Avrupa Birliği (AB)'ni Materyalizm Batağından Sadece Türkiye Kurtarabilir

Darwinizm olmadan materyalizm olmaz, materyalizm olmadan komünizm olmaz, komünizm olmadan terör olmaz. Bunlar birbirini doğuran sistemlerdir. Bu yüzden terörün önünü kesmek için önceden Darwinizm'in önünün kapatılması gerekir. PKK tarafından Darwinist, materyalist ve Allah'sız yetiştirilen militanlar Allah'a ve İslam'a karşı düşmanlıklarını güya ezanla ve namazla alay ederek gösteriyorlar. Bölücü örgütün ideolojisine karşı ancak ilmi, kültürel, bilimsel, anti-Darwinist ve anti-materyalist bilgiyle mücadele edilebilir.

Bölücü terörün kökünü kazıyacak, hayat damarlarını kesecek olan bizzat Türk Milleti'dir. Yapılması gereken, bölücü örgütün sahip olduğu materyalist-Darwinist dine karşı kararlı ve güçlü bir ilmi mücadele başlatmaktır. Bu din bilimsel yöntemlerle yok edilirse terörün ruhu ölecektir. Darwinizm'in olmadığı yerde komünist-bölücü hareket de olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki bölücü teröre karşı en güçlü silah fikirdir.^

  • Bugün Avrupa'nın ortak paydası diyalektik materyalizm ve Darwinizm'dir. Avrupa'daki tüm partiler; Komünistler, Sosyalistler, Hıristiyan Demokratlar, Yeşiller ve diğerleri Darwinizm'in öngördüğü dünya ve hayat görüşünde birleşmektedirler. İktidarları elinde tutan veya iktidar ortağı olmaya soyunan pek çok parti Darwinizm kaynaklı olan ateizmi benimsediklerini ilan etmiş durumdadır. Avrupa bu görüşün etkisi altındadır.


  • Avrupa'da rahiplerin bile büyük çoğunluğu Darwinist eğitimden geçmiş ve pasifize edilmiştir. Kamuoyu araştırmalarına göre Avrupa, % 75-80'lere varan bir oranda Allah inancını reddetmekte ve Darwinizm'i desteklemektedir.


  • Tüm bu gerçekler göstermektedir ki "Avrupa Birliği Hıristiyan bir birlik değil, Allah inancını ve mukaddesatı reddeden Darwinist bir birliktir."


  • Avrupa, kendisi gibi Darwinist ve materyalist temeller üzerinde yapılanmış olan ve ülkemizin doğusunda faaliyet gösteren bölücü terör örgütüne açık ve gizli olarak arka çıkmakta, ona lojistik destek sağlamakta, örgütün ayakta durmasını sağlamaktadır. Böyle bir durumda bölücü terörü yok etmek için Avrupa'dan yardım beklemek abes olacaktır. İslam ülkelerinin ise böyle bir destek vermeye durumları elvermemektedir.


  • Yaşlanmış, heyecanını kaybetmiş materyalistlerin peşinden giden Avrupa ölüme sürüklenmektedir. Avrupa, materyalizm batağına düşmüştür, onu bu bataktan kurtaracak yegane güç ise Türk Milleti'nde bulunmaktadır. Türk Milleti -Allah'ın izniyle- Avrupa'ya, insani duyguları, sevgiyi, merhameti, vefayı, sadakati, yardımseverliği öğretecek, dünyanın yepyeni bir çağa girmesine vesile olacaktır.


Darwinistlerin Oyununa Dikkat!

Darwinistler, Darwinizm'in çöküşüne dair gördükleri her delil karşısında, yeni bir sahte iddia ile ortaya çıkarlar. Ya yeni bir kafatası fosili ortaya çıkarırlar, ya yeni bir ara fosil bulundu derler, ya da insan geninin maymun geni ile benzerliğini ispat ettiklerini iddia ederler. Daha olmazsa, kendilerinin bir hücre veya kromozom ürettiklerini açıklarlar.

Oysa bunların tümü yalandır. Darwinizm'i destekleyen tek bir fosil bulunmamaktadır. Şimdiye dek yapılmış olan kazılarda tek bir ara fosil bulunmamıştır. Laboratuvarlarda hiçbir şekilde hücre oluşturulamamıştır. Bilim adamlarının ürettiklerini iddia ettikleri koromozom ise bir canlıya ait başka bir kromozomdan yapılmıştır. Üstelik bu çalışmayı yüzlerce bilim adamı, yüzlerce mühendisin geliştirdiği üstün bir teknik donanımın yardımıyla akıl kullanarak, plan yaparak, emek harcayarak gerçekleştirebilmiştir. Bir başka deyişle bu üretim tesadüfen olmamıştır. Bu gerçek, Darwinizm'i kesin olarak çürütmektedir. Önemli olan bu yapay kromozomun tesadüfen oluşmamasıdır; onu yaratan bir Yaratıcı vardır. Bir insana ait proteinin tesadüfen oluşması 10 950'de bir ihtimal, yani imkansızdır. Bu protein üretilse bile, ancak emek harcanarak üretilebilir. Buna can vermek ise ayrı bir şeydir. Morgdaki bir insan bedeninde de hücre ve kromozom bulunur, ama bu beden cansızdır. Ona can veren Allah'ın bahşettiği ruhtur.

Darwınist görüşleri benimseyen komünist liderler, insanı bir çeşit hayvan olarak görmüşler, terörü, katliamı, kan dökmeyi vazgeçilmez bir yöntem olarak kullanmışlardır. Darwınizm'den kaynaklanan komünist terör sadece güneydoğu bölgemiz ile sınırlı değildir. Tüm türkiye ve tüm ortadoğu komünist istila tehlikesi altındadır ve hedeflenen de budur. Unutulmamalıdır ki "komünizmin vatanı olmaz. Komünistin vatanı bütün dünyadır."

Terör, temeli Darwinizm'e dayanan bölücü ideolojilerin hedefe ulaşmak için kullandığı etkin bir yöntemdir. Komünist liderler terörü vazgeçilmez bir silah olarak taraftarlarına tavsiye etmişlerdir. Bölücü terör örgütünün bütün yöntemleri komünist ideolog ve liderlerin tavsiyeleri doğrultusundadır. Bu liderlerden Lenin'in terör talimatları oldukça dikkat çekicidir:

"Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak... Devletin hazinelerinden paraları almak... Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır." ("Vladimir Lenin, Teorik ve Pratik Terör Hakkında", Homizuri G.P., Moskova 2005)

Darwinizm üzerine bina edilen Marksist-Leninist fikirler ve Lenin'in terör direktifleri doğrultusunda yetişen bölücü militanlar, askerimizi, polisimizi ve masum vatandaşlarımızı katletmekte, her türlü terör yöntemine başvurmaktadırlar. Avrupa'daki ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Darwinist-Marksist görüşlü insanların ise teröre karşı olması beklenemez. Bu Marksist felsefenin ruhuna-mantığına aykırı olur. Kınama mesajları, uyarmalar böyle kitleleri hiç ilgilendirmez. Darwinist-Marksistler teröristleri, -güya- "feodalizme karşı savaşan, devrimci güçler" olarak görürler. Teröristler, Ho Chi Minh gibi tarihe geçen kan dökücüleri saygı ile anarlar.

20. yüzyıl tarihine kanlı yönetimiyle geçmiş Rus diktatörü Lenin'in evrim teorisi hakkındaki görüşleri de şöyledir:

"Marx'ın teorisinin tümü, evrim teorisinin, en tutarlı, en tam, en düşünülmüş ve özlü biçimiyle çağdaş kapitalizme uygulanmasıdır." (Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Historical Studies on Science and Belief, 1980)

Vietnamlı gerilla lideri Ho Chi Minh (1890-1969) koyu bir Marksist-Leninist ve Darwinistti. Bölücü komünist örgütün Güneydoğu'da kullandığı gerilla yöntemleri, bu azılı komünist liderin yöntemlerinin birebir uygulamasıdır.

Avrupa Konseyi'ni Ayağa Kaldıran Harun Yahya'nın Dev Eseri Yaratılış Atlası Avrupa'yı Sallıyor

Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli eserinin birinci cildi önce İngilizce ardından Fransızca basılmıştır. Bu eserin Avrupa'nın en tanınmış simalarına ve pek çok eğitim merkezine ulaştırılması, bugüne kadar kendi birçok sapkın felsefe ve fikirlerinin karşısında hiçbir görüşü önemsemeyen ve tehlike olarak görmeyen Batıda -özellikle de Fransa'da-, büyük bir şaşkınlığa ve kültür şokuna neden olmuştur. Gazeteler ve dergiler, -belirli çevrelere, belirli miktarda dağılan- Yaratılış Atlası hakkında, "baskın", "tufan", "deprem", "Fransız tarihinin en büyük yenilgisi" ve "panik" tarzında başlıklar atmışlardır. Darwinizm'in yenilişini ve perişanlığını bu tarz cümlelerle ifade etmişlerdir.

Yüzlerce gazete, dergi ve internet sitesinde Yaratılış Atlası'yla ilgili binlerce haber yapıldı. Bunlar arasında The Washington Post, Le Figaro, Le Monde, La Liberation, Yves Daoudal, L'Express gibi dünyaca tanınan çeşitli yayın organları bulunmaktadır.

Lüksemburglu parlamenter Anne Brasseur gibi Darwinist, materyalist ve ateist zihniyete sahip kişilerin yaptığı yasaklama, baskı ve kitap yakmayla bilimin gerçeklerinin durdurulamayacağı çok açıktır. Darwinizm bilim değil bir aldatmacadır. Darwinizm'in yerle bir olmasından dolayı oluşan şiddetli panik tüm Avrupa'yı sallamıştır. Bu panik, dalgalanma şeklinde şu an devam etmektedir.

Avrupalı bir kısım parlamenterler Darwinizm'in kültürel ve bilimsel yönden ezileceğini anlayınca paniğe kapılmış durumdadırlar. Çünkü Darwinizm olmayınca komünizm ortadan kalkacak, komünizm olmayınca bölücü terör ortadan kalkacak ve bölücü terör olmayınca da Türkiye'nin bölünme planları suya düşecektir. Bu bir zincirdir. Zincirin başı koparılınca bu hain tuzak da bozulmuş olmaktadır. Komünizm yanlısı bazı Avrupalı parlamenterlerin yaşadığı büyük paniğin sebebi budur.

Evrim teorisini yalanlayan yüzlerce fosile yer verilen ve 28x38 cm.'lik dev ebadı, baskı kalitesi ve tekniği ile dünyada tek olan 764 sayfalık "Yaratılış Atlası"nda, teorinin çöküşü hakkında en doyurucu bilgileri bulabilirsiniz. Eser, kapağındaki orijinal hologram görüntülerle, parlak kuşe kağıdıyla, toplam 1500'ü aşkın renkli resim, fotoğraf ve belgeyle benzersiz bir görünüme sahip. Ayrıca "Evrimin Fosillere Yenilişi" isimli VCD belgesel bu dev eser ile birlikte...

Evrim Teorisinin Bir Aldatmaca Olduğunu Anlamak İçin Harun Yahya'nın (Adnan Oktar) Bu Kitaplarını Okumalısınız!

Yazarın kitaplarının 9.000 sayfa ve 10.000 resimlik bölümü Evrim Teorisinin çöküşünü konu almaktadır.

Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismiyle kaleme aldığı eserlerin sayısı yaklaşık 250'dir. Bu kitaplar 48.000 sayfa ve 35.500 resimden oluşmaktadır. Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile kaleme aldığı kitapları ve bunlardan yararlanılarak hazırlanan belgeselleri, harunyahya.org, harunyahya.net ve harunyahya.com adreslerinden ücretsiz olarak okuyabilir veya Global Yayıncılık'ın (0212) 444 444 1 no'lu telefonundan temin edebilirsiniz.

--------------------

Bu tam sayfa ilan
13 Ocak 2007 tarihinde Yeni Şafak
14 Ocak 2007 tarihinde Vakit
16 Ocak 2007 tarihinde Türkiye
20 Ocak 2007 tarihinde Bugün
21 Ocak 2007 tarihinde Milli Gazete
25 Nisan 2007 tarihinde Milli Gazete
26 Nisan 2007 tarihinde Türkiye
27 Nisan 2007 tarihinde Yeni Şafak
29 Nisan 2007 tarihinde Vakit
30 Nisan 2007 tarihinde Önce Vatan
10 Ekim 2007 tarihinde Milli Gazete
12 Ekim 2007 tarihinde Yeni Çağ
13 Ekim 2007 tarihinde Türkiye
15 Ekim 2007 tarihinde Önce Vatan
16 Ekim 2007 tarihinde Yeni Şafak
17 Ekim 2007 tarihinde Vakit
gazetelerinde yayınlanmıştır. 2008-02-23 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top