcı olması önemlidir. İnsanlara tepeden bakan, soğuk, çözüm getiremeyen, ne kadar kültürlü olduğunu vurgulamaya çalışan kişilerin saatlerce konuştuğu programlar sadece beyin yorucu oluyor. İnsanlara bir şey kazandırmıyor.
Yabancı basında evrim teorisine indirdiğimiz ilmi darbe hemen her gün haber oluyor.
15 Temmuz bir işgal denemesiydi, Allah ayaklarına doladı. Bunun bir işgal girişimi olduğunu yayınlarda ilk deşifre eden benim.
Turizm sanat ve kalitenin artmasıyla gelişir. İnsanlar hep güzellik arar.
Ben sevmeye de beni seven insanın sevgisine de doymam. Sevgi ve tutku sonsuzluğa açılan bir güzelliktir, sevgiye sınır konulmaz.
Dünya deccaliyetin azgınlığından bunalmış durumda İnsanlar sevgisizlikten kalitesizlikten şikayet ediyorlar. Bu şikayetler Mehdiyetle bitecek.
Kız öğrenciler için büyük yurtlar yaptırmak çok büyük sevap olur. Hayırseverlerimiz bu konuda daha atak olabilirler.
A9 TV en özgür fikir ifade edilen kanaldır. Her görüşten, her dinden, her ideolojiden insan A9 TV'ye çıkıp fikrini ifade ediyor.
Tayyip Hocam'dan istirham ediyoruz; kaliteyi, sanatı mutlaka ön plana alalım, bir an önce Kalite Sanat Bakanlığı olsun. Kalitesiz heykel mi hiç heykel olmaması mı, hiç heykel olmaması daha iyi. Kalite Sanat Bakanlığı olursa kaliteyi denetlemek kolay olur.
Birleşik Arap Emirlikleri temiz bir Müslüman ülke ancak İngiliz derin devletinin ajanları ve yancıları ülkelerinde düzen kuruyorlar. Katar krizi de Müslümanı Müslümana kırdırmak için İngiliz derin devletinin bu yancılarının bir oyunudur.
Batı'nın Türkiye karşıtlığının temelinde Türkiye'de sanat ve kaliteye önem verilmediğini görmeleri var. Türkiye'nin mutlaka kalitenin, sanatın, güzelliğin önünü açması gerekir. Eğer kalite ve sanatta gelişme olursa Türkiye karşıtlığı biter.
İsa Mesih'in yeniden dünyaya geleceğini ve Onun devrinde İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını Allah Kuran'da bildirmiştir.
Gerçek bir kalitenin, sevgi derinliğinin ve temizlik disiplininin yerleşmesi ancak imanla, Allah sevgisiyle ve Allah korkusuyla olur.
Bilim evrim olmadığını, yaratılışı ve yaratılıştaki harikaları anlatıyor. Gençlere bilim diye Sümerlerin pagan dini anlatılmamalı.
Kainat tesadüflerin eseri değildir. Kainat üstün bir aklın, Allah'ın eseridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sporun teşvik edilmesi bir devlet politikası olmalı. Spora önem verilmediğinde ciddi sağlık sorunları oluşuyor.
Hurafeye dayalı Kuran dışı din anlayışının çok zevksiz, karanlık bir dünyası var. Bu karanlık yavaş yavaş tamamen ortadan kalkacak.
Ben monotonluktan hoşlanmam, iç dünyam çok zengindir. Müzikte, dekorasyonda, sevgide monotonluk istemem, hep artış ve gelişme isterim. Kesintisiz güzellik prensibi vardır bende. Her şeyin en güzel olmasını isterim, en güzel olduğunda daha da güzelleşmesini isterim.
Kuşların tüylerindeki renk cümbüşü ve estetik tesadüfen oldu diyorlar. Tesadüf güzellik, simetri, estetik bilmez.
Bencillik gençlerin canını çok yakıyor. Kendisine değil insanların dertlerine öncelik veren ahlak güzeldir.
Kadınların çoğu mutsuz yaşıyor, sevecek insan bulamıyorlar. Kadınların sevme gücüne ket vurulmuş durumda. Kadına saygı duyulan ortam oluşsun, kadınlar kendilerini güvende hissetsinler ki gerçek ruhlarını yaşayabilsinler.
Özel harekat okullarının sayısı mutlaka arttırılmalı. Hem asker hem de özel harekatçı sayısının artırılması terörle mücadelede önemlidir.
Beynin içinde tat alan, duyan, gören, hisseden biri var. Materyalistler ve evrimciler bu gerçeği hiç akıllarına dahi getirmek istemiyorlar. Lenin de maddenin gerçekliğinin yani beynimizde bir görüntüyle muhatap olduğumuzu hiç düşünmek istemiyor, bunu tehlike olarak görüyordu.
Evlilikte kadın ve erkeğin ruhu tek insan ruhu olacak ve o ruhun aklına göre hareket edilecek. Biri diğerinden üstün anlayışı olmaz.
Dünyanın her yerinde dine ve geleneklere ekler yaparak erkek egemen bir dünya oluşturmuşlar. Kadına hak ettiği saygı Mehdiyet'le gelecek.
Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerini hatırlamak müminlerin kalbine ferahlık verir.
Gençlerin kalpleri Kuran ve Mehdiyet ışığıyla pırıl pırıl maşaAllah, bağnazlıktan uzak Kuran Müslümanlığına uyan bir nesil yetişiyor.
Çocuklar için bazı bilgisayar oyunlarının faydaları da var ama çocukların bilgisayar başında çok fazla hareketsiz kalmaları doğru değil. Mutlaka spor yapmaları gerekir.
Bir kadını en çok etkileyen şey akıl ve samimiyettir. Kadınlar akılsızlıktan müthiş rahatsız olurlar. Ne kadar güzel ve yakışıklı olursa olsun akılsız kadının da akılsız erkeğin de etkileyiciliği olmaz.
Kadınlara kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortam sağlanmıyor. Çoğu yerde kadın potansiyel suç makinası gibi görülüyor. Bir kadının saçını boyamasını, gülmesini, güzel olmasını, bakım yapmasını, güzel kokmasını, güzel bakmasını her şeyi suç gibi gösteriyorlar. Kadını her yerden baskı altına alıyorlar. Kadın da kendini korumak için çeşitli mekanizmalar geliştiriyor. Bunun düzelmesi için önce özgürlük sağlanmalı.
Mehdiyetin dışında Ortadoğu'ya huzur getirecek hiçbir yol yoktur.
Evrime dair tek bir tane bile bilimsel delil yok. Canlıların geçmişini ortaya koyan 700 milyon fosil içinde bir tane ara fosil yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Temmuz 2017> Daha Fazla

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kuran tilaveti olması tarihi güzellikte çok kıymetli bir andır.
Sporun teşvik edilmesi devlet politikası olmalı.
Türkiye'nin zenginleşmesi için tarıma ve hayvancılığa ağırlık verilmesi gerekiyor.
Gerçek sosyal adalet Hz. Mehdi vesilesiyle sağlanacak ve dünyada zengin fakir ayrımı kalmayacak, herkes zengin olacak inşaAllah.
Suriyelilere, Allah'ın gönderdiği mazlum insanlara, dert gözüyle bakılırsa o zaman bereket kaçar. Onlar bereketleriyle birlikte geliyorlar.
Ben benim diyen, şuur sahibi olan her varlık Allah'ın ruhunu taşır. İnsanın bedeni de ruhu da Allah'a aittir.
Kahraman Kazan halkı, Çengelköy'ün yiğitleri ve tüm vatanda tanka karşı duran yiğitlerimiz 15 Temmuz gecesi destan yazdılar maşaAllah.
Tayyip Hocam Allah için ömrünü hizmete adadı. Kendisini vicdansızca hedef alanlar çok büyük bir ahlaksızlık yapıyorlar.
Minarelerden yükselen mübarek Sela sesi Deccaliyetin ruhunun yanıp kavrulmasına vesile oldu.
İngiliz derin devletinin yancılarının ana özelliği züppe, kibirli, gaddar, şımarık, arsız, psikopat, dengesiz tipler olmasıdır.
Deccaliyet kadınların baskı altına alındığı, neşenin, kalitenin, sevincin olmadığı bir dünya istiyor. Buna ilimle, irfanla müsaade etmeyeceğiz.
Üst akıl hurafe demek çok yanlış ve bilgisizce bir ifadedir. Üst akıl vardır ve bu üst akıl İngiliz derin devletidir.
Tayyip Hocam Mehdiyet devrinin mübarek yöneticilerinden biridir, bu millete ve vatana daha uzun yıllar hizmet edecek inşaAllah.
15 Temmuz bir işgal girişimiydi. Milletimiz sadece bir darbeyi değil, Türkiye'yi işgal planını önleyip ortadan kaldırdı.
Tayyip Hocam bu milletin milli lideridir ve daha uzun yıllar bu milletin lideri olacak kalacak. İngiliz derin devleti aksini unutsun.
Mehdiyeti en iyi deccaliyet bilir. Deccaliyet şu anda Mehdiyetle karşı karşıya kaldığını anladı ve yenilmiş olmanın paniğini yaşıyor.
Allah'a, dine, İslam'a hizmet etmeyeni Allah ceset haline getiriyor. Samimi olan ve Allah için yaşayana Allah dinçlik, gençlik, tazelik veriyor.
İngiliz derin devletinin uşaklarının bir çoğu homoseksüeldir. Üzerlerinde homoseksüel şımarıklığı, azgınlığı ve arsızlığı var.
Ey Deccal ordusu, Hak karşısında hiçsiniz. Denediniz yenildiniz, bin kere deneseniz bin kere yenileceksiniz. Bahar gelecek ama Müslümanlara iyi insanlara bahar gelecek ve Deccaliyet ilimle, irfanla tepelenmiş olacak.
15 Temmuz'da binlerce noktada mucize meydana geldi, Allah bu milleti korudu. Türkiye Mehdiyetin manevi koruması altında bir ülkedir.
Allah 15 Temmuz şehitlerimizin şehadetini makbul etsin, bizlere de o güzel şerefi nasip etsin. Gazilerimizle ve şehitlerimizle onur duyuyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2017> Daha Fazla

İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinin anahtarı kadın özgürlüğüdür. Allah'ın kullarının yarısı kadınlardır Allah kullarına zulme izin vermez.
Alkol doğrudan tüm hücreleri zehirleyen, dokunduğu dokuyu öldüren bir maddedir. Alkolün faydası var diyenler yanlış bilgi veriyorlar.
Bazıları eğlence yerlerinde dinden bahsedildiğinde neşelerinin kaçacağını zannediyor. Oysa gerçek eğlence dinle iç içe olduğunda yaşanır.
Çin halkı insancıldır. Çin ile Türkiye'nin askeri, siyasi, kültürel her yönden ittifak etmesi gerekir.
Dövmenin haram olduğuna dair açıklamalar doğru değildir. Cilt altına işleyen boya abdeste engel olmaz.
Kadına saygının en yüksek olduğu dönem Mehdiyet devri olacaktır. Kadınlar özgürlüğü ve güzelliği diledikleri gibi yaşayacaklar.
İran, Türkiye'nin dostu olan bir ülke. İran ile Türkiye'nin arasının bozulmasını isteyenlere kimse itibar etmesin.
Kıbrıs'ta toprak verilmesi gibi bir durum hiçbir zaman olmayacaktır.
Peygamberimiz ve sahabe Ehl-i Kuran'dı. Peygamberimiz zamanında hiçbir mezhep yoktu. Biz Peygamberimiz dönemi İslamı yaşansın istiyoruz.
Savaşlara, kavgalara, tanklara, toplara ayrılan paralar halkın refahına ayrılmış olsa dünyanın hiçbir yerinde açlık, fakirlik kalmaz.
Yaşlılara, büyüklere hizmet çok büyük bir sevaptır. Hep sabırla, sevgiyle, şefkatle yaklaşmak gerekir.
İttihad-ı İslam'a, Mehdiyet güzelliğine doğru hızla ilerliyoruz. Dünyanın cennet gibi olacağı günlere gidiyoruz inşaAllah.
İnsanların şık ve bakımlı olması diğer insanlara saygısını gösteren bir ölçüdür. Sadece işlevsel kıyafet olması, bakımsızlık güzel değil.
Azerbaycan'ı kendi ülkemiz kendi canımız gibi seviyoruz. Allah bizleri Azeri canlarımızla cennette de kardeş kılsın inşaAllah.
İngiliz derin devletinin kendini gizleme tekniğine hiç kimse aldanmamalı.
Bediüzzaman'ın anlatımlarına göre Hz. Mehdi şu an görev başında. Mehdiyet devri Hicri 1400'ler yani içinde bulunduğumuz dönemdir.
15 Temmuz alçak darbe girişiminin başarılı olmamasının sebebi Türkiye'nin Mehdiyetin manevi koruması altında olmasıdır.
Hz. Mehdi'nin mücadelesi ilmi ve fikri olacaktır. Silahlı bir mücadelesi asla olmayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

Hayvancılık ve ziraat, Türkiye'nin en üzerinde durması gereken iki konudur. Bu alanlardan yüzlerce iş kolu çıkar, istihdam artar.
İstanbul'un yer altının örümcek ağı gibi yollarla donatılması gerekir. Trafik yer altına alınırsa müthiş bir rahatlama olur.
İyilerle kötülerin ilmi mücadelesi hep olacak ve Allah'ın sevdiği iyiler galip gelecek.
Namaz, Allah'a sevgimizi ve saygımızı gösterdiğimiz çok güzel bir ibadettir.
Hz. Hızır devletlerin kurulması ve yıkılması dönemlerinde görev başında olur.
Topluma ruh kazandıran sevgidir. İşte bu coşkulu sevgiyi insanlara yaşatacak olan Mehdiyettir.
Mehdiyet devrinde çok büyük bir bolluk olacak. Mehdiyet siyasi bir hareket değildir. Sevgi hareketidir ve sosyal adalet sağlayacaktır.
Güzel ahlakın yükselmesi sağlanırsa turizm de yükselir. Sevgisiz, kalitesiz, güzellik karşıtı anlayış olduğunda bu sadece nefreti geliştirir.
Müslümanın gün boyu aklında tutması gereken sadece Allah ve samimiyettir. Allah gün boyunca müminin vicdanına doğruyu ilka eder.
Müşrik İslam anlayışı Peygamberimiz'in vefatından sonra başlayan bir düşünce kanseridir. Bu habis tümör şu anda tüm İslam alemini hasta ediyor.
Esir, akıllı ve Allah'ın ruhunu taşıyan bir maddedir.
İman zafiyetinin etkisiyle Allah'tan uzak kalanların üzerine bir burukluk, hüzün ve neşesizlik çöküyor. Bu manevi bela imanla kaldırılır.
En güzel sığınak Allah'tır. Allah'a sığınmak en büyük nimettir.
Berrak akılla yaşamak güzel olandır. Berrak aklı bırakıp romantizmin boğucu dünyası içinde ezilmek akılcı değil. Kuran'ın aklı nimettir.
Ortadoğu'yu karıştıran İngiliz derin devletidir. Bu karışıklığı düzeltebilmek İslam aleminin Türkiye öncülüğünde birleşmesiyle olur.
En güzel hediye gerçek sevgidir.
İnsanın hayatındaki en önemli görevi Allah'a aşık olmak, Allah'a kul olmaktır.
Kürtler vicdanlı ve yiğittirler. Sabırlı, kanaatkar insanlardır.
Allah'a ulaşan en kısa yol samimi olmaktır. Allah samimi olan kulların kurtulacağını bildirmiştir. Kalbi ferahlatan, insanı ahirette ve dünyada kurtaran samimiyettir.
Bir kadının gerçekten sevdiği gözünden anlaşılır. Gözünde ancak gerçek sevenin anlayabileceği bir tutku, teslimiyet ve derin aşk oluşur.
Tabut-u Sekine yani Hz. Musa (as)'ın emaneti olan kutsal sandık bulunacak. Ve sandığın bulunması tüm dünyayı değiştirecek.
Kitabın ruha etkisi çok güzeldir, bu sebeple kitapla tebliğ çok etkili bir yöntemdir.
İmanlı insana her gün güzeldir. Ama Allah'ı sevmeyen Allah'tan korkmayan insan için en güzel dediği gün de cehennemdir.
Evrime inanan bir insan Allah'ın gücüne inanmıyor demektir. Evrim çamurlu su içinde her şeyin tesadüfen oluştuğunu savunan bir ideolojidir.
Kuran'dan uzaklaşan insan içine kapanır, yalnız kalmak ister, dostluk istemez. Gittikçe bu mutsuz ruh hali onu sarar. İnsan Kuran'a sıkı sarıldığında, Allah'a kendini tam teslim ettiğinde içine kapanıp mutsuzlaşmaktan kurtulur.
Bizi en güzel eğiten, en dürüst, en dengeli, en tutarlı, en akıllı olmamızı sağlayan Kuran'dır.
Bir çok insan kalitenin, görgünün, kültürün insanı ne kadar güzelleştirdiğini bilmiyor. Gençler bunu bilseler eğitimden büyük zevk alırlar.
Milli bir lider etrafında birleşmek çok hayati bir konudur. Bu yüzden Tayyip Hocam'ın çevresinde tereddütsüz birleşelim.
Abdülhamit döneminden beri Türkiye'yle uğraşan yapının adı İngiliz derin devletidir. Yok saymaya çalışmak bu gerçeği değiştirmez.
Akıllı, derin düşünen, tutkuyu bilen kadın güzeldir.
Allah ölümden sonra dünyaya tekrar dönüşün olmadığını kesin olarak bildirmiştir. Reenkarnasyon Kuran'da yoktur.
Sanatı sevmeyen sevgiyi sevmez, sevgiyi sevmeyen Allah'ı sevmez. Sanat da sevgi de Allah içindir. Allah sanatı, sevgiyi sever.
İngiliz derin devletinin ortaya koyduğu ahlak sisteminde şımarıklık, züppelik, kibir ana unsurlardır.
En büyük çöküş imanda çöküştür. Bir insanın imanı çöktüyse Allah korusun her şeyini kaybetmiş demektir.
Aklın kaynağı Kuran'dır. Kuran'a uyan zekaya akıl denir.
Bilim, Allah'ın sanatını anlama ilmidir. Allah'ın sanatını anlamak çok zevkli ve iç açıcıdır. O yüzden bilim çok kıymetlidir.
Allah bizi derin düşündüğümüzde rahat yaşayacak şekilde yaratmıştır. Düşünülmediğinde Allah insanı her yönden bunaltır.
Düşünmediklerinde rahat yaşayacaklarını zannedenler yanılıyorlar. Düşünmediğinde dünya daha boğucu, daha rahatsız edici olur.
İnsana en ziyade acı veren, çökerten sevgisizliktir.
Önyargı basit, aklı zayıf insanların özelliğidir. Kaliteli insan önyargılı olmaz.
Eğitimin teorik değil pratik olması lazım, pratiğe dayalı eğitim kalıcı ve öğretici olur.
Beni en çok Allah'ı sevmek ve iman mutlu eder.
Allah dünyayı yaratırken nasıl kullanacağımıza dair rehberiyle yaratmış. O rehber Kuran'dır. Kuran'la hareket edildiğinde akılsız insan akıllı, dengesiz insan dengeli hale gelir. Kavgalar, anlaşmazlıklar tamamen ortadan kalkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2017> Daha Fazla

Marx sosyal adalet düşüncesini dinden ve Tevrat'tan öğrenmiştir. Kuran'da anlatılan ahlak tam yaşandığında sosyal adalet sağlanır.
Büyük İslam alimlerinin hepsi Hz. Mehdi'nin bu yıllarda görev başında olacağını ve İstanbul'dan çıkacağını söylemiştir.
Ahir zaman Tevrat'ta, İncil'de ve hadislerde bildirilen şu anda yaşadığımız dönemdir.
Ahirette yepyeni bir boyutta, dünyadaki fizik kurallarının olmadığı bir ortamda yeniden yaratılacağız.
Bir insanın bakışlarından, ses tonundan, sözcükleri kullanış şeklinden, vurgularından duygu hali çok rahat anlaşılır.
Allah sevgisi, Allah korkusu öğretilmediğinde, insanlara sen tesadüfün ürünüsün denildiğinde suç işleme oranlarında azalma olmuyor.
Hızma da dövme de kadınlara çok yakışıyor. Kadınların diledikleri gibi bakımlı, güzel oldukları bir dünya olacak inşaAllah.
Sevgi olmadan gezen insan için gezdiği her yer ürkütücü, rahatsız edici olur. Dostluk, sevgi, arkadaşlık yoksa insan nereye gitse rahat edemez.
Ben bir din eğitimi almadım, hoca değilim, alim değilim. Sadece samimi bir insanım, samimi düşüncelerimi anlatıyorum.
İnsanların çoğu birbirine alaycı yaklaştıkları için samimi candan dostluk kurmaları mümkün olmuyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan, sabırlı, affedici, nezih insanlar çok olsa o zaman o insanların içinde herkes mutlu yaşar. Yalnızlığa mecbur kalmak manevi bir felakettir.
Ben kız arkadaşlarımı Allah aşkıyla büyük bir tutkuyla seviyorum. Onları Allah'ın tecellisi olarak gördüğüm için derin bir sevgiyle bağlıyım.
Allah kullarından sadece samimi olmalarını istiyor. Samimi olmak dünyanın en zevkli olayıdır.
Allah korkusu ve Allah sevgisi olmadığında kadınlar üzerinde çok ciddi baskı oluyor, kimi toplumsal kurallar kadınları zor durumda bırakıyor. Kadınlar baskı yüzünden sevgiyi, tutkuyu, aşkıyı yaşayamıyorlar, acıyı, korkuyu, tedirginliği yaşıyorlar, huzurlu olamıyorlar. Kadınlar üzerindeki baskı Mehdiyet devrinde ortadan kalkacaktır.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'yi coşkuyla beklemiştir. Mehdiyete karşı tavır alanlarda ise bitkinlik ve yeis oluşuyor. Hz. Mehdi'yi bekleyenler Mehdiyet bereketiyle müthiş şevkli ve azimli oluyorlar. Mehdiyete karşı olanlarda ise bir bıkkınlık ve bitkinlik oluyor.
Vicdanın sözünü dinlemeyeni vicdan rahat bırakmaz. Vicdan azabından kurtulmak isteyen her anında vicdanına tam uyacak.
Kıbrıs'tan verilecek bir karış toprağımız yoktur. Rumlar ve Türkler birlikte kardeşçe yaşayacaklar ama asla toprak vermeyiz.
İmanın amacı sevgidir. Sevgisizlik bir hastalık, bir anormalliktir.
Allah doğruyu her insanın vicdanına ilham eder. Şeytan da vicdanın dediğinin tersini yapmayı söyler. Mümin vicdanına şartsız uyar.
Sevimlilik insanın ruhunu çok derinden etkileyen bir güzellik. Allah hayvanlarda sevimliliği sırf hoşumuza gitsin diye yaratıyor.
Devletin başı Cumhurbaşkanımızın Kuran okuması, Genelkurmay Başkanının ve siyasilerimizin dindar olması çok büyük bir nimettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bazı kişiler genç kızların hayatına mutlaka müdahale etmeleri gerektiğine inanıyorlar. Kadının vicdanına, aklına ve muhakemesine güvenmek gerekir.
Aile içi şiddet olduğunda toplumun o evlatlara kendi evladı gibi sahip çıkması gerekir. Mahallenin koruma duygusu güçlü olmalı.
Bağnaz sistemde cehennem ehlinin %90'ının kadınlar olduğuna inanıldığı için kadına bakış açısı en baştan çok yanlış oluyor.
Türkiye'nin geleceği inşaAllah çok güzel olacak. Bir imtihan döneminden geçiyoruz ama netice güzel olacak inşaAllah.
Atatürk samimi bir dindardı. Kuran'ı yanından ayırmayan, her gece hafız çağırtan, İmam Hatipleri kurduran, Elmalı tefsirini yaptıran biriydi.
Bağnazlığa karşı ama Kuran Müslümanlığını seven ve benimseyen bir nesil yetişiyor, bu çok güzel bir nimet oldu.
Müslüman kadın denildiğinde Allah'ı çok seven, Allah'tan çok korkan özgür kişilikli, nezih, çiçek gibi tertemiz, asil bir varlık akla gelmeli.
Ağaçların üzerine tabela asılması, dibine deterjanlı su dökülmesi tamamen yasak olmalı. Ağaçların korunması cezai yaptırımla sağlanmalı.
Kuran Müslümanlığı hakim olsa Vahabi, Sünni, Şii, Alevi hepsi kardeş olurlar, kimse birbirine düşman olamaz.
İmanı güçlü, Allah'ı çok seven bir insan mutsuz olmaz. İman zafiyeti oluştuğunda mutsuzluk olur, kişinin neşesi kaçar, sıkıntı içinde yaşar.
Gerçekten samimi olan biri ruh sahibidir. Ruh sahibi olan bir insan dinle, imanla birlikte yaratılır ve o kişi mutlaka dinle buluşur.
Bugün 10 Temmuz Sevgi Bayramı, her yıl inşaAllah sevgi bayramını coşkuyla kutlayacağız.
Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ve nezih bir insan. Muhalefetin güçlü olması Türkiye'nin demokratik zenginliğidir, güzelliktir.
Şehitlerimize Allah kaderde en güzel makamı nasip etmiş, vakti geldiğinde onları o güzelliğe alıyor. Ne mutlu onlara, makamlarına imreniyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Temmuz 2017> Daha Fazla

İttihad-ı İslam her an kapıda. İttihad-ı İslam olduğunda kadınlar özgür olacak, tüm inançlar saygı görecek, tüm sosyal baskılar kalkacak, sosyal adalet tam hakim olacak, her yer bağ bahçelik olacak, terör ve anarşi bitecek. Bu konuda, bu güzelliği talep eden her düşünceden, inançtan insanla hemfikiriz.
Ben ateist kardeşlerimin düşüncesine saygı duyuyorum, hepsine dostlukla, kardeşlik duygusuyla yaklaşıyorum.
Toplu taşıma araçlarında kadınların onuru oradaki tüm insanlara emanettir. Kadınlar her zaman öncelik, hürmet, saygı görmelidir.
Dünyanın sevgi yurdu olmasını, cennet gibi olmasını istiyorum. Her zaman amacım Allah'ın rızasıdır, Allah'ın rahmeti ve cennetini ummaktır.
Türkiye'nin savunma teknolojisini güçlendirmesi ve geliştirmesi son derece önemlidir.
Sanat yoksa, kalite yoksa güzellik yoktur, güzellik yoksa hayatın anlamı yok olur. Bu felaket gençleri haklı olarak çok rahatsız ediyor.
Bir kelebeğin veya kuşun kanatlarındaki simetrinin hayvana hiçbir faydası yok. Evrim simetriyi hiçbir zaman açıklayamaz.
Gençlerin büyük çoğunlu bilinçli, ancak üzerlerinde çok büyük baskı olduğu için rahat, dengeli yaşayamıyorlar. Gençlerin üzerinden tüm sosyal baskılar kalkar, sadece Kuran'ın ölçülerine göre yaşarlarsa o zaman alabildiğine özgür olurlar.
Allah insandan sadece samimi olmasını istiyor. İbadet yaparken de hayatın her alanında da sadece samimi olacağız.
Bir yerde çocuk varken sanki sıradan bir durum varmış gibi davranılmaz. Herkesin o çocuğa iltifat etmesi, sevgi göstermesi gerekir.
İnsanın kibir yapacak bir hali yok. İnsan etten kemikten oluşmuş, kısa süre dünyada kalıp toprak olup ahirete gidecek bir varlık.
Allah hayırlarımızın artmasını, hayırlı işlerimizin çoğalmasını bizlere nasip etsin.
Kadın haklarının korunması tek başına adli tedbirlerle mümkün olmuyor. En güzel çözüm kadına saygı ve sevgi ruhunun güçlendirilmesidir.
Suriyelilere merhamet etmemek çok korkunç. Suriyeli'ye evine dön diyenler, o mazlumların dönecek evi olmadığını dahi düşünmüyorlar.
İnsanların özlediği sosyal adalet Mehdiyet devrinde tam olacaktır. Hz. Mehdi'nin ana vasıflarından biri fiili ve sosyal adalet sağlamasıdır.
Külliye'de müzik resitalleri düzenlenmesi, opera, tiyatro etkinlikleri olması çok güzel olur. Sanata önem vermek hayati bir konudur.
Nur yüze yansıyan asalet, masumluk, güven ifadesidir. Mana ehli olan insanlar bir insanın nurunu hemen fark ederler.
Adalet vicdana göre belirlenir. Herkes vicdanına başvurursa adalet mükemmel hale gelir. Vicdanın önüne engel koymamak lazım.
Kaliteye önem vermek Türkiye için hayati bir ihtiyaçtır. Kalite ve Sanat Bakanlığı kurulursa bu güzel bir başlangıç olur, arkası gelir.
Evrimciler şu anda "programlı rastlantısallık" ifadesini kullanmaya başladılar. Program varsa akıl ve bilinç vardır, evrim yoktur.
Darwinizm'in tesadüf iddiasının mantıksızlığını ortaya koymamız sayesinde evrimciler içine düştükleri durumu anlamaya başladılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Komünizmde din, ahlak, devlet, aile yoktur. Mutluluk yoktur. Acımasızlık ve sevgisizlik hakimiyeti vardır.
Atlar çok asil hayvanlar. Allah atları muhteşem bir heybet ve güzellikle yaratmış.
Benim için aşk o insana nasıl daha fazla iyilik yapabilirim, nasıl koruyabilirim, nasıl onore edebilirim düşüncesidir.
Bir insanın dünyaya dair hiçbir hırsı yoksa ve sadece Allah için yaşıyorsa, canı dahil her şeyini Allah'ın verdiğini bilerek yaşıyorsa o insan tutkulu aşkın namzetidir. O insana Allah tutkulu aşkı yaşatır.
Kadın güzelliği dünyayı cennete çevirir. Resim, müzik, heykel, şiir, sanat ve edebiyatın bir çok dalı kadın güzelliği üzerine kuruludur.
Allah için candan, samimi olarak bir şeyi isteyen insana Allah o istediğini mutlaka nasip eder.
İnsanların aradıkları mutluluk ve güzellik Mehdiyet devrinde olacak.
Mehdiyeti reddedene Allah bereket vermiyor, dikkatlice bakan bu gerçeği görür.
Komünizmin olduğu ortamda hayat anlamsız hale gelir, insanlar robotlaşır, neşe ve sevinç ortadan kalkar.
Allah'ın zikri ve dua azaldığında kişinin kendi kontrolünü yavaş yavaş kaybettiği çok dengesiz bir ruh gelişir.
Kuran kalbe şifadır. Kalbin ilacı Allah'ı anmak, Allah'ı çok sevmektir.
Seyyar satıcılara karşı daha anlayışlı, şefkatli olunması önemlidir. Aksi milletimizin vicdanını rahatsız eder.
Eğlence, müzik, güzel kadınların Müslümanların hayatında var olduğunu görmek bazılarının çok ağırlarına gidiyor. Sanat, güzellik, neşe olmadığında dini geriletmeleri çok kolay oluyordu. İslam'ın tüm bu özgürlükleri sağladığını göstermemiz dini hayattan çıkarmak isteyenlere müthiş şok oldu. Bu yüzden panik şekilde feryat ediyorlar. İstedikleri kadar feryat etsinler tüm dünya neşe içinde dindar güzel yaşayacak. Özellikle kendileri dindar olmadıkları halde kadınların dekoltesine, dansına, neşesine karışanlar çok büyük bir samimiyetsizlik yapıyorlar.
İhtiyacın olduğu halde bir başkasını koruyup kollamak asalettir. Türkiye'nin sınırlı imkanlarıyla Suriyelileri misafir etmesi asalettir. Müslüman kendisi aç dahi olsa esire öncelik veren karakterde olmakla sorumludur. Yüksek karakter, üstün ahlak bunu gerektirir. (İnsan Suresi, 8: Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.)
Cennette en büyük nimet Allah'ın Cemalinin tecellisini görmektir.
Darwinist eğitim ve gerçek din ahlakından uzaklaşılması sanatın gerilemesine sebep oluyor.
Sevginin kökeni dindir, ahlakın kökeni dindir. Din olmasa hayat olmaz.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren MHP'nin fikirleri daima iktidarda olmuştur. MHP gerçek bir dava partisidir.
Milletimizin Tayyip Hocam'a sevgisi çok güzel. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe Türkiye'ye kurulan tuzaklar asla başarılı olamaz.
Çocuk sevgisi cennete olan özlemimizden kaynaklanıyor. Çocuklar cennetin güzel süslerinden biridir.
Bediüzzaman Hazretleri, "Mehdi (as) siyasetten uzak duracaktır" demiştir.
"Mehdi gelmeyecek" diye kendilerince olay çıkartanlar boşuna uğraşıyorlar. İstedikleri tedbiri de alsalar Hz. Mehdi çıkacak, İsa Mesih de çıkacak.
Dünya bir imtihan yeri ama birçok insan bunu anlamıyor ve isyan ediyor, buradaki ince sanatı ancak düşünenler, akledenler fark ediyorlar.
Teknik din mühendisi gibi düşünen bazı kişiler var, bunlar Allah'ı coşkun sevmeyi, samimiyeti bilmiyorlar.
Allah'ı tanımayan, dini bilmeyen birçok insan var, bu insanların hidayetine vesile olmak iman edenler için büyük bir fırsattır, güzelliktir.
Dünyadaki zorluklar ve imtihan Allah'ı ne kadar tanıdığımızın, nasıl sevdigimizin, nimetlerin kıymetini ne derece bildiğimizin anlaşılması içindir. Dünyada çile çeken ve eğitilen bir insan cennetten büyük zevk alır, aksinde insan oradaki nimetleri gereği gibi takdir edemeyebilir.
Türkiye'deki en büyük sorun kalite sorunu. Kalite konusunda bir Bakanlık kurulması gayet iyi olur, herkes buna destek sağlayacaktır.
Mümin için başına gelen her olay, hayatının her anı hayırdır. Bu sırf sevap hayrı değildir, dünyada da hayrı görülen gerçek bir durumdur.
Kuran'da reenkarnasyonun olmadığı açık olarak bildirmiştir.
Türkiye'nin tarım ve hayvancılığa mutlaka öncelik vermesi gerekiyor. Türkiye kendine yetebilecek bir ülkedir.
Rusya ve Amerika'nın arasında dostluk oluşmaya başlaması Mehdiyetin bereketiyle gerçekleşen bir güzelliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2017> Daha Fazla

İhtiyaç içindeki insanları mutlu yaşatmak aslında çok kolay. Allah ihtiyaçtan arta kalanı infak etmeyi bildiriyor.
Kadınların özgürlüğü esas olmalı, özgürlüğü kısıtlayan tutumlar doğru olmaz. Kadınların korunması, saygı görmesi, onurlarının şereflerinin korunması hayati bir konudur. Bir kadın şerefiyle, iffetiyle güzeldir.
İstanbul'un yapısını bozan tüm binaların kaldırılması gerekir, ancak bunun için sevgi, coşku, heyecan gerekir. Bu da Mehdiyet döneminde olacak.
Sulukule ve Tarlabaşı yeniden inşa edilirken üst üste binalar yapılması değil bağlık bahçelik, yeşili bol bir alan oluşturulması önemlidir.
Güneydoğu halkı yiğittir, merttir, temiz insanlardır. Hepsi haysiyetli, sabırlı, nezih, güvenilir insanlardır.
Mutluluk parayla ancak şöyle gelebilir, o parayla fakire yardım yaparsın mutlu olursun, İslam'a hizmet edersin mutlu olursun, sevdiklerine hediyeler alırsın, insanlara iyilik yapar insanları mutlu edersin mutlu olursun. Ama tabi tüm bunlardan mutlu olmak imanla mümkündür.
Bazı insanların bilinçsiz olmalarının sebebi iman, Allah sevgisi ve Allah korkusu eksikliğidir. “Ben benim” deyip Allah'ın ve ruhunun varlığını fark eden bir insan bilinçli, şuurlu insan olmuş olur.
İngiliz derin devleti sadece Katar'ı değil Suudi Arabistan'ı, İran'ı ve tüm bölgeyi birbirine düşürüp kırdırmak istiyor. Dikkatli olunmalı.
Ortadoğu'yu paramparça eden ve Müslümanları acımasızca ezen İngiliz derin devletidir. Bu yapı bölgeden temizlenmedikçe acılar bitmez.
Muhalefetin olması Türkiye için bir zenginlik, güzelliktir. Demokrasinin sağlıklı işlediğini göstermesi açısından muhalefetin varlığı önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Çocuklara şefkat, merhamet sahabe ahlakıdır, Mehdiyet ruhudur. Mehdiyette bencillik yoktur, tüm insanların iyiliği düşünülür.
Bazı kişiler erkeklere her şeyi hak görürken kadınların zerre özgürlük yaşamasını istemiyorlar. Bu, hem ikiyüzlülük hem ahlaksızlıktır.
Türkiye Avrupa'dan daha ileri, daha aydın olacak inşaAllah. Herkes Avrupa'ya gitmek için değil Türkiye'ye gelmek, katılmak için can atacak.
Türkiye'nin modern ve özgürlükçü olduğunun daha iyi vurgulanması gerekir. O zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa ile bir anlaşmazlığı olmaz.
Gençler hiç ümitsizliğe kapılmasınlar. Biraz sabırlı olsunlar, 2020'ler ferahlık yılları olacak Allah'ın izniyle.
Mehdiyetin kardeşlik duygularının coşkusunu en güzel şekilde tüm dünya yaşayacak. Kısa bir zorluk döneminin ardından dünya çok güzel olacak.
Ezan dünyanın bereketidir, çok güzel bir nimettir.
Öldüğümüzde bu hayatımızın görüntüsü bize çok flu gelecek ve insan çok net bir görüntüye kavuşacak.
Alaycılık çok yaygın olduğu ve insanların bir kısmı birbirlerine sevgi, şefkat gözüyle bakmadıkları için özgüven eksikliği de yaygın oluyor. Alaycı, karşısındakini küçük düşürmeye çalışan insan her defasında kendisini küçük düşürür.
Kuran'ın özgürlük alanı çok geniştir. Kuran'daki özgürlük yaşandığında sabahlar olmaz, insanlar müthiş neşe ve coşkuyla yaşarlar.
Tarım ve hayvancılık çok zevkli ve güzel uğraşılardır. Türkiye'nin arazisi ve koşulları da çok uygun. Tarım ve hayvancılığın mutlaka teşvik edilmesi lazım.
Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını, Hicri 1400'lerde görev başında olacağını ve deccaliyeti tam susturacağını bildirmiştir.
Kadınların dekoltesine, makyajına, neşesine kendilerince ölçü koyup karışan bazı kişiler homoseksüellerin en iğrenç makyajlarını olağan karşılıyorlar.
Maddenin hakikatinin nasıl olduğunu hiçbir insan bilemez. Dışarıda olduğu düşünülen madde ile hiçbir insan doğrudan muhatap olmadı. İnsanın maddeye dair tüm bilgisi 5 duyusundan gelen toplamdan ibaret. İnsan dışarıda ne olduğunu bilmiyor, sadece beyninin içindeki algıyı biliyor.
Allah korkusu ve Allah sevgisi hakim olduğunda tüm insanların sokakta güven ve huzur içinde yaşadığı bir dünya olacaktır.
Sanatın olmadığı ortamda bilim olmaz, bilim yoksa gelişme olmaz ve arkasından çöküş gelir. Sanatı, bilimi destekleyen Kuran ahlakıdır.
Modern gibi görünen koyu tutucu olan bir kesim var. Bunlar buz gibi soğuk bir din anlayışına sahiptir ve ruhlarında sanat, sevgi yoktur. Bunların güler yüzlü olduklarını, neşeli yaşadıklarını görmezsiniz. Halktan kendilerini yüksek görürler, kibirli ve ukaladırlar. Bu tipler görünürde gelenekçi ortodoks sistemi eleştirirler ama yaşadıkları hayatın soğukluğu, sevgisizliği, enaniyeti aynı şekilde dinden uzaktır. Bunların hayat felsefesi insanların neşesini boğan, hayatın güzelliklerini ellerinden alan, sözde aristokrat ama buz gibi soğuktur.
İman sevinci en güzel sağlık vesilesidir. Tüm benliğiyle Allah için yaşayan çok iyi bir hayat yaşar.
Şehit ailelerine, gazi ve gazi ailelerine yaylalık yerler de dahil yurdun her yerinde tatil köyleri yaptıralım, onları çok güzel yaşatalım.Bu mekanlar halka da açık olsun, halk onları ziyarete gitsin, hediyelerle onore etsin. Can azizdir, vatan için canını vereni baş tacı edelim.
Yaşlanmamanın sırrı imandır. Allah Kendisi'ni samimi sevene yaşı ileri olsa dahi güç, kuvvet, kudret ve dinçlik verir.
Kadının dekoltesine, güzelliğine, makyajına karışmak İslam'da değil, gelenekçi ortodoks sistemde vardır. İslam'da kadın hürdür.
Kadını potansiyel suç işleyecek ve işletecek varlık gibi görüp baskı altına almaya çalışmak gelenekçi ortodoks sistemin en korkunç yönüdür.
Gazilerimize yurdun çeşitli yerlerinde dinlenmeleri için geniş tesisler yaptıralım. Halka da açık olsun bu mekanlar. Gazilerimiz halkla içiçe olsunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk hurafelerle Kuran İslamı arasındaki farkı görmüş ve aydın Kuran Müslümanlığının değerini anlamış çok kıymetli bir insandır.
Müslümanların en güzel duası ve hedefi "Allah hepimizden razı olsun, cennette bizi kardeş yapsın"dır.
Müslüman sadece Allah'tan korkar, ama her zaman temkinli ve dikkatli olur.
Gençlerin sevdikleri bölümlerde yeteneklerine göre bir eğitim aldıkları sistem yerleştirilebilse çok iyi olur.
Bilim ve teknolojinin ilerlemesi için gelenekçi ortodoks sistemin tamamen kalkması, kalite ve sanatın da ön plana alınması şarttır.
Allah için sevmezsen hep hüsran olur. Allah için sevmezsen, merhameti, şefkati, tutkuyu yaşayamazsın.
Tutkuyu, aşkı bilmeyen, kadının ruhuyla sevgi bağı kuramayan, sadece eti kemiği önemli gören gerçek sevgiyi hiçbir zaman yaşayamaz.
Öğrencilerden hiçbir yerde ücret alınmaması, öğrenci harçlığının bayram harçlığı gibi adet haline getirilmesi gerekir.
Çocukların en büyük gıdası sevgidir. Sevgisiz ortamda çocuklar hasta olur.
Bir kadının şiddet gördüğüne şahit olan birinin o kadını mutlaka koruması, güvenliğini sağlaması gerekir.
Kadınların bakımsız, özensiz, baskı altına alındığı bir ortamda din yayılmaz. Kadın özgürlüğü ve güzelliği varsa din hızla yayılır.
Peygamberimiz (sav) asla kadınların dövülmesini söylememiştir. Bunu iddia edenler doğru söylemiyorlar.
Savaş lobisi Mehdiyetle birlikte yeryüzünden kalkacak, herkes dost herkes kardeş olacak. Kavgaların hepsi son bulacak.
Bizim programlarımızın amacı deccaliyeti ilimle irfanla etkisiz hale getirip hayatın her alanında bu sistemi tamamen çökertmektir.
Proteinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç olması gerçeği Darwinizmi ilmen yıkmak için yeterlidir.
Biz "tesadüf bilim değildir' deyince bazı Darwinistler "rastlantısal rastlantı" gibi anlamsız ifadeler ortaya attılar, boşuna çırpınıyorlar. Darwinistler tesadüf iddialarıyla artık hiç kimseyi kandıramazlar, Darwinizmi ilimle yerle bir ettik.
Ülkücüler aklı başında ve asildir, hiçbir zaman oyuna gelmemişlerdir. Ülkücüler devlet terbiyesi almış, devlete millete sadık insanlardır.
Genel kültürün insanı güzelleştirdiğinin vurgulanması kitap okunmasını da teşvik edecektir. Genel kültür son derece önemli. Kültürlü insan güzel ve akıcı konuşur, görgülüdür.
Annelik dünyanın en zor ve en kutsal zanaatidir, hamilelik dönemi çok zahmetlidir, doğduktan sonra da çocuğa büyük dikkat göstermek gerekir. Annelik şereftir. Annelere Devletimizin ve milletimizin mutlaka maddi-manevi destek vermesi gerekir. "Annelik hakkı" şeklinde annelere destek olacak imkan oluşturulması çok güzel olur. Annelerin her istediğinin yerine getirilmesi gerekir.
Kimileri İslam'ı yaşanması güç gibi göstererek insanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar, oysa İslam özgürlükler dinidir. İslam'ın yayılmasını istemeyen bazı kişiler, dini dekolteye karşı gibi göstermeye çalışıyorlar, boşuna uğraşıyorlar.
Pazara gidiyor meyvelere sebzelere hayran oluyor, bitkiye bakıyor hayran oluyor, hayvanlara hayran oluyor. Tüm bunlar nasıl oldu diyoruz, tesadüf diyor. Her şey tesadüfle oldu demek tarihin en küçük düşürücü, en mantıksız açıklamasıdır. İnsanlar bir süre sonra nasıl bunu dedik diye şaşıracaklar.
Tek bir kuşun tek bir tüyünün tek bir hücresinde İstanbul şehri kadar büyük, kompleks bilgi var. Bu bilgi tesadüf eseri oluşamaz.
Canlıların hepsinde mükemmel bir sanat, mükemmel bir estetik ve mükemmel bir simetri var. Bunun tesadüfle açıklanması imkansız.
Tesettürlü insanlara karışanlar çirkin bir tutum sergiliyorlar. Dekolteye de tesettürlü olana da saygı duyulmalı.
“İslam'ı yaşarsanız kadınların tüm özgürlükleri ellerinden alınır, bakımsız, içine kapalı bir yapı gelişir” iddiasıyla insanları dinden uzaklaştırdıkları için İslam'da özgürlükler olduğunu, kadının dilediği gibi yaşayabileceğini ortaya koymamız bu kişileri çok rahatsız ediyor.
Türkiye İslam aleminin lideri olacak. Milletçe Tayyip Hocam'ı desteklemeye devam edeceğiz. Aramıza ayrılık sokmaları mümkün olmayacak.
Dindarlık yükselmiyor diyenlerin bir anket şirketinin bir avuç insana sormasıyla değil sokakta insanlara sorarak araştırma yapmaları gerek. Bazı çevrelerin dindarlık zayıflıyor iddiası Kuran Müslümanlığının yayıldığını görüyor olmalarından kaynaklanıyor.
Darwinizm'in fikren ezilmesi dinin yükselmesi demektir. Tüm dünyada Darwinistlerin ağlıyor olmasının sebebi de bu. Kuran Müslümanlığı yayılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2017> Daha Fazla

Genel kültür önemlidir. Gençlerin eğitiminin genel kültür ağırlıklı olması gerekir.
Kadının güzel olması için ruhunun güzel olması yeterlidir. Kişiliği güzel olan kadın çok olumlu yönde değişir ve güzelleşir.
Farklı ırkların ve dillerin olması Allah'ın sanatının bir güzelliğidir. Allah sırf hoşumuza gitmesi için hayatı çok renkli yaratıyor. İnsanların karakterlerinin birbirine benzememesi, her insanın fıtratının orijinal olması Allah'ın yaratma sanatının muhteşemliğidir.
Bazıları bağnazlık elden gidiyor diye ağlıyorlar. İslam elden gidiyor diyorlar. Hayır, İslam değil bağnazlık gidiyor. Kuran İslamı geliyor.
Suriyeli kardeşlerimizi deccaliyetin eline teslim ettirip kitle katliamı olsun istiyorlar. Bu İngiliz derin devletinin bir oyunudur. Halkımızla Suriyeli kardeşlerimiz arasında gerilim yaşanması İngiliz derin devletinin isteğidir. Suç işleyen varsa karşılığını hukuk verir, sokakta olmaz.
Türkiye'nin bir an önce kendi jet uçağını sıfırdan yapabilmesi, uzun menzilli güdümlü füzeler üretmesi gerekiyor.
Çocukların homoseksüel çiftlere evlat verilmesi dehşet verici bir zulümdür. Çocuk istismarı bu yüzden hızla yayılıyor.
Osmanlı'nın yıkılma sürecini başlatan Abdülhamit döneminde Darwinizm'in İmparatorluğa girmesidir. Bu süreci İngiliz derin devleti destekledi.
Sempatik videolar çekmek için hayvanları zorla eğitmek rahatsız edici. Güzel olan hayvanların özgür tavırlarıdır.
Sevgiyle ve ilgiyle büyümeyen çocukların ruhunda derin izler kalıyor. Tüm çocuklara herkesin kendi çocuğu gibi sahip çıkıp sevmesi gerekir.
Suriyeli kardeşlerimiz Çanakkale'de bu milletle birlikte Allah için canlarını verdiler. Suriyelilere söz söyleyenler bu gerçeği unutmamalı.
Allah kainatı yaratırken dünyayı, kendi bedenimizi ve ruhumuzu nasıl kullanacağımızı bize anlatıyor. Bize neden var olduğumuzu öğretiyor. Var oluşumuzun amacını bilmeyende her türlü yalpalama olur. Bir insan Allah'ın ne dediğini tam anlarsa derin ve akıllı bir hayat içine girer.
Allah'ın varlığını açıkça inkar eden ve bir pagan dini olan Darwinizmi bilim gibi gençlere dayatmayla öğretmenin vebali büyük olur.
Biyoloji dersinde pagan dini anlatılamaz. Bir pagan dini olan Darwinizm dinler tarihi içerisinde anlatılsın, bilim gibi anlatılmasına karşıyız.
Türkiye'nin kalite ve sanat alanında atılım yapması şart. Buna karşı hem Darwinist eğitimi hem gelenekçi ortodoks sistemi kaldırmak lazım. Halk Darwinist felsefeyle gelenekçi ortodoks sistem arasında kalıyor, eziliyor. Bu ortamda bilim, sanat gelişmiyor. Acil eğitim tedbiri olmalı.
Dindarlık zayıflıyor diyenler yanılıyor. Gençlerin Kuran'ın aydın, modern, sevgi dolu ruhunu sahiplendiklerini ve modern dindar olduklarını görüyoruz.
Türkiye'de gerçek Kuran ahlakı hakim oluyor. Bağnazlığa karşı modern, aydın dindarlık yayılıyor. Bundan panik duyanlar insanların arasında ümitsizlik yaymak istiyorlar.
Bazıları özellikle halkı ümitsizliğe sevk etmeye çalışıyor, dindarlık azalıyor propagandası yapıyorlar. Bu millet asla ümitsizliğe düşmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Temmuz 2017> Daha Fazla

Hayat kalitesi sanatla, güzelliğe olan eğilimle, kadınlara özgürlük tanımakla, gelenekçi ortodoks sistemin tahribatını durdurmakla sağlanır.
İş güvenliği mühim bir konu, kutsal bir görev. Üniversitelerde eğitimi verilmesi de çok doğru bir karar.
İttihadı İslam'ın, Mehdiyet'in, Kuran Müslümanlığı'nın yolunu açan Atatürk'tür. Atatürk'e dil uzatan kişi bu çirkin tavrının altında kalır.
Atatürk aydın bir Kuran Müslümanıdır. Bizim milletimizin tamamı Atatürkçü'dür. Bizim için Atatürkçülük sahabe Müslümanlığıdır. Atatürkçülük adı altında dinsizlik propagandası yapılmasına da Atatürk'e söz edilmesine de kanunla hukukla müsaade etmeyiz. Atatürk nezaketi, görgüsü, kıyafetleri, neşesi, modernliği, kalitesiyle tüm gençlere örnek bir insandı. Yanından Kuran'ı hiç ayırmazdı.
Atatürk'e karşı hareket başlatanlar bu yaptıklarının altında ezilir, asla başarılı olamazlar. Atatürk'e saygı ve hürmet mühimdir.
İngiliz derin devleti dünyanın en büyük mafya sistemidir. Terör örgütleri de darbe organizatörleri de onlara bağlıdır.
Askere, polise verilen yiyeceklerin taze olması önemlidir. Özellikle etin taze olması şarttır, yiğitlerimize her gün günlük et verilmeli.
Kadına şiddet uygulandığında tüm toplumun güçlü bir tepki göstermesi gerekir. Olay anında şahit olanların kadını koruması önemlidir.
Big Bang yaratılışın açık ve net ispatıdır. Sıfır hacimden aniden meydana gelmek yokluktan yaratılmak demektir. Allah'ın varlığının ispatıdır.
Darwinistler boş yere çırpınıyor. Darwinizm bilim kitaplarından tamamen çıkacak. Tesadüfü put edinen bu pagan inanç tamamen yıkılacak.
Darwinistler gözün kompleks yapısını açıklayamaz. Darwin de "Gözü düşünmek beni teorimden soğuttu" diyor.
Darwin “ara fosil bulunamazsa teorim çöker” diyor. 150 yıldır tek bir ara fosil bulunamadı. 700 milyon fosil var ama evrimi destekleyen bir fosil yok.
Darwinistler ilk canlı hücrenin oluşumunu açıklayamadıkları için uzaylılar getirdi diyorlar. Köşeye sıkıştıkları için uzaylılara sığınıyorlar.
Sümer efsaneleri, Babil yazıtları tesadüf sonucu ortaya çıkmış canlılığı anlatır. Evrim eski uygarlıkların pagan bir dinidir, bilim değildir.
Doğal seleksiyonun evrimleştirici, yeni bir tür meydana getirici bir gücü yoktur. Bünyesi zayıf olanın yok olması yeni bir tür oluşturmaz. Darwinistlerin "evrimleştirici güç" diye ortaya sürdükleri doğal seleksiyon bir canlı meydana getiremez, yeni bir tür oluşturamaz.
Homoseksüellik Allah'ın haram kıldığı çirkin bir eylemdir. Kadın güzelliğinin ortadan kaldırılması bu sapkınlığın yayılmasına sebep oluyor.
Kadınları erkekleştirdikleri erkekleri de kadınlaştırdıkları ve bunu meşrulaştırdıkları için homoseksüellik yayılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını bildirmiştir. Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin İstanbul'da faaliyet yapacağını anlatmıştır.
Darwinizme bilim diyen bilime hakaret etmiş olur. Her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışmak bilim değildir, hurafedir.
Toplu taşıma araçlarında kadınlara özel alan olması kadın özgürlüğünü kısıtlayan değil tam tersine kadına değer veren bir uygulamadır. Eğer kadınlara burayı kullanabilirsiniz başka yeri kullanamazsınız denilirse bu yanlış olur ama istediğiniz yeri kullanın ama burası sırf kadınlara özel denilmesi kadına verilen bir ayrıcalıktır ve güzel bir uygulamadır. Türkiye'de bağnazlık asla hakim olmaz endişe etmesinler.
Özenti, ukala, rüzgar nereden eserse oraya dönenlerin kanaati değil milletin kanaati önemlidir. Bu millet Tayyip Hocamı seviyor.
Tayyip Hocam vatanın milletin birliğini düşünen değerli bir insan. Bazı neokonların hezeyanları milletimizi ilgilendirmez.
Batıl Mısır inancında, Sümer dinlerinde hep tesadüf putu var. Darwinizm o günlerden kalma batıl bir inançtır.
Darwinizm bilim değil, tesadüfü put edinen bir pagan inancıdır.
Hayatın neresine baksak insan bedeninde, hayvanlarda, bitkilerde mükemmel matematik düzgünlük ve altın oran var. Yaratılış net açık.
Muhalefetin olması Türkiye için bir zenginliktir. Demokratik tepkiler kanuni sınırlar içinde gösteriliyor ise bu güzelliktir.
Sayın Devlet Bahçeli particilik derdinde değil. Onun aşkı vatan, devlet, bayrak. Devletin bekası söz konusu olduğunda her zaman vatandan yana olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin teknoloji ve bilim alanında geri kalmasının en önemli sebeplerinden biri gelenekçi ortodoks İslam anlayışıdır. Çünkü bu anlayış sanatı, geniş düşünmeyi yasaklıyor. Sanatın ve geniş düşünmenin olmadığı bir yerde bilim de teknoloji de gelişmez.
Hiçbir imani çalışma yapmayan, hiçbir insanın imanına vesile olmayan kişilerin Bediüzzaman gibi muhterem bir insana söz söylemesi olmaz.
Toplu taşıma araçlarında kadınların korunup kollanması yüksek ahlakın bir alametidir. Buna çok özen gösterilmesi gerekir.
Gençlerde hep sevgi, dostluk, kardeşlik ortamı özlemi var. Gençlerin istediği bu güzel dünya özlemi Mehdiyet devrinde gerçek olacak.
Kanuna hukuka uygun olduktan sonra adaletin mükemmelleşmesini istemek güzel bir taleptir. Muhalefetin olması demokratik zenginliktir.
Kitap ile tebliğ deccaliyete indirilmiş ilmi bir tokattır.
Her şey tesadüf ürünü diyerek insanları aldatmaya çalışmak tarihi bir mantık bozukluğudur. Evrim bilim değildir, putperest inançtır.
Komünist felsefe Darwinizm zemini üzerinde gelişir. Darwinizm ortadan kaldırıldığında komünizm, komünist terör hiçbiri kalmaz.
Darwinistler de gayet iyi biliyorlar ki evrim bilimsel değil. Bu yüzden panik yaşıyor, ısrarla "evrim gerçektir" diye çırpınıyorlar. Astronomi, paleontoloji, biyoloji gerçektir diye kimse çırpınmıyor. Çünkü bilim olduğundan herkes emin. Evrim için çırpınmalarının sebebi gerçek olmadığını gayet iyi bilmeleri. Darwinizm bilimsel olarak öldü. Darwinistlerin evrim ölmedi diye ağlamalarının bir anlamı yok.
Rumilik ile Anadolu'daki Mevlevilik aynı değildir. Rumilikte homoseksüellik var. Rumilikte "bizim yolumuzda İslam yok" deniyor. Milletimiz İngiliz derin devletinin felsefesi olan Rumiliği hiçbir zaman kabul etmez. İslam alemine dinsizliğin yayılmasına izin vermeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2017> Daha Fazla

Polisimize, askerimize her yerde tüm kardeşlerimizin sahip çıkması, ikramlarda bulunması, koruyup kollaması çok önemlidir.
Genç kızların rahatsız edildiği görüldüğünde gerekli korumayı ve sahiplenmeyi sağlamak orada bulunan herkesin vicdani sorumluluğudur.
Dansın haram olduğuna dair Kuran'da hiçbir hüküm yoktur. Tüm kainatta ritm ve hareket vardır. Dans Allah'ın güzel bir nimetidir. Dansı, müziği, güzelliği haram kılmaya çalışan ortodoks sistem insanları asosyal, sevgisiz, dengesiz bir ruha sokmak istiyor, kimse bu oyuna gelmesin.
Şeyh Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin mübarek eşi Seyyide Sekine annemizi Allah gani gani rahmetiyle sarsın, cennet ehli kılsın inşaAllah.
Rumilik bütün Avrupa'da ve Amerika'da çok yaygın ve adeta homoseksüellerin, İngiliz derin devletinin dini gibi. Bizim Rumilik konusundaki eleştirilerimiz Anadolu Mevleviliği'ne değildir. İngiliz derin devletinin felsefesi haline gelmiş sapkın inancadır.
Melekleri, cinleri, insanları tek bir anda yaratan Allah'tır. Melekler evrim geçirmediği gibi insanlar da evrim geçirmemiştir.
Tesadüfler insana burun, kulak kazandıramaz, meyveleri var edemez, onlara güzel tatlar, vitaminler ekleyemez. Her şeyi yaratan Allah'tır.
İnsan gözü ayrı ayrı kompleks parçalardan oluşur, bütün parçalar aynı anda var olmazsa göz fonksiyonunu kaybeder, bu gerçek evrimi yok eder.
Yıllardır evrim olduğunu gösteren tek bir fosil gösterin diyoruz. Hiçbir Darwinist'ten çıt çıkmıyor, çünkü evrim yok, böyle fosil de yok.
Evrime inanmayı dayatmayla insanlara kabul ettirmek istiyorlar. Tarihin en mantıksız açıklaması olan tesadüfü put olarak sahipleniyorlar.
Darwinizm konusunda dünya çapında bir baskı ve dayatma var. Bilim insanlarının açıkça evrim yoktur demelerine dahi imkan sağlanmıyor.
Cenab-ı Allah şehitler için “sevinç içindedirler” diyor. Şehitlerin sevincini reddetmek Allah korusun Kuran'ı reddetmek olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2017> Daha Fazla

Benim hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Bu konuda defalarca kamuoyu önünde yemin ettim.
Gençlerin ruhunda hep sanat, estetik ve güzellik var. Güzel söz duymak, güzel ortam görmek istiyorlar. Sanatın teşvik edilmesi güzelliğin teşviğidir.
Gençlerimizin yüksek ideal taşıyan, çevreye, doğaya, hayvanlara değer veren, bencil olmayan üslupları çok güzel.
Sanatın her dalını önemli görüyorum ve tüm sanatçılarımızın emeğini takdir ediyorum. Tüm sanatçıları sevmek, hepsine değer vermek gerekir.
Kadınların toplu taşıma araçlarında rahatsız olması tüm toplumun vicdanını rahatsız eder. Kadınlara her zaman öncelik verilmeli.
İnşaatta çalışmak çok zor. İnşaatta çalışan kardeşlerimizin talepleri çok haklı. İş güvenliği için her türlü tedbirin tam alınması lazım. Acımasızca bir çalışma düzeni olmamalıdır. İnsanların sıhhatli yaşayabileceği, düzgün beslenebileceği, her haklarının korunduğu ortam olmalı.
İslam ahlakının hakimiyeti ezerek, kırarak, baskıyla olmayacaktır. Sevgiyle, sevecenlikle, güzellikle olacaktır.
Bağnazlık gençlerin canını çok yakıyor. İnsanların hayatına, nasıl yaşadığına karışmak, baskı yapmak İslam'da yoktur.
Her görüşten insana saygı duymak gerekir. Her insan inancına göre özgür yaşamalıdır. Bağnazlık ise sevecen yaklaşmayı bilmez.
Darwinizm tarih dersinde pagan dinleri başlığı altında okutabilir ama bilim diye savunulması mantıksızdır.
PKK'ya ve teröre vurulacak en büyük darbe Darwinizm'in geçersizliğinin ortaya konulması, Yaratılış'ın delillerinin anlatılmasıdır.
Darwinizmi ilimle, delille, fikren eziyor olmamız tüm dünyada etki uyandırdı.
Minik bebeklerin vefatı şehadettir, doğrudan vildan olarak cennete giderler.
Evrim teorisi bilim değildir, batıl bir pagan inanışıdır. Dolayısıyla evrimin bilim olarak anlatılmasına yine bilimle karşı çıkarız.
İngiliz derin devletine karşı İslam aleminin birlik olması şart. Tayyip Hocamız’ın İslam ülkelerinin ileri gelenlerini İslam aleminin birlik olması konusunda tek tek ikna etmesi güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2017> Daha Fazla

Zer aleminde şehit olarak yazılmış olanlar sırası gelince şehit olarak çağrılıyorlar. Şehitler ölü değildir diridirler. Sevinç içindedirler. Onlar için mahsunluk, korku ve üzüntü yoktur.
Bizim duamız, isteğimiz şehitlerimiz gibi şerefle dünyadan ayrılmak. Aslanlarımızın makamlarına imreniyoruz.
Gelecek inşaAllah çok güzel olacak. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi'yi, İsa Mesih'i göreceğiz.
Birinin sadakatini delikanlılığından, fedakarlığından, sevdiği için acıya katlanmasından anlarız. Gerçekten seven fedakar olur.
Milletimiz mübarek bir millet. Alevi, Sünni, Bektaşi, Caferi her biri ayrı güzel, her biri ayrı değerli.
İtalya'dan Endonezya'ya İngiltere'den Suudi Arabistan'a kadar dünyanın en etkin gazetelerinde bu hafta Türkiye'den Adnan Oktar nam-ı diğer Harun Yahya'nın başarılarından bahsedildi. Harun Yahya'nın 30 yılı aşkın süren yaratılışı ispat eden evrim teorisi karşıtı bilimsel çalışmalarının anlatıldığı bu haberlerde Harun Yahya'nın bu mücadeleyi kazandığı anlatıldı.
Hayatın her alanında kadınlara öncelik verilmesi, kadınların gelecek endişesi bir durumlarının olmaması gerekir. Hastaneler kadınlara ücretsiz olmalı, iş yerlerinde kadınlara öncelik verilmeli, kadınlar her alanda hak sahibi olmalı.
Özgürlük olursa sokaklar gençlerin, genç kızların neşesiyle şenlenir. Şu an çoğu gözleri yerde neşesiz yaşamaya mecbur ediliyor.
Kadının güzelliğini takdir etmek onun onuruna, namusuna, asaletine özen göstererek olur. Kadınlara karşı laubali tutum çok çirkindir.
Yeni nesil hayvanları, bitkileri, doğayı çok seviyor, dünyayı daha güzelleştirmek istiyor. Egoistlikten uzak bu ahlakları çok güzel.
Hayvanlara eziyet eden insanların toplum güvenliği açısından adli olarak izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.
Deniz temizliği çok önemlidir. İnsan deniz gibi bir güzelliğe kıyıp nasıl çöp atar. Denizi kirletmek denize ihanet etmektir.
Çocuklara genel kültürün önemi, temizliğin önemi, sevgi, şefkat, kaliteli olmak ana konu olarak öğretilmeli. Müfredat buna göre olmalı.
Teröre karşı en büyük vuruş komünizmin beyni olan Darwinizm'in dağıtılmasıdır, geçersizliğinin öğretilmesidir.
Darwinizm tüm Ortadoğu'dan İslam ve Hristiyan aleminden ilmen silinecek. Böyle bir aldatmaca artık insanlıkla dalga geçemeyecek.
Tayyip Hocam İngiliz derin devletine karşı durabilen, İttihadı İslam'ı isteyen delikanlı bir lider. Tüm İslam alemi yanında olmalı. Tayyip Hocam'ı desteklemek parti meselesi değildir. Partiler üstü bir konu olarak lideri koruyup kollamak sahip çıkmak gerekir.
Başta İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa basını "Adnan Oktar'ın çalışmalarıyla Türkiye'de Darwinizm'in sonu geldi" haberleri yaptı.
Darwinizm tarih dersinin pagan dinleri bölümünde Sümerlerde din nasıldı başlığı altında anlatılabilir. Ama bilim olarak öğretilemez, çünkü Darwinizm tıpkı eski toplumlarda olduğu gibi tesadüfleri put edinmiş batıl bir inançtır. Darwinistler açıkça "puta inanıyoruz" desinler bu inançlarına saygı duyarız ama Darwinizm bilimdir derlerse bunu kabul etmeyiz. Tesadüf bilim değildir.
Allah şehitlerin sevinç içinde olduklarını haber vermiştir. Allah'ın sevinç içinde olduğunu bildirdiği insan için ağlamak doğru olmaz.
Şehitlerimizin şehadeti mübarek olsun. Şehit ailelerimizin asil duruşu da çok güzel. Allah hepsini nuruyla sarsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Haziran 2017> Daha Fazla

Hayvanların yavrularına gösterdikleri titizlik Allah'ın şefkatinin ve sanatının güzel bir tecellisidir.
Sokakta sanat yapanlara saygı, hürmet önemlidir. Verdikleri emeği takdir etmek, onlara ilgi göstermek güzel bir vicdandır.
Bazıları kadınlara gülmeyi bile çok görüyorlar. Kadınlar dünyanın en güzel süsüdür, alabildiğine hür olacaklar, her yerde hürmet görecekler.
Kadınların istedikleri gibi giyindikleri istedikleri gibi bakımlı yaşadıkları bir dünya olacak inşaAllah.
Cennetin en mühim vasıflarından biri çok temiz olmasıdır. İçgüdü olarak temizlikten zevk almak Allah'ın bize hediyesidir. Temizlik aynı zamanda bir sanattır. Bir yere temizlik geldiğinde kalite ve güzellik gelir. Temizlik cennete özlemimizin tecellisidir.
Şehitlerimizin her birine imreniyor, hepsiyle iftihar ediyoruz. Şehit ailelerinin tevekkülü ve delikanlılığı çok güzel maşaAllah.
Çocukların bilgisayar ve akıllı telefon başında geçirdikleri vakti ailelerin iyi takip etmesi önemlidir.
Din topluluk halinde yaşanır. Sabır, zekat, tebliğ hepsi topluluk halinde yaşamın içinde var olan ibadetlerdir.
Müminlerin birbirlerine dua etmesi güzel bir ibadettir.
Seyyar satıcılara kaba davranılması, tezgahlarının dağıtılması halkın vicdanını rahatsız ediyor. Onlara rahat çalışacak imkan sağlanmalı.
Ahir zamanda olduğumuz için olaylar çok süratli akıyor ve gündem çok hızlı değişiyor.
İnşaAllah ve maşaAllah zikirleri şirki yerle bir eden iki zikirdir.
Hz. Mehdi sevgi insanıdır. Ümmidir, Arapça'yı bilmez. Bir makam beklentisi yoktur. İnsanlara sevgiyi öğretir.
Mehdi gelmeyecek diyenlerin bu kadar telaşlanmaları Mehdiyetin hak olduğunu bilmelerinden kaynaklanıyor.
Müslümanların bir veli, bir kurtarıcı, bir sahip yani Mehdi istemesi Kuran'da bildirilen bir gerçektir. (Nisa Suresi, 75: Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize Katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?)
Mehdiyete karşı olanlara rağmen Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve tüm dünya Hz. Mehdi'yi heyecanla bekliyor.
Şehitliğin ne kadar büyük ve onurlu bir makam olduğunu bilmeyenler garip tepkiler veriyorlar. Şehadet dünyadan ayrılmanın en güzel halidir.
Komünist terörist örgütlere ve PKK'ya karşı yapılacak en önemli atak Darwinizmi fikren yerle bir etmektir. Bu, terörün beynini dağıtmak olur.
Şehitlerimiz imtihanlarını en şerefli şekilde tamamlıyorlar. Şehitlikle dünyadan alınmak bir Müslümanın isteyeceği en güzel makam.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Haziran 2017> Daha Fazla

Mehdiyet devrinde Allah'ın izniyle çok büyük kalkınma olacak. Tüm Türkiye ve dünya yeniden imar edilecek.
İngiliz derin devletinin Darwinizmle, homoseksüellikle, Rumilikle dünyayı mahvetmek istediğini henüz insanlar tam anlayamadılar, bela büyük.
Hayattan tek beklentim Allah'ın benden razı olması. Rabbim benden razı olursa dünyanın en mutlu insanı ben olurum.
Kız arkadaşlarımın hem ahlakları çok güzel hem de genel kültürleri, eğitimleri mükemmel. Hepsi üniversite mezunu, en az iki dil biliyorlar.
Sanatta dev atılım Mehdiyetle olacaktır. Çünkü o dönemde manevi bir devrim olacak, insanlar Allah aşkıyla yaşayacaklar.
Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda homoseksüelliği öven ifadeler var. Bu yüzden homoseksüeller de Rumiliğe sahip çıkıyorlar. İngiliz derin devletinin Rumiliği ısrarla desteklemesinin sebebi de kendi felsefesine uygun olması ve homoseksüelliği savunmasıdır.
Dünyayı ısrarla homoseksüellerin iğrençliğinin içine çekmek istiyorlar. Homoseksüellik 3 dinde de haramdır.
Homoseksüellik Kuran'a göre haramdır. Cinayetin, hırsızlığın çirkinliğini anlatmakla nasıl yükümlüysek bu iğrenç fiilin de çirkinliğini anlatmakla sorumluyuz. Gençlerimizi homoseksüellik felaketinin pençesine düşmekten koruyalım, ilimle irfanla bu belaya dur diyelim.
Sevginin en güçlü temeli saygı ve değer vermektir. Ben kadınlara çok saygı duyuyorum ve yüksek bir sevgi gücüyle hepsini seviyorum.
Hulusi Akar Paşamız nur gibi Müslüman maşaAllah. Dindarlığı, vatana millete sevgisi çok güzel.
Hayvanların varlığı çok büyük nimet. Allah hayvanları sırf sevmemiz için yaratıyor.
Süleyman Soylu güzel ahlaklı, efendi, delikanlı, gayretli ve çalışkan bir insan. Vatanseverliği çok güçlü, Allah yolunu açık etsin.
Tayyip Hocam'dan istirham ediyoruz, iyi dinlensin, sağlığına çok özen göstersin. Biz milletçe yanındayız, kendisini asla yalnız bırakmayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2017> Daha Fazla

Kadınların hak ettiği değeri görmesi için toplu bir ruh devrimi gerekli. Bu da eğitimle olur. Allah sevgisiyle, kadına saygı duyan ruhla olur.
Müslüman ülkeler Kuran'da bildirilen kardeşlik ruhuyla birleşse hiç kimse Müslümanlar aleyhine plan ve uygulama yapamaz.
Darwinizm'in geçersizliğini ortaya koymamızın ardından sol fikren tamamen çöktü ve sağa benzeyen bir sol haline geldi.
Şu an dünya büyük acılar içinde. Böyle bir dönemde, bu kadar bela varken tatil yapmak çok ağırıma gider. 40 yıldır hiç tatil yapmadım.
Sevginin en samimi şekli aşktır. Usulen olan sevgi ise hevestir, kişi çıkarıyla çatıştığında sevdiğini terk eder ya da saldırganlaşır. Aşkta ise sevgi şartsızdır.
Din olmazsa hayat cehenneme döner. Allah aşkıyla, imanla dünya cennet gibi olur. Ne kadar çok Allah'ı seversen o kadar güzel yaşarsın.
Modern İslam anlayışıyla, kalitesiyle, klaslığıyla, aklıyla Türkiye tarihinin en mükemmel lideri Atatürk'tür.
Türkiye'de şu anda klasik siyaset yapılacak bir dönem yok. Vatan, devlet, millet söz konusu olduğu için partiler üstü ortak hareket ediliyor.
Sayın Devlet Bahçeli İngiliz derin devletinin tehdidini net gördüğü için her vatansever gibi particiliği kenara bırakıp Devletin menfaatini öne aldı.
Homoseksüelliğin Kuran, İncil ve Tevrat'ta iğrenç bir eylem olduğu bildirilmiş, haram kılınmıştır.
İnsanların bir çoğu yalnız yaşıyor. Hem toplum baskısı hem gelenekçi ortodoks sistemin baskısı hayatlarını zehir ediyor, sevgiyi yaşayamıyorlar.
Başarının tamamı Allah'tandır. Allah tüm insanların kalbine hem doğruyu hem yanlışı bildirir. Doğruya uyana Allah başarı verir.
Gelenekçi ortodoks sistem Müslümanların kendisini de rahatsız ediyor. Bu batıl sistem ortadan kalkmadan acıların bitmesi mümkün görünmüyor.
Bazı insanların mazlum gördükleri birini ezmeye çalışmaları, ona kaba davranmaları dinsizliğin acı sonuçlarından biridir.
İnsanın ve kainatın yaratılış amacı saf sevgidir. Ruhumuz, bünyemiz sevgiye göre yaratılmıştır. Allah'a kulluktaki amaç da sevgidir.
Kuran Müslümanlığı tüm dünya için ferahlıktır. İnsanların üzerlerindeki tüm zincirlerin, ağır baskıların kalkması demektir.
Gelenekçi ortodoks İslamla tanışanlar kadınlara varlık hakkı tanınmayan, neşenin yasak olduğu bir anlayışı gördükleri için dinden uzaklaşıyorlar.
Allah'ın haram kıldığı iğrenç bir fiil olan homoseksüelliği destekleyenler nasıl dehşet verici bir ortam oluşacağını düşünmüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2017> Daha Fazla

Ermeniler, Rumlar, Museviler hepsi kardeşimiz, hepsi canımız. Her biri Türkiye'nin süsü, güzelliği, her biri çok değerli.
Hayatımın hiçbir döneminde Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Ama Mehdiyet bir gerçek. İsa Mesih'in gelişi de bir gerçek.
Sanatçıların taltif edilmesi sanat güçlerini artırır. Sanatçıyı unutmak milli bir felakettir. Sanatçılara ömür boyu sahip çıkılması gerekir.
Suriyeli misafirlerimiz bizim canımız, kim ne derse desin onlara sonuna kadar sahip çıkacağız inşaAllah.
Deccaliyet kadınları erkekleştirmek, erkekleri kadınlaştırmak istiyor. Bu yüzden dünyaya homoseksüelliği yaymaya çalışıyorlar. Dünyanın bir çok ülkesinde homoseksüelliği insanlara dayatıyorlar. Kuran'a göre çirkin bir eylem olan bu haramın yayılması dehşet vericidir. Homoseksüellik Kuran'da, Tevrat'ta ve İncil'de Allah'ın haram kıldığı çok çirkin bir sapkınlıktır. İnsanlara zorla bunu dayatmak zulümdür.
Ben Allah'ı seviyorum, Allah'tan korkuyorum. Bazı insanların Allah'ı fark edememesine ve Allah'ı unutmasına çok şaşırıyorum.
Ben Allah'ın delisiyim. İslam'a hizmet varsa, Allah'a aşıksan, müminleri seviyorsan sana her gün bayramdır.
Kuran insanların üzerindeki ağır zincirleri kırar. Toplum kuralları ise insanların üzerine müthiş ağır yükler getirir.
İnsanlar Kuran özgürlüğü içinde yaşamış olsa son derece mutlu olurlar. Ama toplumun baskıları yüzünden adeta nefes dahi alamıyorlar.
İslam'ı bilimi, sanatı, hayatın güzel yönlerini öldüren bir sistem sandıkları için dinden uzak duruyorlar. Oysa İslam neşenin, hayatın kendisidir. İslam'ı neşeyi kaçıran sistem sandıkları için yaşlanınca dini yaşarız diyorlar. Oysa İslam insanlara baskı uygulayan tüm kuralları kaldırır.
Gani gönüllü olmak güzel bir vasıftır. Dünya hırsı olmadan, malı bol dağıtmak bereket getirir.
İslam'ı ve dini anlatmak asla ücret karşılığında olmaz. Kişinin İslam'ı anlattığı için para alması Kuran'a uygun değildir.
Türkiye bir ülkenin tek bir kesimine değil tüm halkına sahip çıkmakla yükümlü. Mısır'da da tüm halkı ayırt etmeden sahiplenmeli sevmeliyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah'tan haşa ümidini kesen karamsarlık denizine düşer, simsiyah bir dünyada acı ve sıkıntı içinde çırpınır. Çözüm Allah'ı coşkuyla sevmektir.
Boğazdan geçen gemilerin herhangi bir atık madde bırakmalarına izin verilmemeli, buna karşı gerekli yaptırımlar olmalı.
İnsan her sözü her tavrı vicdanına başvurarak değerlendirmelidir. Vicdanının emrine uyan küsmeyi, öfkeyi, merhametsizliği ortadan kaldırır.
Allah'ı en çok seven insan dünyanın en mutlu insanıdır.
Mağazalarda çalışan insanlara saygıya uygun olmayan tavır göstermek hem çok çirkin hem de çok vicdansızlık.
Tayyip Hocam gençliğinin tamamını Allah rızası için hibe etmiş bir insandır. Böyle bir insanın dünyadan bir beklentisi olamaz.
Alkol insanları bedenen ve ruhen çökertir. Alkol insana bir şey kazandırmaz. Mutluluk Allah sevgisiyle Allah korkusuyla kazanılır.
Her şeyi tesadüfle açıklayan bir düşünce bilim değildir. Evrim tesadüf putuna inanan bir pagan inancıdır.
Evrim Sümerlerden gelen putperest bir düşüncedir. Bu pagan inancını bilim diye gençlere dayatmak kabul edilecek bir şey değildir.
Darwinist materyalist düşünce ilmen çökertilirse PKK'nın beyni dağıtılmış olur. PKK Darwinizm üzerine kurulu Stalinist bir harekettir.
İşverenler çalışanlarını kendi evlatları gibi görüp onlara şefkat gösterip merhametle yaklaşmalıdır.
Bazıları genç kızların eğlenmesini anormal görüyor ama kendileri diledikleri gibi eğleniyorlar. Asıl eğlence, neşe ve güzellik kadınların hakkıdır.
Kadının iffetine değer verip, dünyadaki en güzel varlık olduğunu hissettirip, saygı göstererek dilediğince özgür yaşayacağı ortam sağlanmalı.
Gençlerin rahat rahat sohbet edecekleri, eğlenecekleri, gülecekleri bir dünya istemeleri haklı. Saygı ve sevginin olduğu ortamda hür olurlar.
Rusya ile Türkiye'nin arasının bozulması için çok uğraştılar. Türkiye'nin Rusya ile de İsrail ile de ilişkileri hep iyi olacak inşaAllah.
Türkiye'de Suriyeli sorunu yok. Türkiye'de Suriyeli misafirlerimiz var, canını korumak amacıyla geleni korumak Müslüman için farzdır.
Kız arkadaşlarımın bana olan içten sevgileri Allah'ın özel bir lütfudur. İmandan kaynaklanan sevgi Allah'ın müminlere hediyesidir.
Her insan sadece kendi ekranında kendisine gösterilen görüntüyü bilir, diğer bir insanın ekranında ne gösterildiğini bilemez.
Sokak sanatçılarına hak ettikleri değerin verilmesi önemlidir. Sokakta icra edilen müzik gerçekten nefis oluyor, gereği gibi takdir edilmeli.
Gençlerin gerçekten eğlenebilmeleri için önce kalplerinin huzurlu olması lazım. İman ve sevgi olmadan eğlence yeri gerginlik vesilesi oluyor.
Cennet ruhu ve cennet ahlakındaki bir insan yeşilliği sever. Cennet ahlakına özenmeyen kişi için yeşilliğin kıymeti ve güzelliği olmaz.
Mehdiyet devrinde tüm dünya kurtulacak. Biz bir ülkenin kurtulmasıyla mutlu olmayız. Tüm insanların kurtuluşuyla mutlu oluruz.
İnsanların çoğu vesveseli, korku ve tedirginlik içinde yaşıyorlar. En yakınlarına bile güvenemiyorlar. Bu yüzden sürekli asık yüzle dolaşıyorlar.
Akıllı insan akıllı olanı hemen anlar. Akılsız insan ise uzun süre karşısındaki kişinin ahlaksızlığını teşhis edemez.
Bir insana güvenmek için onun aklına, imanına, derinliğine bakmak lazım. Güven olmadan sevgi olmaz, o sadece bir heves ve heyecandır.
Allah Hz. İsa'nın ölmediğini ve öldürülmediğini bildirmiş, diri olarak Allah Katı’na alındığını ve yeniden yeryüzüne geleceğini söylemiştir.
Homoseksüellik tüm dinlerde haramdır. Tüm dinlerin mensupları bu ahlaki dejenerasyona karşı ortak ilmi tedbir almalıdır.
Homoseksüellik Kuran'a göre haramdır. Bu çirkin eylemi savunanlar gençlerimizin nasıl bir ortamda yetişmesini istediklerini düşünmelidir. Homoseksüelliğin sebep olduğu toplumsal tahribatı ortadan kaldırmak varken bu çirkinliği teşvik etmek çok büyük bir vicdansızlık ve vebaldir.
Allah Kuran'da homoseksüelliğin iğrenç bir pislik olduğunu bildirmiştir. Biz toplumu bu ahlaksızlık konusunda uyarmakla sorumluyuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2017> Daha Fazla

Kuran'ın kuralları dışında toplumun insanları ezen yapmacık kurallarını kaldırmak gerek. O zaman herkes çok özgür olur.
Her belanın altında Allah sevgisi ve Allah korkusunun olmaması vardır. Allah'ı seven bir insanın anlaşmazlık, aksilik, kavga yaşaması imkansızdır.
Katar ile Mısır'ı barıştıran da Türkiye olsun. Türkiye hiçbir ülkede tek bir kesimi savunan olmasın, tüm kesimleri kucaklayalım.
Türkiye, Mısır'da halkın tamamını kucaklayacak, hepsinin kurtuluşu için gayret edecek bir siyaset izlerse çok güzel olur. Mısır'da idam sırası bekleyen gençlerin kurtarılması Türkiye'nin önceliği olsun. Bu da Mısır'da tüm kesimlere sahip çıkarak mümkün olur.
Bir insan okumamış olabilir ama arif olur. Arif olan insan bir nevi alimdir, aklıyla olayları çok iyi değerlendirir.
İnsanlar akılla, sevgiyle, muhabbetle, bencillikten kurtulmakla mutlu olur.
Sevgiyi yasaklayan, kadınların özgürlüğünü, neşesini baskı altına alan bir sistemde sanat da gelişmez.
Sevginin, dostluğun, kardeşliğin yayıldığı bir toplumda hiçbir genç kız taciz edilmez, rahatsız edilmez.
"Çok iyi yere gelmek" Allah sevgisiyle, imanla mutluluk vesilesi olur. İyi dediğin yerde sevgiyle, imanla iyi hizmet yaparsan mutlu olursun. Mutluluk diğer insanları mutlu ettiğinde yaşanan bir duygudur. Bencil insan mutlu olamaz.
Hz. Mehdi devrinde dünyada silah kalmayacak, mevcut silahların tamamı sanayide kullanılacak.
Tatille, mekan değiştirmekle mutluluk olmaz, hayatın değişmesiyle mutluluk olur. İslam'a, dine hizmet eden en mükemmel tatili yapmış olur.
Peygamberimiz (sav) mühim konuları 3 kere tekrar ederdi. Tekrar konunun anlaşılması açısından önemlidir. Tebliğde de bu yöntem kullanılmalıdır.
Ülkücüler gerçek dava adamlarıdır. Asla kişisel veya ideolojik menfaate göre değil sadece devlet menfaatine göre hareket ederler. Başbuğ Türkeş ülkücüleri çok güzel bir devlet terbiyesiyle yetiştirdi. Onlar için öncelikli olan her zaman Devlet'in bekasıdır.
Muhalefetin sesinin gür çıkması Türkiye'de demokrasinin gürül gürül işlediğini gösterir, bundan rahatsız olmamak gerekir.
Evrim en ilkel pagan inancıdır. Her şeyi tesadüfle açıklayan batıl bir dindir.
Biz Darwinizm gençlere öğretilmesin demiyoruz, öğretilsin ama bilim konusu olarak değil eski devirlerin batıl inancı olarak öğretilebilir.
Darwinizm bir hurafedir, pagan inancıdır. Darwinizm gençlere tarih dersinde ‘eski dönemlerin batıl dinleri’ başlığında anlatılabilir.
İslam aleminin Kadir gecesi mübarek olsun, Allah tekrarlarına kavuştursun inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2017> Daha Fazla

Kimse kimsenin yemeğine, kıyafetine karışma hakkına sahip değildir. İnsanlar bir çok sebeple oruç tutmuyor olabilir, buna kimse karışamaz.
Tüm insanlar sevgiyi, dostluğu, kaliteyi arayacak bir eğitimle yetişir, böyle bir ruh kazanırlarsa dünya cennet gibi olur.
Avrupa'da sanat, kalite ve temizliği gördükleri için akın akın Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Türkiye sanatın ve kalitenin merkezi olmalı.
Güzel ahlaklı bir kadının sevgisi ve sadakati çok güçlüdür, sevdiği için her fedakarlığı göze alır.
Kadın düşmanlığı, kadınların istediği gibi yaşayamaması çok korkunç. Tüm insanların özgür ve rahat yaşaması esas olmalı. Kadına bakan bir insan bir çiçeğe, bir sanat eserine bakar gibi koruma hissiyle, sevgiyle ve saygıyla bakmalıdır.
Eğlenceyi, güzelliği, özgürlüğü sadece erkeklere hak gören zihniyet çirkin. Bu zihniyet kadınları ikinci sınıf görüyor, biz buna müsaade etmeyeceğiz.
Araplar, Türkmenler, Kürtler bizim için hepsi bir. Hepsi bizim kardeşimiz.
Tekfir Müslümanları ezmek için şeytanın ortaya attığı bir tuzaktır. Allah birdir, Hz. Muhammed O'nun Resulüdür diyen her insan Müslümandır.
İnsanlara hep şefkatle yaklaşmak lazım, hepsine doğruyu akılcı şekilde anlatmak gerekir. O zaman bir çok insan doğruya severek gelir.
Kuran'a göre Allah'ın inkar edilmesi büyük bir zulüm ve nankörlüktür.
Müslüman her şeyi Allah'tan ister. Allah'ın yerine haşa Allah'ın herhangi bir kulunu esas almak şirk olur. Müslüman şirkten kaçınacak.
Türki devletlerin ve İslam ülkelerinin hepsinin birleştiğini göreceğiz inşaAllah. Kardeşlik, sevgi ve dostluk için bir araya gelecekler.
Allah Kendisi'ni seveni sever. Allah Kendisi'ne yaklaşana çok daha fazla yaklaşır.
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin evlatları çok değerli, kıymetli insanlar. Onlar bize Sultanımız'ın emaneti, her biri bizim için çok değerli.
Hayvanlar sevgi gösterildiğinde çok daha fazla güzelleşiyorlar, huyları da güzel oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2017> Daha Fazla

Hayatın tadı imanla, Allah'ı aşkla sevdiğinde yaşanır. Allah aşkı, Allah korkusu olmadan hayatın rengi, güzelliği olmaz.
Din hayatın her yerindedir. Din olmadığı hiçbir yer olmaz.
Müslümanlar birleşsin. İngiliz derin devletinin İslam alemini çatıştırma oyununa hiç kimse gelmesin.
Hiçbir akıllı kadın gerçek sevgiye, derinliğe, tutkuya karşı direnmez. Kadın sevgide samimiyetsizlik görürse kendini sevgiye kapar.
Hayal etmek, Allah'ın verdiği bir nimet ve Allah'ın yaratma gücünün özel bir tecellisidir.
Darwinist materyalist eğitimin getirdiği boşluk ve iman zafiyeti insanların nefreti daha çabuk kabullenmesine sebep oluyor.
Yenilik hayatın süsüdür. Yenilik cennetin de özelliğidir. Bu sebeple Müslümanların her zaman yeniliğe açık olması gerekir.
Şans Allah'ın kaderde o kişiye mahsus yarattığı imkanlar veya zorluklardır. Kör tesadüf anlamında olan şans yanlıştır. Her şey kaderdedir.
Şımarma görgü eksikliğinden ve cehaletten kaynaklanır. Görgüsü, bilgisi arttıkça kişi şımarmanın küçük düşürücü olduğunu anlar.
Namus dinin tamamıdır. Dinin korunması namustur.
İnsanlar çocukluktan itibaren üzüntüyü, kızmayı, nefreti, heyecanı öğreniyor. Mümin bu olumsuzlukları Kuran terbiyesiyle kontrol altına alıyor.
Sevgi, dostluk, kardeşlik olsa insanların, evlerin, ülkelerin arasında duvarlar kalmaz.
Yaşlılık imtihan açısından daha zordur ama değerlidir. Yaşlılıktaki sevabın nimetini iyi bilerek yaşayan kişi güzel bir ruh elde etmiş olur.
Putin dine saygılı ve müspet düşünen bir insan. Cesareti ve İngiliz derin devletine karşıtlığı da güzel. Türkiye ile Rusya sıkı dost olmalı.
Gençlere genel kültürü sevdirmek lazım. Kültürlü bir insanın güzelliği ve kalitesi gençlere iyi anlatılırsa onlar da severek kültürlerini artırırlar.
Özbekistan da tüm Türki devletler de her yönüyle Türkiye'nin öz kardeşidir.
Dünya imanla güzeldir. Hayat Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla ve imanla anlam kazanır. Allah sevgisi olmadığında dünya cehennem gibidir.
Her istediğimiz cennette olacak. Dünyada ise istediklerimizin bir kısmını ertelemek durumunda kalırız.
Taşların güzelliği çiçek güzelliği gibi özel bir nimet. Allah'ın taşlarda bu kadar ince sanat yaratması çok büyük bir güzellik.
İnsanlara derinlik, yaşam sevinci, muhakeme ve akıl gücü veren iman ve Allah aşkıdır. Allah korkusu olmadan bunların hiçbiri olmaz.
Allah'ın ve ahiretin varlığını bilmek çocuklara huzur verir. Allah sevgisi ve ahiret inancıyla yetişen çocuk dengeli, tutarlı olur.
Çocuklar kendilerine değer verilmesinden hoşlanırlar. Onlarla büyük insanla konuşur gibi konuşup akılcı üslupla anlatım yapmak gerekir.
Allah hayvanları sevmemiz için özel olarak bu kadar sevimli ve tatlı yaratıyor.
Müslümanların Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliğin propagandasına karşı dikkatli olmaları, demokratik tepki haklarını kulanmaları gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2017> Daha Fazla

Yıkıcı şaka hiç yapılmamalı. Karşı tarafı şoka sokan mahcup eden şaka olmaz. Şaka onore edici olmalıdır.
Sevgi olmadan saygı oluşmaz, sadece suni saygı gösterisi oluşur.
Gelecek çok güzel, çok parlak. Çünkü Allah'ın vaadi var. Hz. Mehdi ve İsa Mesih'i göreceğiz inşaAllah.
Ağrıyı yaratan da ağrı kesiciyi vesile ederek ağrıyı kaldıran da Allah'tır.
Her şeyin Allah'a ait olduğunu bilen ve her şeyi Allah'ın yarattığına iman eden birisi kıskançlık duygusu yaşamaz.
Gençlerin hem Avrupai ve kaliteli olmaları hem de örflerimizi çok iyi öğrenip özümüze sahip çıkmaları gerekir.
Benim için en iyi insan Allah'ın rızasına en çok uyan kişidir.
Bir insanın en değerli zamanı Allah'ı en çok sevdiği, tüm dikkatini Allah'a verdiği zamandır.
Üzüntü içindeki insanların arabesk müzik dinlemesi derin travmalara sebep olabilir. Üzüntü olunca Allah'a sığınıp neşe, sevinç istemek gerek.
Tüm insanların sevgiye ihtiyacı vardır. Özellikle zihinsel engelli kardeşlerimize çok yoğun şefkat ve merhamet gösterilmelidir.
Bir hadisin doğru olması için Kuran'a mutabık olması veya hadiste bildirilen olayın gerçekleşmesi gerekir. O zaman bu hadise güvenebiliriz.
Hayvan sevgisi çok hayatidir. İnsanların bir kısmı hayvanları sevmenin kıymetini ve güzelliğini daha yeni anlamaya başladı.
Kıbrıs'tan toprak istemek hem Kıbrıs Türk halkına hem milletimize hakarettir. Kimse böyle bir teklifte dahi bulunmamalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2017> Daha Fazla

Kadınlara karşı bazı yerlerde acımasız kurallar uygulanıyor. Kadınlara gereken saygı ve değerin verilmesi Mehdiyetle olacaktır.
Herkes birbirini çok sevse, kadınların üstündeki baskı, gerilim ortadan kalksa, cennet gibi bir ortam olur ve insanlar da mutlu yaşarlar.
Allah imtihan olarak kimi zaman hastalıklar verse de gerçek imana dayalı neşede insanlar çok sağlıklı olurlar.
Bel ağrıları, cilt bozuklukları, saç dökülmesi gibi hastalıkların nedeni genellikle üzüntü ve strestir. İmana dayalı neşede vücut savunması güçlenir.
Allah en yüksek sevgiyi ister. Dünyadaki zorluklar istenen bu sevgi düzeyini yükseğe çıkartmak içindir. İnsanlar Allah'a tam dikkatlerini verseler aslında zorluk da yaşamazlar.
Dünyada cenneti de andıran özellikler vardır cehennemi andıran da. Allah zorluklar meydana getirerek Kendisini hatırlatır.
Dünyadaki imtihan çok zorludur. Allah güçlü bir sevgi oluşmasını ister, bu yüzden zorluklar yaratır.
Müminlerin imanları ölümden sonra da devam eder, Allah'ın kendilerini sonsuz yaşatacağına iman ederler, şuurlu şekilde güzel tavırları devam eder.
Ölümden sonra iman edenler hiçbir sıkıntı ile karşılaşmaz, en ufak bir korku ve gerginlik yaşamazlar, inkar edenler ise büyük korku yaşarlar.
İman edenler şeytanın olumsuzluklarından, vesveselerinden etkilenmezler.
Şeytan insana her yönden yaklaşır, her yerdedir fakat etkisi zayıftır, insanlara kötülük telkin eder ama iman edenler onu dinlemezler.
Şeyh Nazım Hazretleri dünya tatlısıydı, Allah gani gani rahmet etsin.
Hz. İsa (as) Allah'ın Hayy isminin bir tecellisidir.
Hz. İsa ve Hz. Mehdi geldi ama son ana kadar belli olmayacaktır, Allah onu bir plan dahilinde gizli tutacak, en sonunda ortaya çıkacaktır. Hz. Mehdi'nin vefatından sonra İsa Mesih tebliğ faaliyetine devam edecektir.
Tayyip Hocam bütün gençliğini zorlu bir hayat yaşayarak, Allah için çalışarak geçirdi, hala da çile çekiyor. Tayyip Hocamı kendince eleştirenlerin hakkaniyetli olması, yıkıcı değil, yapıcı ve olumlu yönde eleştirmesi gerekiyor. Tayyip Hocam Allah için bütün gücüyle gayret ediyor, dünyadan bir beklentisinin olmadığı da açıkça görülüyor.
Tayyip Hocam çok vasıflı bir lider, şevkli ve gayretli bir insan. Ekonomi alanında da çok yetenekli, bu yüzden desteklenmesi gerekiyor.
Kanuna uygun yürüyüş, konferans ve miting yapılması Türkiye'de demokrasinin işlediğini gösteren örnekler olması bakımından gayet güzel.
İngiliz derin devleti her yere homoseksüelliği yaymak istiyor, bu konudaki oyunlarına karşı çok dikkatli olmak gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2017> Daha Fazla

Sadece Kuran'a tabi olan insan tam anlamıyla özgürdür.
Mutlu olmak gerçek anlamda Allah'ı sevmekle olur. Derin iman eden insan dünyanın en mutlu insanıdır.
Yeni nesil bağnazlığın etkisinde değil. Aydın modern dindarlığı seviyorlar.
Türkiye'nin geleceğinde İslam aleminin birliğine vesile olmak ve Müslüman dünyasının manevi lideri olmak var Allah'ın izniyle.
Şii - Sünni karşıtlığını sanki takva alametiymiş gibi gösteriyorlar. Müslümanların kardeş olduğunu unutuyorlar, bu yüzden İslam Birliği olmuyor.
Hayvanseverliğin artması çok güzel oldu. Hayvanların korunması için de çok kararlı davranıyorlar. Hayvanların rahat etmesi güzelliktir.
Zorluk anında Allah'a aşkla sadık olmak çok yüksek bir ahlaktır. Sahabe böyle yüksek ahlaklıydı. Her Müslüman bu ahlakta olmalı.
Sünni-Şii karşıtlığı İngiliz derin devletinin oyunudur. Bölgenin iki güçlü ülkesi olan Türkiye ile İran’ı çatıştırmak istiyorlar. Kimse oyuna gelmesin. İran ve Türkiye çatışırsa Allah korusun İslam alemi mahvolur. İki ülke ittifak ederse çatışmalar ortadan kalkar, İslam Birliği oluşur.
İmtihan ve çile insanların kendilerinin gerçek ahlakını görmelerini sağlar.
Zorluk anında Allah'ı haşa terk etmek çok büyük bir nankörlüktür. İnsan aşık olduğu Sevgilisini asla yalnız bırakmaz.
Sahabe kendisinden kat kat büyük ordulara karşı cesaretle mücadele ediyordu. Hepsi iman sevinci ve neşesi içindeydi, kimse fütur vermiyordu.
PKK'nın barış veya çözümden anladığı Türkiye'yi baştan başa bölen Ortadoğu ile arasında set olacak komünist devlet kurmaktır.
Darwinizm bilimsel bir düşünce değildir. Eski pagan dinlerinde olan putperest bir inançtır. Gençlere bilim olarak öğretilmesi doğru değildir.
Evrim diye bir süreç yaşanmadı. Bulunan 700 milyon fosil var, hepsi bir anda yaratılışı gösteriyor, sözde evrimsel süreci gösteren tek bir fosil yok.
Allah zer aleminde tüm insanlığı yaratmıştır. Sonra insanları anne baba vesilesiyle dünyaya göndermiştir. Zer aleminde evrim yoktur.
İran ırk üstünlüğüne göre değil ümmet anlayışına göre yönetilen bir ülkedir. İran'ın ırkçı olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Şiilerin yanlış yönleri olabilir ama Ehli Beyt'e ve Hz. Ali'ye aşıktırlar. Ehli Beyt'e yapılan hainlikten dolayı yaşadıkları bir öfke var. O tarihi öfkenin acısıyla kendilerini korumak için çok güçlü olmaları gerektiğine inanıyorlar. Ama bu Pers ırkçılığı düşüncesi değildir. Şiileri, Sünnileri, Vahabileri çok seviyor, hepsini Müslüman kardeşimiz olarak görüyoruz. Müslümanlar birbirlerini ırkçılıkla itham etmemeli.
Sevgisizlik hastalığı veba gibi bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık. Bu hastalığa karşı mutlaka tedbir alınması gerekir.
Hristiyanlar Kitap Ehlidir. Kuran'a göre Müslümanlar Kitap Ehli'ne şefkat ve sevgiyle yaklaşmakla yükümlüdür.
Allah şehitlerimizin şanını, namını, güzelliğini sonsuza kadar cennette devam ettirsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Haziran 2017> Daha Fazla

Her beden, dünyanın en güzel insanının vücudu da dahil, mezarda darmadağın olacak. Bedeni hırsla sahiplenmenin manası yok.
İnsanların bir çoğunun aklı nimetlere değil de imtihanın zorluklarına takılıyor. Zorlukla karşılaşınca Allah'ı unutuyorlar. Allah sayısız nimet yaratıyor, nimetleri saymakla bitiremiyoruz ama bazı insanlar en ufak bir zorlukta Allah'ın aleyhine düşünüyorlar.
Allah'ın Sanatını sürekli düşünmek ve anlatmak lazım. Her yerde herkesin birbirine Allah'ın Sanatını hatırlatması gerekir. Beynimizin içinde gözsüz gören biri var, bu çok büyük bir sanat. Göktaşlarının içinde büyük bir hızla gidiyoruz, bu büyük bir sanat. Allah hoşumuza gidecek şekilde müzik yaratıyor. Hem müziği hem müziğin hoşumuza gitmesini yaratıyor. Bu büyük bir sanat. Halının tek bir ipliğinde yünün alındığı hayvana dair tüm bilgi var, bu çok büyük bir sanat. Dışarıda sessizlik, hissizlik, karanlık hakim ama biz beynimizde ışıl ışıl rengarenk bir dünyada yaşıyoruz. Bu Allah'ın harika Sanatı.
Mehdi gelmeyecek diye sürekli gündem yapanlar Mehdiyetin doğru olduğunun farkında oldukları için böyle panik oluyorlar. Mehdi çıkmayacak diyenler alametlerden ısrarla hiç bahsetmiyorlar. Çünkü Mehdi'nin alametlerinin hepsinin gerçekleştiğinin farkındalar.
Avrupa'da yaşayan Müslümanların bir çoğu birbirlerinin camilerine dahi gitmiyorlar. Oysa hepsinin birbirini coşkuyla sevip korumaları lazım.
Gelenekçi ortodoks sistemde kadın potansiyel suç unsuru olarak görülüyor, varlığını bile tehlike görüyorlar. O zaman kadına saygı olmuyor.
Kadının değerini bilmek onu Allah'ın tecellisi olarak görmekle olur. O zaman kadın gözünde yücelir ve koruma hissiyle bakarsın. Kadın Allah'ın en güzel Sanatlarından biridir. Kadının mutlu yaşaması için kendi çıkarlarını terk eden bir ruh olmalı.
Türkiye'de tarım ve hayvancılığa çok önem verilmeli. Ziraat Fakültelerinin sayısı artırılmalı, tarım ve hayvancılık teşvik edilmeli.
Öğrencilere herkesin destek olması gerekir. Staj yapan öğrencilere ücret vermemek doğru değil. Öğrenciye sahip çıkmak sorumluluktur. Bayram harçlığı gibi öğrenci harçlığı geleneği olmalı. Aileden, komşulardan herkesin öğrencilere imkanı oranında destek olması önemlidir.
Toplumun bazı katı kuralları insanların hayatını zehire çeviriyor, kendi kendilerini ezen bir sistem oluşturuyorlar. Gereksiz kurallar insanları boş yere eziyor, her gereksiz kural yeni bir pranga oluyor. Kuran insanların üzerindeki bu zincirleri kırar. Kuran özgürlüktür.
Araştırmak, incelemek, öğrenmek Kuran'da tavsiye edilir. Bizler Allah'ın Sanatını öğrenmekle sorumluyuz.
Benim en mutlu olduğum an Allah ile yoğun bağlantıda olduğum zamandır. Allah ile yakınlık insanı mutlu eder, diğerleri gelip geçicidir.
Kuran'a göre üzülmek tevekkülsüzlük anlamına gelir. İnsanın kendisini sonra toparlarım diye bırakması doğru olmaz.
Bir insana haksızlık yapıldığında Allah mutlaka o haksızlığı yapana karşılık verir. Bu, Allah'ın Kuran'da bildirdiği kanunudur.
İngiliz derin devletinin umudu milletimizin tek vücut olmaması. O yüzden bir lider etrafında kenetlenmek önemlidir. Bu, siyasi mesele değil.
Kıbrıs'ta askeri varlığımızın azaltılması doğru olmaz. %80 azalmasın tam tersine %80 artsın, Türk askerinin varlığı güvenliktir, huzurdur.
Tayyip Hocam iradeli, sabırlı ve azimli bir delikanlı. İslam'a candan sahip çıkıyor. Böyle bir lidere sahip çıkmamak vicdansızlık olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2017> Daha Fazla

Huruf-u Mukattaa, Hz. Hızır'ın yapması gereken işlerde Kuran'dan aldığı bir bilgi, bir sır sistemi olabilir Allahualem.
Zaman da mekan da izafidir. Allah sonsuz uzun zamanı sonsuz kısa zaman içinde yaratmıştır, bunun adı kaderdir.
Dünyadaki tüm detayları yaratan Allah, cennette de sevdiğimiz, beğendiğimiz güzellikleri ve detayları yaratacak, istediğimiz her şey olacak.
İnsan, beyninin içinde elektrik sinyallerinin ulaştığı mercimek kadar yerde rengarenk ışıl ışıl müthiş detaylı bir dünya izliyor.
Allah insanların Kendisi'ne yaklaşması için çileler, dertler, hastalıklar verir. Bunların hepsi samimi kullar için birer nimettir.
Gelenekçi ortodoks İslam anlayışının en büyük tahribatlarından biri insanları dinden uzaklaştırmak oluyor.
Gençlerin eğitiminde Darwinizmin açmazlarının öğretilmesi, Kuran mucizeleri ve iman hakikatlerinin anlatılması çok önemlidir.
Bir ülkeye ambargo uygulamak orada yaşayan kadın, çocuk, yaşlı, hasta, sivil insanları mağdur ediyor. Bu vicdani bir uygulama değil.
Gelenekçi ortodoks İslam anlayışının olduğu yerde kadına saygı duyulmaz. Çünkü kadın dövülmesi gereken potansiyel suç unsuru olarak görülür. Gelenekçi ortodoks İslam anlayışında kadın, insanın başını belaya sokan çok tehlikeli bir varlık olarak görülüyor. O zaman kadına saygı duyulmuyor.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokrasiyi, adaleti savunan, kendi kanaatine göre mağdur gördüğü kişileri savunan üslubu normal. Sağlıklı muhalefet budur. Güçlü muhalefet olması demokrasinin sağlıklı olduğunu gösterir. Muhalefetten rahatsızlık duymamak gerekir.
Türkiye'nin yalnızlaştırılmasını engellemek için en güzel çözüm bağnaz zihniyetin oluşturduğu tahribatın ortadan kaldırılması ve modern İslam anlayışının dünyaya gösterilmesidir. O zaman Batı'daki Türkiye karşıtlığı hızla sona erer.
İslam aleminde her cemaatten her tarikattan her mezhepten insan bir araya gelip zincir oluştursunlar, biz her yerde beraberiz diye. Fotoğraf çektirip kamuoyuna duyursunlar. O zaman deccaliyetin İslam alemi üzerindeki planları boşa çıkarılmış olur. Ama sürekli birbirine nefretle konuşan, birbirini düşman gören bir anlayış devam ederse deccaliyet Müslümanları kolayca birbirine kırdırır Allah korusun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2017> Daha Fazla

Sevgisiz, bilgisiz insanlar farkında olarak veya olmayarak insanları İslam'dan uzaklaştırıyorlar.
Mümin malı, mülkü ve zenginliği Allah için ister. Allah yolunda hizmet etmek için ister.
Müminlerin gafil insanlardan etkilenmesi çok büyük bir hata olur. Allah'ı unutanların çok olması kimseyi yanıltmamalıdır.
Her görüntüyü yaratan Allah. Her beğendiğimiz, her sevdiğimiz şey Allah'a ait. İnsanların gaflet içinde Allah'ı unutması mucizedir.
Milletçe İngiliz derin devletinin esaslı atağıyla karşı karşıyayız. Katar'a yönelik operasyonun ardından da Türkiye'yi hedef almak istiyorlar.
Milletçe Tayyip Hocam'ın etrafında kenetlenirsek İngiliz derin devletinin tüm oyunlarını bozarız inşaAllah.
Rahmetli Başbuğ Türkeş çok dindar bir insandı ve tüm cemaatleri, tarikatları sevgiyle kucaklardı. Gerçek ülkücü ruhu budur.
Türkiye her zaman mazlumların yanındadır. Katar'ın yanındayız. Suudi Arabistan ile Katar da kardeş, kardeşleri barıştıracağız inşaAllah.
Tayyip Hocama sahip çıkmanın milli bir mesele olduğunu bazıları hala fark edememiş durumda. Türkiye ve bölge açısından Tayyip Hocama sahip çıkmak ve şahsının desteklenmesi çok önemli, bazıları bunun gerekliliğini tam kavrayamadılar. Kişisel çatışmalar değil ülke menfaatleri esastır, bu yüzden Tayyip Hocamı her kesimin desteklemesi gerekiyor.
Herhangi bir karşılık bekleyerek değil, içten gelerek, samimi ve Allah için yapılan dua önemlidir.
Türkiye ultra modern bir ülke olsun. Kaliteli toplum modelini her yerde görmemiz lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

Siyasi meseleyi bir kenara bırakıp güçlü bir liderin etrafında milletçe kenetlenirsek İngiliz derin devleti Türkiye'ye bir şey yapamaz.
Peygamberimiz (sav) bir an bile kendisi için yaşamamıştır. Hayatın tüm yönlerinden çekilerek her anında sadece Allah için yaşamıştır.
Allah her insana hem kötülüğü hem de o kötülükten kurtulmanın yolunu öğretmiştir.
İsa Mesih'i gördüğümüzde modern, yakışıklı bir delikanlı olarak göreceğiz. Yaşı ileri olmasına rağmen çok genç, dinç ve atletik olacaktır. İsa Mesih, Hz. Mehdi'nin vefatından kısa bir süre sonra vefat edecek. Ondan sonra toplumda çok hızlı bir bozulma başlayacak.
Allah sevgisi ve Allah korkusu Kuran'ı titizlikle hayata geçirmektir.
Mümin her anında en Yüce Sevgilisi Allah'a her vesileyle sevgisini ifade etmek ister. Bu da mümine dinçlik ve şevk verir.
Çocuklara bir konuyu saygı duyarak, değer vererek anlatmak gerekir. Çocuktur bu diyerek saygı duymayan bir üslup doğru olmaz.
Müminin ahiretteki sorgusu da çok kolaydır. Küfür için ise çok detaylı zorlu bir sorgulama söz konusudur.
İnsan ölüm anından itibaren yeni bir boyuta geçer. Mümin ölüm sırasında hiçbir korku, endişe veya sarsıcı olay yaşamaz. Ölüm rüya gibi olan bu görüntünün çok keskin bir görüntüye dönüşmesidir. Küfür ölüm anından itibaren acı yaşamaya başlar, müminde acı olmaz.
Darwinizm fikren yenilince sol ideolojilerin dayanak noktası yıkılmış oldu. Bu yüzden tüm dünyada sol geriliyor.
Kendini tamamen Allah'a vermiş, dünyadan tamamen çekilmiş, egoistlikten vazgeçmiş bir insanda tutkunun kapısı açılır. Tutku, Allah'ın rızasının en çoğunu arayan insanlara verilen özel bir nimettir.
Dejavu Allah'ın insanlara kaderi hatırlatmasıdır.
Rumlar çok güzel bir halk. Yunanistan ile ilişkilerimizin çok güçlü olması, Rumlara sahip çıkmamız gerekir.
Bediüzzaman, kendisi için yaşamayan samimi insan konusunda en güzel örneklerden biridir.
Çin'de komünist ideolojinin getirdiği insanı değersiz görme ve mekanikleşme var. Çoğunun yüzüne donuk ve ürkek bir ifade yerleşmiş.
Samimi olan kişi çıkarıyla çatıştığında mağlup olmaz. Samimi insan hayatının tamamını Allah'a adamıştır, her şeyi Allah için yapar.
Allah samimi olan tüm tevbeleri kabul eder.
Allah'ı unutmaktan Allah'a sığınmak, Allah'ı unutmaktan utanmak Müslümanın vasfı olması lazım.
İslam alemi tek bir beyin etrafında toplandığında kurtulur. Çok beyin olduğunda hepsi birbiriyle çelişiyor, parçalanma oluyor.
İnsan samimi olduğunda çıkarıyla çatışan durumlarla karşılaşır, hiçbir defasında çıkarını tercih etmemek samimiyettir. Samimi bir insan asla kendisi için yaşamaz. Samimiyetin temel ölçüsü budur.
Samimiyet dünyanın en kolay ibadetidir. Allah insanların sadece samimi olmasını ister.
Atatürk Allah'ın inayetine mazhar olmuş özel bir insandır. Modern bir dindardır, aydın bir Osmanlı paşasıdır.
PKK'nın hedefinin sadece Güneydoğu olduğunu zannediyorlar, oysa komünist ideoloji tüm bölgeyi yutmayı amaçlayan bir harekettir.
Allah'ın tüm kainattan tek istediği sevgidir. Allah yarattıklarını sever. Sevgiyle hayat anlamlı olur. Kainat sevgiyle güzeldir.
Kadın aklının, ruh derinliğinin, nezaketinin, sanatçı ruhunun, güzelliğinin takdir edilmesini ister. Takdir edildiğinde kadın ruh kazanır. Dünyanın hemen her yerinde kadınların hayatlarını adeta cehenneme çevirmişler. Hiçbir yerde rahat huzurlu yaşatmıyorlar.
Kadınların ekonomik özgürlüğü önemlidir. İş yerlerinde kadınlara öncelik verilmeli ve kadınların her yönden çok güzel korunmaları gerekir.
Din mühendisi insanların hiç iman hakikatleri anlattıklarını duymaz, Allah sevgisi, insan sevgisinden bahsettiklerini işitmezsiniz. Bu insanların sadece üst perdeden halkı eleştiren, kendilerince haşa dini eleştiren açıklamaları vardır. Yüzleri de buz gibi sevgisizdir.
Haşa Allah'ı eleştiren din mühendisi bazı kişilerin Müslümanlara akıl vermesini istiyorlar. Müslümanlar Kuran'dan, Resulullah'tan öğüt alır.
Allah milletimizi ve ülkemizi büyük depremlerden ve felaketlerden korusun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2017> Daha Fazla

2019-2020 yılları Mehdiyetin en güçlü ilmi faaliyette bulunacağı yıllar olacak Allah'ın izniyle.
Allah'ın, vicdanına ilham ettiklerine direnmeyen insana samimi insan denir.
Dünyadaki en güzel varlık kadındır, tutkuyla sevilebilecek bir varlıktır kadın, Allah çok büyük nimet olarak kadını yaratmıştır.
Spor, sağlık açısından çok önemli, Devletimizin gençlerimize yönelik çocukluktan itibaren mutlaka iyi bir spor politikası izlemesi gerekir.
İnsanlar kanunlar çerçevesinde bir başkasının hürriyetini, mutluluğunu gaspetmeyecek şekilde alabildiğine özgür olmalı.
Tevekkül eden Müslümanın akli dengesi yerinde olur, işleri hep rast gider. Gelecek korkusu ise insanı psikolojik yönden çok yıpratır.
Allah'a tevekkül eden, dünya hırsı yapmayan kişiyi Allah güzellikle yaşatır. Dünyada görevini başarı ile ifa edip güzellikle ahirete gider.
Müslüman sadece Allah'ın rızası için hareket eder.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği tarihten, çıkacağı yere kadar çok fazla detay bildirmiştir.
Şeytanın Darwinizm tuzağı ile insanlar bencil, saldırgan ve şiddete eğilimli hale geliyorlar.
Bütün sahte Mehdilerin yolu kapalıdır, başarısız olurlar. Mehdiyetin delili başarıdır. İslam alemini birleştiren ve Hz. İsa ile namaz kılan kişiye 'Allah-u alem Mehdi' diyebiliriz.
Şeyh Nazım Hocamızın evlatları tertemiz, nur gibi insanlardır.
Beynin dışında mutlak sessizlik ve simsiyah karanlık vardır. Işık ve ses beynin yani ruhun yorumudur. Kimileri maddenin gerçeği konusunu düşünmekten kaçınıyorlar ve bu konuda beyinlerini uyuşturuyorlar. Allah’ın ruhunu fark eden böyle yapmaz.
Teknoloji Allah tarafından yaratılır, her imkanı, her yazıyı, her konuşmayı Allah yaratır.
Çocuklarla aklı başında bir insan gibi konuşmak gerekir. Çocuklar da akıllıdır, saygı duyarak, değer vererek konuşulursa olumlu etki oluşur.
Allah yolunda samimi gayret edildiğinde Allah yollar açar. Allah’ın bir planı var ve biz o planı ne hızlandırabiliriz ne de geciktirebiliriz. Dünyanın bütün imkanları yan yana getirilse Allah’ın dilediğinin dışında hiçbir şey gerçekleşmez.
Mehdi talebeleri dünyanın her yerinde aktifler. İnterneti Allah Mehdiyete hizmet etmesi için yarattı, gazetelerle, internet siteleriyle dünya çapında tebliğ imkanı oluştu.
İran da Türkiye de hem NATO’da olsun hem de Şangay’da olsun ama asıl olarak İslam aleminin birleşmesi gerekiyor.
Şehide ağlanmaz, şehitlik tebrik edilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinde Türk milletine karşı nefret hakimdir. Darwin de Türklerin sözde aşağı ve yok edilmesi gereken bir ırk olduğunu söylüyordu.
Karşındaki insan samimi olmayabilir ama mümin olarak sen samimi olmakla yükümlüsün. Samimi insan çok azdır. Zaten insanların mutsuzluğunun sebeplerinden biri de budur, samimi insan bulamamalarıdır.
Mümin pis bakışı ayırt edecek gibi yaratılmıştır. Gülün kokusuyla leşin kokusu nasıl farklıysa münafık da geldiği ortama çirkinliğiyle gelir.
Affedici olmak mühim bir ibadettir. Allah o olayı affetmen için özel yaratıyor, o olay olduğunda affetme ibadetinin vakti gelmiştir. Affetmeyi bilmeyen insan cennet ahlakını almamış olur. Affedilecek olayı da affetmeyi de yaratan Allah'tır.
Müslümanların bir manevi önderi olmadığında nasıl büyük sıkıntılar yaşandığını şu anda tüm dünya görüyor.
Katar'ın vatandaşlarını ambargo uygulayan ülkelere karşı sert üslup kullanmamak, güzel sözle uyarmak konusundaki hatırlatması güzel olmuş.
Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi'ye yardımı, ahir zaman alametlerini tek tek anlatması ve bu anlattıklarının hepsinin bir bir gerçekleşmesidir.
Zer aleminde insanların tamamı bir anda yaratılmıştır ve tüm insanlar orada Allah'a söz vermişlerdir. Zer aleminde insanlar konuşulanı anlıyor, muhakeme edip karşılık veriyorlar. Daha kainat yaratılmadan tüm insanlar var. İlkel insan yok.
Varlığının şuurunda olan bir insan, ruhunun farkında olan bir insan Allah'a kesin olarak iman eder.
Dünya hayatının amacı oyun ve eğlence değildir. Gerçek eğlence ahirettedir.
Bir kişinin kalbinde hastalık olması demek, vicdanına, Allah'ın ilham ettiğine uymaması, vicdanının sesini kapaması demektir.
Sevgisizliğin dünya geneline yayılmış felaket olduğu görülüyor. Egoistlik dünyayı kasıp kavuruyor. Bir çok insan acımasızlığı normal görüyor.
Türkiye'nin Katar'a insani yardımı çok kıymetli ve güzel. Bu, milletimizin asil ahlakıdır.
Bir insan her çevreden, her düşünceden insanla görüşür, konuşur, fikir alır. Bunu anormal karşılamak çok yanlış.
Darwinizm'in komünizmin temeli olduğunu komünist liderlerin kendisi anlatıyor. Darwinist propaganda yapan bilerek veya bilmeyerek komünizme zemin hazırlamış olur.
Arda Turan temiz, efendi delikanlı. Her insan bir anlık sinir yaşayabilir, hata yapabilir. Bir insanı hemen silmek, üstüne gitmek doğru değil. Bazıları tarafından bir insanı harcamak kolay görülüyor. Arda gibi bir futbolcu kolay yetişmiyor. Milli Takımdan ayrılmasına gerek yok.
Katar, Suudi Arabistan ve tüm Körfez ülkeleri tertemiz Müslümanlar. Allah onlara ne güzel zenginlik vermiş, barış içinde yaşamak güzeldir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti 100 sene öncesinin mantığıyla hareket ediyor. İran'a müdahaleye yeltenirse karşılığını çok fazlasıyla alır.
Sokak hayvanları için özel lokantalar olması lazım. Kuş lokantaları, kedi lokantaları, köpek lokantaları acil ihtiyaç. Onlara her ikram olmalı.
İran, Rusya ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi tüm bölgeye huzur ve barış gelmesine vesile olur.
Cimrilik haramdır. Allah'ın emanet verdiğinin hırsını yapmak, Allah'ın verdiğini dağıtmamak Kuran'a uygun değildir.
Cennet ve cehennemin tabaka tabaka olması aynı değildir. Cennetteki tabakalar kişinin takvasına göre aldığı zevkle orantılıdır. Cehennem ise kişinin yaptığı zulme göre derece derecedir. Hem ortamın dehşeti hem çekilen acı buna göre farklıdır.
Biz Allah'a ait kullarız. Beden de ruh da tamamen Allah'a ait. Bu çok mühim bir sırdır. Buna tam anlamıyla iman edenden sıkıntı kalkar.
Çile ve sıkıntı yaşamayan insanlar derinlik kazanamıyor. Kolay gaflete kapılıyor. Sıkıntılar insana derinlik katıyor.
Dünyada her şey mükemmel olsa insanların büyük bölümü çirkin, saldırgan bir ahlak gösterir. Allah dünyanın eksikliğini sürekli gösteriyor.
Suudi Arabistan tertemiz Müslüman ülke, tüm Müslümanlar onları sevip sayıyor. Kardeşliği pekiştirmek onlara yakışır.
Sıkıntılar insanı Allah'a çok yaklaştırır. Dünyada kalacağımız süre zaten az, sıkıntı olduğunda Allah aşkı daha da güçlenir.
Katar'a sahip çıkmak Türkiye'nin ve Tayyip Hocam'ın delikanlılığının güzel bir yansımasıdır.
Tayyip Hocam'a destek olmak partiler üstü bir konudur. Bölgenin ve Türkiye'nin bu zor döneminde birlik olup kendisini destekleyelim.
Müslümanlar birbirlerini ezerek bir şey elde edemez. Suudi Arabistan da Katar da Müslüman. Çözümleri sadece bir olmak. Müslümanların birbiriyle çatışması Allah korusun hepsinin ezilmesine sebep olur. Çatışmadan kaçınıp Kuran'da birlik olmaları gerekir.
Toplumun bazı kuralları insanları acımasızca eziyor. Kuran'ın güzelliğiyle yaşamıyor, şirk sisteminin birbiriyle çelişen felsefesiyle boğuşuyorlar.
Tutku ve gerçek sevgi sadece Allah için yaşandığında oluşur.
Barzani yönetiminin tek başına PKK ile mücadele edip baş edebilmesi mümkün olmaz. Barzani mutlaka komşu ülkelerin desteğini almalı.
İnsanların çoğu birbirinden farklı görüşteki kişilerin dostluk kurmasına şaşırıyorlar. Oysa dostluk ve arkadaşlık doğal olandır, güzeldir.
İslam inancında şehit tebrik edilir, şehitle onur duyulur. Tebrik, bir kimseyi eriştiği bir iyilikten dolayı "BârekAllâh" diye sevincini bildirmek ve mübarekliğini, Cenab-ı Hakk'ın onu muvaffak kıldığını söyleyerek ta'ziz etmektir.
Bu millet imanlı millettir, ister İngiliz derin devleti ister başkası gelsin bu milleti yenemezler. Milletimizin kaderinde galibiyet var.
Şehadet iman edenler için nimettir, güzelliktir, şereftir. Allah şehitlerin sevinç içinde olduğunu bildirmiştir.
İslam saf sevgidir. İslam adına şiddete başvuranlar ise kendi hastalıklı zihinlerini ve hurafeleri öne sürüyorlar. Kuran'da şiddet yoktur.
Samimi olarak Allah'a iman eden birini görmek insanların kalbinde imanı güçlendirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2017> Daha Fazla

Kibirden dolayı insanlar birbirlerini sevemiyor, birbirlerine selam dahi vermiyor, selamlarını almıyorlar.
İnsan gibi aciz bir varlığın bu kadar kısa ömrüne rağmen büyüklük taslaması bir mucize. Normalde insanın tevazulu olması lazım.
Allah "Dinde zorlama yoktur"hükmüyle her türlü dayatmanın haram olduğunu bildirmiştir. Müslüman doğruyu anlatıp kişiyi kendi vicdanına bırakır.
Çocuklara kaliteli insanın güzel yönleri hissettirildiğinde, kültürün insanı güzelleştireceği açıklandığında zevkle eğitim alırlar.
Türkiye, İslam ülkelerini birbirine düşman etme oyunlarına karşı itidalin ve vicdanın sesidir.
Allah korusun Suudi Arabistan Katar'a saldırırsa, İran da devreye girer ve çok fazla Müslüman kanı akar. İtidal ve sükunet çok hayatidir. Şiiler, Sünniler, Vahabiler halis tertemiz Müslümanlar. Deccalin kan dökme oyununa hiçbiri gelmesin.
İran, Suudi Arabistan ve Katar'ın arasındaki çatışmaya engel olmak gerekir. İtidal, sükunet, olaylara akılcı yaklaşmak önemli.
Özgürlük insanların üzerindeki sıkıntıyı, kasılmayı kaldırır, beynin iyi çalışmasını sağlar ve telif gücünü geliştirir. İslam özgürdür.
Lise ve üniversitelerde laboratuvarlarda uygulamalı eğitim verilmesi daha akılda kalıcı olur, hem gençler zevkle öğrenirler.
İngiliz derin devleti Ortadoğu'yu 1900'lerdeki gibi oyuna getireceklerini sanıyorlar. O devirler geçmişte kaldı, tüm oyunları çökecek.
İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar tüm İslam alemi kardeştir. Hepsi ittifak etsin. İngiliz derin devletine ilmi tokat olsun.
İran ve Katar hiç sarsılmasın. İngiliz derin devleti eski akılsız yöntemlerle Müslümanları birbirine düşüreceklerini sanıyorlar, o devir bitti. İran, Suudi Arabistan, Katar nur gibi Müslümanlar. İnadına, Türkiye – İran - Suudi Arabistan - Katar birleşme kararı alsın, oyunlarını bozalım.
İran'daki terör saldırısında şehit olan Şii kardeşlerimizin ailelerine Allah sabrı cemil nasip etsin.
Şehitlerin en hoşuna giden şeylerden biri şehadetten sonra müminlerin onları övmesidir. Onlar bizim canımız, her biriyle iftihar ediyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2017> Daha Fazla

Türkiye'de tarımı çok güçlendirmek lazım. Tarım güçlenirse tarıma bağlı yan dallar da gelişir ve zenginleşme olur.
Gelenekçi ortodoks zihniyet Türkiye'nin üzerinden tam kalkarsa tüm İslam alemi kurtulur ve aydınlanır.
Ben insanlarda samimiyeti ararım. Samimi olan insan çok derin bir insandır, hem kişiliği hem tavrı mükemmeldir.
Ölüm görüntünün bir anda berraklaşmasıdır. Müminin canını almaya gelen melekler çok güzeldir. Mümin hiç tedirginlik yaşamaz.
İslam ülkelerine saldırı yapılırken sivilleri korumak için ittifak yapmayan Müslüman ülkeler, bir Müslüman ülkeyi hedef almak için ittifak ediyorlar. Bunun nasıl bir vicdan bozulması ve ahlak bozukluğu olduğunu tüm Müslümanlar çok iyi görmeli. İslam Birliği olsa bunlar yaşanmaz.
Her ilde her ilçede çokça kütüphane olması lazım. Gençlerin kütüphane istemesi çok güzel ve haklı bir taleptir. Bu taleplerinin bir an önce karşılanması gerekir.
İnsanların yaratılış sebebi olan güzellik yani sevgi ellerinden alındı. Sevgiyi dünyaya yaymak için muazzam bir atak yapmak lazım.
Allah dünyayı bakımla güzel olacak şekilde yaratmıştır. Kadınların bakımlı olmalarını suç gibi gösteren zihniyet Kuran'a uygun değildir.
Allah'ın varlığını inkar eden, kainatın tesadüflerin eseri olduğunu söyleyen bir felsefeyle gençleri eğitmek uğursuzluk, felaket getirir.
İngiliz derin devleti Katar'ın zenginliğine göz koymuş görünüyor. İslam aleminin birliğinin sağlanması önemli. Müslümanlar bu oyuna gelmesin. Suudi Arabistan da Katar da temiz Müslüman. Türkiye bu iki kardeşin arasının düzelmesini sağlayabilir. Suudi Arabistan İngiliz derin devletinin oyununa gelmesin, Katar'a yönelik askeri bir eylem tüm İslam alemini olumsuz etkiler.
Türkiye'de halk aydın dindardır. Kadına saygı, oruç tutana da tutmayana da saygı esastır.
Gelenekçi ortodoks Müslümanların çoğu kendi kapalı dünyalarında kaliteden uzak yaşıyorlar, halkın bu modeli sevmediğini de anlayamıyorlar.
Hristiyanların, Musevilerin korunması Allah'ın emridir. Ateistlerin ve dinsizlerin de fikirlerine saygı göstermek İslam'ın gereğidir.
Terör, şiddet ve tüm acılar inşaAllah Hz. Mehdi ve İsa Mesih'in açık zuhuruyla ortadan kalkacak.
Sivillere yönelik her saldırı vahşettir. Masum insanları öldürmek Kuran'a göre zulümdür, cinayettir, cihad değildir.
Türkiye'nin en önemli gücünün tarım ve hayvancılık olması lazım. Tarım ve hayvancılığı mutlaka güçlendirelim.
İngiliz derin devletinin genel Müslümanlara saldırısı var. Zayıf lider olsa Türkiye'yi de ezerlerdi. O yüzden Tayyip Hocam'a iyi sahip çıkalım. Tayyip Hocam delikanlı, cesur ve azimli. Vatan millet menfaati için şahsına milletçe sahip çıkalım, kimse konuya parti meselesi diye bakmasın.
Türkiye İslam aleminde sadece bir kesime taraf olmaz, Müslümanları ayırt etmeden destekler ve kardeşlik için uğraşır. Türkiye – Katar kardeştir ama Suudi Arabistan da Bahreyn de Birleşik Arap Emirlikleri de İran da Türkiye'nin kardeşidir.
Katar'ı havadan, karadan, denizden ablukaya almak sivil halkı çok mağdur edecek yanlış bir uygulama. Bir an önce uzlaşma sağlanmalı. Tüm Müslümanlar kardeştir. Müslümanların arasını bulup uzlaştırmak Kuran'a uygun olan ahlaktır.
Mutlaka bir bahane bulup İslam ülkelerini teker teker ezerek ilerliyorlar. Afganistan, Irak, Libya'yı paramparça ettiler. Katar'dan sonra hedef muhtemelen Suudi Arabistan olacaktır. Ondan sonra da Türkiye'yi parçalamayı planlıyorlar. Buna karşı İslam alemi birlik olmak zorunda.
Sabır tahammül değildir. Tahammül şirk olur. Sabır yaşadığın olayı güzel görerek yapılan ibadettir.
Bir ülkenin terör örgütlerine destek vermesinden şüphelenildiğinde ekonomik ambargo veya silahlı müdahale sadece halkı mağdur etmeye yarar. O ülkenin hesapları incelenebilir, bir hukuksuzluk varsa hukuki tedbir alınır ama o ülkeye askeri müdahalede bulunmak terörü bitirmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2017> Daha Fazla

Türkiye Katar'ı da seviyor Suudi Arabistan'ı da seviyor. İkisini uzlaştırabilecek bir ülkeyiz. Müslümanları uzlaştırmak önemlidir.
Tek tek tüm Müslüman ülkeleri yalnızlaştırmak istiyorlar. Müslümanlar İslam Birliği oluştursa hepsi tüm tehlikelerden korunmuş olur.
Gençler akılcı ve gerçekçi bilimle eğitilmeli. Fosiller gençlere gösterilmeli, proteinin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı öğretilmeli.
İngiliz derin devleti İslam alemini tamamen ezmek için büyük bir oyun hazırlıyor. Radikal Şiiliği ve radikal Sünniliği tırmandırıp iki tarafı birbirine kırdırmak istiyorlar. Müslümanlar bu oyuna gelmeyip Kuran İslamı'na sığınsınlar ve dünyayı cennete çevirelim.
Bir kadına herkesin saygı ve hürmet göstermesi mecburidir. Kadını koruyup kollamak erkek için bir nimet ve mutluluk vesilesidir.
İnsan bilincinin kaynağı Allah'ın ruhudur.
Katar ile diğer Müslüman ülkeleri çatıştırmaya yönelik oyunu bozalım. Suudi Arabistan da Katar da tertemiz Müslüman ülkeler, kardeşler. Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan da Katar da oyuna gelmesin. Hepsi Müslüman. Hepsi birbirinin kardeşi. Çatışmaya izin vermeyelim. Ne Katar'ın ezilmesine ne Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde yaşayan tertemiz Müslümanlara zarar gelmesine seyirci kalmayalım.
Hazır yiyeceklerle beslenme gençlerin sağlığına olumsuz etki yapıyor. Gençleri daha temiz, doğal, sağlıklı gıdalara yönlendirmek daha doğru olur.
"Allah'ım ben kendimi Sana adadım, bana güç ver, Senin için daha çok hizmet edebileyim" diyene Allah mutlaka bolluk ve ferahlık verir.
Allah sevgiyi insanların kalbine ilham eder. İnsan kendi iradesiyle değil Allah'ın yaratmasıyla sevgiyi yaşar.
Arkadaşlarım samimiyetimi gördükleri, dünyadan geçtiğimi ve Allah için insanları çok sevdiğimi bildikleri için beni çok seviyorlar.
Türkiye'yi yalnızlaştırma, Katar ile Arap ülkelerinin arasını açma, şeffaflaştırma adına Müslümanları ezmeye kalkışma planı var. Bu yüzden Ortadoğu'daki İngiliz derin devleti planının tüm yönlerini kapsamlı olarak anlatmak, toplumu bilinçlendirmek aciliyetlidir.
İslam Birliği olsa Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklar hemen çözüme kavuşur. Ama Müslüman ülkeler tek tek olunca ezilmeleri kolay oluyor.
Katar ile Suudi Arabistan'ı barıştıralım. Tayyip Hocam devreye girsin. İngiliz derin devletinin Müslümanları savaştırma oyununa gelinmesin. İngiliz derin devletinin Şii ve Sünnileri birbirine kırdırıp İslam alemini tamamen ezmek planı var. İngiliz derin devletinin İslam alemini birbirine kırdırma oyununu Türkiye bozsun. Katar ile Suudi Arabistan da oyuna gelmesin. Barış esastır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2017> Daha Fazla

Yapılan binaların sanat değeri olması şart. Sadece işlevsel, sadece barınma amaçlı bina inşa edilmesi bir nevi manevi felakettir.
Gerçek sevginin ve ruh derinliğinin kaybolması küçük çıkarlar peşinde koşan, tutkuyu bilmeyen yüzeysel insanların yetişmesine sebep oldu.
Ruh erozyonu her sanat dalında görülüyor. Darwinist eğitimin alttan alta ruhta yaptığı tahribat ruh derinliğinin, sevginin kaybına neden oldu.
Akıl hastalarına karşı hep şefkatle yaklaşmak gerekir. Romatizma, şeker nasıl hastalıksa akıl hastalığı da bir hastalık ama doktor kontrolü, denetim önemli.
Rumilik İngiliz derin devleti tarafından geliştirilen İslam dışı bir İslam anlayışını yaymak için kullanılan bir felsefedir.
İslam'a karşı "İngiliz kültürü ve İngiliz Müslümanlığı'nın" dayatılması İslam aleminin çok dikkatli olması gereken bir konu. Çözüm Kuran'dır. İngiliz derin devleti bağnazlığa karşı İslam dışı İslam anlayışını dayatıyor. İngiliz hayranlığına dayalı İslam anlayışı çözüm değil felaket.
Hurafelere dayalı bağnaz İslam anlayışında dehşet, şiddet var. Kuran'da sevgi, kardeşlik ve barış var. Hurafelerin ortadan kaldırılması şart.
Sivillere yönelik saldırı vahşettir. Allah Müslümanların Hristiyanlara ve Musevilere dost olmalarını bildiriyor, savaşmalarını değil. Maide Suresi'nin 82. ayetinde Hristiyanların Müslümanlara yakın olduğu bildiriliyor. Kitap ehli Müslümanlara emanettir, onlara saldırılmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2017> Daha Fazla

Kız arkadaşlarımın dindar olması, onların bana, benim onlara Allah'ın tecellisi olarak duyduğum saygı ve sevgi bazılarını müthiş rahatsız ediyor. Bazıları benimle kız arkadaşlarım arasında dünyada örneğini görmedikleri samimi, içten, tutkulu sevgiyi hiç yaşamadıkları için şaşırıyorlar.
Erkeklere her şey serbest, kadınlara yasak mantığı yanlıştır. Haram ve gayri ahlaki bir durum varsa her ikisi için de yasaktır. Pagan geleneği olarak kadınları baskı altında tutuyor, erkeklere her şeyi hak, kadınlara yasak görüyorlar. Kadın kendi vicdanıyla doğruyu bilir.
Hastaların sağlık çalışanlarına, onların da hastalara çok şefkatli olmaları gerekir. İki tarafın da anlayışlı, halim olması şart.
Zıt fikirlere sahip insanların arkadaş olabileceğini insanlara yaşayarak göstermek gerekir. Müslüman ile ateist rahatça arkadaş olabilir.
Londra Köprüsü'ndeki saldırı sebebiyle İngiliz halkına ve devletine başsağlığı diliyor, yaralılara Allah'tan acil şifa temenni ediyoruz.
Zevk, bir kültür ve görgü meselesidir. Kalitesizlik olduğuda zevksizlik de fark edilemiyor, önemli görülmüyor.
Kainatın varlık amacı sevgidir. Sevgi de Allah'ın rızasına uymakla ve samimiyetle olur.
Oruç insanın aczini bilmesine, içindeki taşkın duyguların sakinleşmesine ve halim bir insan olarak Allah'ı derin düşünmesine vesile olur.
Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin, Rabbimiz'i en derin aşkla sevmemizi nasip etsin.
Türkiye'nin bir an önce Avrupa'nın en modern, en demokrat ve kaliteli ülkesi olması gerekiyor. O zaman Türkiye karşıtlığı tamamen kalkar.
Demokratik gösteri ve protesto hakkı her vatandaşın doğal hakkıdır ancak yakma, yıkma, güvenlik görevlilerine saldırma asla kabul edilemez. Tartışan, konuşan, muhalefet eden, düşüncesini açıkça savunan toplum güzeldir. Ancak şiddete dayalı bir yöntem makul görülemez.
Bir insan bir insana Kürt diye değer vermiyorsa o insan haysiyetsizdir. Böyle haysiyetsizler her toplumda olabiliyor. Irkçılık alçaklıktır. Kürtler Hz. İbrahim'in evlatları, değerli insanlardır. Kürtleri aşağı görecek kadar zayıf ahlaklı insanları kimse kaale almasın.
Kalite, sevgiyle olur. Sevgi sanatı, sanat kaliteyi getirir.
Kadınlar her konuda öncelik gösterilmesi gereken, çok yüksek saygı duyulması gereken çok mübarek varlıklardır.
Neyin doğru neyin yanlış olduğu samimiyetle değerlendirme yapıldığında hemen görülür. Allah doğruyu her insana ilham eder.
İslam ahlakı hakim olsa açlık, fakirlik, yokluk asla olmaz. İnsanların hepsi çok büyük bir bolluk içinde yaşarlar.
Şiir de müzik ve resim gibi çok etkileyici bir sanat dalıdır. Nazım Hikmet de ruha etki eden çok candan, nefis şiirler yazan kıymetli bir sanatçıdır.
Herkesin herkesle dost olduğu, kadınların özgür yaşadığı, müziğin, resmin, heykelin en güzelinin yapıldığı sistem modern İslam'dır.
Modern İslam Peygamberimiz (sav) ve sahabenin yaşadığı İslam'dır. Hz. Süleyman'ın, Hz. İbrahim'in ve tüm Peygamberlerin yaşadığı İslam modern İslam'dır.
Cüzi irade var diyenler "Allah'ın kontrolü dışında bir alan olduğu" iddiasında oluyorlar. Cüzi irade diye bir şey yok, her şeyi yapan Allah’tır.
Allah her duayı kabul eder, insana hayırlı olanı nasip eder.
Kediler sevgiyi çok iyi anlayan ve çok güzel karşılık veren hayvanlar. Kedilerin varlığı çok güzel bir nimet.
Türkiye'yi sanata, dansa, müziğe karşıymış gibi gösterenler çok yanlış bir çizgi izliyorlar. Türkiye modern bir ülkedir.
Putin, dindar bir delikanlı, Türkiye ve bölge açısından önemli bir insan.
Demba Ba'nın Allah nurunu ve hidayetini artırsın, sağlıklı, uzun, bereketli ömür versin, İslam'a hizmetini Allah daim kılsın.
Allah tüm kardeşlerimize sağlıklı uzun ömür ve güçlü iman nasip etsin, hepimizi Hz. Mehdi’ye talebe etsin, İslam'ın hakimiyetini bize göstersin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2017> Daha Fazla

Bir genç kız tek başına rahat gezip dolaşamıyorsa, hem sevmekten hem sevilmekten korkuyorsa bu o ülkede ciddi bir medeniyet eksikliği olduğu anlamına gelir.
Samimi vicdanını kullanan insan olayların kendisini süreklemesine müsaade etmez, o olayları yönlendirir.
Allah'ı düşünmek istememek çok korkunç, çok ayıp ve çirkin. Dünya çapında çok büyük bir hata yapılıyor. Bu hatanın düzelmesi için çalışalım. Allah sonsuz sabırlı ve merhametli. İnsanların çoğunun nankörlüğüne rağmen Allah insanlara konfor ve nimet sunuyor.
Allah hakkıyla takdir edilse dünyada hiç dert kalmaz. İnsanlar Allah'ı unuttukları için çok dertli yaşıyorlar.
Allah'ın ilaç yaratması da çok büyük bir sanat. Hastalığı da şifayı da Allah yaratıyor. İnsan alerji oluyor, dua olarak bir ilaç alıyor hemen geçiyor. Allah o ilacı "bu vesile olmasaydı, nasıl olurdu" düşünelim diye yaratıyor.
Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edebilmek için dua etmek lazım. Allah’tan, sanatını iyi akılda tutmak için iyi bir hafıza, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir etme yeteneği, sanatını güzel görme ve hayran olma yeteneği istemek lazım.
Dünyada şu anda işlenen en büyük vicdani suç; Allah'ın sanatını gereği gibi takdir edememek, Allah'ın sanatını görmezden gelmektir. Arabada müzik açıp gidiyor, arabayı da müziği de yaratanın Allah olduğunu bir kez bile düşünmüyor. Ama Allah kulların konforunu düşünüyor. Manavın önünden geçiyorlar, müthiş güzellikte meyveler hepsinin tadı, kokusu, rengi ayrı güzel, bir kez bile Allah'ı anmadan geçip gidiyorlar. Allah milyonlarca detayla konfor sunuyor, insanların çoğu hiç Allah'ı anmadan yaşayıp gidiyor. Bu kadar nimete bu kadar ilgisizlik zulüm olur.
Allah'ın sanatını anlamazdan gelmek çok çirkin. İnsanların bu çirkinliği normal karşılamaları da çok büyük bir mucize. Tek bir halının tek bir tüyünde yünün alındığı koyunun genetiğine dair tüm bilgi var. Bir tek bu bile Allah'ın sanatını görmek için önemli.
Allah'ın sanatını gereği gibi takdir etmemek, Allah'ın yarattığı bu kadar detayı görmezden gelmek çok büyük bir vicdani suçtur.
İnsanların birçoğu eşyayı yaratanın Allah olduğunu unuttukları için derin düşünemiyor. Fincanı, televizyon kumandasını, yol kenarındaki otları, otların içindeki kromozomları, kromozomdaki bilgiyi yaratanın Allah olduğunu düşünmedikleri için Allah'ı gereği gibi takdir edemiyorlar.
Hulusi Akar Paşamız temiz bir insan. Kendisi de 15 Temmuz Gazisidir. Milletimiz kendisinin yanında, gönlü çok müsterih olsun.
İnsanlar Allah sevgisini, Allah'a saygının içliliğini görmek isterler. Ukala, entel, soğuk, din mühendisliği anlatımı yapanlardan rahatsız olurlar.
Anlatımlarında tek bir defa sevgiden bahsetmeyen, Allah'ın sanatını coşkuyla anlatamayanların samimiyetsizliği dikkat çekiyor. Birçok din alimi bir kez dahi "Allah'ı çok seviyorum" diyemiyor. Açıkça coşkuyla Allah'ı sevdiklerini söylemek adeta ağırlarına gidiyor. Dini anlatanların Allah'ı sevdiklerini duyalım, bir iman hakikatinden bahsetsinler, Allah'ın sanatını nasıl takdir ettiklerini görelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Haziran 2017> Daha Fazla

Sahip olduğu her şey mümine Allah'ın emanetidir. Mümin Allah'ın tüm emanetlerine saygı göstermekle yükümlüdür.
Alevi demek Hz. Ali'ye aşık yiğit demektir. Aleviler Allah'ı çok seven, özgür düşünen, sahabe İslamı'na özlem duyan derin insanlardır.
Geçmiş ve gelecek denilen kavram insanın beynindeki bir inançtır. Sonsuz uzun zaman, sonsuz kısa zaman içinde olup bitmiştir.
En iyi öğretmen insanın kendi vicdanı ve aklıdır. Allah her insanın vicdanına doğruyu ilham eder.
Allah ahirette sadece Kuran'dan sorumlu olduğumuzu bildirmiştir. Biz hiçbir ekleme ve çıkarma olmadan sadece Kuran'a uyuyoruz.
Dini o kadar karışık bir hale getirdiler ki insanlar İslam diye bambaşka bir hurafe dini öğrendiler. Kuran yeterlidir, açıktır ve nettir.
Mutsuzluğun asıl kökeni Allah korkusunun ve Allah sevgisinin eksikliğidir. Allah'ı çok seven bir insan mutsuzluk yaşamaz.
İnsanların bu kadar acizlik ve eksiklik içindeyken büyüklük hissine kapılmaları bir mucizedir, bu da imtihanın bir parçasıdır.
Gençlerin arasında imalı sözlerle birbirini küçük düşürmeye çalışmak yaygın. Alaycılığı zeka gösterisi sanıyorlar. Asıl alaycılık küçük düşürücüdür. Gerçek akıl ve zeka insanların birbirine saygı göstermesi, birinin diğerini yüceltmesidir.
Tüm kalpler Allah'ın kontrolündedir. Allah her an insanlara iyiyi de kötülükten sakınmayı da ilham eder.
Çocukları şevkle, neşeyle pratik bilgiyle eğitmek mümkünken sıkıcı, teorik, ezbere dayalı eğitim veriliyor. Bu mantığın tamamen değişmesi şart.
Din olan yerde eğlence, eğlence olan yerde din olmaz demek çok yanlış bir mantıktır. Din hayatın her alanında vardır, hayatın bütünüdür.
En büyük ihtiyaç insanların imanlarını kazanmasına vesile olmaktır. Aklen ve kalben imana vesile olacak eserler dağıtılması çok hayatidir.
Kuran yeterli ve açıktır. Kuran'a hurafelere göre ekleme yapan da eksiltme yapan da ahirette çok büyük vebal üstlenecektir.
Allah müminleri zorluklarla imtihan eder. Mesela mümin bir acıyla karşılaşır, sabreder o ona üstünlük kazandırır. Sabır yoksa o insan değerli hale gelemez.
Allah'ı çok seven Allah'ın yarattığı kullara şefkatle yaklaşır, Kuran'ın ruhunu iyi anlar. Mümin oruç tutmayana karışmaması gerektiğini bilir.
Oruç tutarken açlıktan, susuzluktan bahsetmek ibadetin ruhuna yakışmaz. Müslümanın asaletine böyle bir üslup gitmez.
Bizim anlatımlarımızdan ve ortaya koyduğumuz net delillerden sonra aydınlarımızın çok büyük çoğunluğu İngiliz Derin Devletini anladı.
Allah zer aleminde tüm insanları tüm uzuvlarıyla birlikte yaratmış, tüm insanlardan söz almıştır. Bu, Kuran'da evrim olmadığının delilidir. Kuran'da evrimle yaratılış olduğunu iddia edenler zer aleminin yaratılışını açıklayamazlar. Zer alemi de dünya da evrimle yaratılmadı.
Şehitlerimizi Allah nuruyla sarsın. Onları yüksek mertebelerinden dolayı tebrik, taziz, takdir, tahsin ediyoruz. Allah da takdir, tebrik etsin. Allah Kuran'da şehitlerin sevinç içinde olduklarını bildirmiştir. Müminler için şehitlik sevinç duyulacak mübarek bir makamdır. (Ali İmran Suresi, 169-170-171: Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır, onlar, Rableri Katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. Allah'ın Kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdelemeyi isterler ki, onlara hiçbir korku yoktur, mahzun da olacak değillerdir. Onlar, Allah'tan bir nimeti, bir fazlı (bolluğu) ve gerçekten Allah'ın mü'minlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler.)

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2017> Daha Fazla

İslam'ı en iyi Kuran'dan öğreniriz. Ama Kuran'a mutlaka samimi, dürüst yaklaşılması gerekir.
İnsanların birbirine selam vermiyor olması göz göze dahi gelmek istememesi sevgisizliğin getirdiği belalardır. Sevgiyi, selamı yaygınlaştırmalı.
Elastiki ve rahat düşünmek güzel olandır. Doğru olana doğru demek gerekir. Katı, önyargılı olunmamalı.
Kuran'ın hiçbir bilgisi yanlış çıkmamıştır. Edebi yönden benzeri yoktur. Bilimsel olarak da 1400 yıl önce bilinmeyen bilgiler verilmiştir.
‘Müslüman yemez, içmez, yerde oturur, kalite bilmez’ diye biliyorlar. Bu yüzden Müslümanların ihtişamının görülmesi bu yanlış imajı yıkmak için gereklidir. ‘Müslüman kaliteli mekanda bulunamaz, kaliteli araba kullanamaz, kaliteli evde oturamaz, kaliteli giyinemez’ imajını biz yerle bir ettik. Güzel olan her şey sadece küfrün elinde olmalıdır diyenlerin tüm propagandasının geçersiz olduğunu hayatımızla gösterdik.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top