Fetih Suresi'nin 28. ayeti ahir zamana ve Hz. Mehdi (a.s.)'a işaret etmektedir


Kİ O, ELÇİLERİNİ HİDAYETLE VE HAK DİN İLE, DİĞER BÜTÜN DİNLERE KARŞI ÜSTÜN KILMAK İÇİN GÖNDERDİ. ŞAHİD OLARAK ALLAH YETER.(FETİH SURESİ, 28)


1.

Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile... 

Fetih Suresi’nde yer alan ayetin bu bölümünde Allah insanları uyarıp korkutsunlar diye gönderdiği elçilerinden bahsetmektedir. Ayette Allah peygamberlerini, müceddidlerini, velilerini, evliyalarını, hidayet önderlerini doğru ve hak olan hükümlerle ve razı olduğu hak dini insanlara tebliğ etmek için gönderdiğini bildirmektedir.

Hz. Mehdi (a.s.) da Ahir zamanın en büyük hidayet önderidir. Ahir zamanın en büyük müçtehidi (ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi), en büyük müceddidi (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici), en büyük mürşidi (doğru yolu gösteren kişi) ve kutb-u azamı
dır.1(yani Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan olup zamanın en büyük mürşididir)

Ayrıca ayetin bu bölümünde Allah elçilerini hidayetle gönderdiğini bildirmektedir. Bilindiği gibi Mehdi kelimesi hidayete eren, hidayete vesile olan anlamını taşımaktadır.  Bu nedenle ayet Hz. Mehdi (a.s.)’a yani Ahir zamanın en büyük hidayet önderine de işaret etmektedir. . Allah'ın izniyle, Ahir zamanda insanların hidayetine vesile olacak olan Mehdi (a.s.), İslam dinini tüm bidatlerden2 temizleyecek ve Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde olduğu gibi dinin İslam ahlakına tam uygun şekilde  yaşanmasına vesile olacaktır.3


2.

... diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter.
 


İnsanlık tarihinde din ahlakının hakimiyeti sadece Hz. Zülkarneyn (a.s.) ve Hz. Süleyman (a.s.) dönemlerinde yaşanmıştır. Onlardan sonra içinde bulunduğumuz Ahir zamana kadar yeryüzünde dinin böyle bir hakimiyet dönemi bir daha yaşanmamıştır. Allah'ın Peygamberimiz (s.a.v.)’e bildirdiği haberlere göre yeryüzünde dünya çapında bir din hakimiyeti son olarak Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur edeceği hicri 1400 itibariyle Allah onun eliyle tüm inkarcı felsefeleri fikren yerle bir edecek, insanların akın akın İslam dinine girmelerine, Allah'a iman etmelerine, güzel ahlakın dünya çapında yaşanmasına vesile olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle tek hak din olan İslam yeryüzünde hakim hale gelecek, Hz. İsa (a.s.)’ın nüzulu ardından tüm Hıristiyanlar topluca İslam dinine gireceklerdir.

Yine birçok
Yahudi Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle Müslüman olacaktır. Bu çağda insanlar akın akın Allah’ın hak dinine yönelerek Müslüman olacaklardır. İslam dini diğer tüm dinlere üstün gelecek ve dünya çapında bir hakimiyet devri yaşanacaktır.


1.Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette EN BÜYÜK BİR MÜÇTEHİD (ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi) hem EN BÜYÜK BİR MÜCEDDİD (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici), hem HAKİM, hem MEHDİ hem MÜRŞİD (doğru yolu gösteren kişi) hem KUTB-U AZAM (Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan, zamanın en büyük mürşidi) olarak BİR ZAT-I NURANİYİ (nurlu bir zatı) GÖNDERECEK ve O ZAT da, EHL-İ BEYT-İ NEBEVİDEN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) OLACAKTIR. (Mektubat, s. 411-412)
2. Resulullah'ın (s.a.a) her yaptığını o da (Hz. Mehdi (a.s.) da) yapacaktır; Resulullah (s.a.a) cahiliyet temellerini yıktığı gibi o da Hz. Mehdi (a.s.) da) önceki temelleri yıkacaktır. O (Hz. Mehdi (a.s.)), İslam 'ı yeniden baştan alacaktır. (Mikyalu’l Mekarim, c.1, s.5)
3.http://www.harunyahya.com.tr/Makaleler/islam_ahlakinin_yeryuzu_hakimiyeti.html


2010-03-26 23:21:57

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top