HARUNYAHYA.ORGhttp://harunyahya.orgharunyahya.org - Makaleler - Son EklenenlertrCopyright (C) 1994 harunyahya.org 1HARUNYAHYA.ORGhttp://harunyahya.orghttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Türk-Yunan Dostluk Ve İttifakının Önündeki Engelleri Aşmak

Türk ve Yunan toplumları yüzlerce yıldır aynı coğrafyalarda yaşamış, pek çok dönemde halkları iç içe geçmiş, kaynaşmış, ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip medeniyetlerin çocuklarıdır. Bunun doğal sonucu olarak, dünyanın benzer bağlara sahip birçok ülkesi gibi çok sıkı dost, kardeş ve müttefik olmaları gerekirken durum çoğu zaman aksi yönde seyretmiştir.

Bunun sebebine bakıldığında, böyle doğal bir dostluk ve ittifakın gelişmesi ve kalıcı olmasının bölgedeki istikrarı kendi çıkar ve hesaplarına aykırı gören çevreler dikkat çekmektedir. Türk-Yunan dostluğu söz konusu olduğunda söz konusu çevrelerin devreye girmesi ve felaket senaryoları aşılaması bilindik bir manzaradır. Söz konusu çevreler, her fırsatta iki ülke arasında düşmanlık tohumları serpmiş, suni kriz ve gerilimleri körüklemiş, hatta iki ülkeyi pek çok kereler anlamsız ve mantıksız gerekçelerle savaşın eşiğine sürüklemiştir.

Ortadoğu'daki hakimiyet ve sömürü planları yüzünden Türk-Yunan ittifakını tehlikeli gören bir kısım gizli yapılanmaların iki ülke üzerinde oynadığı oyunlar 1. Dünya Savaşı döneminde çok daha somut ve belirgin bir hal almıştı. Osmanlı'nın elinde bulunan hilafetin devam etmesi, özellikle Ortadoğu ve İslam ülkelerine ve elbette ki bu bölgelerin doğal zenginlikleri ve petrol yatakları üzerinde hâkimiyet hesapları yapan İngiltere’nin işine gelmiyordu.

Bu amaçla İngiltere, 1. Dünya Savaşı'nın hemen ardından İstanbul'u işgal etti. Ancak doğrudan Osmanlı'yla savaşa girmedi ve İstanbul'daki işgalini Anadolu'ya bizzat yaymadı. Böyle bir işgalde maddi-manevi ciddi kayıplara uğrayacağını bildiği için her zaman olduğu gibi aracılar kullandı. Fransız, İtalyan ve Ermenilere Anadolu topraklarını paylaştırırken Batı Anadolu'nun işgali için çeşitli   bulunarak kullandığı ülke Yunanistan'dı.

Yunanistan o dönemde İngilizlerin destek vaatlerine güvenerek onların daveti üzerine İzmir'i işgal etti. Oradan Aydın ve Bursa çevrelerine kadar ilerledi. Ancak hiçbir zaman İngiltere'den beklediği desteği alamadı. Hiç tanımadığı deniz aşırı topraklarda, yetersiz imkanlarla, 20 yıldır aralıksız savaşan Osmanlı ordusuna karşı yalnız bırakıldı. Kaçınılmaz bir biçimde, büyük kayıplar vererek yenilgiye uğradı. Perişan bir durumda işgal ettiği Türk topraklarından çekilerek ülkesine geri dönmek zorunda kaldı.

Yunanistan'ın İngiltere'den yediği darbe bununla da kalmıyordu. Savaş sonrası yapılan Lozan Konferansı'nda İngiltere galip tarafta otururken Yunanistan –İngiltere'nin müttefiki olmasına rağmen– mağlup tarafta oturuyordu. Hatta dönemin Yunan Başbakanı Venizelos bu durum karşısındaki şaşkınlığını, “İngiltere masanın galip tarafında otururken, ben İngiltere’nin müttefiki olarak neden mağlup taraftayım?..” sözleriyle ifade etmişti. Venizelos aslında, tarihin her döneminde İngiliz derin devletinin dostluğuna ve asılsız vaatlerine güvenenlerin uğradığı kaçınılmaz akıbeti de özetlemişti, farkında olmadan...

O tarihten günümüze kadar da aynı derin sömürgeci gücün gizli ve açık iki ülkenin arasını açma politikaları kesintisiz devam etti. 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı topraklarının işgalinde başrol oyuncusu hiç kuşkusuz İngiltere'ydi. Yunanistan ise onun bu işgale kendi Ortadoğu emelleri doğrultusunda sürüklediği ülkelerden biriydi.

Ne var ki, Türkiye'nin işgalden kurtularak bağımsızlığını kazanmasını ve yeni bir devlet kurmasını takip eden dönemde İngilizler kadim dostumuz, Yunanistan ise ezeli düşmanımızmış gibi hayali bir senaryo hazırlandı. Son derece ince propaganda ve provokasyon teknikleriyle, dezenformasyonlarla beslenen bu çirkin senaryo neticesinde iki ülkenin arası aşama aşama açıldı. Türkiye ve Yunanistan arasında, her iki ülkenin de ortak fayda ve çıkarına olacak dostluk, ittifak, işbirliği ve dayanışma ortamına bir türlü izin verilmedi. Bölgedeki barış, güven, refah ve istikrarın temeli olacak böyle güçlü bir siyasi ve ekonomik ittifakın kurulması engellendi.

İki ülke arasında dönem dönem gerginlik konusu olan Kardak krizi de Türk-Yunan dostluğunu baltalamaya yönelik suni gerginliklerden biridir. Kardak krizi ilk olarak 1996 yılında Türk bandıralı bir geminin Ege'deki Kardak Kayalıkları’nda karaya oturması sonucu patlak vermişti. Olay yerinde Yunan ve Türk kurtarma ekipleri arasında çıkan anlaşmazlık sonucu ortaya çıkan bu kriz, o tarihte iki ülkeyi neredeyse savaşın eşiğine getirmişti. Sonrasında, ABD ve NATO'nun girişimleriyle kriz sonlanmıştı.

Krizin üzerinden 22 yıl geçmesinin ardından 28 Ocak 2018'de Türkiye ile Yunanistan arasında, Kardak yüzünden gerilim yeniden yükseldi. Kardak'a çelenk atmak için Yunan hücumbotu ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un Kardak'a yaklaşma girişimi Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellendi. Yapılan ikazın ardından Yunanistan Heyeti, gerginlik yaşanmadan Türk karasularını terk etti. 

Görüldüğü gibi küçük bir kayalık bile iki ülke ordularının karşı karşıya getirilmesi, kimi zaman savaş nidalarının atılması için yeterli olabilmektedir. Bu tarz suni krizlerin sürekli gündeme gelmesi ve tırmandırılmasında ne Türkiye'nin ne Yunanistan'ın hiçbir kazanç ve çıkarı olmayacağı çok açıktır. Tam tersine, bu tür krizler üzerinden iki ülkenin ateşe sürüklenmesi iki tarafa da çok büyük zarar ve kayıptan başka bir şey sağlamayacaktır. Bundan kazançlı çıkacak tek mihrak yukarıda sözünü ettiğimiz, bölgede ittifak ve güçlenmeyi kendi çıkarları açısından riskli gören gizli yapılanmalar olacaktır.

Bu oyun Türkiye-Rusya arasında da oynanmıştır. Ancak iki ülke liderlerinin sağduyulu yaklaşımı neticesinde bu oyun kapsamlı şekilde bozulmuş, hatta tersine çevrilmiştir.

Bu oyunu durdurmak için her iki ülkenin de akılcı ve sağduyulu hareket ederek kışkırtıcı odaklara karşı uyanık ve tedbirli olması şarttır. Her iki ülkede yönetimde, bürokraside, medyada, vs. konuşlanmış ajan provokatörlerin tespiti ve temizliği bu yönde atılacak önemli bir adımdır.

Türk-Yunan dostluk ve ittifakını baltalamayı öngören provokasyonlar karşısında da benzer karşılıklı iyi niyet ve sağduyu politikaları güdülmesi son derece hayatidir. Bu bakımdan Sayın Erdoğan'ın 2017 sonunda Yunanistan'a 65 yıl sonra gerçekleştirdiği en üst düzey ikinci ziyaret, ilişkileri geliştirmek ve daha ileriye götürmek açısından son derece olumlu bir başlangıç sayılabilir. Her alanda yapılacak kapsamlı ittifak, dostluk ve işbirliği anlaşmalarıyla iki ülkeyi birbirine düşürmeyi hedefleyen tuzaklara karşı somut ve kararlı bir set çekmek mümkündür. Bunun için bir kısım çıkar odaklarının provokasyonlarına hiçbir şekilde mahal vermeyip, iki ülkenin dostluk amaçlı özel bir çaba göstermesi hayatidir. İki ülke, akrabalıkları, dostlukları, gelenekleri, alışkanlıkları, yaşam şekilleriyle birbirinin aynasıdır. Yıllarca birlikte yaşamışlardır, halen birliktedirler. Dostluğun en lazım olduğu zamanlarda suni meselelerle ayrı düşmek, hem bu iki ülkeye hem de bölgeye ciddi zararlar getirmektedir. Savaşların, ekonomik krizlerin kol gezdiği şu dönemde, zararı faydaya dönüştürmenin ve 500 yıllık kadim dostluğu yeniden inşa etmenin tam zamanıdır.

Adnan Oktar'ın Pravda'da (Rusya) yayınlanan makalesi:

http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/14-03-2018/140340-turkey_greece-0/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/271966/turk-yunan-dostluk-ve-ittifakininhttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/271966/turk-yunan-dostluk-ve-ittifakininhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/pravda_overcoming_obstacles_before_Turkish_Greek_alliance2.jpgThu, 15 Mar 2018 23:18:26 +0200
Suç Oranlarını Azaltmanın Yolu Hapishaneleri Çoğaltmak Değildir

Her gün kadın cinayetleri, çocuk tecavüzleri, dolandırıcılar, seri katiller, gaddarca suç işleyen insanların haberlerine rastlıyoruz. Suç oranının gittikçe arttığı bir dünyada, insanın aklına ilk gelen suçların önlenmesi için hapishanelerin gerekliliği ve önemi oluyor. Artan suçlar karşısında bizi teselli eden şey ise ‘suçluların hapise kapatılacağı’ ve orada cezalarını çekecekleri oluyor.

Hapishanelerin her ne kadar suçluları toplumdan uzaklaştırıp daha fazla suç işlemelerini önlemek gibi bir fonksiyonu bulunsa da tek özellikleri tabi ki bu değil. Hapishaneler aynı zamanda ıslah merkezi olma görevine ve etkisini de sahip olmalılar. Özellikle de dünyada işlenen suç oranları ve hapishanelerdeki mahkum sayıları göz önüne alındığında bu insanların bu merkezlerden “ıslah olmuş insanlar” olarak çıkmaları, ve böylece topluma en başta zararsız ve bunun ardından da fayda veren, sağlıklı, normal, iş gücü olarak katkıda bulunan, makul ve dengeli bireyler olmaları önemli.

Peki ya hapishaneler bu amaca hizmet edebiliyorlar mı. Ne yazık ki bu sorunun cevabı bir hayır olarak karşımıza çıkıyor.  Veriler cezaevlerinin giderek suçu önleme işlevlerini yitirdiğinin açık bir göstergesidir. Dünyanın pek çok ülkesinde işlenen suç sayısı her yıl giderek artarken cezaevleri de bir yandan mahkumların suç işlemekte daha da profesyonelleştiği ve suç örgütlerinin yönetildiği yerler haline gelmektedir. ABD’de 2005 yılında serbest bırakılan mahkumların %43’ü iki yıl sonra, %77’si ise beş yıl sonra yeniden cezaevine girmişlerdir. (5)

Cezaevlerinin işlevi sadece mahkumları cezalandırmak değildir. Cezaevleri bir yandan suç işleyen kimsenin cezaevinde tutularak tekrar suç işlemesinin önlenmesi, öte yandan da suçluyu ıslah ederek ve yeniden sosyalleştirerek bir daha suç işlemesini önlemek amacıyla kurulurlar. Bu iki ana işlevin yerine getirebilmesi için her cezaevinin belirli standartlara sahip olması şarttır. Ne var ki, mevcut şartlar göz önüne alındığında bugün pek çok cezaevinin hedeflenen işlevi yerine getirmekten oldukça uzak yerler olduğunu söylemek mümkündür.

Cezaevlerinin işlevlerini yitirmesine yol açan en önemli nedenlerden biri, suç oranlarının giderek artmasıdır. Suçlar arttıkça doğal olarak mahkûm edilen suçlu sayısı da giderek artmaktadır.

Örneğin İngiltere’de 1990’larda cezaevlerinde 40.000 kişi varken bugün bu sayı 86.000’e yaklaşmış durumda. Bu durum yeni cezaevlerinin açılmasını gerektirse de yüksek maliyetleri nedeniyle ülkeler bunu yapamamakta, dolayısıyla cezaevlerinde büyük yığılmalar yaşanmaktadır.

Sözgelimi İngiltere Swansea’de 268 kişilik cezaevinde 469 mahkûm kalmaktadır. Sıkışıklık Leeds’te daha da fazladır. Burada 669 kişilik yerde 1.128 kişi ceza çekmektedir. Benzer yığılmalar yeni yeni sorunları açığa çıkarmaktadır. Mahkum sayısının artışıyla orantılı olarak masraflar artsa da buralara ayrılan ödenekler yeteri kadar artmamaktadır. Bu durumda baş vurulan  çeşitli tasarruf yollarından ilki görevli sayısının az tutulması olmaktadır. Araştırmalar, İngiltere’deki hapishanelerdeki görevli sayısının olması gerekenin %40’ı olduğunu göstermektedir. Görevli sayısının azalması nedeniyle mahkumlar çalışma, eğitim, sağlık ve spor gibi etkinliklerden mahrum kalmaktadırlar. (1)

Benzer durum ABD için de geçerlidir. ABD’nin nüfusu dünya nüfusunun yirmide biri iken, buradaki mahkûm sayısı tek başına dünyadaki mahkûm sayısının dörtte birine denktir. Bu ülkede 2.3 milyondan fazla kişi cezaevlerinde ceza çekmektedir. Cezaevlerinin suçu önleme özelliğini yitirdiklerine dair bir başka gösterge ise cezaevlerinde işlenen suçlardaki artıştır.

İngiltere’de 2017 yılında mahkumlar arasında kendine zarar verme oranı %17'dir.  Her 10 mahkûmdan birisi kendine zarar veren davranışlar sergilemiştir. Mahkumlar arasında şiddet de oldukça yaygındır. İngiltere’de mahkumların hem birbirlerine karşı hem de görevlilere karşı şiddet gösterme eğilimi içinde olduğu gözlenmiştir. Geçen yıl 1.000 mahkûm başına 84 olan şiddet olayı önceki yıla oranla %32 oranında artış göstermiştir. Cezaevlerindeki şiddet olayları, NTRG, Tornado Timi gibi özel uzman ekipler oluşturularak önlenmeye çalışılmaktadır. (3)

Şiddetin yaygınlığı cezaevlerinde çeteleşmeleri ve isyanları körüklemekte ve bu nedenle çok sayıda ölüm vakası yaşanmaktadır. Brezilya’nın Amazonas eyaletinde rakip uyuşturucu çeteleri arasında başlayan kanlı hesaplaşma isyana dönüşmüş ve çıkan olaylarda 56 kişi ölmüştür. Bunlardan altısı başları kesilerek öldürülmüştür. (4)

Bu durum karşısında ülkeler daha çok hapishane açarak, daha çok cezaevi memuru görevlendirerek, sokaklardaki polis sayısını artırarak suçların önünü almaya çalışmaktadır. Ne var ki, bunlar da yeterli olmamakta, suç oranları hızla artmaya devam etmektedir.

Yapılması gereken şey, cezaevlerinin kapasitesi arttırmak değil suçu önleyici etkili tedbirler almaktır. Alınabilecek tedbirlerin bazıları şunlardır:

* Hapis yerine değişik türde yaptırımların uygulanması önemlidir. Bu yaptırımlar hapis ceza ise ile birlikte veya hapisten sonra da uygulanabilir. Cinsel taciz, tecavüz, istismar ve hayvanlara işkence gibi suçları işleyenler kamuya açık ortamlarda sürekli tanıtılarak teşhir edilebilirler.

* Bir diğer alınabilecek tedbir ise yeni suça başlayan ve bu nedenle yeni yetme olarak tanımlanan suçlular ile deneyimli suçluların cezaevlerinde bir arada bulunmalarını engellemektir.

* Ayrıca kan davası, namus cinayeti gibi kültürel kökenli suçlara karşı bunların yanlışlığının anlatıldığı toplumsal kampanyalar düzenlenebilir.

* Bir diğer tedbir ise polislerin teknik imkanlarının geliştirilerek suçlu yakalama oranlarını arttırmaktır. Çünkü insanlar yakalanacaklarından emin olduklarında suç işlemekten daha fazla kaçınmaktadırlar.

* Hapsedilmek tek ceza şekli olarak görülmekten çıkarılmalıdır. Cezalandırmanın bu şekli, bazı suçlu bireylerin suçlu yapılarını daha da pekiştirmeye yol açmaktadır. Bu sebepledir ki, cezaevinden tahliye olan bazı bireyler, sıklıkla yeniden suç işleyebilmektedirler.

* En ufak bir suçun bile hapis ile cezalandırılmasından kaçınılmalıdır. Üç yıl gibi belli bir sürenin altındaki cezaların tekrarı halinde ağırlaştırılarak infaz edilmesi büyük oranlarda suçun tekrar işlenmesini önlemektedir.

Suçla mücadelede sadece cezaların arttırılması veya suç bedelinin ağırlaştırılması tek başına yeterli bir çözüm değildir. Suçun tümüyle ortadan kaldırılması hedef alınmalıdır. Bunun için toplum içinde sakıncalı olan ideoloji ve fikirleri ortadan kaldıracak bir eğitim sisteminin benimsenmesi şarttır. İnsanlarda milli bilinç, sevgi, vefa geliştirecek bir manevi ve bilimsel eğitim programı ile toplumları nefretten sevgiye iletebilmek mümkündür. Basın ve medya araçlarının bu yönde kullanılması ile toplumun algıları kolaylıkla değişebilir. İnsanları suça yönelten yoksulluk, işsizlik gibi meselelerin de adil bir yöntemle çözülmesi bu konuda yardımcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki, insanı suç işlemeye yönelten asıl olarak nefret problemidir. Gerek hükümetler, gerek toplumlar ilk planda nefret algısını ortadan kaldıracak bir program belirlemediği müddetçe, teknik çözümlerin bu konuya çözüm getirmesi mümkün gözükmemektedir.

Referanslar:

 1. Andrew Neilson, Our prison system is at breaking point – that's why we need to put fewer people in jail, The Independent 18 Temmuz 2017, http://www.independent.co.uk/Voices/prison-crisis-inspector-report-violence-drugs-suicide-howard-league-penal-reform-a7847781.html
 2. Evan Valetta, 10 staggering statistics about the US prison system, SBS 19 Aralık 2017, https://www.sbs.com.au/guide/article/2017/12/06/10-staggering-statistics-about-us-prison-system
 3. FullFact, The state of prisons in England and Wales, 2 Ağustos 2017, https://fullfact.org/crime/state-prisons-england-and-wales/
 4. The Guardian, Dozens killed in gang violence at Brazilian jail, 2 Ocak 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/02/dozens-killed-in-gang-violence-at-brazilian-jail-manaus
 5. Evan Valetta, 10 staggering statistics about the US prison system, SBS 19 Aralık 2017, https://www.sbs.com.au/guide/article/2017/12/06/10-staggering-statistics-about-us-prison-system

Adnan Oktar'ın Kashmir Reader'da (Hindistan) yayınlanan makalesi:

https://kashmirreader.com/2018/03/18/increasing-the-number-of-prisons-wont-solve-the-crime-problem/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/271900/suc-oranlarini-azaltmanin-yolu-hapishanelerihttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/271900/suc-oranlarini-azaltmanin-yolu-hapishanelerihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/kashmir_reader_adnan_oktar_increasing_the_number_of_prisons_wont_solve_the_crime_problem2.jpgThu, 15 Mar 2018 01:17:51 +0200
Evrimcilerin de kabul ettiği gerçek: Australopithecus sediba insan atası değil!Bildiğimiz gibi 2008 yılında Malapa’da bulunan 12-13 yaşında bir kafatası fosiline Australopithecus Sediba ismi verildi. 2010–2013 arasında bu fosile ait altı ayrı makale Science dergisinde yayınlandı ve evrimciler arasında insanın atası olabilecek sözde kayıp halka olarak ilan edildi.

Evrimciler, yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen A. Sediba'nın, Homo Erectus öncesi yaşadığını  ve bu yüzden insanın atası olması gerektiğini iddia ettiler. Bu sebeple A. Sediba, bir kısım özellikleri ile Australopithecuslara, bir kısım özellikleri ile insana benzetilerek ara geçiş formu iddiasıyla sözde bilimsel yazılar yazıldı. Söz konusu yazılar, basın yayın organlarında manşetlerde yer alarak haber yapıldı.

2010 yılında daha ilk makaleler yayınlandığında, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten yazılarımızı yayınlamıştık. 1,2

2017 yılında Amerikan Fiziksel Antropologlar Derneği’nin yıllık toplantısında bu konu, Arizona State Üniversitesi’nde paleoantropolog olan Bill Kimbel öncülüğünde yeniden ele alındı. A. Sediba kafatası incelendi; eski iddialar tek tek çürütülerek Sediba'nın insan atası olmadığı, diğer Australopithecuslara benzediği kabul edildi. Böylece 7 yıllık sözde insan atası iddiası da evrimciler tarafından reddedilmiş oldu.

Ne iddia edilmişti; aslında neydi?

Dar elmacık kemikleri, küçük dişler, belirgin burun:

12-13 yaşında bir canlıya ait kafatasındaki bu özelliklerin australopithecustan daha çok insana benzediği söylenmişti. Bu sebeple insan öncesi bir sözde ara form olarak tanıtıldı. Halbuki, çocuk yaştaki bu fosilin gelişimini tamamlamadığı çok açık. Bu sebeple elde bulunan yetişkin fosillerle de karşılaştırılması imkansız. Tek başına bir insanı ya da hayvanı küçük yaştan itibaren izlemeye aldığımızda bile, aynı bireyde dahi bir çok yapısal farklılıklar yaş ilerledikçe ortaya çıkar. 5 yaşındaki bir çocuk, 15 yaşına geldiğinde çok farklı bir iskelet yapısına sahiptir. Yetişkinliğe geldiğinde 15 yaşındaki halinden bile bir çok farklılıklar içerir. Bu sebeple sırf yapısal küçük nüanslara bakılarak bir fosil hakkında kesin hükme varmak imkansızdır.

Elmacık kemiklerinin ve dişlerin gelişimini etkileyen en önemli faktör, yeme alışkanlığına bağlıdır. Sert ve çok çiğneme gerektiren diyete sahip bir canlının çiğneme kasları da buna göre daha fazla gelişecek; aksi durumda ise daha güçsüz kalacaktır. Kasların tutunduğu kemik yapılar ve dişler de bu oranda gelişmiş olacak veya dar kalacaktır. Dikkat edilirse burada genetik faktörlerden çok çevresel faktörler etkili olmaktadır; genlerin izin verdiği ölçüde kemik ve kaslarda değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bu durumda, bir türün farklı bireyleri arasında dahi yapısal pek çok farklar bulunmaktadır. Yani çeşitli varyasyonlar varlığı, farklı tür olduğunun delili değildir. Bu sebeple kemiğin daha dar veya geniş olması, dişlerin büyüklüğü gibi kavramlar, tür ayrımı yapılması konusunda güvenilir olmayan bilgilerdir.

Dar kalça kemiği ve uzun uyluk kemikleri:

2008 yılında ilk bulunan kafatası bulgusundan sonra aynı kazı alanında devam eden çalışmalarda, bu sefer kalça ve bacak kemiklerine ait yetişkin fosil parçaları elde edildi. Yapılan yorumlar hemen, A. Sediba'nın yetişkin haline ait parçalar olarak ilan edildi. Dar kalça kemiğine sahip olduğu için canlı, dik yürümeye daha elverişli, uzun bacak kemikleri ile adım atmaya daha uygun olarak değerlendirildi. Oysa gerçekte bu iki farklı fosil bulgusunun aynı türe ait olduğuna dair hiçbir delil yoktu.

Birbirine yakın katmanlar üzerinde bulunan fosiller üzerine yapılan yaş tayinleri, doğrudan fosil kalıntısı üzerine yapılmak yerine, bulunduğu katmanın yaşının belirlenmesi ilkesine dayanmaktadır; bu ise beraberinde pek çok yanlış yorum yapılmasına imkan veren bir durumdur. Fosillerin aynı katmanda ve aynı mekanda bulunmuş olması aynı zamanda yaşadıklarının delili olamaz. Bu katmanlara dair yaş tayini yapılırken 50-100 bin yıl gibi aslında çok geniş yanılma paylarıyla birlikte verilir. 100 bin yıl, tarihsel katmanlarda küçük gibi görülse de çok uzun zamanlardır. Bu yanılma payı içinde pek çok farklı canlı türü, hatta birbirini hiç görmemiş canlı türleri, fosil katmanlarında aynı ortamda bulunabilir. Bu durumda fosil kayıtlarını ilişkilendirmenin ne derece delil oluşturabileceği ortadadır.

Diğer yandan dar kalça kemiğinin dik yürüme için yeterli görülmesi de son derece şaşırtıcıdır. Dik yürümek, denge organlarından, omurgaya, eklem yapısından el-ayak yapısına kadar çok sayıda organ ve yapının uyumlu olmasını gerektiren kompleks bir harekettir. Sadece kemik darlığının dik yürüme delili olamayacağı açıktır. Bugün yaşayan dar kemikli çoğu hayvan dört ayakla yürümektedir. Fakat çoğu, uzun süre iki ayağı üzerinde dahi duramamaktadır.

Beyin hacmi

Sediba'nın beyin hacmi 420 cm3 olup erişkin hacminin %95 boyutunda olduğu söylenmektedir. Bu haliyle insan beyin hacmi olan 1200-1400 cm3 hacmine göre çok küçüktür. Evrimciler beyin hacminin zamanla artarak gitmesi ve günümüzdeki hacmine ulaşması gerektiğini iddia ederler. Peki fosil kayıtlarında beyin hacminin zamanla yavaş yavaş geliştiğine dair izler var mıdır? Cevap tabii ki hayır! İlk insanın beyin hacmi neyse günümüzdeki insanın beyni de aynıdır.

Evrimciler de bunun bilincindedir. Aradaki devasa boşluğu, sahte fosillerle, ya da sözde insansı gibi göstermeye çalıştıkları maymun cinsi fosilleriyle doldurmaya çalışır, ya da eski insan fosillerini maymun gibi gösterirler. Amaç yavaş yavaş değişim varmış gibi göstermektir. Australopithecus türleri tam olarak maymun, homo fosilleri de tam olarak insan karakteri taşırlar. Zaman zaman ortaya atılmış evrimci sahtekarlıklar işte bu çaresizliğin ürünüdür.

Örneğin, “Homo habilis” olarak geçmişte sözde “insansı” olarak tanıtılan ve  Australopithecus ile insan arası boşluğu tamamlamaya yönelik çarpıtılan bir fosilin  yıllar sonra bir maymuna ait olduğu, Australopithecus habilis olarak isimlendirilmesi gerektiği anlaşıldı. 3

Yine “Turkana çocuğu” olarak yıllarca günümüz insanın sözde evrimsel atası gibi gösterilmeye çalışılan fosilin de her özelliğiyle günümüz insanıyla aynı özellikleri taşıdığı, farklı bir tür olmadığı ortaya çıktı. 4

Tabi Ardi’yi de unutmamak gerek! Ardipithecus ramidus dik yürüyen bir ara form olarak lanse edildi. Evrimciler ileri derecede deforme haldeki kalça kemiklerini laboratuvarda kendi hayal güçleriyle bir araya getirerek canlının dik yürüdüğünü iddia ettiler. Diğer evrimci çevreler tarafından da bu iddia çok eleştiri aldı. Oysa Ardi’nin ayakları ve diğer özellikleri ile tam bir tırmanıcı olduğu, dik yürümeye elverişli vücut yapısının olmadığı ortadaydı. Çünkü o bir bonobo maymunuydu. 5

Evrimcilerin çaresizlikleri

Yüzyılı aşkın süredir üretilen sahte veya çarpıtılmış fosil iddiaları, evrimcilerin çaresizliklerinin aslında en iyi delilidir. Sahtekarlık, ancak delil yokluğunda başvurulan bir durumdur. Bugüne kadar elde edilmiş 700 milyona yakın fosil arasında umut ettikleri ara geçiş formlarına ait tek bir fosili bile bulamayan evrimciler sahtekarlık yöntemine başvurmuştur. Eğer evrimcilerin iddia ettiği gibi yavaş değişimlerle türler ortaya çıkmış olsaydı, bu kadar çok sayıda fosilin içinde bir çok ara geçiş formu bulunması gerekirdi; hatta fosil yatakları ara geçiş formları ile dolu olmalıydı. Oysa, eldeki tüm fosiller eksiksiz ve her türlü özellikleri ile bir anda tarih sahnesinde belirmekte ve değişmeden türlerini devam ettirmektedir. O halde evrimciler için iki seçenek vardır; ya ara geçiş formlarının bulunmadığını kabul edecekler ya da fosiller üzerinde oynayıp çarpıtarak sahte deliller üreterek evrim iddialarını yaşatmaya çalışacaklardır.

Birinci seçenek samimi ve bilimsel olan yoldur. Tarafsız olarak bilim yapan bir bilim adamı delil yokluğu durumunda hipotezinden vazgeçip yeni hipotezler üzerine araştırma yapar. İkinci yol ise bilimsel değil ideolojiktir; bu yolun temelinde ateist ideolojiye bilimin alet edilmesi söz konusudur. Sözde bilim adamları sözde bilimsel dergiler yoluyla batıl ideolojilerini kendileri de farkında oldukları halde yaşatmaya çalışmaktadırlar. Yüzyıl önce bunu yapmak, yetersiz delil ve bilgiye sınırlı ulaşım nedeniyle çok kolay başarılıyordu. Evrimciler uydurdukları yalanlara birbirlerini de inandırabiliyorlardı. Uydurulan sahte bir delilin etkisi onlarca yıl devam edebiliyordu. Ancak günümüzde bilimsel verilerin artması ve bilgiye ulaşmanın çok kolaylaşması, evrimcilerin sahte ideolojilerinin de sonu oldu. Bilimsel verilerin evrimi yalanlaması artık açık seçik görülebiliyor. Bunun yanında yapılan sahte veya yanıltıcı bir haber, etkisini onlarca yıl sürdüremiyor; en çok bir kaç yıl içinde yanlışlanıyor. Bu durum evrimci ideoloji için tam bir çaresizliktir. Evrimciler, artık geniş kitleleri yalanları ile etkileyemiyor, hatta sahte iddialarıyla rezil oluyorlar.

Sayın Adnan Oktar’ın çalışmaları ve dünya çapında yaptığı etki, evrimcilerin bu sahtekarlıklarının anlaşılmasında büyük vesile olmuştur; olmaya da devam etmektedir. Darwinist haber ve yayınların sayısı günden güne azalmaktadır. Artık evrimciler sahte delil üretme konusunda zorlanmakta, masallarla insanları kandıramamaktadır. Darwinist bilim adamlarını, bu konuda samimi ve bilimsel davranmaya çağırıyor ve evrimi yıkan delilleri görmezden gelmemeye davet ediyoruz.

Kaynaklar

 1. http://harunyahya.org/tr/Articles/22757/Darwinistlerin-utanc-duyduklari-ikinci-bir-Ardi-Vakasi-Australopithecus-Sediba
 2. http://m.harunyahya.org/tr/works/22571/Darwinistler-neden-kendilerini-kucuk-dusurmekte-bu-kadar-israrlilar
 3. http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15919/homo-habilis
 4. http://harunyahya.org/tr/NetCevap/148304/Turkana-Cocugu-Masali
 5. http://harunyahya.org/tr/NetCevap/148439/Darwinistler-#8220;Tekrar-Ozur-Diliyoruz-Ardi-Konusunda-Da-Yanilmisiz#8221
]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/271816/evrimcilerin-de-kabul-ettigi-gercekhttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/271816/evrimcilerin-de-kabul-ettigi-gercekhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/australopithecus_sediba_2.jpgTue, 13 Mar 2018 00:06:18 +0200
Artan Nefret Suçları Özgürlükleri Tehdit Ediyor

Nefret sözcüğü sözlüklerde bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu olarak tanımlanmakta ve zaman zaman tiksinme ile eşdeğer bir anlamda kullanılmaktadır. Pek çok eserde nefret içeren ifadeler “nefret söylemi”, nefret nedeniyle işlenen suçlar ise "nefret suçu" olarak nitelenmektedir. Bu suç; Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı AGİT’in tanımında da yer aldığı gibi bir kişiye veya bir gruba karşı ırk, etnik köken, dil, din, fiziksel ya da zihinsel engellilik ve cinsiyet gibi ön yargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenmektedir.[1]

Genellikle şiddet içeren nefret suçları taciz, tehdit, okul ya da iş yerlerinde zorbalık yapma şeklinde gerçekleşmektedir. Bunlarla birlikte, adli makamlar tehdit ve aşağılama içerikli saldırgan broşürler ve posterler kullanılmasını da nefret suçları kapsamında değerlendirmektedir.

Nefret suçunu diğer suçlardan ayırt eden, temelinde ‘kişinin kimliği’nin yer alması. Nefret suçu işlenirken sadece şahıslar ya da topluluklar hedef alınmamakta, cami, kilise gibi mülklere veya azınlık gruplara ait mallara da zarar verilebilmektedir. Böyle durumlarda suç, çoğunlukla tahrip etme, kundaklama, bombalama ya da yağmalama şeklinde olmaktadır. Mülklere saldırılar aşağılama, hakaret ya da tehdit içerikli mesajlar bırakma şeklinde gerçekleşebilmektedir. Söz konusu saldırılardan en çok muzdarip olanların genellikle Müslümanlar ve zenciler olduğu tespit edilmiştir. Bu gruplara yönelik saldırıların her geçen gün artış gösterdiği de tespitler arasındadır.

Her ne kadar yasalarda nefret söylemi ve nefret suçları ile ilgili tanımlamalar yapılmış olsa da nefret suçları hukukun en tartışmalı alanlarından birini oluşturur.

İlk sorun nefret söyleminin fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ilgilidir. Demokrasi ve insan haklarının bir gereği olarak en temel haklarından olan ifade özgürlüğü, kişinin başkalarına seslenme özgürlüğüdür.

Bununla birlikte demokratik pek çok ülke, ifade özgülüğünü sınırlandırarak nefret söylemini yasaklamıştır. Çünkü modern devletler bir yandan düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesini teşvik ederken diğer yandan toplumun her kesimini korumaya çalışmaktadırlar. Nefret söyleminin yasaklanmasının siyasi ve hukuki sebebi, demokratik bir toplumda savunmasız bir insan topluluğuna belli ölçüde teminat ve güvence sunmaktır.[2]

Devletlerin özgürlükleri sağlama ve bireyleri koruma konusunda bir denge oluşturması şarttır. Bu nedenle dengeyi sağlamanın temel yolu, devletlerin bireyleri, özgür bırakıldıklarında nefret söylemi üretmeyen bir bilince ve ahlaka kavuşturmalarıdır.

Diğer bir sorun ise suçun nefret saiki ile yapıldığını tespit etmenin oldukça zor olmasıdır. 2015 yılının Şubat ayında ABD'nin Chapel Hill kentinde üç Müslüman gencin bir park yeri tartışmasından sonra komşuları tarafından öldürülmesi bu konudaki önemli örneklerden birisidir.[3] Komşuları ve eşi cinayetlerin dini sebeplerle alakası olmadığını iddia etmiştir. Ancak olayın faili Craig Stephen Hicks’in Facebook sayfasında din karşıtı birçok paylaşım bulunuyordu. Tamamı Müslüman olan maktullerin evleri de kurşunlanmıştı.[4] Bunlar da doğal olarak suçun nefret suçu kapsamında işlendiği şüphesini doğurmuştur. Bu tip olaylarda suçun nedenin belirlenmesi önemlidir; çünkü pek çok ülke, nefret saiki ile işlenen suçları daha ağır bir biçimde cezalandırmaktadır.

Nefret suçları sınırları aşarak yayılan bir suç türüdür ve suçun yöneldiği kitlelere dahil olan bireylerin eğitim, seyahat gibi temel özgürlüklerinin kısıtlanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle ülkeler nefret suçlarını engellemek için daha sert polisiye tedbirler almakta ya da bu suça verilen cezaları arttırmaktalar. Ne var ki, bu tip tedbirler nefret suçları engellemeye yetmemektedir.

İnsanların arasında nefret hissinin giderek artması toplumlar için ciddi bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması için gerekli tüm yasal düzenlemeler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Başlangıçta küçümsenen küçük çaplı bir olayın bütün bir toplumu etkileyeceği asla zihinlerden çıkarılmamalıdır. Nitekim 2011 yılında Londra’da, 2014 yılında ABD'nin Missouri eyaletinde yaşanan büyük ayaklanmalarda böyle olmuştur.

Yöneticiler gelecek endişesi veya siyasi hesaplar nedeniyle ülkelerinde nefretin yayılmasını teşvik etmemeli, göz yummamalıdırlar. Sözgelimi ülkesinde işsizliğe yol açacak ya da yeni gider kalemleri oluşturacak diye göçmen nefretini körüklemek daha büyük felaketlere kapı aralamaktır.

Bu noktada asıl üzerinde durulması gereken şudur: Nefret suçlarının çözümü daha fazla ceza veya daha fazla şiddet hiçbir zaman değildir. Nefret suçları ile en iyi ve temel mücadele yöntemi okullarda, medyada ve sosyal medyada toplum içinde fedakarlık, dayanışma, saygı ve uzlaşı gibi beraberinde yatıştırıcılığı ve barışı getirecek programlara ağırlık vermektir. İnsanlar arasında ittifak ve birlikteliği teşvik edecek bir ahlak sistemi uygulamaktır. Unutulmamalıdır ki; barış ve uzlaşı kolaydır; akabinde hemen çözüm meydana gelir. Bütün insanların üzerindeki görev, insanı insan yapan temel değerleri sürekli olarak hatırlatmak, egoist ve kibirli zihniyeti hayatımızdan uzaklaştırmaktır.


[1] Combating Hate Crimes in the OSCE Region, An Overview of Statistics, Legislation and National Initiatives, OSCE – ODIHR, 2005, s.12

[2] Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012), s.100-104.

[3] BBC Türkçe, Nefret suçu nedir, nasıl kanıtlanır? 19 Şubat 2015, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/02/150219_nefret_sucu_abd

[4] VOA, Müslüman Gençleri Öldüren Craig Hicks Kim? 13 Şubat 2015, https://www.amerikaninsesi.com/a/musluman-gencleri-olduren-craig-stephen-hicks-kim/2641797.html

Adnan Oktar'ın The Pioneer ve Indian Muslim Observer'da (Hindistan) yayınlanan makalesi:

http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/draw-the-line-on-hate-crimes.html

http://indianmuslimobserver.com/2018/03/01/draw-line-hate-crimes/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/271657/artan-nefret-suclari-ozgurlukleri-tehdithttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/271657/artan-nefret-suclari-ozgurlukleri-tehdithttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_draw_the_line_on_hate_crimes2.jpgTue, 06 Mar 2018 23:36:00 +0200
Sayın Adnan Oktar’ın 15 Temmuz alçak darbe girişiminin gerçek yüzünü, FETÖ’nün yapısını ve Hükümetimizin haklı mücadelesini anlattığı 40'dan fazla yazısı yabancı basında yer aldı.Sayın Adnan Oktar’ın 15 Temmuz alçak darbe girişiminin gerçek yüzünü, FETÖ’nün yapısını ve Hükümetimizin haklı mücadelesini anlattığı 40'dan fazla yazısı yabancı basında yer aldı. Bu yazılar İran’dan Suudi Arabistan’a Rusya’dan Amerika’ya kadar onlarca ülkede yayınlandı.

İran’ın en büyük İngilizce günlük gazetelerinden Tehran Times:

 

“Türkler için en uzun gece”

“Türkiye’deki karanlık geceyi geride bırakmak”

Rusya’nın en köklü internet gazetelerinden Pravda:

Türkiye’deki darbe girişimi hakkında merak ettikleriniz”

“Gerçek dostlar zor zamanda belli olur”

Endonezya’nın en büyük İngilizce gazetesi Jakarta Post:

“Sosyal Medya’nın Türkiye’deki darbe kalkışması üzerindeki beklenmedik etkisi”

Malezya'nın en köklü İngilizce gazetelerinin başında gelen New Straits Times gazetesi:

“Türkiye darbeye yenilmemiştir”

"Türkiye’de Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak"

 

Lübnan'da yayınlanan Ortadoğunun en büyük İngilizce gazetelerinden The Daily Star gazetesi:

“Uluslararası medya demokrasinin yanında olmalı”

 

Suudi Arabistan’ın yanı sıra Ortadoğu genelinde de dağıtımı yapılan Arab News Gazetesi ve internet sitesi:

 

“Türkiye için bir milat: 15 Temmuz”

 

“Türkiye hakkında birkaç kilit soru”

“Demokrasinin büyük zaferi: Türkiye”

 

Sol görüşlü Amerika’nın bağımsız haber sitesi American Herald Tribüne:

“Darbe girişimi ve PKK konusundaki ihtilaf Türkiye-Amerika ilişkisini tehlikeye atıyor”

 

“Darbe Girişimi Türkiye’yi Tek Yürek Yaptı”

 

Merkezi Londra’da bulunan Irak’ın günlük Arapça gazetesi olan Az-Zaman:

“Uluslararası medya demokrasinin yanında olmalı”

 

Kuveyt’de İngilizce olarak basılan ilk günlük gazete Arab Times:

“Türkiye darbeye yenilmeyecek”

 

Suudi Arabistan’ın önde gelen Arapça günlük gazetesi Makkah Newspaper:

“Demokrasinin büyük zaferi: Türkiye”

“Türkiye için bir milat: 15 Temmuz”

“Türkiye hakkında birkaç kilit soru”

 

Arapça yayınlanan Akbar Al Khaleej gazetesi:

“Türkiye’nin en uzun gecesi”

 

Tayvan’ın önde gelen İngilizce gazetelerinden The China Post:

“Darbe zihniyetini yenmek”

 

Katar’ın en büyük Arapça gazetelerinden Al - Raya:

 

“Erdoğan Türkiye için Yeni Döneme Öncülük Ediyor”

“Cesur Türk halkı darbeyi nasıl püskürttü”

"Türkiye terörden ne öğrendi?"

 

Amerika'dan yayın yapan bağımsız yayın organı ve aynı zamanda düşünce kuruluşu Eurasia Review:

 

"Türkiye terörden ne öğrendi?"

 

Hindistan’da yayın yapan The Hans India haber sitesi:

 

“Sosyal Medya’nın Türkiye’deki darbe kalkışması üzerindeki beklenmedik etkisi”

 

NewYork'dan yayın yapan, bağımsız Kürt Haber ajansı Ekurd Daily sitesi:

“Türkler için en uzun gece”

 

Katar’ın ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Times’da ve internet sitesi:

“Erdoğan Türkiye'de yeni bir dönem başlatıyor”

 

“Cesur Türk halkı darbeyi nasıl püskürttü”

“Birlik olmanın güzelliği”

 

Malezya İslam partisi tarafından yayınlanan Harakah günlük gazetesi:

“Sosyal Medya’nın Türkiye’deki darbe kalkışması üzerindeki beklenmedik etkisi”

 

Avusturalya'nın Arapça haftalık gazetesi Al Furat

“Türkiye’deki darbe girişimi hakkında merak ettikleriniz”

 

Bahreyn'in ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Daily News:

“Türkiye’nin en uzun gecesi”

 

Amerika’dan yayın yapan haber portalı News Rescue:

“Cesur Türk halkı darbeyi nasıl püskürttü”

 

Bangledeş’ten yayın yapan haber sitesi Weekly Blitz:

“Cesur Türk halkı darbeyi nasıl püskürttü”

 

Hindistan'dan yayın yapan haber sitesi Muslim Mirror:

“Cesur Türk halkı darbeyi nasıl püskürttü”

 

Pakistan’ın İngilizce haber sitesi Daily Mail:

“Demokrasinin büyük zaferi: Türkiye”

“Uluslararası medya demokrasinin yanında olmalı”

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/271187/sayin-adnan-oktarin-15-temmuzhttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/271187/sayin-adnan-oktarin-15-temmuzSun, 25 Feb 2018 23:58:30 +0200
Küresel Sömürü Düzeninin Yeni Nesil Kitle İmha Silahı: Kimlik Politikaları

Kimlik politikaları, kitleleri belirli kimlikler ve aidiyetler üzerinden yönetmek ve yönlendirmek amacıyla başvurulan önemli bir algı yönetimi biçimidir. Dünya üzerinde en sık ve yaygın kullanılan, aynı zamanda da en etkili olan toplum mühendisliği mekanizmalarından biri olan bu politikalar aynı zamanda alt-kimlik, üst-kimlik, ortak-kimlik, kimlik bunalımı, vs. türünden birçok kavramı da günlük hayata sokmuştur.

Kimlik politikaları bir ülkede veya bölgede belirli bir kimliği öne çıkarmayı, üstün ve hakim kılmayı amaçlayabileceği gibi, çeşitli kimlikleri hedef ve düşman gibi gösterme, ötekileştirme, baskılama amaçları da taşıyabilir. Mağdur ya da hakim kimlikler üzerinden söylemler geliştirebilir. Etnik, dini ve mezhepsel farklılıklar kimlik politikalarının en temel unsurlarıdır. Yalnızca devletler değil siyasi partiler, gruplar, organizasyonlar hatta terörist yapılanmalar dahi oy veya taraftar toplamak amacıyla toplumdaki çeşitli kimlikleri kullanabilir.

Soğuk Savaş boyunca dünya üzerinde sınıf farklılıklarını temel alan çeşitli ideolojik politikalar hakimdi. Bilindiği gibi bunlardan en temel ikisi: Özel mülkiyete ve sermaye kesimine önem veren, serbest piyasa ekonomisini savunan kapitalist sistem ve işçi sınıfını esas alan, ortak mülkiyeti ve merkezi ekonomiyi savunan sosyalist (komünist) sistemdi. Bu iki temel ideoloji dünyayı Doğu ve Batı blokları olarak adeta iki zıt ve düşman kutba bölmüştü. 26 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin resmen dağılmasıyla Soğuk Savaş dönemi sona erdi.

Bu tarihi dönemeç aynı zamanda ideolojik politikaların yerini kimlik politikalarına bırakmasının da başlangıcı sayıldı. Sınıf esaslı ideolojik politikalar da aslında, insanların sosyal ve ekonomik kimlikleri üzerinden yürütülen kimlik politikalarından başka bir şey değildi. Bu ideolojilerin kullandığı baskın kimlikler genelde üretenler, ezilenler, sömürenler, işçiler, köylüler, sermayedarlar, burjuvalar, vs... şeklindeydi. Soğuk Savaş sonrasında değişen ise yalnızca bunların yerine farklı kimlik unsurlarının ön plana çıkarılması oldu. Irk, din, mezhep, etnik azınlıklar gibi... Sonuçta, sınıf kimliğini esas alan Soğuk Savaş dönemi ideolojilerinden kaynaklanan gerginlik ve çatışmalar yerini yeni kimliklere dayalı gerginlik ve çatışmalara bıraktı.

Bugüne kadarki tarihi deneyim gösterdi ki kimlik politikaları her dönemde, o kimlikleri taşıyanların değil onları kullananların çıkarlarına hizmet etmiştir. Bu politikaların dünyanın her tarafında arka planda emperyalist sömürü düzeni tarafından desteklenmesinin ve yönetilmesinin nedeni de budur. Çeşitli kimlik sahipleri kendi varlıkları, hakları ve çıkarları için mücadele ettiklerini sanırken aslında emperyalizmin çok aşamalı, sinsi planına aracı olmaktadır.

Bu doğrultuda kimlik politikaları, toplumlarda mevcut her çeşit kimliği kurnazca malzeme yaparak insanları gruplandırmayı, ayrıştırmayı ve kutuplaştırmayı hedefler. Sömürü düzeni, kimlik politikaları sayesinde, karşısında dikilecek, direnecek güç ve dayanışmaları, birlik ve bütünlükleri yok etmeyi amaçlar. Toplumları, milletleri, ülkeleri, aralarında çekişme ve çatışma olan küçük birimlere parçalayıp böler ve nihai boyun eğme ya da yok olma süreçlerini başlatır. Toplumlardaki farklı alt kimlikler güçlerini birleştirip bir arada bu sinsi oyuna karşı koymak yerine, şişirilen kimliksel egoları yüzünden birbirlerine düşüp güçsüzleşir ve emperyalizmin tuzağına düşerler.

Soğuk Savaş'ın hemen sonrasında 90'larda Balkanlarda başlatılan parçalanma süreci, ardından ortaya çıkan küçük devletçikler... Devamında, 2000'lerin başından bu yana Ortadoğu'da alevlenen dini, etnik, mezhepsel ayrışma ve çatışmalar, adeta tarihten silinen ülkeler, toplumlar... Ruanda, Sudan gibi ülkelerde dökülen kanlar... Bugün Avrupa'da yükselen ırkçı ve ayrılıkçı akımlar, birçok Avrupa ülkesinde esen bağımsızlık ve özerklik rüzgarları... Hepsi, kimlik politikalarının kademeli böl-parçala-yok et tekniğinin canlı örnekleridir.

İspanya'da Katalonya ve Bask bölgesi, Birleşik Krallık'ta İskoçya, Belçika'da Flamanlar, İtalya'da Padanya bölgesi ve Güney Tirol, Fransa'da Korsika, Bretonya ve Alsace bölgeleri, Almanya'da Bavyera Avrupa üzerinde yürütülen kimlik politikalarının ana figürleridir.

Türkiye ve Ortadoğu'da ise aynı bölücü ve ayrıştırıcı görevi üstlenen belli başlı gruplar aktif durumda: Bunların arasında, gerçekte Kürtlük kavramı ile hiçbir bağı olmadığı halde Kürt kimliğini kullanmak isteyen ancak aynı zamanda Marksist kimliğiyle uluslararası desteği de yanına almaya çalışan PKK terör örgütü; Ortodoks İslam kimliğini kullanan DEAŞ, El Kaide gibi terör örgütleri; mezhep kavgalarını körüklemeye çalışan İngiliz Şiiliği ve İngiliz Sünniliği gibi MI6 güdümlü provokatif hareketleri sayabiliriz...

Özetle, bugün Ortadoğu ve İslam dünyasını saran ateşi aralıksız körükleyen, yarın da aynı bölücü ve ayrılıkçı ateşi tüm dünyaya yaymaya niyetli sömürgeci gücün en büyük ve etkin silahı tank, top, roketten ziyade kimlik politikalarıdır.

Diğer yandan, kimlik politikalarının uzun yıllar en büyük mağduru olan ülke ve halklardan bahsedince elbette ilk akla gelen Güney Afrika'dır. Öyle ki 1940-1990 yılları arasında ülkedeki siyahi vatandaşları kasıp kavuran ırkçı Apartheid zihniyetinin yaraları hala sarılmaktadır.

Bugüne kadar hiçbir kimlik politikasının insanlığa hiçbir dönemde mutluluk ve fayda getirdiği görülmemiştir. Tam tersine ayrılık, ihtilaf, çekişme, düşmanlık, kavga, nefret ve çatışmanın baş sorumlusu hep kimlik politikaları olmuştur. Bu politikalar insanları ahlaklarına, erdemlerine, hizmetlerine göre değil sosyolojik ve biyolojik kimliklerine göre değerlendirmiş, benimsemiş ya da yargılamıştır.

Artık bölücü, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı kimlik politikalarının yerini en üst, yani insan kimliğini esas alan birleştirici ve bütünleştirici politikaların alması gerektiği açıktır. Elbette ki insanoğlu doğası gereği siyasi, sosyal, ekonomik, bireysel, milli, kültürel, dini, etnik, biyolojik çok çeşitli kimliklere sahiptir. Amaç, insanları kimliklerinden soyutlamak değil, bu kimliklerin küresel sömürü düzeninin bir manipülasyon aracı haline gelmesine izin vermemektir.

Gelecekte hangi kimliğe sahip olursa olsun tüm insanların bir arada mutluluk, adalet, barış, güvenlik ve refah içinde yaşayacağı küresel bir medeniyeti tesis edebilmek ise en büyük tarihi başarı olacaktır. Savaşların, ayrılıkların, terörün, anarşizmin, nefretin çözümü ancak ve ancak bu bilinç ile sağlanabilir.

Adnan Oktar'ın Pravda.ru'da (Rusya) yayınlanan makalesi:

http://www.pravdareport.com/opinion/feedback/22-02-2018/140154-identity_politics-0/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/271043/kuresel-somuru-duzeninin-yeni-nesilhttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/271043/kuresel-somuru-duzeninin-yeni-nesilhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/pravda_adnan_oktar_identity_politics_next_generation_WMD_of_global_exploitation_system2.jpgFri, 23 Feb 2018 17:18:31 +0200
Mısır-Türkiye Ticareti ile Yeni Umutlar

‘Osmanlıların savaşa girdiği gün İngilizler Mısır’da sıkıyönetim ilan etti. […] İngiliz yetkililer Mısırlıların kendilerine sadık kalacağından emin değillerdi. Bu savaşta dini bağların sömürge yetkililerine duyulan saygıya baskın geleceğinden emindiler, bu yüzden Mısırlıları tamamen savaşın dışında tuttular.’ ‘Osmanlı’nın Yıkılışı: Ortadoğu’da Büyük Savaş, Eugene Rogan

Oxford Üniversitesi’nde modern Ortadoğu tarihi üzerine ders veren ünlü İngiliz profesör Eugene Rogan, Mısırlılar ve Türkler arasındaki güçlü bağları bu sözlerle açıklıyor. Gerçekten de geçici anlaşmazlıklar olsa da bu iki halk arasındaki karşılıklı sevgi ve saygı asla kopmayacak kadar güçlü.

Uzun bir aradan sonra gerek Mısır gerekse Türkiye tarafından tekrar dostluk, ittifak ve uzlaşmaya doğru karşılıklı harcanan samimi çabalar sessiz sedasız olumlu sonuçlarını vermeye devam ediyor. Karşılıklı gelişen ticari ve ekonomik ilişkiler de bu olumlu sonuçlardan biri.

Geçtiğimiz günlerde, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu'nun daveti üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahire'de düzenlenen 3. Mısır Yatırım Konferansı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı sıfatıyla konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-Vekil'e başarılı bir forum düzenledikleri için şükranlarını sundu. Başkent Kahire'de bir grup Türk iş adamları ile görüşen Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tareq Qabel ile de bir araya geldi.

Geçen yılın ortalarında da TOBB Heyeti, 4 yıl aradan sonra Mısır’da düzenlenen Mısır-Türkiye İş Forumu’na katılmıştı. Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ve Kahire'deki aktif Türk firmalarının temsilcileri program kapsamında, Mısır’dan yaklaşık 80 firmanın yetkilileriyle görüşmüştü. Temaslar sırasında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tareq Qabel tarafından Bakanlık binasında kabul edilen TOBB Heyeti, burada bir görüşme gerçekleştirdi. Hisarcıklıoğlu görüşme sonrasında, “Darbenin ardından Bakan düzeyindeki ilk görüşmeyi yapmış oldukdedi

Geçmişe döndüğümüzde, Mısır ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ve ekonomik ilişkiler 2000’li yılların başından itibaren sürekli olarak yükselmiş, iki ülke arasında kriz başlamadan önce ticaret hacmi yıllık 5 milyar dolar seviyelerine gelmişti. Ancak 2013'teki diplomatik gerginliği takiben Türkiye’nin Mısır’a ihracatı 2015’te yüzde 5 gerileme ile 3.1 milyar dolara, 2016’da ise yüzde 12.7 düşüşle 2.7 milyar dolara düştü. Buna rağmen Mısır, Afrika Kıtası’nda Türkiye’nin halen en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda. Mısır’daki doğrudan Türk yatırımları ise 2 milyar dolardan fazla.

Bugün, her iki taraf da 2013 öncesi 5 milyar dolar düzeyindeki ticaret hacmini yeniden yakalama hatta bu oranı geçme niyetinde. Nitekim 2016 itibariyle bu rakam tekrar 4 milyar doları aşarken 2017'nin ilk 7 ayında toplam 2.4 milyar dolarlık sözleşmeye karşılıklı imzalar atıldı. Mısır iç pazarında 5-6 milyarlık ticaret hacmi oluşturan Türk yatırımcılar aynı zamanda 75 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Türk yatırımcılar, Mısır'daki yabancı yatırımcılar içerisinde büyüklük ve istihdam bakımından her devirde ilk üç arasında bulunuyor.

Görünen o ki, 2013’deki darbe sonrasında diplomatik ilişkileri kopma noktasına gelen Türkiye ile Mısır arasındaki ticari, ekonomik ve sosyal ilişkiler diplomatik ve siyasi ilişkilerden çok daha hızlı ilerliyor. Bununla birlikte, son dönemde diplomatik ilişkilerdeki iyi niyetli ve uzlaşmacı tablo, karşılıklı normalleşme mesajları bu alanda da pek yakında ciddi bir ivme kazanılacağının göstergesi.

Aslında, ilişkilerin yeniden düzeltilerek iki ülke arasındaki kadim ve güzel dostluk bağının yeniden canlandırılmasına yönelik ilk ciddi adımlar 2016 yılı başlarında atılmıştı. O yıl Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri'nin ittifaka yönelik samimi ifadeleri, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım tarafından karşılık bulmuştu. Başbakan Binali Yıldırım TRT Haber kanalında yaptığı bir konuşmasında Türkiye-Mısır ilişkileri konusunda son derece hayati açıklamalarda bulunmuş ve iki ülke ticaretinin güçlenmesini bu konuda bir adım olarak görmüştü: “Hayat devam ediyor. Aynı bölgede yaşıyoruz, birbirimize ihtiyacımız var... Coğrafi bağımız ve yakınlığımız var. Ayrıca dini ve kültürel bağlarımızı söylemiyorum... İş adamlarımız, yatırımcılarımız karşılıklı gidip gelebilirler, yatırımlarını geliştirebilirler ve böyle böyle ileride belki normalleşmeye de bir zemin hazırlanmış olur. Hatta bakanlar seviyesinde bile ilişkiler başlayabilir. Bu olabilir, buna mani bir hal yok. Bunun olması konusunda biz doğrusu hazırız, bu konuda herhangi bir rezervimiz yok.

Bu karşılıklı iyi niyet mesajları sonunda, Türkiye'den bir milletvekili heyetinin geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kahire'de düzenlenen Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi (AİBPA) toplantısına katılmasıyla somut bir düzeye ulaştı. Bunu takip eden Ekim ayında ise TBMM'den ikinci bir heyet yine Kahire'de Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) çerçevesinde düzenlenen Terörle Mücadele Çerçevesinde Parlamenterler ile Yargı Aktörleri İlişkisi konulu çalıştaya katıldı.

Mısır ve Türkiye, birbirlerine çok sıkı tarihi, kültürel, ailesel ve dini bağlarla bağlı, halkları yüzyıllar boyu birbiriyle kaynaşmış, pek çok ortak değere, güçlü sosyal ilişkilere sahip iki dost ve kardeş ülke. Dolayısıyla, suni gerilimlerin, iki ülkenin dostluk, yakınlık ve işbirliğini zedelemesine göz yummak tarihi bir yanılgı olacaktır. Binlerce yıllık tarihi dev uygarlıklara ev sahipliği yapmış, bölgenin bu iki kadim üyesinin, her alanda geniş çaplı bir birlik ve dayanışma içine girmeleri halinde dünya çapında söz sahibi birer süper güç haline gelmeleri oldukça kolay ve gereklidir. Karşılıklı ticaret hacminin geliştirilmesi sadece iki ülkenin kalkınması ile sonuçlanmayacak aynı zamanda bölgeye de güçlü ve aktif bir zenginlik getirecektir. Ticari ittifakların gelişmesi, genellikle her zaman iyi ilişkilerin ve işbirliğinin de güçlenmesine bir vesile olmuştur. işte bu nedende ticarette bağı güçlü tutmak, çok önemli adımların da bir başlangıcı sayılabilecektir. Her iki ülke de buna gönüllüdür, bu konuda şevklidir. 2018'in bu güçlü ve köklü işbirliğinin temellerini atması diliyoruz.

Adnan Oktar'ın Egyptian Streets'da (Mısır) yayınlanan makalesi:

https://egyptianstreets.com/2018/02/19/blossoming-egypt-turkey-trade-signals-the-beginning-of-a-new-era/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/271030/misir-turkiye-ticareti-ile-yenihttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/271030/misir-turkiye-ticareti-ile-yenihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/egyptian_streets_adnan_oktar_blossoming_Egypt_Turkey_trade_signals_the_beginning_of_a_new_era2.jpgFri, 23 Feb 2018 03:26:53 +0200
Kendilerini dışlanmış hisseden Afrikalı-Amerikalılar

Hepimiz dünyanın farklı yerlerindeki insanların Amerikan rüyası ile ilgili hayallerini yada Amerika’ya yerleşip daha iyi bir hayat yaşama yönündeki isteklerini duymuşuzdur. Dünyanın pek çok yerinde hakim olan bu beğeni Amerikan toplumundaki yüksek yaşam standartları ve övgüye değer özgürlüklerden kaynaklanıyor. 

Ne var ki son yıllardaki yeni bir gelişme bu ütopyayı sekteye uğratıyor. On yıllar önce bitmesi gereken köklü bir sorun olan ırkçılık yüzünden her yıl daha çok insan Amerika’yı terk ediyor. ABD yıllar içerisinde çok farklı şekillerde tezahür etmiş, belgeli bir ırkçılık geçmişine sahip. Önce yıllar boyunca kölelik şeklinde tezahür eden ırkçılık bazı çevrelere göre günümüzde hala devam ediyor.

Ancak modern dünya ayağa kalktığında ülke gayet becerikli bir şekilde ırkçılık sorununu halletmeyi başardı. Görünüşte sonuçlar pek olumlu ve ırkçılık mağdurlarının günümüzde yaşayan torunları dedelerine nazaran daha normal yaşamlar sürebiliyorlar. 

Fakat bu sinsi sorun günümüzde farklı bir şekil almış durumda. Geçmişte olduğu kadar yaygın olmamakla birlikte tamamen kökü kazınmış da değil; daha sinsi, daha perdelenmiş bir şekilde hala devam ediyor. Hatta günümüzdeki varlığı genç Afrika Amerikalıların ülkeyi terk etmesine neden olacak kadar güçlü.

Bu gizliden gizliye devam eden sorun yüzünden binlerce genç insan başka yerlerde kendilerine yeni hayatlar kurma peşinde. Senegal, Gana gibi çeşitli Afrika ülkelerinde gün geçtikçe daha çok Afrika Amerikalı çevre oluşurken ABD’den gelen yeni Afrika Amerikalılar ya öğretmenlik gibi işlerde çalışıyor yada kendi işlerini kuruyorlar. Amerikayı terk eden pek çok kişi kendileri için rahatlık ve konfor sağlayan olanaklardan çok, saygı görmenin daha önemli olduğunu vurguluyor.

Gelişme ve modernliğin merkezi olarak algılanan ABD’nin böyle bir imaj sergilemesi ilginç ama “gerçek” bu şekilde.“ Gana’ya taşınmadan önce New York’da dijital pazarlamacılık yapan Muhammed el Muhacir[1] şunları söylüyor: “Oprah Winfrey gibi mağazalara girmesine izin verilmeyen yada Jay Z gibi belli bir semtte apartman dairesi satın almasına izin verilmeyen zengin siyahilerin hikayelerini duyuyorsunuz. Bu tür şeyler oluyor. Ünlü bir kişi olmanız da sizi ikinci sınıf vatandaş olmaktan kurtarmıyor. Benim için en büyük sorun buydu.” Muhammed el Muhacir gibi pek çok kişi onun bu görüşlerini paylaşırken ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar ABD’de kendilerini hep dışlanmış hissettiklerini ve yeni taşındıkları ülkelerde ABD’deki olanaklara sahip olmasalar da çok daha mutlu olduklarını belirtiyorlar. El Muhacir ayrıca şunları söylüyor: “Amerika’da her zaman kendinizi kanıtlamaya çalışırsınız. Burda kendimi kimseye kanıtlamam gerekmiyor. Üniversiteye gittim, bir şampiyonada birinciliğim var, bu yüzden hiç bir zaman kazanamayacağım bir yerde olmayı istemem.”

Kesinlikle haklı. New York Times[2]’da çıkan bir habere göre, siyahi vatandaşlara fazla tolerans gösterilmeyen Georgia, Alabama ve diğer eyaletlerden daha fazla nefret grubu New York’ta mevcut. Buna ek olarak New York City, 2016 yılında işlenen 380 nefret suçu ile ülke genelinde en yüksek rakama sahip. Bu durum oldukça endişe verici çünkü New York ülkenin en ilerici olduğu düşünülen eyaletlerden bir tanesi.  

Bir US News[3] haberine göre, beyazlardan çok daha fazla siyahi ana okulu öğrencisi, kreş ile ikinci sınıf arasındaki dönemde üç kat daha fazla siyahi çocuk okuldan uzaklaştırılmış. Siyahi üniversite mezunları ise iş bulmak için beyazlardan iki kat daha fazla çaba harcamak zorunda.

Bir araştırmaya göre “zenci ismi olduğu düşünülen” isimlere sahip kişiler yaptıkları iş başvurularından geri dönüş alabilmek için “beyaz ismi olduğu düşünülen” isimlere sahip insanlara göre yüzde elli oranında daha fazla iş müracaatında bulunmak zorundalar.

Irkçı anlamda bir bölünmenin olduğu gerçek; beyazların yüzde 73’ü ev sahibi iken zencilerin sadece yüzde 43’ü ev sahibi. Beyazlarla (yaklaşık 91,000 dolar) siyahiler (yaklaşık 7,000 dolar) arasındaki uçurum sadece son 25[4] yıl içerisinde üç katına çıktı.

Bir siyahinin trafikte polis tarafından aranma ihtimali beyazlara göre üç kat daha fazlayken bu oran hapise girme ihtimali söz konusu olunca altı katına çıkıyor. Eğer siyahiyseniz, yerel savcıların bir vakayı cinayet suçu kapsamına alma ihtimali daha yüksektir. Jüri seçimi sürecinde yeterli niteliklere sahip siyahi jüri üyeleri genelde kanunsuz bir şekilde geri çevriliyorlar. Bu oran yüzde seksen gibi yüksek bir rakamdır.

Tüm bu endişe verici gelişmeler düşünüldüğünde pek çok Afrika Amerikalının kendilerini başka ülkelerde daha mutlu hissedeceklerini düşünmeleri şaşırtıcı değil. Bu tür ayırımcı yaklaşımlar Amerikan toplumunun geneline tabi ki atfedilemez, ancak bu güzel ülkede böylesine çirkin ve sevgiden uzak bir mantıktan eser kalmaması gerekir.

Başarılı siyahi yıldız ve ikonların oluşturduğu yeni nesil Afrikalı Amerikalılar aradaki mesafeyi azaltma yönünde ilerleme kaydederken sorulması gereken soru şu: yönetim bu çabayı yeteri kadar destekliyor mu?

 

[1] https://www.aljazeera.com/indepth/features/african-americans-moving-africa-180116092736345.html

[2] https://www.nytimes.com/2017/07/08/opinion/sunday/racism-is-everywhere-so-why-not-move-south.html

[3] https://www.usnews.com/news/blogs/at-the-edge/2015/05/06/institutional-racism-is-our-way-of-life

[4] https://www.usnews.com/news/blogs/at-the-edge/2015/05/06/institutional-racism-is-our-way-of-life

Adnan Oktar'ın WTX News'de (İngiltere) yayınlanan makalesi:

https://wtxnews.com/2018/02/21/why-do-african-americans-still-feel-like-outsiders-in-the-usa/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270982/kendilerini-dislanmis-hisseden-afrikali-amerikalilarhttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270982/kendilerini-dislanmis-hisseden-afrikali-amerikalilarhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/wtx_news_adnan_oktar_why_do_African_Americans_still_feel_like_outsiders_in_the_USA_2.jpgWed, 21 Feb 2018 21:54:06 +0200
Günümüzün salgın hastalığı: Yalnızlık

Günümüz teknolojisi insanların birbirleriyle daha önce hiç olmağı şekilde  bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. Kaliforniya’daki bir çiftçi Endonezya’daki bir balıkçı ile arkadaş olurken New York’taki genç bir kız İstanbul’daki yaşıtlarıyla son moda trendleri hakkında fikir alış verişinde bulunabiliyor. Bu görünümüyle dünyamız, yüzyıl önce olduğundan çok daha farklı ve sosyal anlamda aktif bir yer haline geldi.

Tanıdıklarımız artık ailemiz, komşularımız yada iş arkadaşlarımızla sınırlı değil. İnternet çağının sunduğu sonsuz olanaklar ve iletişim herkesi birbirine yaklaştırmış gözüküyor.

Bu nedenle böyle bir ortam içerisinde insanların kendilerini daha yalnız hissettiklerini duymak oldukça şaşırtıcı.

ABD’de bir araştırmaya katılan 2.000 kişinin yüzde 72’si kendisini yalnız hissettiğini, bir çoğu da kendilerinde bu duygunun sık sık oluştuğunu belirtmiş. Ayrıca Yalnızlığı Bitirmek için Birleşik Krallık Kampanyası adlı girişime göre insanların yüzde 52’si yanlarında herhangi bir kişinin varlığından yoksunlar. Dünyanın kalan kısmında da durum farklı değil.

Ne var ki İnternetin sağladığı bu kadar iletişim olasılığı arasında nasıl oluyor da insanlar kendilerini hiç olmadığı kadar yalnız hissediyorlar? Teknolojiye olan bağımlılığımızın her gün daha da arttığı açık, ancak sosyal teknoloji ve sanal iletişim yüz-yüze etkileşimin hiç bir zaman yerini almıyor.  Ne var ki bu durum insanları suni ve daha az getirisi olan iletişim biçimlerine yönelmekten alı koymuyor.

Günümüzde pek çok genç, arkadaşları ile vakit geçirmek yerine bir bilgisayar ekranı karşısında sanal arkadaşlarla birlikte olmayı daha güvenli buluyor. İnsanlar, İnternette binlerce sanal arkadaşı varken yan komşusunu tanımayabiliyor. Aynı şekilde insanların büyük bir bölümü akrabalarını ziyaret etme ihtiyacı duymuyor; bunun yerine  internetteki arkadaşları veya evdeki hayvanlarıyla vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ne var ki bu çok tehlikeli bir gidişat. Yapılan araştırmalara göre yalnızlık, ölüm oranını yüzde 26 oranında arttırırken uzun vadeli olduğunda her gün 15 sigara içmekten daha tehlikeli olabiliyor. Sağlık Dairesi Başkanı Dr Vivek Murthy makalesinde yalnızlığın “kardiyavasküler hastalıklar, demans, depresyon ve anksiyete” gibi pek çok hastalık riskini arttırdığını yazıyor. Akıl Sağlığı Derneği kişinin kendisini yalnız hissetmesinin zihnin sağlığını olumsuz şekilde etkilediğini ve depresyona neden olabileceğini öngörüyor.

Bu şaşırtıcı bir durum değil. Bilim insanları sosyal acının fiziksel acı kadar gerçek olabileceğini çünkü fiziksel acı ve yalnızlığın beynin aynı bölgelerini harekete geçirdiğini fark ettiler. Harvard Üniversitesinde yapılan başka bir araştırma yalnızlığın zehir etkisi yaptığını ve insanların izole oldukça mutsuzluklarının arttığını gösteriyor.

Bu acil şekilde çözülmesi gereken bir sorun. İnsanlar yalnız olmak için yaratılmamıştır. Sosyalleşip başkalarıyla iletişime girmesi gerekir. Bu aynı zamanda gençlerin sağlıklı ve uygun şekilde gelişebilmesinin tek yolu. Yalnızlık hastalığına bugün çare aranmazsa sorunun önümüzdeki on yıllarda çok daha ciddi boyutlara varacağı apaçık. Yalnızlık hissiyle büyüyen gençler bir süre sonra bu dünyayı yöneten kişiler olacak. Yalnızlık ve izolasyon nedeniyle gençlerimizin akıl sağlığı ve dengelerinin riske girmesine izin verilmemelidir.

Doğal olarak yalnızlığın yaşlılar üzerindeki etkisi daha büyük. Dünyadaki milyonlarca kişi, aileleri yada toplum tarafından terk edildiği için yalnızlık içinde yaşıyorlar.

Depresyon ve demans genellikle izolasyon ve yalnızlıkla bağlantılı. Çoğu yaşlı kişi toplum ve aileleri kendilerine gerekli ilgi ve sevgiyi göstermedikleri için bu sorunlarla boğuşuyorlar. Ne var ki her sorun için bir çözüm olduğu gibi yalnızlığın da bir çözümü var. Öncelikle egoist ve materyalist fikirlerin sürekli telkininin önlenmesi önemlidir. İnsanların daha özenli, daha fedakar ve ilgili olması teşvik edilmelidir. İlgi gösterme, merhamet ve sevginin sağlık üzerindeki olumlu etkileri anlaşılmalıdır. Halk yalnızlığın insan sağlığı ve toplumun geleceği açısından oluşturduğu tehdit hakkında sosyal kampanyalar aracılığıyla bilinçlendirilmelidir.

Huzur evlerinin üniversite yerleşkelerinde inşa edilmesi genç ve yaşlıların birbirleriyle etkileşim içine girmesini sağlayacaktır. Bu şekilde gençler büyüklerinin paha biçilmez hayat tecrübelerinden faydalanırken büyükler de hayatlarının sonunda yalnızlık tuzağına düşmekten kurtulacak, çevrelerindeki gençlerin varlığıyla yaşam sevinci bulacaklardır.

Günümüzde bu sorunu fazlasıyla yaşayan ülkelerden olan İngiltere çözüm bulmak için  yalnızlık ve izolasyonla mücadele için bir bakanlık kurdu. Theresa May, Spor ve Sivil Toplum Bakanı Tracey Crouch’un her yaş aralığı için yalnızlık sorununa karşı ulusal bir strateji üzerinde çalıştığını duyurdu. Ayrıca bakanlığın yalnızlığı ölçmek için yöntemler geliştireceği ve konuyu çözmek üzere geniş çaplı strateji oluşturacak bir fon kurulacağı bildirildi.

Diğer bir değişle yalnızlık, çözmesi zor olmamakla birlikte kesinlikle kendi haline bırakılmaması gereken bir sorun.

Adnan Oktar'ın New Straits Times'da (Malezya) yayınlanan makalesi:

https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2018/02/337115/loneliness-modern-epidemic

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270947/gunumuzun-salgin-hastaligi-yalnizlikhttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270947/gunumuzun-salgin-hastaligi-yalnizlikhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/new_straits_times_adnan_oktar_loneliness_is_a_modern_epidemic2.jpgWed, 21 Feb 2018 15:15:21 +0200
Dünya çocuklar için Niye daha Tehlikeli bir yer haline geldi?

Dünyanın neresinde olursa olsun çocukların maruz kaldığı zorluklar her geçen gün katlanarak artıyor. Örneğin çatışmalarla geçirdiğimiz 2017’de de en fazla acıyı yine çocuklar çekti. Hatta bu durum sadece Suriye yada Yemen gibi çatışma bölgesi haline gelen ülkelerle sınırlı kalmadı. Düzinelerce ülkede çok sayıda çocuk istismarı gerçekleşti. Orta Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna yada Güney Sudan’ı kaç kişi hatırlıyordur? Bu ve diğer bir çok ülke çocukların çatışma cephesine sürüldüğü yerler haline geldi.

UNICEF Acil Durumlar Direktörü Manuel Fontaine, “Çocuklar evlerinde, okullarda ve oyun alanlarında saldırı ve şiddete maruz kalıyorlar. Bu saldırılar devam ettiği sürece biz bunlara karşı duyarsız kalamayız. Bu insani olmayan durum yeni bir alışıldık durum haline gelmemelidir.”

Ne var ki bu vahşet tablosu dünyada pek çok insan için sıradan bir görünüm aldı. Yemen’de 1,000 gün süren çatışmalar esnasında en az 5,000 çocuk hayatını kaybetti yada yaralandı. Şu an 11 milyon çocuk insani yardım beklerken, 385,000’i tedavi görmediği takdirde beslenme yetersizliği nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tablo, tarihin en kötü salgın hastalığı olarak tanımlanan koleranın ortaya çıkmasıyla daha da kötü bir hal aldı. UNICEF’e göre hastalık ortalama olarak her 35 saniyede bir, 1 çocuğu etkiliyor. Aynı kuruluşun yayınladığı başka bir rapora göre ise, 2 milyon Yemenli çocuğun okula gitmediğini ve 3 milyonunun da savaş esnasında doğduğunu gösteriyor.

Suriye’de yıllardır devam eden vahşet sebebiyle 3 milyon çocuk diğer ülkelere sığınmak için ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bu çocuklardan binlercesi yolculuk esnasında hayatını kaybederken, binlercesi de Avrupa ve diğer yerlerde insan kaçakçılarının ağına düştü. Suriye’deki duruma bir göz atacak olursak, canlı kalkan olarak kullanılmayan yada keskin nişancılarca hedef olmayanlar hariç, yaklaşık 6 milyon çocuk insani yardıma muhtaç durumda. Afganistan, Doğu Ukrayna, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Somali ve Myanmar gibi pek çok ülkede de çocuklar benzeri acılarla karşı karşıya.

21. yüzyılda dünyanın çocuklarımız için daha güvenli bir yer olması ve iki dünya savaşı gibi korkunç günlere sahne olan 20. yüzyıla benzememesi beklenebilir. Çocukların Suriye’de keskin nişancılarca hedef alınmasını, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kesilerek öldürülmesini yada Myanmar’da diri diri yakılmasını hiçbir vicdan kabul edemez. Ne var ki kabul edilmesi imkansız, düşüncesi bile tüyler ürperten bu olaylar yaşanmakta ve en masum, en korunması gereken, toplumların en değerli üyeleri bu tür vahşi uygulamalara maruz kalmaktadır. Liderlerin bir an önce acil önlem alarak bu zulme son vermesi gerekmektedir. Unutmamalıyız ki önlem almadan geçirdiğimiz her saniye dünyanın bir yerinde bir çocuk zarar görüyor yada öldürülüyor olabilir.

Adnan Oktar'ın Hindustan Times gazetesinde çıkan yazısı (Hindistan):

https://www.hindustantimes.com/analysis/why-the-world-has-become-a-more-dangerous-place-for-children/story-BzTqseq5b1xcDLJ0XRuXIN.html

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270867/dunya-cocuklar-icin-niye-dahahttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270867/dunya-cocuklar-icin-niye-dahahttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/hindustan_times_adnan_oktar_why_the_world_has_become_a_more_dangerous_place_for_children2.jpgTue, 20 Feb 2018 12:32:55 +0200
Dün ve Bugün kadınların sosyal statüsü

Kadınlar üzerindeki çok sayıda baskıcı, yasaklayıcı, kısıtlayıcı kanun, kural ve uygulama ne yazık ki Müslüman alemiyle adeta özdeşleşmiş durumda. İslamiyet öncesi erkek egemen kabile kültüründen kalma pek çok adet ve gelenek yüzyıllardır kadınlar üzerinde sözde İslam adına–gerçekte ise İslam'ın özüne bütünüyle aykırı olarak–hüküm süren bu despot zihniyetin baş sorumlusu.

Ne var ki özellikle geçtiğimiz yıl içinde, çeşitli Müslüman ülkelerde kadınların hak ve özgürlüklerini baskılayan bazı katı kuralların yumuşatılması hatta bütünüyle kaldırılması yönündeki girişimler son derece umut verici oldu. Ürdün, Lübnan, Tunus bu olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkeler arasında...

Ancak, son dönemde kadın özgürlükleri konusunda devrim niteliğindeki reform ve düzenlemelerle adından en çok söz ettiren ülke kuşkusuz Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da son dönemde tarihi güzel ilklere imza atılıyor. Kadın hak ve özgürlüklerinin iyileştirilmesi konusunda atılan önemli adımlar ise bu ilklerin başında geliyor.

Geçtiğimiz aylarda, devlet okullarında kızlar için spor derslerinin açılmasına karar verilmesi bu ilklerden biriydi. Eğitim Bakanlığı, gelecek akademik yıldan itibaren kızlara mahsus devlet okullarında kendilerine tesis sunularak beden eğitimi derslerinin müfredata konulacağını açıklamıştı. Açıklama, Majesteleri Kral Salman'ın ülkedeki kadınların sağlık ve eğitim hizmetlerine erkek bir vasinin izni olmadan erişebilmeleri için velayet yasalarını yumuşatma kararının hemen ardından gelmişti.

Bakanlık, "kız okullarına spor derslerinin konulmasının, Krallığın ekonomik ve sosyal reformları kapsayan "2030 Vizyonu"nun bir parçası olduğunu" belirtmişti. Nitekim, 2014 yılında da Suudi Arabistan'daki bir devlet okulunda ilk defa kızlar için spor dersi konulmuş ancak bir danışma konseyinin aleyhteki tavsiyesi üzerine uygulama iptal edilmişti.

Görünen o ki özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Salman'la birlikte anılan "2030 Vizyonu" stratejisi, tutucu muhalefetin itirazlarına rağmen somut ve yapıcı etkisiyle güçlü bir biçimde ilerliyor.

Bunun bir diğer önemli göstergesi de geçen Eylül ayında kutlanan Suudi Arabistan'ın 87. Milli Günü'nde, kadınların kutlamayı izlemek üzere Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadyum'una girmelerine izin verilmesiydi.

Etkinliği izlemek için 1100 km. yol katederek Tabuk'tan Riyad'a gelen Um Abdülrahim el-Şihri, Reuters'e "Bugün ne kadar mutlu olduğumuzu hayal edemezsiniz... Kadınlar artık her yerde. Artık doktorluk yapıyor, Şura Konseyi'nde halkı temsil ediyor. Neden ülkemizi ilgilendiren konularda erkeklere katılmayalım ki?" ifadelerini kullanıyordu. Havai fişek, ışık şovları ve konser gibi eğlencelerin yer aldığı gösterileri izleyen katılımcılardan 25 yaşındaki Sultana ise şunları söylüyordu: "Hayatımda ilk kez bir stadyuma geldim ve şu an kendimi bu topluma ait hissediyorum. Umarım kadınlara başka izinler de verilir. Örneğin araç kullanma ve seyahat izni"

Sultana'nın iyi dileklerinden birincisinin gerçekleşmesi hiç de uzun sürmedi. Birkaç gün sonra, yıllardır ultra-muhafazakar kimliği ve özellikle kadın hak ve özgürlükleri konusundaki katı kurallarıyla tanınan Suudi Arabistan'da hayal bile edilemeyecek bir ilk daha yaşandı:

Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz el Suud, yayınladığı bir kararname ile kadınların da ehliyet alarak araba kullanmalarına izin verileceğini açıkladı. İlgili yasanın Haziran 2018'e kadar yürürlüğe gireceğini bildirdi. Kararnamede ayrıca kadınların araç kullanmalarının pek çok fayda sağlayacağına da değinildi. Karar, Batı toplumunda da geniş çapta yankı uyandırdı.

Dolayısıyla, kadınlara tanınan araç kullanma hakkı her ne kadar dünya normlarına göre doğal ve zaten çoktan olması gereken bir gelişme gibi görünse de, Suudi Arabistan'ın sosyal koşulları dikkate alındığında, kadınlar açısından gerçekte çok büyük bir adım.

Suudi Arabistan'a paralel olarak son dönemde diğer bazı İslam ülkelerinde de kadın hak ve özgürlükleri konusunda iyileştirmeye yönelik politikalar da son derece sevindirici.

Örneğin, geçtiğimiz Ağustos ayında Lübnanlı kanun koyucular tecavüz, saldırı, kız kaçırma gibi suçları işleyenlerin mağdurelerle evlenmeyi kabul etmeleri durumunda adli ceza almaktan kurtulabilmesine imkan sağlayan yasayı (Article 522) yürürlükten kaldırdı.

Human Rights Watch'daki Lübnanlı araştırmacı Bassam Khawaja, "Bu, Lübnan'da kadın haklarının korunması açısından son derece olumlu ve oldukça da gecikmiş bir gelişme" demekte. Ancak, daha kat edilmesi gereken önemli bir yol olduğunu da şu cümlelerle vurguluyor: "Bununla birlikte Lübnan'da, kadın haklarının geliştirilmesi yönünde çözümlememiz gereken daha birçok gecikmiş konu var. Bu nedenle parlamento... derhal, Lübnan'da hala yasal sayılan evlilik içi tecavüz ve çocuk evliliklerini de sonlandıracak yasaları çıkarmalıdır."

İnsan hakları konusunda önemli gelişmelerin yaşandığı diğer bir ülke ise İran. İran, ülkede kadınlar için 1979 yılındaki devrimden itibaren geçerli olan kıyafet kurallarının ihlali durumundaki cezaları hafifletme kararları aldı. İran’daki zorunlu kıyafet kuralları ile ilgili olarak İranlı kadınlar Mayıs 2017’den itibaren düzenli olarak Beyaz Çarşamba adı altında protesto gösterileri düzenliyorlardı.

Aynı şekilde, Ürdün ve Tunus da bu yıl içinde benzeri yasalar iptal edilmişti. İnsan hakları aktivistleri, Lübnan'daki bu gelişmelerin diğer Arap ve İslam ülkelerini de olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor. Zira, Article 522 gibi yasal boşluklar sağlayan kanun maddeleri Cezayir, Bahrain, Irak, Kuveyt, Libya ve Suriye gibi ülkelerde halen yürürlükte.

Suudi Arabistan'da her geçen gün ivme kaydeden kararlı hamlelerin İslam ve Arap dünyası açısından çok önemli örnek teşkil edeceği kuşkusuz. Kadınların en doğal hakkı ve doğal olarak doğuştan sahip olmaları gereken temel haklarının geç de olsa kendilerine iade edildiğini görmek çok güzel. Ama tabi ki yeterli değil. Bunun yanı sıra aile ortamında, sosyal ortamda ve iş çevrelerinde de hak ettikleri saygıyı, şefkati, sevgiyi ve haklarını da olması gerektiği şekilde elde ettiklerini görmek en büyük istediğimiz ve mutlu ve sağlıklı toplumların oluşması için takip etmemiz gereken bir olmazsa olmaz.

Adnan Oktar'ın The Pioneer (Hindistan) ve Al Bilad'da yayınlanan makalesi (Kanada):

http://www.dailypioneer.com/sunday-edition/agenda/opinion/status-of-women--today-and-tomorrow.html

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270822/dun-ve-bugun-kadinlarin-sosyalhttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270822/dun-ve-bugun-kadinlarin-sosyalhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_status_of_woman_today_and_tomorrow2.jpgSun, 18 Feb 2018 15:52:23 +0200
Madenlerdeki Can Kayıplarını En Aza İndirmek Mümkün

Madenler cep telefonundan evinizin ısınmasına, bindiğiniz trenden yemekte kullandığınız kaşığa kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Bu geniş kullanım, madencilik sektörünün giderek daha önemli bir hale gelmesine yol açıyor. Sektör büyüyüp geliştikçe daha karlı hala geliyor ve cazibesi daha da artıyor.

Çoğu zaman büyük yatırım gerektirmeyen bir kazma, bir kürek ve bir işçinin bile yeterli görüldüğü madencilik, aynı zamanda dünyanın en çok ölümlü iş kazalarının yaşandığı bir sektör. Çin’de 26 Nisan 1942’de 1.549 kişinin can verdiği kaza, madencilik tarihinin en büyük kazası olarak kabul ediliyor. (1)

Madenlerde çökme, yangın, su baskını, gaz sıkışması, karbon monoksit zehirlenmesi, metan gazı ve kömür tozu patlaması gibi çeşitli nedenlerle yaşanan kazalar toplu ölümlere neden oluyor. Dünyanın dört bir tarafında sıklıkla yaşanan bu kazaları azaltmak ve ölümlerin önüne geçmek mümkün.

Örneğin Almanya, Türkiye’den birkaç kat daha fazla kömür üretimi yapmasına karşın, ülkede Türkiye’deki gibi ölümlü maden kazaları yaşanmıyor. Bunun nedeni Almanya’da madencilik kazalarını önlemeye yönelik önemli bir çözümün uygulamaya geçirilmesi. Bu çözüm, yeraltında tümüyle uzaktan kumanda edilebilen yüksek teknolojili robot sistemlerini ve özel makinaları kullanmayı içeriyor. Otomatik olarak işleyen madencilik sistemleri sayesinde bugün delme, patlatma, yükleme ve tünellerden maden çıkarma sırasında gerçekleşen kazaları en aza indirmek mümkün. Otomasyon sistemi ile kullanılan bu sistemler kazaları önlediği gibi madenlerdeki verimliliği de bir hayli arttırıyor.

Güney Afrika’da De Beers Finsch madeni, Codelco'nun Şili'deki El Teniente madenleri ve Avustralya, Pilbara bölgesindeki Rio Tinto'nun West Angelas Madeni, otomatik nakliye ve taşımacılık sistemlerini benimseyen ilk yer altı madenleri arasında yer alıyor. (2)

Bu yüksek teknolojiye erişim imkânın olmadığı madenlerde ise koruyucu – önleyici teknik tedbirler almak mümkün. Bunların en önemlisi madenlerdeki zehirleyici ve patlayıcı tehlikeyi önceden haber veren detektörlerin kullanılması. Karbon monoksit, karbon dioksit, metan gibi gaz seviyelerini haber veren detektörler kablosuz olarak merkez ile haberleşen detektörler kaza riskini en aza indiriyor. Ayrıca kömür madenlerinde patlama ve yangınlara yol açan, solunması bile büyük riskler taşıyan kömür tozunu tutan sistemlerin kullanılması kazalara karşı alınabilecek bir diğer önemli tedbir. GE'nin yeni başlattığı CoalPlus teknolojisi, farklı kömür madenciliği operasyonlarında kömür tozunu %90 oranında azaltabiliyor. (3) 

Kaya düşmesi ve maden ocaklarında çökmeler nedeniyle yaşanan ölümleri de önlemek mümkün. Bunun için daha en başta kazının yapılacağı yerleri iyi tasarlamak gerekiyor. Bunun yanında maden çukurlarını, kaya yüzeylerini ve çatlakları elektronik gözetim sistemleri ile sürekli kontrol altında tutmak mümkün. Hatta ocaklarda kolonları ve kirişleri gereksiz hale getiren ve tünelleri insan eli değmeden destekleyip ilerleyen sistemler dahi mevcut. Hâlihazırda madencilik teknolojisinde bu tip teknolojik çözümler alan şirketler mevcut.

Bunlar dışında işçilerin makinalara tehlike doğuracak kadar yaklaşmamasını sağlayan yakınlık tespit ve tehlikeli alana giriş ikaz sistemlerini kullanmak madenlerdeki iş kazalarını azaltmanın bir diğer yolu. İş makinelerinde kayma, çarpışma, hızlanma uyarı sistemleri ile bu makineleri kullanan operatörler ve çevredeki çalışanlar korunabilir. 

Kamyonlar maden ocaklarında önemli bir rol oynuyor. Kamyonların şoförlerinin çalıştıkları sürede dinç ve dikkatli olmaları kazaları önlemek açısından çok önemli. Bu noktada yorgunluk kontrolü yapan sistemler kullanılabilir. Bu sistemler operatörlerdeki yorgunluğu ve mikro uykuların başlangıcını sürekli olarak tespit ederek şoförleri uyarıyor. Avustralyalı bir şirket, göz ve kafa izleme teknolojisi kullanarak Sürücü Güvenlik Sistemi (DSS) adı verilen yorgunluk izleme sistemleri geliştirmiş durumda. Bunun madenlerde devreye sokulması oldukça faydalı olacaktır.

Maden ocağı dışında alınacak tedbirler ile de kaza riskini en aza indirmek mümkün. Bu tedbirlerin en başında eğitim geliyor. Madencilik mesleğinin başlangıç aşamasında çeşitli eğitimlerin verildiği bilinen bir husus. Ancak madenciler, zorunlu ve çok daha kapsamlı eğitim programlarına tabi tutulmalıdırlar. Yeni madenciler bu eğitime tabi tutulmalı ve eski madencilere verilen eğitim de periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu eğitimlerde makine simülatörleri ve sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak maden işçilerinin iş ortamına daha iyi hazırlanması, becerilerinin arttırılması ve güvenlik tedbirlerini uygulaması sağlanabilir. (4)

Tüm bu teknolojiler kullanılsın veya kullanılmasın madencilik sektöründe muhakkak insanların canını korumaya yönelik sıkı bir mevzuatın olması gerekmektedir. Aslında böyle bir mevzuatın varlığı da tek başına yeterli değildir. Mevzuatın ön gördüğü tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını görmek için madenlerde sık sık özenli denetimlerin yapılması da şarttır. Bu denetimler ile insanların zihinlerinde oluşan “ihmal mi var?” sorusunun yarattığı gerilim de azaltılabilir.

Maden kazalarını önlemede pek fark edilmeyen bir diğer önleyici önlem ise basın özgürlüğü ile ilgilidir. Kazaların kimi zaman halktan gizlenmesi maden ocaklarındaki sağlık ve güvenlik standartlarının gevşek uygulanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle basının, sendikalar ve STK’ların, maden kazaları hakkındaki görüşlerini özgürce dile getirmeleri madenlerdeki tedbirlerin artırılmasında büyük rol oynayacaktır.

Madencilik sektöründe otomatik işleyen sistemlere geçiş çalışmaları yapılmalı, yatırımlar acilen buna göre planlanmalı, bunun için yeni mevzuatlar hazırlanmalı ve gerekli destekler devletler eliyle yapılmalıdır.

Tüm bunların yanında unutulmaması gereken ana konu bir insan hayatının bir parça madenden muhakkak ki daha değerli olduğu gerçeğidir. Asıl önleyici tedbir, insanların, daha fazla kar etme uğruna başkalarının hayatını hiçe sayan bencillikten kurtarılması olacaktır. Bunun başlıca yolu ise, kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan egoist yaşam şeklinden kitleleri uzaklaştırıcı bir eğitim sisteminin devreye sokulması ve toplum algılarını değiştirecek bir sosyal yaşam çalışması yapılmasıdır. Felaketlere asıl tedbir, önce insan zihniyetinin değiştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Referanslar:

 1. Akansha Gupta, The world’s worst coal mining disasters, Mining Technology 15 Mayıs 2014, http://www.mining-technology.com/features/feature-world-worst-coal-mining-disasters-china/
 2. Praven Duddu, Mining safely – innovative technologies to prevent mining accidents, Mining Technology 2 Nisan 2014,  http://www.mining-technology.com/features/featuremining-safely-innovative-technologies-to-prevent-mining-accidents-4207131/
 3. Praven Duddu, Mining safely – innovative technologies to prevent mining accidents, Mining Technology 2 Nisan 2014,  http://www.mining-technology.com/features/featuremining-safely-innovative-technologies-to-prevent-mining-accidents-4207131/
 4. Philippe Dozolme, What Can Be Done to Prevent Mining Accidents? The Balance 16 Nisan 2017,
  https://www.thebalance.com/what-can-be-done-to-prevent-mining-accidents-2367337

Adnan Oktar'ın Kashmir Reader'da (Hindistan) yayınlanan makalesi:

https://kashmirreader.com/2018/02/13/it-is-possible-to-minimize-fatalities-in-mining/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270584/madenlerdeki-can-kayiplarini-en-azahttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270584/madenlerdeki-can-kayiplarini-en-azahttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/kashmir_reader_adnan_oktar_it_is_possible_to_minimize_fatalities_in_mining2.jpgWed, 14 Feb 2018 17:47:03 +0200
Adnan Oktar’ın Mısır Gazetesi Al-Masry Al-Youm Röportajı1. Gerçek adınız Adnan Oktar olmasına rağmen geniş çapta Harun Yahya müstear ismiyle ünlüsünüz. Neden başka bir isim kullanıyorsunuz?  

Allah Kuran’da Hz. Harun’un Hz. Musa’ya, Hz. Yahya’nın da Hz. İsa’ya yardım ve destek için gönderildiğini bildirir. Müslümanlar da Resulullah’ın yardımcıları, kardeşleri, arkadaşlarıdır. Ben de ahir zamanda Resulullah’ın yardımcısı olmaya niyet ve duanın bir işareti olarak Harun Yahya ismini kullanıyorum. Harun ve Yahya gibi peygamberlere yardım eden, onlara destek olan, onları koruyan kollayan insan olmaya niyetle söylenmiş bir söz. 

2. Konsantrasyonunuz bütünüyle Darwinizm, Evrim Teorisi, duygusallık gibi bazı muhalif düşman teorileri çürütmeye adanmış durumda, neden?  

İnsanların hepsi savaşlardan, sürgünlerden, haksızlıklardan, adaletsizliklerden şikayetçi ve bunun değişmesini istiyorlar. Ama çoğu dünyayı böyle acımasız, bencil, sevgisiz ve ruhsuz hale getiren asıl sebebin ne olduğunu tespit edemiyor ya da bunu hiç araştırmıyor. İnsanlara adeta sırtlarından bir pençe geçirilmiş ama sırtlarına dönüp bu pençenin sahibine bakmıyorlar. Bencil olmayı, acımasız olmayı öğretenin ne olduğu üzerinde durmuyorlar. Darwinizm ne diyor? “Her şey tesadüflerin ürünü, hayatın bir amacı yok, siz de hayvandan türediniz, birbirinizle çatışın, mücadele edin, ancak böyle güçlü olursunuz” şeklindeki sapkın iddiayla ortaya çıkıyor. Üstelik bunu hiçbir delili olmadığı halde bilim adına söylediğini öne sürüyor. İnsanlara zalimliği, acımasızlığı, bencilliği bilimsel bir şart gibi sunuyor. İnsanlar bunun bir aldatmaca olduğunu göstermek, çatışmaların, kavgaların, adaletsizliklerin temelden ortadan kaldırılması demektir. 

Evrim bilim değildir. Sümerler döneminden antik Mısır’dan kalma putperest bir inançtır. İnsanların aklıyla adeta alay eden bir pagan düşüncesidir. “Muzu, çileği, kediyi, tavşanı, papatyayı, insanı ve bunların her birindeki muazzam düzeni, bilgiyi, estetiği kim yaptı?” diyoruz. “Tesadüf” diyorlar. Tesadüf büyük bir şehir gibi işleyen hücreyi yapamaz. Tesadüf DNA’da kodlanmış olan milyonlarca sayfalık bilgiyi oluşturamaz. Tesadüf simetri, altın oran, estetik bilmez. Hepsini kusursuz bir şekilde yaratan Allah’tır. 

Romantizm de şeytanın insanları akılcılıktan, makullükten, sevgiden, dostluktan uzaklaştırmak için oluşturduğu bir akımdır. Romantizmin sevgiyle bir alakası yoktur. Romantizm insanların vicdanlı ve akıllı değerlendirmeden uzaklaşıp ani kararlarla, öfkeyle veya yanlış bir coşkuyla hem kendilerine hem çevrelerine zarar vermelerine sebep olur. Dolayısıyla bu düşüncenin yanlışlığının anlatılması da, insanların akılcı ve doğru hareket edebilecek bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacaktır.

3. Görüşlerinizin dünya çapında neşredilmesinin ve yayılmasının ardından elde ettiğiniz somut sonuçlar nelerdir?  

İlmi çalışmalarıma 1979’da başladım. Bir üniversite öğrencisiydim. Evrim teorisinin geçersizliğini delilleriyle ortaya koyan bir broşür hazırladım. Bugün 73 dilde 300’den fazla kitabım var. 43 ülkede 216 gazete, dergi ve internet sitesinde düzenli yazılarım yayınlanıyor. Her gün yaptığım canlı yayınlar İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca olarak milyonlarca insana ulaşıyor. Allah’ın izniyle bu güçlü çalışmaların sonucunda bugün Darwinizme inananların sayısı çok çok azaldı. Darwinizm’in en ünlü savunucuları dahi geri adım atmış durumda. Yapılan anketler de bunu açıkça gösteriyor. Kuran Müslümanlığının dünyaya yayılmasında da, Allah’a çok şükür, Allah beni ve arkadaşlarımı vesile etti. Hayatımızla Müslümanların kaliteli, sanattan zevk alan, bilimi önemli gören, kaliteyi esas alan, neşeli, hayat dolu bir yaşam sürebileceklerini tüm dünyaya gösterdik. Eskiden İslam denince insanların aklına müziğe, resme, heykele, neşeye, sevince, güzellik içinde yaşamaya karşı, temizliği bilmeyen, bakımlı olmayan, hayatın içine giremeyen, gettolarda yaşayan insanlar akla geliyordu. Bunun İslam olmadığını, İslam’ın Kuran’da anlatılan ve insanların hayatını muazzam güzelleştiren bir din olduğunu gösterdik. Böylece insanları İslam’dan uzaklaştırarak ateizme yönelten sistemin de etkisini ortadan kaldırmış olduk.  

4. Kadınların tam anlamıyla özgürlüğünü, bikini giymiş bayanlarla fotoğraf çektirecek ölçüde destekleyen bir feministsiniz. Bu konudaki yorumlarınızı öğrenebilir miyiz?  

Kadınlara bu özgürlüğü Allah veriyor. Kuran’ı incelediğimizde örneğin Nur Suresi’nin 31. Ayetinde kadınların alabildiğine özgür olduğunu görüyoruz. Bu ayette kadının örtülmesi gereken yerleri olarak göğüsleri ve cinsel organı olduğunu görüyoruz. Ahzab Suresi’nin 59. Ayetinde ise kadının gerekli durumlarda, dekoltesini kapatmak için, geçici olarak, kendi aklı ve vicdanıyla karar vererek çarşaf giymesi hükmü var. Ama dikkat edin çarşafın hangi koşullarda giyileceğine vicdanıyla kadın karar veriyor. Eğer kadın kendini güvende hissediyor, aklına, imanına, vicdanına güvendiği insanlarla birlikte olduğuna inanıyorsa o ortamda bikiniyle dolaşabilir. Bunda Kuran’a uygun olmayan bir durum yoktur. (Bu konuda detaylı bilgi için kardeşlerimiz bu kitabı inceleyebilirler: Karanlık Tehlike: Bağnazlık ). 

Kadınları potansiyel günahkar, potansiyel suç makinası olarak görmek ve onlara ne yapacaklarını dikta etmek gerektiğine düşüncesi ise hem Darwinist materyalist ideolojilerde hem de gelenekçi Ortodoks İslam anlayışında var. Allah tüm bu baskıların kaldırılmasını istiyor. 

5. Kadın-erkek eşitliği konusundaki görüşünüz nedir?  

Erkeğin kadına veya kadının erkeğe baskı kuracak şekilde bir üstünlüğü yoktur. Ancak dikkatlice bakıldığında kadınların erkeklere göre daha çok detay gören, ince düşünen, merhametli, derinliği bilen ve derinlikten zevk alan, olayların girift yönlerini değerlendirebilen daha sabırlı varlıklar olduklarını görürüz. Bu da kadını çok avantajlı konuma getiren bir durumdur. Benim düşünceme göre hayatın her alanında kadınlara öncelik verilmesi ve her yerde kadınların çoğunlukta olması gerekir. Örneğin dünyanın her yerinde parlamentoların en az yarısının kadın olması şart. Kadın aklı, kadın inceliği, kadın güzelliği ve kadın şefkatiyle yönetilen bir dünya cennet gibi olur. 

6. Kadınların örtünmesine katılıyor musunuz, karşı mısınız?  

Az önce de bahsettiğim gibi, Kuran’da başörtüsü değil, kadının kendisini koruması gerektiği durumlarda, çarşaf giymesi hükmü vardır. Yani, böyle bir durumda kadının baştan aşağı tamamen görünmeyecek şekilde çarşafla örtünerek sokağa çıkması gerekir. Ama eğer kardeşlerimiz kendilerini güvende hissetmediklerinde çarşaf hükmüne niyetle başörtüsü kullanıyorlarsa bu Kuran’a uygundur. Kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda dekolte giyiyorlarsa bu da Kuran’a uygundur. 

7. Burkini’nin bazı Batı ve Doğu sahillerinde yaygınlaşmasına katılıyor musunuz?  

Bir kadın burkini giydiğinde rahat ediyorsa onu giysin, bikini giydiğinde rahat ediyorsa onu giysin. Kadınlara karışmamak gerekir. Kadınlar kendi akıl ve vicdanlarıyla kendilerini nasıl koruyacaklarını çok iyi bilirler. Batı’da da Doğu’da kadınların ne giyeceğine, nasıl yaşayacağına karışmak gerektiği düşüncesi var. Kimse erkeklerin ne giydiğine, ne yaptığına, nasıl denize girdiğine karışmıyor. Kadınlara karışmanın da bir mantığı yok.  

8. Türkiye, Arap bölgeleri ve İslam dünyasında kadınların durumuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?  

Acı bir durum tabi ama, Kuran’ın verdiği tüm özgürlüğe rağmen, Ortadoğu ve İslam coğrafyasında kadınlar Batı’ya kıyasla daha zor şartlar altında yaşıyor. Türkiye’de nispeten daha özgürler, ama tam benim idealimdeki, Kuran’daki özgürlük yok. Tabi bunda gelenekçi ortodoks İslam anlayışının büyük payı var. Kadını yarım varlık olarak gören, dövülmesi gerektiğini düşünen, gülmeyi konuşmayı sokağa çıkmayı kadına yasaklayan, cehennemin kadınlarla dolu olacağına inanan bir zihniyetin olduğu yerde kadınların özgür olması pek mümkün değil. Allah’ın izniyle Mehdiyet döneminde kadınlar tam Kuran’da ifade edildiği gibi özgür olacaklar. Resulullah (sav) hadiste kadınların Mehdi döneminde, tek başlarına Şam’dan Mekke’ye kadar özgürce hareket edeceklerini söylüyor. Öyle özgür olacaklar ki, hiçbir tedirginlik duymadan, yalnız olarak istedikleri gibi seyahat edecekler. Hiçbir yerde hor görülmeyecekler, taciz edilmeyecekler, baskı altına alınmayacaklar. 

9. Neden İslam toplumunda akıntıya karşı yüzüyormuş gibi bir görünümünüz var? Bunun nedeni yalnızca dikkatleri çekmek mi yoksa post-modernizm ve laikliğe uyarlanmış yeni bir metodunuz mu var?  

Benim tek amacım, isteğim Allah’ın rızasının en çoğunu kazanmaktır. Kuran’ı okuyor ve Kuran’dan anladığımı eksiksiz olarak uygulamaya çalışıyorum. İnsanlara da bana uyun demiyorum. Kuran’a uyun diyorum. Kuran’a baktığımızda da benim tebliğde kullandığım metodların ve yaşam tarzımın uygun olduğunu görüyorum. Beni eleştiren kişilerden de, ben bir Kuran talebesi olduğum için, eleştirilerini Kuran’a göre yapmalarını isterim. Bana “Şu ayete göre yaptığınız yanlış” der ve ispat ederlerse, eleştiriye kapalı bir insan değilim. Ancak bugüne kadar ayetlerden delil göstererek yanlış yaptığımı söyleyen olmadı. Genelde insanlar bugüne kadar Kuran Müslümanlığını hiç görmedikleri için beni ve arkadaşlarımı gördüklerinde şaşırıyorlar. O kadar kodlanmışlar ki güzelliğin, zenginliğin, kalitenin, sanatın ve bilimin küfrün elinde olmasına. Müslümanın hayatında Allah’ın verdiği nimetler olan bu güzelliklerin olmasına inanamıyorlar. Oysa modernlik de laiklik de Kuran’ın ruhunda vardır. Peygamberler kendi devirlerinin en modern insanlarıdırlar, çağlar üstü moderndir hepsi. Laiklik ise, Kuran'ın "Sizin dininiz size, benim dinim bana." (Kafirun Suresi, 6) hükmüyle en özlü şekilde ifade edilmiştir. 

10. Muhafazakarlar tarafından liberal İslam çizgisinde ve laik İslami bir kişilik olarak tanımlanıyorsunuz, bu konudaki yorumunuz nedir?

Benim eleştirdiğim ve karşı olduğum düşünce Kuran’a ekleme veya çıkarma yapılmasıdır. Dikkat ederseniz sizin “liberal İslam” olarak nitelediğiniz görüşün özünde Kuran’dan hüküm eksiltme vardır. Ben ise Kuran’ın tam olarak eksiksiz şekilde yaşanmasını savunuyorum. Örneğin, sizin muhafazakar dediğiniz kesime dikkat edin çok büyük bir çoğunluğu Kuran’da olmasına rağmen çarşaf hükmünü açıklamaz ve savunmaz. Çarşafı savundukları zaman tepki göreceklerini düşünürler. Ben ise, Allah’ın Kuran’da anlattığı şekliyle, kadınların gerekli görmeleri durumunda çarşaf giymelerinin farz olduğunu açık ve net olarak anlatıyorum.

11. Bazı çevrelerce ‘tarikat’ lideri olarak resmediliyorsunuz, neden ve bu konuda sizin görüşünüz nedir?  

Ben bir tarikat ya da cemaat lideri değilim, herhangi bir tarikata da mensup değilim. Bu sorunun sıkça gündeme gelmesinin sebebi, 1980’lerde hakkımda ilk yapılan haberde Adnan Hoca hitabının kullanılması ve ben ve arkadaşlarımın bir cemaat olarak lanse edilmesidir. Hep söylüyorum ben hoca değilim, alim değilim, samimi bir Müslümanım. Arkadaşlarım da bana bir tarikat lideri olarak bakmazlar, ben onların çok sevdikleri bir dostları, arkadaşlarıyım. Onlar da benim çok sevdiğim dostlarım. Eğlenmeyi, neşeyi, güzelliği, sanatı seven bir insanım ben. Allah’ın Kuran’da koyduğu sınırlar içinde hayatın dolu dolu, Allah aşkı ve sevgisiyle coşkuyla yaşanması gerektiğini düşünüyorum. 

12. A9TV ekranlarında gördüğümüz ‘kedicikler’ olarak bilinen bayanlar hakkında bilgi verebilir misiniz. Neden ‘kedicik’?

Kedileri çok seviyorum, çünkü kediler sevgiyi çok iyi bilen, çok iyi ifade eden, çok şeker varlıklar. Kadınların da sevgiyi anlama ve alma gücü çok yüksek. Bu yönleriyle kediler ve kadınlar birbirlerine çok benziyorlar, ben de bir sevgi ifadesi olarak arkadaşlarıma zaman zaman “senin kedi canını severim” ifadesini kullandığım için “kedicik” ismi Türkiye’de yerleşik bir ifade haline geldi. 

13. İslam’ın reforme edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

İslam’da reform diye bir şey yoktur. Dinin reforma ihtiyacı yoktur. Yapılması tek gereken Kuran’a dönülmesi, Kuran’ın yeterli olduğunun kabul edilmesidir. Kuran’da Peygamberimiz (sav)’in ümmetinden tek şikayeti vardır. Furkan Suresi’nin 30. Ayetinde, Peygamberimiz, “Rabbim benim kavmim Kuran’ı terk edilmiş bıraktı” diyor. Bugün İslam aleminde yaşanan tüm sorunların kaynağı da budur. Allah, “Biz Kitab'ı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.(Nahl Suresi, 89) diyor. Allah’ın sözüne rağmen, haşa, “Hayır biz daha iyi biliriz, Kuran yeterli değil” diyorlar. O zaman da bereketsizlik,  geri kalmışlık, sanatsızlık, kalite eksikliği her yere hakim oluyor. 

14. Terörizmle mücadele konusunda kullanılabilecek en iyi araçlar ve imkanlar nelerdir?  

Eğitim. Teröre karşı ideolojik eğitim yapılmadığı müddetçe askeri tedbirler asla sonuç vermez. Vermediğini de dünya çapında görüyoruz. Terör örgütleri militanlarına silah kullanmayı öğretmeden önce ideolojik eğitimden geçirir. Önce inanç temelini oluşturur. O insanı ölmeye ve öldürmeye ikna eder. Komünist terör örgütlerinde bu, Darwinist materyalist felsefenin eğitimiyle sağlanır. Militanlara sözde bir hayvan oldukları, bencil ve acımasız olmaları gerektiği, ilkel komünal topluma dönmek için çatışmanın şart olduğu sapkınlıkları öğretilir. Radikal terör örgütlerinin ise elinde, bir çok İslami kaynakta yer alan Kuran dışı sapkın inançlar ve hurafeler vardır. Namaz kılmayanın, içki içenin, hırsızlık yapanın öldürülmesi gerektiği gibi hurafelere inandırılan birinin vahşet uygulaması kaçınılmazdır. Yapılacak şey ise bu örgütlerin anlattıklarının geçersizliğini ortaya koymak, yani bu insanların yanlış inançlarının ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Darwinizmin geçersizliği bilimsel olarak anlatılır, Kuran hakikatleri ve mucizeleri öğretilir, Kuran’ın yeterliliği kabul edilip anlatılırsa dünyada terör diye bir sorun kalmaz. 

15. Adamlık Dini adını verdiğiniz ve içinde her seviyeden toplumsal örf ve adetlerin bir kısmını tenkit ettiğiniz bir kitap yayımladınız. Bildiğiniz gibi Seyyid Kutup da kendi görüşlerini 20. Yüzyılın Cahiliyesi adını verdiği bir kitapta yayınlamıştı. Onun görüşlerine katılıyor musunuz?  

Seyyid Kutub İslami geleneğin önemli isimlerinden biridir, fikirleri ve eserleri değerlidir. Ancak ben tüm fikirlerine katıldığımı söyleyemem. Cahiliye ahlakı ve kültürü Kuran’da yer alan ve yanlışlığı anlatılan bir kavramdır. Kuran’ın indirilmesinden önce yaşanan sistemi ifade eder. Bugün Kuran’dan uzaklaşılması sonucunda da benzer bir cahiliye kültürü bir çok ülkede gelişmiştir. Ancak önemli olan bu cahiliye kültürüne karşı nasıl mücadele edileceğidir. Ben bunun ilimle, sanatla, güzellikle ve sevgiyle olması gerektiğine inanıyorum. Sevgi ve şefkatle yaklaşıldığında çözülmeyecek hiçbir konu yoktur. 

16. Bazı arkadaşlarınız İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüler. Bu konu İslam dünyasında çok hassas bir konu iken, siz bu görüşme ile nasıl bir mesaj vermek istediniz?  

İsrail’in önde gelen çevreleri ile görüşmelerimiz uzun yıllardır devam etmekte. Sanhedrin’den üst düzey hahamlar, siyasetçiler ve kanaat önderleri sık sık Türkiye’ye geliyor ve misafirimiz oluyorlar. Benim arkadaşlarım da İsrail’e gidiyor, konferanslar düzenliyor, gerçek İslam’ı insanlara anlatıyorlar. Museviler ve Müslümanlar arasında böyle bir bağlantı ve ortak çalışma olması Kuran’a uygun olan, Peygamberimiz (sav)’in de izlediği yoldur. Peygamberimiz (sav)’in de sık sık Musevi ve Hristiyan misafirleri oluyor, bu misafirler çoğu zaman sahabenin evinde kalıyordu. Resulullah, Musevi bir kişinin cenazesi geçerken ayağa kalkıp saygı gösteriyordu. Kuran’a baktığımızda da Kitap ehli ile Müslümanlar arasında çok sıcak bir bağlantı olduğunu görürüz. Allah onların yemeğini Müslümanlara helal kılmıştır. Ve Müslümanların Musevi ve Hristiyan kadınlarla evlenmesi helaldir. Evlilik iki toplum arasında olabilecek en yakın, en sıcak bağlantıdır. Günümüzde de iki toplum arasında dostane bağlantı kurulması hem Ortadoğu hem dünya barışı için gereklidir. 

17. Bir kitabınızda tek Allah’a inanan tüm dinlerin ibadethanelerinden bahsederken Musevi halkların Müslümanlar ile birlikte barış ve sevgi içinde yaşayabilmeleri gerektiğini anlatıyorsunuz. İslam ve Arap dünyasında bu konuda geniş çapta farklı bir görüş hakim olmasına rağmen neden böyle bir çözümü savunuyorsunuz?

Bu topraklar Müslümanlar için de Hristiyanlar ve Museviler için de kutsal topraklar ve hepsinin birlikte kardeşçe yaşayabileceği kadar geniş. Biz bu topraklarda 400 yıl boyunca Musevi, Hristiyan ve Müslümanlar bir arada yaşadık. Bugün de daha modern, daha aydın, daha sevecen bir ruhla bir arada yaşamamız mümkün. Kuran’a göre İsrailoğulları bu topraklarda olacak. Bu bölge bizim atalarımızın olduğu kadar onların atalarının da toprakları. İsrail halkı ve Filistin halkı aynı Peygamberin çocukları, ikisi de Hz. İbrahim’in torunları. Peygamber torunlarının birlikte barış içinde yaşamasını garip karşılamak aslında şaşılacak bir durumdur. Normal olan dostluk ve sevgidir, ama insanlar kavgaya çatışmaya ayrılmaya o kadar alışmışlar ki, sevgi içinde bir çözüm sununca “olur mu” diyorlar. Daha önce de açıklamıştım ben terörün her türlüsüne karşıyım, devlet terörüne de karşıyım. İsrail’in yanlış uygulamaları elbette var, her ülkenin yanlış uygulamaları olur. Her toplumun kötü insanları olur. Ama siz kötüleri bir yana koyar, iyilerle ittifak ederseniz o zaman kötülüğün etkisini zayıflatmış olursunuz. Benim de duam ve gayretim kötülüğün azalması için. 

18. Şüpheli bir topluluk olarak görülen masonlarla neden görüşüyorsunuz ve neden onlardan ünvan kabul ediyorsunuz? Mason musunuz? Bu konuda vermek istediğiniz bir mesaj mı var? 

Masonluk yaklaşık 12 bin yıldır olan çok eski bir yapılanma. Hz. Süleyman döneminde de var. Biliyorsunuz mason kelimesinin anlamı duvar ustasıdır. Hz. Süleyman’ın emrinde çok sayıda duvar ustası çalıştığı bilinmektedir. Masonlar dünya siyasetinde etkin rol oynayan bir gruptur. Böyle bir grup içerisinde İslam’ın anlatılması, Kuran’ın tebliğ edilmesi çok önemlidir. Benim 33. Dereceden mason diplomam var. Ama ben hiç bir mason locasına gitmedim, herhangi bir masonik törene katılmadım. Ziyaretime gelen masonlar canlı televizyon yayınında bana bu dereceyi takdim ettiler. Tüm izleyenlerin gözü önünde, canlı yayında gerçekleşti bu. Bunun ardından mason localarında Kuran mucizeleri, iman hakikatleri üzerine konferanslarımız oldu. Bir çok mason namaza başladı. Benzer şekilde Tapınak Şövalyeleri ile de görüşmelerim var. Bu yüzyılda İslam’ın tebliğinde ve hakimiyetinde masonların da önemli bir rolü olacağını düşünüyorum. 

19. Müslüman milletlerin ya da ümmetin günümüzde karşılaştığı zorluklar nelerdir?  

Müslümanların en acil ihtiyacı Kuran’a yönelmek, Kuran’ın sevgi dolu, aydın, merhametli, modern, kaliteli, görgülü, klas, sanatı ve bilimi kucaklayan ruhunu özümsemek ve yaşamaktır. Bugün İslam aleminin paramparça olması, Müslümanları kolay yutulur lokma haline getirmektedir. Üretilen silahların neredeyse tamamı İslam coğrafyası üzerinde deneniyor, her gün onlarca sivil Müslüman şehit oluyor ve isimleri dahi bilinmiyor. Akdeniz’de boğulanlar, hemen her gün başlarına bomba yağanlar, ibadet ederken, düğündeyken, yoldayken insansız hava araçlarının hedefi olanlar hep Müslümanlar. Müslüman hayatı neredeyse hiç değerli görülmüyor. Çünkü Müslümanların çoğu zaten kendini değerli görmüyor, öz saygısını kaybetmiş durumda. İşte bu öz saygı kazanmanın tek yolu Kuran’a bağlanmak ve Allah’ın Kuran’da bildirdiği gibi manevi bir önder etrafında birleşmektir. İslam alemi birlik olursa, Kuran’ın aydınlık ve modernliğini esas alırsa Müslümanlar için hiçbir şey zor olmaz. 

20. Hangi İslam mezhebine bağlısınız? 

Hanefiyim. Mehdi aleni zuhur edene kadar hepimizin bir mezhebe uyması mecburidir. İnşaAllah Mehdi zuhur ettiğinde mezheplerin tamamı kalkacak, tıpkı Peygamberimiz (sav) döneminde olduğu gibi din özüne dönecektir. 

21. Şii- Sünni çatışması, yani bölgedeki İslam mezhepçiliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna nasıl bir son verebilir?  

Sünni de Şii de Vahabi de tertemiz Müslümandır. Kitabı, Peygamberi, Kıblesi bir olan insanların birbirini düşman görmesi bir fitnedir, İngiliz derin devletinin en büyük oyunlarından biridir. Kuran’a göre kardeş olan Müslümanları birbirine düşürmekte, kardeşi kardeşe kırdırmaktadır. Bu kavgayı körüklemek için de İngiliz Şiiliği ve İngiliz Sünniliğini kullanıyor. İngiliz Şiiliği Sünnilerden nefret eder. İngiliz Sünniliği de Şiilerden nefret eder. Birbirlerinin katlini vacip olarak görürler. Bu şeytani zihniyeti Müslümanların asla kabul etmemesi gerekir. Allah’ımız bir, kıblemiz bir, Peygamberimiz bir. Öz kardeşlerin birbirini ezmeye kalkışması büyük bir akılsızlık ve vicdansızlıktır. Sünni- Şii bir an önce bileşmeli. Sünni ve Şii karşıtlığını ortadan kaldırmalı, kardeş olarak birleşmeliyiz. İki taraftan önde gelenler bir araya gelir, kardeşlik konuşmaları yapar, birlikte namaz kılarlarsa dünyaya çok güzel bir mesaj vermiş olurlar. Böylece İngiliz derin devletinin elinden de önemli bir kozu almış oluruz. 

22. Türk dış politikası hakkındaki değerlendirmeniz nedir, özellikle de Mısır ile ilgili ilişkiler konusunda?

Türkiye Mısır halkının tamamını kucaklayan bir siyaset izlemelidir. Bu sadece Mısır için değil Türkiye’nin tüm ülkelerle ilişkilerinde geçerli olmalıdır. Türkiye bir ülkenin, bir mezhebin, bir grubun tarafı olamaz. Hak ve adalet için tüm gruplarla ve görüşlerle bağlantı içinde olmalı, hepsine dostane yaklaşmalı ve hepsinin bir arada kardeşçe yaşayacağı ortamı oluşturmak için gayret etmelidir. Mısır ile Türkiye’nin ilişkilerinin de yakın zamanda düzeleceğini umuyorum. Biliyorsunuz Türkiye ve Rusya arasında da çeşitli sorunlar yaşandı. İran’la aramızda anlaşmazlıklar olmuştu. Ben Hükümetimize ısrarla bu sorunların giderilmesi, dostluk inşa edilmesi için çağrılar yaptım. Allah’a şükür bu gayretlerimizden de çok olumlu neticeler aldık. Şimdi sıra Mısır’da inşaAllah. Mısır halkı her inançtan, her düşünceden insanıyla tertemiz bir halk, bizim kardeşimiz, canımız. Mısır’la ilişkilerimizin bir an önce eskisi gibi, eskisinden daha güçlü olmasını temenni ediyorum.

23. Siz de bir çok Türk politikacı gibi eski günlerin ihtişamı içinde ‘Osmanlı halifeliğinin rönesansı’ ile tüm bölgeye yeniden hakim olunacağına inanıyor musunuz?  

Osmanlı’ya duyulan özlem Müslümanların birlik olmasına, Musevilerin Hristiyanların özgürce yaşamalarına ve ibadet etmelerine, ihtişamın ve sanatın hakim olmasına duyulan bir özlem ise bu elbette güzel. Ama Osmanlı’yı yeniden inşa etmek derken, o dönemde yaşanan her şeyi kutsal ve doğru görmek olmaz. Osmanlı’nın bir çok hatası vardı. Bizim şimdi arzu ettiğimiz ise benzer hatalarla yeni bir Osmanlı değil, tamamen Kuran ahlakına dayalı son derece aydın, özgür, modern ve kaliteli bir ruhun, yani Kuran Müslümanlığının İslam coğrafyasına hakim olmasıdır. 

24. Türk halkı içindeki Kürt kökenlilerin yeni ‘Kürdistan’ içinde otonomi kazanmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?  

Kürtler çok güzel insanlardır. Onurludurlar, tevazuludurlar, misafirperverdirler, dindardırlar. Bir çok kişi Kürtlerin kıymetini bilmez, ama onlar dünyanın güzel bir süsü, zenginliğidir. Türkiye’de Kürt-Türk ayrımı diye bir konu yoktur. Türk ordusunda, hükümetinde, istihbaratında çok sayıda Kürt çalışmaktadır. Ülkemizin Kürt cumhurbaşkanları, bakanları olmuştur. Kürtlerle biz kardeşiz, Kürt kardeşlerimiz ayrılmak, parçalanmak düşüncesine kesin olarak karşıdır. PKK’nın ise Kürtlük adına ortaya çıkması bir aldatmacadır. PKK’yı ilgilendiren Kürtler değildir. Dindar bir halk olan Kürtlerin de PKK’yı benimsemesi söz konusu değildir. PKK baskı ve yıldırmayla, tehdit ve terörle Kürtlerin bir kısmının zorla desteğini almaktadır. Asıl amacı ise Marksist Leninist ideolojisi doğrultusunda kızıl komünist bir Kürdistan kurmaktır. Bu plan İngiliz derin devleti tarafından projelendirilmiştir ve desteklenmektedir. Ortadoğu’da bir Kuzey Kore inşa edilmesi anlamına gelen bu hedef, sadece Türkiye için değil tüm bölge ülkeleri için ciddi bir tehdittir. İslam aleminin ortasına, Türkiye ile Müslüman coğrafyasının arasında Komünist bir devlet inşa etmek ve bu yapıyı Müslümanları toplu olarak katletmek için kullanmak planı vardır. Türkiye bu plana hiçbir zaman izin vermeyecektir. 

25. Hobileriniz nelerdir?  

Resim yapmayı seviyorum. Yağlı boya ve sulu boya çalışmalarım var. Tablolarımdan örnekler görmek isteyen kardeşlerimiz bu siteden bakabilirler. Hayvanlarla doğayla ilgilenmeyi de çok seviyorum. Yaklaşık 8 yıldır her gün canlı yayın yapıyorum, ortalama 3-4 saat sürüyor bu yayınlar. Tüm vaktimi Allah’ın rızasının en çoğunu kazanmaya niyetle geçiriyorum. Benim için İslam ayrı hayat ayrı değildir, İslam hayatımın her anını kuşatmıştır. 

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270522/adnan-oktarin-misir-gazetesi-alhttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270522/adnan-oktarin-misir-gazetesi-alhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/Adnan_Oktar_roportaj.jpgWed, 14 Feb 2018 12:53:43 +0200
Suriye çözümüne bir adım daha

7 yıldır kesintisiz devam eden Suriye savaşına çözüm yolunda bölge ülkelerinin devreye girmesi kuşkusuz bazı aşamaların sonuca ulaşması ve çözüme yaklaşılması konusunda önemli bir adım oldu. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Soçi görüşmeleri nezdinde de, bundan iki yıl önce aynı masada bulunmaktan dahi imtina eden gruplar, bugün müzakerelerde taraf konumundalar. Sesler yüksek tonda çıksa da, uzlaşma konusunda istekli ve ılımlılar. Cenevre'de sağlanamayan aşamalar, Astana ve ardından devam eden Soçi görüşmeleri ile bir kademe daha üste taşınmış durumda.

Soçi görüşmelerinin olaylı başlaması ve bir kısım muhalif grubun ilk gün bayrak krizi nedeniyle ülkeyi terk etmesi, Soçi'ye eleştirel gözle bakan bazı kesimleri memnun etmişe benziyor. Oysa rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek ülkeye giriş yapmak istemeyen muhalif gruplar, kendilerini temsil etme yetkisini Türkiye'ye verdiler ve ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulması konusunun Türkiye tarafından takip edilmesini istediler. Bu, uzlaşma görüşmelerinin devamı açısından önemli bir aşamadır. Şimdiye dek, birbirine kavgalı tarafların karşılıklı görüşmelerinden sonuç alınamadığı malumdur. Şu anda, rejim tarafının Rusya nezdinde, muhalefetin bir bölümünün ise Türkiye nezdinde temsil edildiği bir masa, daha fazla sonuç çıkarabilecek bir anlaşma masasıdır. Rusya ve Türkiye, birbiriyle dostluğu ve ittifakı önemli gören iki ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin himayesinde gerçekleşecek görüşmelerin sonuca ulaşması kuvvetle muhtemeldir.

Suriye hükümet yetkililerinin ve terör örgütleri hariç olmak üzere ülkedeki muhalif etnik ve dini gruplardan temsilcilerin davet edildiği kongreye 1500'den fazla delegenin katıldığı bildiriliyor. Kongrenin başlangıcında, birbiriyle fazlasıyla hasım hale gelmiş olan tarafların ortak bir paydada buluşmaları elbette beklenen bir şey değildi. İşte bu nedenle devreye Rusya ve Türkiye'nin girmesi, Suriye sorununun çözümüne adım olabilecek bir ortak sonuç bildirgesinin oluşmasını sağladı.

Ortak sonuç bildirgesi, belki de Suriye meselesinde şimdiye dek atılmış en önemli adımlardan biri. Buna göre, rejim delegasyonunun yanı sıra “geniş temsili muhalefet delegasyonundan oluşan komitenin anayasal reform taslağı hazırlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına katkıda bulunmasına karar verildiği” ifadeleri kullanıldı. Anayasa komitesinde rejim, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağı belirtildi. Kadınların hükümette ve devlet makamlarında en az %30 olması şartı konuldu; bu oranın belli bir süre içinde %50'ye çıkarılması kararlaştırıldı. Bildiride, anayasa komitesinin yetkileri, prosedür kuralları, seçilme kriteri gibi hususlar üzerindeki nihai anlaşmanın BM gözetimindeki Cenevre sürecinde yapılacağı vurgulandı. Bildirinin sonunda, Suriye Özel Temsilcisini anayasa komitesinin Cenevre’deki işlerine yardımcı olarak ataması için BM Genel Sekreterine çağrı yapıldı.

Toplantıya BM temsilcilerin ve Avrupalı müttefiklerin davet edilmesi, Suriye meselesinin çözümünde bölgesel değil küresel bir çözüm çabasının arandığına bir işaretti. Her ne kadar İngiltere ve Fransa, Rusya'nın oyun kurucu olduğu ve Türkiye ve İran ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği bu önemli başarıdan pek memnun gözükmese de, Batının kendi çıkar hırsları, Soçi sonrasında dikkate alınmadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantının ardından yaptığı açıklamada “Cenevre sürecini teşvik edeceğine yönelik bir umutla, kongre sonuçlarını BM'ye teslim etmeye karar verdik. Artık BM’den Soçi’de varılan kararlar doğrultusunda sonuca ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Görünen o ki Rusya, bir kısım batılı müttefikler gibi kendi çıkarının peşinde veya ön plana çıkma azminde değil; Rusya ve bölge ülkelerinin isteği, gerçek anlamda Suriye'nin barışa kavuşması.

Soçi toplantı sonuç bildirgesinin en önemli bölümlerinden biri ise, Suriye'nin bütünlüğünün korunmasındaki kesin kararlılık oldu. Suriye topraklarından bir karış bile verilmeyeceğinin özellikle üzerinde durulduğu toplantının bildirgesinde bir madde şöyleydi: "Suriye Ordusu’nun, Suriye sınırlarının korunması, yabancı güçlerle ve terörizmle mücadele için göreve devam etmesi gerek. Suriye’nin güvenlik güçleri kanunla uyumlu şekilde çalışmalı. Din ya da etnik kimlik fark etmeden bütün Suriyeliler eşittir. Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli.”

"Suriye'nin sınırlarının korunması" ve "Din ya da etnik kimlik fark etmeden bütün Suriyeliler eşittir" ibareleri kuşkusuz Suriye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu ibareler, ülke üzerinde herhangi bir kantonlaşma veya federal yapının kurulmasına izin vermeyeceği gibi, din ve etnik kimlik faktörlerini kullanan terör örgütlerine de ülke içinde izin verilmeyeceğini gösteren önemli bir kararlılık örneği.

Kongrenin, Suriye'nin barışçıl ve normal hayata dönebilmesi için bir imkan sunduğunu kaydeden Putin'in sözlerine önemle dikkat çekmek gerekiyor. Putin, 2011'den beri devam eden çatışmalara gönderme yaparak, bu ülkede "tarihin trajik sayfasını çevirip kapatmak için gereken koşulların oluştuğunu" da belirtti. Garantör ülkelerin devreye girip bir anayasanın ana hatları üzerinde uzlaşmaları, gerçekten de Suriye meselesinde gelinmiş önemli bir aşama. Şimdi artık Cenevre'de alınan bu sonuçlar üzerinden bir adım daha ilerleme kaydedilmesi umuluyor. Bu başarının sağlanmasında ise, üç dost garantör ülkenin ittifakı pek çok açıdan etkili oldu. Üç dost ülke, yani Rusya-Türkiye-İran, farklı tarafları temsil ederek asgari müşterekte uzlaşının sağlanabileceğini gösterdiler. Türkiye'nin, Rusya ile koordineli ve bağlantılı olarak gerçekleştirdiği Afrin operasyonu, Batı'ya ve özellikle ABD'ye rağmen yapılan bir kararlılık gösterisi idi. Görülebileceği gibi, haklı gerekçelerle yapılan bölgesel atılımlar ve bir NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya ittifakı, bazı kesimlerin tüm iplerin Batı'nın elinde olmadığını görmelerini sağladı.

Soçi görüşmeleri ve bunun sonucunda atılan adım, Suriye üzerinde oyun kurucunun gerçekten Rusya olduğunu bazı kesimlere göstermiş bulunuyor. Rusya'nın Türkiye ile ittifak içinde yaptığı değerlendirmelerin, muhalefeti de içine alan bir çözümü içerdiği de oldukça açık. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile sadece bu hafta bir kere yüz yüze, 6 kez ise telefonla görüştü. Bunun nedeni, iki dost ve müttefik ülkenin Suriye'de en olumlu ve en doğru barış sürecini oluşturmak istemesi.

Umarız, her kesimin temsil edildiği bir anayasa Suriye'de hemen şekillenir ve ülke, terör örgütlerinden temizlenerek yeniden yapılanabilir. Bu, Suriye halkının kurtuluşu için, bölge ülkelerinin ittifakının getirdiği büyük bir sonuç olacaktır. Bu, herkese hükmetmeyi seven kesimleri susturacak, "ayrılıkta bereket vardır" diyenlere, asıl bereketin ittifakta olduğunu gösterecektir.

Adnan Oktar'ın Pravda.ru (Rusya) ve Eurasia Review'de (Amerika) yayınlanan makalesi:

http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/06-02-2018/139952-syria_resolution-0/

https://www.eurasiareview.com/08022018-one-step-closer-to-a-resolution-in-syria-oped/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270303/suriye-cozumune-bir-adim-dahahttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270303/suriye-cozumune-bir-adim-dahahttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/pravda_adnan_oktar_one_step_closer_to_a_resolution_in_Syria2.jpgTue, 06 Feb 2018 22:36:41 +0200
Zeytin Dalı Operasyonu ve Suriye barışı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuzeybatı Suriye'nin Afrin bölgesinde aktif olan terör örgütleri PKK-YPG ve DAEŞ'e karşı 20 Ocak'ta başlattığı "Zeytin Dalı Operasyonu" onuncu gününü doldurdu. Türk yetkililer askeri harekatın terörist unsurlar bölgeden tam anlamıyla temizleninceye ve son terörist etkisiz hale gelinceye kadar devam edeceğini belirtiyor.

Operasyonun politik ayağı da son derece titiz ve etkin biçimde yürütülüyor. Türkiye uluslararası kamuoyunu, ABD, NATO ülkeleri ve özellikle bölgeyle doğrudan ilgili İran ve Rusya gibi ülkeleri her aşamada bilgilendirerek operasyonun bir oldu bitti görünümüne girmesine izin vermiyor, hukuki zemindeki haklılığını dile getiriyor. Rusya ve NATO başta olmak üzere birçok ülke YPG'nin terör örgütü PKK bağlantısını doğrulayarak Türkiye'nin meşru savunma hakkını kullandığını belirtti. En fazla sıkıntı yaşanacağı tahmin edilen Almanya, Fransa, Hollanda gibi AB'nin önde gelen ülkeleri de desteklerini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var, ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önemli." ifadelerini kullandı. Operasyon öncesi zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir mutabakata varılmıştı. Dolayısıyla Rusya, Türkiye'nin hava operasyonları için Suriye'deki hava sahasını açtı.

ABD ise takındığı klasik endişeli ve çekimser tavırlarına karşın en azından karşı bir tutum izlemeyeceği izlenimini verdi. Ne var ki, ABD'nin yıllardır, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verdiği toplamda 5.000 tırlık silahın yanı sıra lojistik destek ve askeri eğitim sağlaması operasyona yol açan önemli faktörlerden biri oldu. Zira, bu yardımlar sayesinde Türkiye'nin güneydoğu sınırında ağır silahlarla donatılmış ciddi bir PKK-YPG terör koridoru oluştu. Afrin, adeta, YPG-PKK terör örgütünün Akdeniz'e açılan kapısı haline geldi.

YPG'ye verilen ABD silahları bugün, sık sık Türkiye'de terör eylemi yapan PKK militanlarında ele geçiriliyor. Afrin'deki YPG kamplarında askeri eğitim alan PKK'lı teröristler kanlı eylemler düzenlemek üzere buradan Türkiye'ye sızdırılıyor. Yine Afrin'deki YPG-PKK üslerinden Türkiye sınırındaki Hatay, Reyhanlı gibi yerleşim bölgelerine sürekli roket saldırıları yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Washington Times'ta çıkan bir makalede bu konuda ABD yönetimine ciddi eleştiriler yöneltilirken Türkiye'nin de haklı müdahalesi vurgulanmakta:

"Aylardan beri Türk yetkililer, Birleşik Devletler'e bir terörist gruptan yardım alarak bir diğeriyle savaşmanın riskli bir strateji olduğunu anlatmaya çalıştılar. Özellikle de ilk bahsettiğimiz grup (PKK), Türkiye'nin toprak bütünlüğünü parçalamanın yollarını ararken. Buna karşın, Trump yönetimi karmaşık mesajlar gönderdi ve bir NATO müttefikinin güvenliğine yönelik taahhütlerini yerine getirmede başarısız oldu. Obama yönetiminden beri Türkiye, PKK'ya bağlı YPG'yle sürdürdüğü kesintisiz işbirliği yüzünden Birleşik Devletler'e yüksek sesle karşı çıktı. YPG, Kürt İşçi Partisi (PKK)'nın parçası olan Suriye Halkı Demokratik Partisi (PYD)'nin silahlı kanadı. PKK ise Birleşik Devletler'in de listesinde olan silahlı bir terörist organizasyon. Her ne kadar Birleşik Devletler'de geniş çaplı haber olmasa da, IŞİD ve YPG'nin sınır ötesi saldırılarında düzinelerce Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Bu yüzden Türkiye, PKK'nın Suriye milislerini ABD'nin silahlandırmasını bir ulusal güvenlik tehdidi olarak algılıyor."

Yorumculara göre operasyona "Zeytin Dalı" adı verilmesinin, yalnızca barışı simgelemenin ötesinde mesajları da var. Gılgamış Destanı'na göre, Hz. Nuh Peygamber, suların çekildiğini ve büyük tufanın sona erdiğini geminin güvertesinden uçurduğu beyaz güvercinin kısa süre sonra ağzında bir zeytin dalıyla dönmesinden anlar. "Zeytin Dalı" operasyonu sonucunda, aynı Tufan sonrası gibi bölgeyi terk etmiş insanların tekrar geri dönüp eski yaşamlarına kaldıkları yerden devam edecekleri mesajına dikkat çekiliyor. Türkiye bu operasyonun ardından  Münbiç'i de PKK-YPG'den temizlerse bölgeden göç etmiş 500 bin civarında Suriyelinin evlerine geri dönmesi söz konusu. Yani, her ne kadar operasyon birinci dereceden Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik olarak gözükse de Suriye'nin barışı, güvenliği ve normalleşmesi, sürgündeki Suriyelilerin yurtlarına kavuşması açısından da önemli bir anlamı taşıyor.

Afrin'in merkeziyle birlikte Minnag, Tel Rıfat, Horbul, Zuviyan, Fiyla ve Duveyr’e uzanan hat boyunca yer yer 40 kilometre derinliğe kadar inilerek 4 bin 500 kilometrekarelik alanın PKK işgalinden temizlenmesi öngörülüyor. Ne var ki bu temizlik, YPG kontrolündeki toplam 78 bin kilometre karelik bölge göz önüne alındığında yalnızca bir başlangıç olabilir. Bu bakımdan, sınır ötesi operasyonun Afrin'le sınırlı kalmayacağı görüşü ağır basıyor. Yalnızca Fırat'ın batısı değil, ABD korumasındaki Fırat’ın doğusu da Türkiye’nin gündeminde.

Nitekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz" sözleri bu gündemi ifade ediyor. Başbakan Binali Yıldırım da konuşmalarında Cerablus, El Bab ve Afrin’i elde tutabilmek için Münbiç operasyonunun kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları da bu görüşü doğrular nitelikte:

"Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi için bu operasyon bizim ve Afrin için önemlidir... Afrin bölgesinde YPG, PKK ve DEAŞ'ı hedef alıyoruz... Tehditler nereden gelirse gelsin Türkiye'nin bütün tehditleri temizlemesi gerekiyor. Şu anda Afrin (terör örgütleri) hedefte ama gelecekte Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabiliriz."

Sonuç olarak, Afrin operasyonu Türkiye'nin ilk sınır ötesi operasyonu değil. Türkiye daha önce de Irak'ta PKK terör örgütüne karşı çok sayıda sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi. Görev tamamlanınca da hemen geri çekildi. Bugüne kadar ne Irak'ta ne de Suriye'de bir işgal politikası gütmedi, aklından bile geçirmedi. Her zaman için iki ülkenin de toprak bütünlüğünden yana oldu.

Dolayısıyla, PKK ve destekçisi bazı art niyetli çevrelerin provokasyon kastıyla yürüttüğü işgal yaygaralarının hiçbir aslı ve dayanağı yoktur. Türk ordusu, bölgede yıllardır büyük bir güvenlik tehdidi oluşturan terörist yapılanmalar başarıyla temizlendikten sonra her zaman olduğu gibi kendi sınırlarının gerisine çekilecektir. Bu temizlik Suriye devletinin ve halkının kalıcı barış ve güvenliğinin sağlanması açısından da son derece önemli bir adım olacaktır.

Adnan Oktar'ın The Jakarta Post'ta yayınlanan makalesi:

http://www.thejakartapost.com/news/2018/02/02/operation-olive-branch-and-peace-syria.html

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270170/zeytin-dali-operasyonu-ve-suriyehttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270170/zeytin-dali-operasyonu-ve-suriyehttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/jakarta_post_adnan_oktar_operation_olive_branch_and_peace_in_Syria2.jpgSun, 04 Feb 2018 00:57:49 +0200
İstanbul’da Kadın Dostu bir Proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSBAK (İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.) bir süre önce 15 milyon İstanbullunun yaşam kalitesini arttırmak üzere tasarlanmış yeni bir proje başlattı. Bu proje önümüzdeki on yıl içinde İstanbul’u dünyanın önde gelen “akıllı kenti” yapmayı hedefliyor.

Halen Türkiye ve dünya çapında Akıllı Şehirler fikrinin mimarı olarak faaliyet yapan İSBAK, baraj ve nükleer istasyonlara bel bağlamak yerine evlere yönelik güneş enerjisi elde edilmesi yanı sıra Akıllı Aydınlatma Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Elektronik Algılama Sistemi (EDS) ve aktif olarak çalışan daha pek çok kilit proje geliştirdi.

Bu proje aynı zamanda İstanbul'u kadın dostu bir şehir haline getirerek, toplumun bu önemli üyelerine karşı şiddet ve istismar olaylarını azaltmayı hedefliyor. Örneğin kadınlar, toplu taşıma araçlarına monte edilen kameralar sayesinde toplu taşıma sırasında kendilerine karşı işlenen bir suç varsa bunu kanıtlayabilecekler. Bu, suç faaliyetlerini azaltmak ve şehrin genel güvenliğini artırmak için önemli bir araç olacak.

Ne yazık ki, Türkiye 2015'te çok trajik bir olaya tanık oldu; 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, bir minibüs şoförünün tecavüz girişimine direnirken vahşice öldürüldü. Bu cinayet Türkiye çapında protestolara neden oldu ve Türk tarihinde ilk kez 81 şehirde kadınlar sokaktaydı. Bu, Türk kadınlarının ilk kitlesel hareketi olarak kabul edildi ve bu yürüyüşler önde gelen uluslararası medya organlarının manşetlerine taşındı.

Bu korkunç olayı takiben, toplu taşıma araçlarına güvenlik kamera sistemlerinin yerleştirilmesi öncelik haline getirildi. Bu sistem önce akıllı şehir projesi kapsamında İstanbul'da bir test bölgesi ile başlayarak 2017 yılının ortasında faaliyete geçti ve olağanüstü bir hızla yaygınlaştırıldı. Yılsonuna kadar güvenlik kameralı minibüs sayısının 6.000’nin üstünde olması bekleniyor ve her türlü toplu taşıma aracında (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) güvenlik kamerası bulundurulması amaçlanıyor. Ayrıca, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliği için sarı renkli taksilere kamera yerleştiriliyor.

Birçok toplu taşıma sürücüsü, bu yeni uygulamadan memnun. Uygulamanın hırsızlık gibi olaylara müdahale etmede ve terörizmi hafifletmede iyi bir araç olacağını belirtiyorlar. Uygulama Güvenlik Güçlerinin görevini de kolaylaştıracak. İnsanlar araçlarda pahalı bir eşya unutmaları halinde eşyalarına ulaşabilecekler. Toplu Taşımacılık Yönetimi ve Denetleme Merkezi'ne göre bu hamle kesintisiz görsel raporlama sunacak, kaza, acil durum istihbaratı ve rota kontrolü sağlayarak bilgiye hızlı ulaşılmasına vesile olacak..

Özel sarı taksi ile yolculuk yaptıklarında izlenmek istemedikleri için bu sistemi tam olarak benimsemeyen bazı vatandaşlar olsa da, genel olarak çoğu insan bu yeni güvenlik uygulamasından memnun görünüyor. Örneğin, Harem Gebze Minibüsçüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden Ramis Yılmaz: "Bu tür olayların (Özgecan cinayeti) yeniden yaşanmaması için araçlarda güvenlik sistemlerinin olması gerekli. Kameraların caydırıcı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Bir otobüs yolculusu Damla Yıldırım, tüm toplu taşıma araçlarının aynı sistemle donatılmasının harika olacağını ve özellikle kadın yolcular için iyi olacağını söyledi. Yıldırım genelde dolmuşa binmekten kaçındığını belirtti ve ekledi: "Kadın olarak dolmuş kullanma konusunda her zaman tedirginimdir. Bana bir şey olmasından veya eşyalarımın çalınmasından korkarım. Bu nedenle yeni izleme sisteminin araçlara yerleştirildiğini duymak çok güzel. Bütün kadın yolcuların bu gelişmeden memnun olacaklarını düşünüyorum. Sistemin araçlarda kadınların cinsel tacize uğramasını engelleyeceğini düşünüyorum. Eğer bir şey olursa, polis suçluyu kolayca tespit edebilecek. "

Bu sistem kuşkusuz hem sürücüler hem de yolcular için güvenlik seviyesini ve genel kaliteyi artıracaktır. Ayrıca 2016'da kadınlara yönelik saldırıların %10'unun kaydedildiği toplu taşıma araçlarında, caydırıcı bir unsur olarak suç oranını düşürecektir. Bu kadın-dostu uygulamanın yakında İstanbul'daki her araçta bulunacağına ve sonuçta Türkiye'nin her tarafına hızla yayılacağına inanıyoruz.

Adnan Oktar'ın Kashmir Reader'da (Hindistan) yayınlanan makalesi:

https://kashmirreader.com/2018/01/31/a-women-friendly-project-in-istanbul/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270166/istanbulda-kadin-dostu-bir-projehttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270166/istanbulda-kadin-dostu-bir-projehttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/kashmir_reader_adnan_oktar_a_women_friendly_project_in_Istanbul_2.jpgSun, 04 Feb 2018 00:15:23 +0200
Drone’ların Barışçıl Amaçlarla Kullanıldığı Yeni bir Dünya

Drone, insansız hava aracı teknolojisi olmasına rağmen, günümüzde ölüm ile özdeşleşmiş durumda. Bunun nedeni drone'ların askeri kullanımının giderek artması ve bomba taşıma özelliğine sahip olmaları.

Oysa gerçekte drone’lar teknolojinin, yardım faaliyetlerinin, sağlık sektöründeki atılımların önemli bir parçası. Allah bilim insanlarına böylesine gelişmiş bir teknolojiyi ilham ederek, özellikle çağımızda tüm insanlığın yararına sunuyor. Bu önemli teknolojiden, kan dökmede değil, asıl olarak yardımlaşmada faydalanılmalı. Drone'ların bu yönde kullanımı, devletlere ekonomik anlamda da önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Örneğin, Uluslararası İnsansız Araç Sistemleri Derneği (AUVS) geçtiğimiz günlerde, sivil amaçlı Drone sistemlerinin hedeflenen kullanımının sağlanması durumunda üç yılda ABD'de 70.000'den fazla kişiye istihdam yaratabileceğini ve ekonomiye 13.6 milyar dolarlık bir girdi sağlayabileceğini açıkladı.[i]

Drone’ların barışçıl amaçla kullanıldığı çok sayıda proje yavaş yavaş hayata geçiyor. Bunlardan birisi Afrika’nın küçük ülkelerinden biri olan Ruanda.

Ruanda temelde kırsal alana yayılmış insanların yaşadığı bir ülke. Tropik iklimin hüküm sürdüğü bu ülkede insanlara sağlık ocakları aracılığı ile hizmet verilmeye çalışılıyor. Ne var ki, bu sağlık ocaklarında kan ürünleri stoklanamıyor. Kan ürünü ya da başka tıbbi malzemeleri vasıta kullanarak temin etmek 4-6 saatlik bir vakit alabiliyor. Bu durum ise kuşkusuz can kayıplarına yol açacak kadar uzun bir süre. Özellikle doğum sırasında annelerin sıkça kanama riski ile karşı karşıya kaldığı düşünülecek olursa hızlı müdahalenin önemi daha iyi anlaşılabiliyor. Kaliforniya merkezli bir robotik şirketi olan Zipline, Ruanda’da Drone’ları kullanarak ihtiyaç duyulan yerlere kan ürünlerini ve aşıları ulaştırabiliyor. Kâr amacı gütmeyen Zipline’ın hedefi; her biri, alanı 75 km çaplı bir bölge olan Drone istasyonlarını ülkenin tamamını kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak. Malawi’de, HIV pozitif ebeveynlerden doğan bebeklerden alınan kan numuneleri Drone’lar ile taşınıyor. Dominik Cumhuriyeti’nde de küçük bir dağıtım ağı mevcut.[ii]

ABD’de Harvard ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) üniversiteleri, sağlık çalışanlarının cep telefonları ile idare ettiği bir Drone sistemi üzerinde çalışıyor. Bu projeden, tıbbi malzeme dağıtımının yanında, tehlikeli bölgelerde mahsur kalan kişileri bulmak konusunda faydalanılabileceğine inanılıyor.[iii]

Drone’ların barışçıl amaçlı kullanımına bir diğer örnek ülke, Güney Afrika. Güney Afrika, filleri ve gergedanları hedef alan kaçak avcıları engellemek için Drone’lardan faydalanıyor. Drone’lar kalkış yaptıkları yerden 33 km uzakta bile gözlem yapabiliyorlar.[iv] Drone’lardan benzer şekilde faydalanılan bir diğer ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri. Ülkedeki mili park olan Wadi Wurayah, menzili 40 km olan Drone’lar ile gözetleniyor.[v]

Drone’lar, tropikal fırtınalar ya da kasırgaların oluşumu hakkında bilgi verebilecek özelliğe sahip. Bu konuda NASA, 30 saat uçuş yapabilen Hawk modeli Drone’lardan faydalanıyor.[vi] NASA, ATTREX adı verilen projede, Drone kullanarak yüksek atmosferdeki nem, kimyasal bileşimler ile radyasyon ve gaz seviyeleri hakkında ölçümler yapmayı ve çeşitli meteorolojik koşulları araştırmayı hedefliyor.[vii]

Fransa Orleans’ta bir firma, küçük Drone’lar ile taşıdıkları polistren köpükler ile küçük bir bina inşa etme üzerine çalışıyor. Bu projede Drone’ların uzaktan kumanda yerine yapay zekâ kullanılarak otonom çalışmaları hedefleniyor.[viii]

Uluslararası İnsansız Araç Sistemleri Derneği (AUVS), Mart 2013’teki raporunda, Drone kullanımı sayesinde tarımsal ilaçlamanın daha düşük maliyetlerle daha etkili bir şekilde kullanılabileceğini belirtiyor.[ix]

Drone’ların en çok gelecek vaat ettiği alanlardan birisi de kargo taşımacılığı. Amazon, bunun patentini aldı bile. Projenin hedefi Drone’ların siteden sipariş edilen ürünlerin dağıtımını yapması. Amazon, 2017 başında ilk denemesini yaptı ve hatta dağıtımın bir nedenle aksaması durumunda izleyeceği prosedürü bile belirledi.[x]

Drone’lar ile açık deniz gözlemciliği yapmak da mümkün. Yapay zekâ kullanan ve belirli bir bölgeyi tarayan Drone’lar mülteci trafiğini ya da petrol sızıntılarını kontrol ederek pek çok felaketi önceden haber verebilirler. Benzer bir gözlem ile orman yangınlarından büyümeden haber alınabilir.

Hızla gelişen teknoloji sayesinde Drone’lar insanlığa büyük bir hizmet sunarak yaşamı kolaylaştırabilirler. Özellikle uçuş mesafeleri ve taşıyabildikleri yük kapasitesi arttıkça kuşkusuz daha da faydalı hale gelecekler. Üstelik akıllı yazılımlarla desteklenince kimsenin onları kontrol etmesi gerekmeden kendi işlerini yapabilmeleri de büyük bir kolaylık.

Ancak bunun gerçekleşmesi için çözülmesi gereken bazı sorunlar da yok değil. Öncelikle Drone’ların kullanımı için gerekli hukuki mevzuatlar tamamlanmalı. Şu an Drone kullanımı ile ilgili büyük belirsizlikler var. Kamera ile gözetleme imkânı veren ve herkesin alabileceği kadar uygun fiyatlı olan Drone’lar, özel yaşamda mahremiyeti tehdit ediyor. Bir diğer konu ise özellikle Drone kullanımı arttıkça gündeme gelecek olan güzergâh sorunu. Uçaklar için önceden havada belirlenmiş rotaların benzerleri Drone’lar içinde gerekebilir. Aksi takdirde yolda yürürken veya kafede otururken başınıza Drone düşmesi olası.

Biraz vakit alacak gibi görünse de Drone’lar, barış ve kolaylık dolu yeni bir dünyanın müjdecisi olabilirler. Taşıdıkları bombalarla korkunun kaynağı olmaktansa, getirdikleri yardımlar ve insanlığa katkılarıyla pek çok insan için umut ışığı olabilirler. Bu da ancak, savaşın değil, barışın destekçilerinin seslerini daha güçlü şekilde duyurmaları ile mümkün olacaktır.


[i] Theras A. Gordon Wood, Drones At Home: 10 Peaceful Uses For Unmanned Fliers, 22 Nisan 2013, https://blog.urthecast.com/updates/drones-at-home-10-peaceful-uses-for-unmanned-fliers/

[ii] Zoe Flood, From killing machines to agents of hope: the future of drones in Africa, the Guardian 27 Temmuz 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/jul/27/africas-drone-rwanda-zipline-kenya-kruger

[iii] Theras A. Gordon Wood, Drones At Home: 10 Peaceful Uses For Unmanned Fliers, 22 Nisan 2013, https://blog.urthecast.com/updates/drones-at-home-10-peaceful-uses-for-unmanned-fliers/

[iv] Zoe Flood, From killing machines to agents of hope: the future of drones in Africa, the Guardian 27 Temmuz 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/jul/27/africas-drone-rwanda-zipline-kenya-kruger

[v] Faisal Abbas, Drones for Good: UAE Honors Peaceful-Purpose Innovators, Huffington Post,  https://www.huffingtonpost.com/faisal-abbas/drones-for-good-uae-honor_b_6640152.html

[vi] Theras A. Gordon Wood, Drones At Home: 10 Peaceful Uses For Unmanned Fliers, 22 Nisan 2013, https://blog.urthecast.com/updates/drones-at-home-10-peaceful-uses-for-unmanned-fliers/

[vii] Rachel Feldman, NASA's Climate Drones Research at 65,000 Feet, Popular Mechanics 14 Ocak 2013, http://www.popularmechanics.com/science/environment/a8630/nasas-climate-drones-fly-to-65000-feet-14978045/

[viii] Frac Centre, Flight Assembled Architecture/Architectures volantes,

http://www.frac-centre.fr/expositions/l-historique-des-expositions/rub/gramazio-kohler-raffaello-andrea/gramazio-amp-kohler-raffaello-andrea-179.html

[ix] AUVSI, The Economic Impact of Unmanned Aircraft Systems Integratıon in The United States, Mart 2013, http://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/AUVSI/958c920a-7f9b-4ad2-9807-f9a4e95d1ef1/UploadedImages/New_Economic%20Report%202013%20Full.pdf

[x] David Grossman, Amazon Patents Drone Self-Destruction System, Popular Mechanics 2 Aralık 2017, http://www.popularmechanics.com/flight/drones/a14000375/amazon-patents-drone-self-destruction-system/

Adnan Oktar'ın Daily News (Güney Afrika) ve Indian Muslim Observer'da (Hindistan) yayınlanan makalesi:

http://indianmuslimobserver.com/2018/02/13/new-world-drones-work-good/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270159/dronelarin-bariscil-amaclarla-kullanildigi-yenihttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270159/dronelarin-bariscil-amaclarla-kullanildigi-yenihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/daily_news_adnan_oktar_drones_set_to_soar_in_all_fields2.jpgSat, 03 Feb 2018 23:33:55 +0200
Uluslararası Bir Sorun Olarak Rohingya’da Yaşananlar

Myanmar ordusunun geçtiğimiz Ağustos sonunda başlattığı saldırılar nedeniyle Arakan nüfusunun üçte ikisi, yani yaklaşık 650 bin kişi ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Yüzlerce köy yakıldı, toplu tecavüz ve dehşet verici çeşitli işkenceler yaşandı, binlerce insan öldürüldü.

Myanmar’da Arakanlı Müslümanların uğradığı bu insanlık dışı muameleler ve bu nedenle yaşanan göç medyada genişçe yer aldı. Ancak buna karşın yaşananları durduracak herhangi bir girişim gerçekleşmedi. Ancak bu Ocak ayında yaşanan bir gelişme insanlık krizinin sonlandırılmasına yönelik uluslararası girişimleri tetikleyebilir.

Aktivistler geçtiğimiz Ağustos ayında sorunun gündeme gelişinden bu yana Myanmar’daki hak ihlallerinin önlenmesine yönelik girişimlerin yeterli olmadığını  belirterek uluslararası bir araştırma komitesi kurulması talebinde bulundular. Myanmar hükümeti, bugüne kadar ülkedeki insan hakları ihlalleri hakkındaki tüm iddiaları reddediyor ve yaşananların resmî kurumlarla ilişkisini reddediyordu.[i] öteden beri yaşananlarda devletin rolünün olduğuna dair kuvvetli şüpheler mevcut olsa da, bu durum sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınması yolunda önemli bir engel teşkil ediyordu.

. Nitekim BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad El Hüseyin, BBC'ye yaptığı bir açıklamada "Askeri operasyonların boyutu düşünüldüğünde, bu kararların üst düzey isimler tarafından alınmış olması gerekir" demişti. El Hüseyin'e göre, Myanmar'ın sivil lideri Aung San Suu Kyi ile ordunun başındaki General Aung Min Hlaing gelecekte kendilerini soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya bulabilir.[ii]

Bu demeçten sonra Myanmar ordusu ilk kez Arakanlı 10 Müslümanın askerler ve Budist köylüler tarafından öldürüldüğünü kabul etti. İnsan hakları örgütleri bu itirafı “buzdağının sadece görünen kısmı” olarak yorumladı ve Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü uluslararası soruşturma çağrısı yaptılar.[iii]

Bu çağrıyı AB ülkelerinin oluşturduğu bir heyetin, Myanmar hükümetine, ülkeye bağımsız bir uluslararası soruşturma ekibinin girmesine izin vermesi yönündeki başka bir çağrı takip etti. Heyetin yaptığı açıklamada "Bu acımasız cinayetler, bölgedeki hak ihlalleri üzerine etraflıca ve güvenilir bir soruşturmaya acilen ihtiyaç olduğunu doğrulamaktadır. Bu tür ciddi insan hakları ihlallerinin faillerinin dokunulmazlığı sona ermelidir." denildi. Dolayısıyla, AB’nin Myanmar hükümetine olan çağrısı ise şu şekilde: İnsan Hakları Konseyi temsilcilerinin ve gazetecilerin de yer alacağı bağımsız bir gözlemci grubunun tüm bölgeye tam erişiminin sağlanması.[iv]

Rohingyalıların yaşadıklarının ne kadar vahim olduğunu ortaya koyabilecek çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş var. Bunlardan birisi de Uluslararası Af Örgütü. Af örgütü yetkilileri Myanmarlı askerlerin Rohingyalılara tecavüz ettiğine, köylerini yaktıklarına ve öldürdüğü sivilleri toplu mezarlara gömdüğüne dair somut delillere sahip olduklarını söylüyor.[v]

Geçtiğimiz Aralık ayında ülkede bir ay geçiren UNICEF sözcüsü Marixie Mercado ise Rakhine eyaletinde çocukların sürgün kamplarında korkunç koşullarda yaşamak zorunda bırakıldıklarını belirtiyor. Mercado’nun aktardıkları Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin defalarca ihlal edildiği bir manzarayı resmediyor: Çok sayıda çocuk ciddi derecede beslenme yetersizliği çekiyor, temiz suya ve gıdaya erişimleri yok. Çocuklar lağım çukurlarının içinde yalınayak gezmek zorunda kalıyorlar. Ayrıca, kamplardaki tedavi merkezleri kasıtlı olarak yağmalanıyor ve yok ediliyor. Mercado buralara insani yardım ulaştırmanın giderek daha çok zorlaştırıldığını söyleyerek bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için bölgesel örgütlere ve ülkelere nüfuzlarını kullanmaları çağrısı yapıyor.[vi]

Uluslararası kuruluşların Arakan’da resmi olarak gözlem yapmalarına yönelik taleplere, Myanmar hükümeti şu ana kadar olumlu bir karşılık vermedi. Nitekim Myanmar hükümeti BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee'nin, ülkeye tüm erişim izinlerini iptal etmiş durumda. Üstelik Lee’nin görev süresi boyuncu kendisiyle hiçbir şekilde iş birliği yapılmayacağı ilan edildi. Lee, Myanmar hükümetinin sadece bu deklarasyonunun bile ülkede korkunç olaylar yaşandığının göstergesi olduğunu belirtti ve 18-24 Ocak tarihlerinde Bangladeş, 25-30 Ocak tarihlerindeki Tayland ziyaretleri sonucunda, hazırlayacağı raporu Mart ayında BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşecek İnsan Hakları Konseyi’ne sunacağını açıkladı.[vii]

Başta BM olmak üzere uluslararası insan hakları kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin artan talepleri ve baskısı karşısında Myanmar hükümetinin daha fazla direnmesi oldukça zor. Eğer gazetecilerin de eşlik edeceği bir resmi görevli grubu gözlem imkânına kavuşursa Arakan’da işlenen suçlar ve failleri hakkında daha somut delillere ulaşılabilecek. Bu delillerin elde edilmesi işlenen suçların soruşturulacağı hukuki sürecin başlatılabilmesi açısından oldukça önemli.

BM’nin en resmi ağızları Arakan’da bugün yaşananların ders kitaplarında etnik temizlik başlığı altına dahil edilebileceğini belirtiyor.[viii] Bu durum gözden kaçırılmaması gereken çok önemli iki hususun hatırda tutulmasını gerekli kılıyor:

Birincisi tarihte etnik temizliğe varan girişimlerde bulunan yöneticilerin yaptıklarını gizlemek için ustaca yöntemler uyguladığı gerçeği. Diğeri ise yaşananların gerçek sorumlularının süreci olabildiğince uzatıp etnik temizliğin daha geniş çaplı bir hal alması. İşte bu nedenlerle daha fazla insanın işkence görmesi ve canlarını kaybetmesine engel olabilmek için uluslararası toplumun daha hızlı ve daha organize hareket etmesi şart.

 


[i] Newseek, E.U. Calls For U.N. Probe of Myanmar Rohingya Human Rights Violations, 16 Mart 2017, http://www.newsweek.com/united-nations-european-union-myanmar-rohingya-human-rights-violations-ethnic-569445

[ii] Justin Rowlatt, BM: Myanmar lideri ve genelkurmay başkanı Arakanlı Müslümanlara soykırımla suçlanabilir,

 BBC Türkçe 18 Aralık 2017, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42397836

[iii] The Daily Telegraph, Myanmar killings 'tip of iceberg' 11 Ocak 2018 https://www.dailytelegraph.com.au/news/breaking-news/myanmar-admits-to-10-rohingya-deaths/news-story/775cfd8b2f38b1e031f05691930cfba0

[iv] European Union External Action, Local EU Statement on the Myanmar military's admission of extrajudicial killings of 10 Muslim villagers in Rakhine State, 11 Ocak 2018, https://eeas.europa.eu/delegations/myanmar-burma/38134/local-eu-statement-myanmar-militarys-admission-extrajudicial-killings-10-muslim-villagers_en

[v] Amnesty International, Myanmar: Military’s mass grave admission exposes extrajudicial killings of Rohingya,   10 Ocak 2018.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/myanmar-militarys-mass-grave-admission-exposes-extrajudicial-killings-of-rohingya/

[vi] Unicef.org.uk, Children in Rakhine State, Myanmar, face appalling living conditions and in desperate need of support.
https://www.unicef.org.uk/press-releases/briefing-children-rakhine-state/

[vii] Fatih Erel, UN rapporteur on Myanmar to meet refugees in Bangladesh, Anadolu Agency 16 Ocak 2018.
http://f.aa.com.tr/en/asia-pacific/un-rapporteur-on-myanmar-to-meet-refugees-in-bangladesh/1032913

[viii] Karen Mc Veigh, Rohingya children left stranded amid garbage and muck in Myanmar, the Guardian 10 Ocak 2018.
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jan/10/rohingya-children-left-stranded-garbage-muck-myanmar 

Adnan Oktar'ın BERNAMA'da (Malezya) yayınlanan makalesi:

http://bernama.com/en/news.php?id=1442527

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/270153/uluslararasi-bir-sorun-olarak-rohingyadahttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/270153/uluslararasi-bir-sorun-olarak-rohingyadahttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/bernama_adnan_oktar_the_Rohingya_crisis_an_international_issue2.jpgSat, 03 Feb 2018 22:47:37 +0200
Soykırımda propagandanın rolü

Soykırım tarihin en büyük trajedilerinden biridir. Ancak birçok ülke o dönem olanlara ilgisiz ve kayıtsız kaldı. ABD'nin harekete geçmesi uzun zaman aldı. İngiltere, neler olup bittiğinin farkındaydı, ancak başlangıçta Hitler'i cesaretlendiren bir politika izledi. Günümüzde, Batı ülkelerinde soykırım yasal statüsünü kazanmış ve birçok ülkenin mevzuatında tanınmış olsa da, Müslüman dünyasında durum oldukça farklı.

Musevilerin nasıl katledildiğine, gaz odalarının, toplama ve imha kamplarının dehşetine ilişkin bilgi eksikliği ve tek taraflı propaganda nedeniyle birçok Müslüman, Nazilerin ve işbirlikçilerinin işlediği insanlık dışı vahşete tamamen kayıtsız kalmaktadır. Dolayısıyla, bu kayıtsızlığı ortadan kaldırmak, insanlığa karşı işlenen bu korkunç suçla ilgili tarihi gerçekleri ortaya koymak Müslümanların yükümlülüğündedir.

Soykırım bir arka planı olmaksızın gerçekleşmedi. Antisemitik inançlara, Musevilere yönelik eskiden kalma nefrete dayanıyordu. Hitler, milyonlarca kişide uyuyan bu önyargıyı yeniden canlandırmak için ideolojik propaganda yöntemini kullandı. Hitap gücü ile tüm Alman nüfusunun %1'inden daha azını temsil eden Musevilerin acımasızca yok edilmesi gerektiği konusunda milyonlarca kişiyi ikna etti.

Naziler, Musevilere karşı Alman halkına nefret ve düşmanlık aşılamak için ideolojik propaganda ile Musevileri hedef aldılar. Adolf Hitler 1926’da kitabı Mein Kampf’da "Propaganda, bütün insanlara bir doktrini kabul ettirmeye çalışır" diye yazmıştı. Musevilere ve diğer azınlık gruplara karşı nefreti yaymak için propagandayı kullanmayı savundu. Naziler 1933'te iktidara geldiğinde, Joseph Goebbels başkanlığında Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığını kurdular. Bu "kara propaganda" makinesinin amacı, hedeflenen Musevilere ve diğer azınlık gruplara, kendi ifadeleriyle “istenmeyenlere” karşı Almanya'da düşmanlık yaymaktı.

Naziler, günümüz BDS (Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar) hareketine benzer antisemitik bir stratejiyle Musevi dükkanlarını ve işletmelerini hedef alan bir boykot başlattılar. Almanya’nın her yerinde, Musevileri korkunç canavarlar olarak gösteren ve "Musevi ürünlerini satın almayın" gibi sloganlar içeren afişler asıldı. 1940 yılında, antisemitik bir film olan “Ölümsüz Yahudi” Almanya'nın dört bir yanındaki sinemalarda gösterildi. Okullarda, öğretmenler öğrencileri sözde "Musevi tehdidi" konusunda uyardılar ve Museviler derslerde hakaret ve kötü muameleye maruz kaldılar.

20 Ocak 1942'de Wansee Konferansı'nda, üst düzey Nazi yetkililer, "Musevi sorununa nihai bir çözüm" kararı verdiler. Bu, erkek, kadın, çocuk ve hatta bebek demeden tek bir Musevi'yi canlı bırakmadan tüm Musevilerin sistematik olarak imha edilmesi anlamına geliyordu. Bu barbarlık, Nazilerin işgal ettiği ve kontrol ettiği tüm topraklarda gerçekleşecekti. Bu karara uygun olarak imha kampları kuruldu. Bu kamplarda korkunç koşullar altında Naziler yaklaşık altı milyonu Musevi olmak üzere 11 milyon kadar insanı öldürdü.

Nazi Almanya’sının, savaş sırasında bazı Ortadoğu liderlerinin desteğini kazanmaya odaklandığı bir sır değildir. Hitler'in iktidarda yükselişi ile başlayan Musevilere karşı yıkıcı propaganda, dünyanın pek çok yerinde birçok etki alanına sızdı. Ortadoğu'daki birçok ülkede benzer propaganda taktikleri kullanıldı. Radio Berlin, Musevilere karşı düşmanlık ve nefret yaratmak amacıyla Arapça ve Farsça radyo yayınlarına başladı. Naziler aynı zamanda bu coğrafyada gençler için Musevileri "düşman" olarak nitelendiren eğitim programları hazırladılar.

Bugün, dünya nüfusunun hatırı sayılır bir yüzdesi soykırımı ya duymamış ya da inkar ediyor. Musevilere karşı taraflı öğretilerin ve nefret telkinlerinin etkisinde kalan bazı Müslüman gruplar bu zulmü inkar etme eğiliminde oluyor ancak soykırımı inkar etmek tarihsel gerçeklerin inkar edilmesidir.

Soykırımın inkarını onaylamak ya da reddetmek neden bu kadar önemlidir? Bunun nedeni, gelecekte Musevilere veya başka bir ırka, ulusa ya da dine yönelik herhangi bir zulüm olduğunda, inşaAllah insanların bu zulmü öğrenmiş olmaları ve vicdanlarını susturup olanlara seyirci kalmak yerine zulme bilfiil karşı çıkacak olmalarıdır. Müslümanlar, haksızlıkla mücadele etme gücünü her zaman Allah’a olan imanlarından alarak, adaletsizliğe karşı cesurca ayakta durmalıdırlar.

Pek çok kişinin soykırım dehşetine karşı duyarsızlığı, eğitim eksikliği, sürmekte olan "kara propaganda" ve bilgi dezenformasyonundan kaynaklanmaktadır. Propaganda, iftira ve dezenformasyonun rolü çoğu zaman yeterince vurgulanmamaktadır. Ancak, yalanların, iftiraların rolünü anlamak, soykırıma günlük yaşamda anlam kazandırır ve gerçeği, vahye dayalı ahlakı ve hayatın değerini korumanın gereğini ortaya koyar. Vicdan sahibi insanlar, şeytani ideolojilere ve nefret mesajlarına karşı koymak için cesaret, kararlılık ve dürüstlük aşılamalıdırlar.

Müslümanlar aynı zamanda yaygın bir kültürel "kampanya" yürütmelidir: eğitimli ve bilgili Müslümanlar, insanlığın şimdiye kadar gördüğü en büyük trajediden biri için zemin hazırlayan politikaları, bilmeyenlere açıklamalıdırlar. Adaleti savunan, ezilenleri koruyan, mazlumlara şefkat ve merhamet gösteren İslam ilkelerini yeniden canlandırmak kritik önem taşır.

İster siyasi ister dini lider olsun, bütün Müslüman topluluk liderlerinin önemli bir görevi vardır. Bu Müslüman liderler, İslam'ın böyle bir nefrete veya zulme asla izin vermeyeceğini açıklamalıdırlar. Bir Musevi veya herhangi bir insan olsun, Kuran’a göre zulme uğrayan tüm  insanların haklarını korumanın Müslümanların sorumluluğunda olduğunu toplumlarına anlatmalıdırlar. İnsanların vicdanını harekete geçirmek ve bu gibi trajedilerin tekrarlanmamasını sağlamak son derece önemlidir ve ahlaki bir görevdir.

Adnan Oktar'ın The Jerusalem Post’da (İsrail) yayınlanan makalesi:

http://www.jpost.com/Opinion/The-role-of-propaganda-in-the-Holocaust-539981#/

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/269900/soykirimda-propagandanin-roluhttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/269900/soykirimda-propagandanin-roluhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/jerusalem_post_adnan_oktar_the_role_of_propaganda_in_the_Holocaust_2.jpgSun, 28 Jan 2018 22:13:23 +0200
Her iki yönüyle sosyal medya

Bahreynli gençler sosyal medyadan faydalanırken onun tehlikelerinden de korunmalılar. Facebook'un kurucu başkanı ve Napster'ın kurucu ortağı Sean Parker son zamanlarda sosyal medyaya yönelik sert ifadeleri ile dünyayı şaşırttı. Facebook'un toplum üzerindeki zararlı etkilerinden yakınarak, çocukların sağlıklı gelişimi üzerindeki potansiyel tehlikelerine karşı uyarılarda bulundu. Bu fikri ilk ortaya attıklarında, insanları sisteme mümkün olduğunca bağımlı kılmak istediklerini itiraf etti; "Beğen" butonu bu arzunun bir sonucu olarak doğdu.

Parker, "Beğen" butonu ve sosyal medyanın işlevini genel olarak "... İnsan psikolojisinin zayıflığını istismar etmek” şeklinde tanımlıyor. Bu acı bir gerçek. Çoğu insan kafasında, kendi seviyesinde olduğunu düşündükleri kişilerle bir bilinçaltı yarışına başlıyor ve bir süre sonra akranlarının onayını kazanmak ya da onlarda kıskançlık duygusu uyandırmak bir hayat gayesi halini alıyor. Bu tehlikeli bir düşünce biçimi. Bunun kimseye bir yararı olmadığı gibi aynı zamanda bu hedeflere ulaşamadıklarını düşündüklerinde insanların psikolojisini bozuyor. Sosyal medya bu zayıflıktan yararlanmaya başladığında, sonuçları endişe verici olabilir. Bununla birlikte, sosyal medyayı olumlu bir şekilde kullanarak bu eğilimi kolayca değiştirebiliriz.

Birçok çalışma bu tehdidin varlığını doğrulamakta ve sosyal medyanın yararından çok zararı olabileceğini göstermekte. Bir ankete göre 1.500 sosyal medya kullanıcısının %62'si kendisini yetersiz hissettiğini söylerken, %60'ı bu platformda kendilerini başkalarıyla karşılaştırdıklarında kıskançlık hissettiklerini söyledi. Missouri Üniversitesi'nden Profesör Margaret Duffy bu zararlı olgu hakkında şöyle diyor: "Eğer sosyal medya kişinin kendi başarılarını başkalarıyla karşılaştırmak için kullanılırsa olumsuz bir etkisi olabilir.”

Sürekli onaylanma arayışında ve karşılaştırma yapma isteğinde olmak, çoğunlukla en savunmasız yaş grubu olan duygusal gençleri etkiliyor. Bu tür duygular kontrol altına alınmadığında, sonunda bu kişilerde sağlam, güçlü karakterlerin oluşmasını engelleyebilir. Geçmişte, hiçbir sosyal medya olmadığı zamanlarda, onaylanma ihtiyacı az sayıda arkadaş ve tanıdıkla sınırlıydı. Sonuç olarak, beklentiler ve muhtemel hayal kırıklığı düzeyleri düşüktü. Ancak bugün, sanal yüzlerin sayısı gerçekçi olmayan beklentiler yaratıyor ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan hayal kırıklığı ezici olabiliyor. Başka bir deyişle, sosyal medya birçok yönden yararlı olsa da, bu zararlı etkilere de sahip olabiliyor.

Parker'ın belirttiği gibi bu tür bir yaklaşım savunmasız gençlerin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Gençler "Beğen" butonlarıyla, takipçilerle, sosyal medya statüsüne çok fazla dikkat vererek büyüyorlar. Peki gerçek dünya ile nasıl baş edecekler? Online dünyada aradıkları onaylanma duygusu gerçek dünyada karşılığını bulmazsa ne olacak? Gelecek nesiller ruhları üstündeki bu gereksiz yükle büyümeden önce bu konuların ele alınması çok önemli.

Sosyal medyanın gücünü de kullanarak bu düşünce yapısını yapıcı ve yararlı düşüncelerle değiştirmek mümkün. Bu platform aracılığıyla sürekli olarak olumlu mesajlar yaymak, olumsuz etkilerini dengeleyebilir. Sosyal medya önyargıların üstesinden gelmek, nefret kültürüne karşı koymak, sevgi, anlayış ve barış mesajlarını yaymak için son derece etkili bir araç olabilir. Yukarıda bahsedilen onaylanma arzusu ise aşağıdaki mesajlarla etkisiz hale getirilebilir:

 • Bir başka kişinin onaylaması veya onaylamamasının sizin üzerinizde gerçek bir etkisi olmadığını unutmayın.
 • Sizin bir başkasının hayatını onaylayıp beğenmeniz nasıl o kişinin hayatını etkilemezse, başkasının da sizin hayatınızı onaylamasının yaşamınıza bir etkisi olmayacağını unutmayın.
 • İster tanıdıklarınız ister anonim İnternet kullanıcıları olsun, öz güveninizi başkalarının düşüncelerine bağlamayın.
 • Unutmayın, önemli olan sizin karakterinizdir, başkalarının sizinle ilgili ne düşündüğü değil.

Bu tip bir düşünceyle, gençler umarız onaylanma takıntısından kurtulacak ve daha az ben merkezli ve daha çok çevreye duyarlı güçlü ve bağımsız karakterler geliştirmeye başlayacaklardır.

Adnan Oktar'ın Gulf Daily News’de (Bahreyn) yayınlanan makalesi:

http://www.gdnonline.com/Details/304338/GDN-Readers-View-Double-edged

]]>
http://harunyahya.org/tr/Makaleler/269700/her-iki-yonuyle-sosyal-medyahttp://harunyahya.org/tr/Makaleler/269700/her-iki-yonuyle-sosyal-medyahttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/gulf_daily_news_adnan_oktar_double_edged2.jpgFri, 26 Jan 2018 16:47:46 +0200