Bediüzzaman kendisinin 'Ahir zamanın büyük Mehdisi' olmadığını delilleriyle birlikte açıklamıştır

Yakın tarihin en büyük İslam alimlerinden biri ve Hicri 13. yüzyılın müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleri doğrultusunda Ahir Zaman’a yönelik çok önemli bilgiler vermiştir. Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı'nın pek çok yerinde, Hz. Mehdi (a.s.)'ın hangi tarihlerde ve nasıl bir ortamda ortaya çıkacağı, ne gibi faaliyetlerde bulunacağı, yardımcıları, mücadelesi, İslam ahlakını tüm dünyaya nasıl hakim kılacağı gibi konulara açıklık getirmiştir. Bediüzzaman'ın, açıklamalarında Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili olarak vermiş olduğu tüm detaylar Kuran’la, hadislerle ve İslam alimlerinin açıklamalarıyla tam olarak mutabıktır.

Bediüzzaman eserlerinde ayrıca, “kendisine ‘Mehdilik’ yakıştırmasında bulunan kimselere de cevap vermiş ve neden ‘Mehdi' olmadığını delilleriyle birlikte açıklamıştır”. Hz. Mehdi (a.s.)'ın özelliklerini detaylı olarak tarif etmiş; kendisi de dahil olmak üzere, daha önce yaşamış olan hiçbir müceddidin yerine getiremediği ve ancak Hz. Mehdi (a.s.)'ın yerine getireceği faaliyetlerin neler olduğunu ortaya koymuştur.

Bediüzzaman'ın açıkladığı, kendisinde oluşmamış ve yalnızca Hz. Mehdi (a.s.)'da hepsi birarada bulunacak olan bu özelliklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

1.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ‘SEYYİD OLACAĞINI’; KENDİSİNİN İSE ‘SEYYİD OLMADIĞINI’” açıklamıştır.

2.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN HADİSLERİNE DAYANARAK, ‘HZ. MEHDİ (A.S.)'IN HİCRİ 1400’LERDE GELECEĞİNİ’ açıklamıştır”.

3.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİNİN, BEDİÜZZAMAN’IN YAŞADIĞI TARİHLERDEN ‘TAM BİR ASIR SONRA GELECEKLERİNİ’ VE ‘BU DÖNEMDE İSLAM AHLAKINI HAKİM KILACAKLARINI” söylemiştir.

4.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN HADİSLERİ DOĞRULTUSUNDA, ‘HZ. MEHDİ (A.S.)'IN KENDİSİNDEN BİR ASIR SONRA’ GELECEĞİNİ” açıklamıştır.

5.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ‘HİCRİ 1400’LÜ YILLARDA ORTAYA ÇIKACAĞINI’ VE İSLAM AHLAKINI BU DÖNEMDE HAKİM KILACAĞINI” söylemiştir.

6.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN CEMALİNİN KENDİSİNDEN ‘YÜZ SENE SONRA’ GÖRÜLECEĞİNİ” ifade etmiştir.


7.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN “KENDİSİNDEN ‘SONRA’ GELECEK BİR ŞAHIS OLACAĞINI” ifade etmiştir.

8.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN, ‘KENDİSİNDEN DAHA İLERİKİ BİR TARİHTE’ GELECEĞİNİ” belirtmiştir.


9.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “KENDİSİNİN ‘MEHDİ’ DEĞİL, ‘HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ‘BİR HİZMETKARI, YARDIMCISI, NEFERİ VE ÖNCÜSÜ’ OLDUĞUNU” belirtmiştir.

10.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “KENDİSİNİN HZ. MEHDİ (A.S.) OLMADIĞINI; FAKAT ‘ESERLERİ VE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR İLE HZ. MEHDİ (A.S.)'A ZEMİN HAZIRLADIĞINI’” söylemiştir.

11.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.) GELDİĞİNDE, KENDİSİNİN ‘VEFAT ETMİŞ OLACAĞINI’” söylemiştir.

12.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, Hz. Mehdi (a.s.)'ın “KENDİSİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE, YANİ AHİR ZAMANDA GELECEĞİNİ” söylemiştir.

13.    Bediüzzaman değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ‘KENDİSİNDEN SONRA’ ‘AHİR ZAMANDA GELECEK BİR MÜCEDDİD-İ EKBER’ OLDUĞUNU” söylemiştir.

14.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “KENDİSİNİ VE RİSALE-İ NUR’U ‘MEHDİ’ SANAN KİMSELERİN ‘HZ. MEHDİ (A.S.)'IN DİĞER İKİ GÖREVİNİ DİKKATE ALMADIKLARI İÇİN’ YANILDIKLARINI” söylemiştir.

15.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “KENDİSİNİN VE RİSALE-İ NUR’UN ‘MEHDİ’ SANILMASININ BİR ‘HATA VE KARIŞTIRMA’ OLDUĞUNU” söylemiştir.

16.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “‘BÜYÜK MEHDİ’NİN ÖZELLİKLERİNİN ‘SABIK MEHDİLER’DEN FARKLI OLDUĞUNU; ANCAK İNSANLARIN BU İKİSİNİ KARIŞTIRDIKLARINI” söylemiştir.


17.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü, Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ‘AHİR ZAMAN’IN EN BÜYÜK FESADI ZAMANINDA ORTAYA ÇIKACAĞINI’ bildirmiştir, ancak Bediüzzaman böyle bir dönemde yaşamamıştır.”


18.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN “EN BÜYÜK MÜCEDDİD” OLACAĞINI BİLDİRMİŞTİR, ANCAK BEDİÜZZAMAN BÖYLE BİR VASFA SAHİP OLMAMIŞTIR.”


19.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü, Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ‘EN BÜYÜK MÜÇTEHİD’ OLACAĞINI BİLDİRMİŞTİR. ANCAK BEDİÜZZAMAN BÖYLE BİR VASFA SAHİBİ OLMAMIŞTIR.”

20.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü, “HZ. MEHDİ (A.S.), ‘TÜM MEZHEPLERİ BİRLEŞTİRECEK VE KENDİSİ BİR MEZHEP SAHİBİ OLACAKTIR’, ANCAK BEDİÜZZAMAN MEZHEPLERİ BİRLEŞTİRMEMİŞ; ŞAFİ MEZHEBİNE UYMUŞ VE İMAM ŞAFİ’YE TABİ OLMUŞTUR.”


21.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü, Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN DÜNYADAKİ TÜM İNSANLAR ÜZERİNDE ‘HAKİM’ VASFINI TAŞIYACAĞINI BİLDİRMİŞTİR, ANCAK BEDİÜZZAMAN BÖYLE BİR VASIF VE GÜÇ SAHİBİ OLMAMIŞTIR.”

22.    Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s.) değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ‘ÜÇ BÜYÜK GÖREVİ’ OLACAĞINI VE MEHDİ (A.S.)’IN BUNLARIN ‘ÜÇÜNÜ BİRDEN’ YERİNE GETİRECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİR. ANCAK BEDİÜZZAMAN BU ÜÇ GÖREVİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR.”

23.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ‘HEM SİYASET HEM DİYANET HEM SALTANAT MEHDİSİ OLACAĞINI’ BİLDİRMİŞTİR. ANCAK KENDİSİ AYNI ANDA BU ÜÇ ALANDA BİRDEN GÖREV YAPMAMIŞTIR.”


24.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ‘SİYASET, DİYANET VE SALTANAT MEHDİSİ VASIFLARIYLA ‘ÇOK BÜYÜK BİR GÜÇ VE İMKAN’ SAHİBİ OLACAĞINI’ BİLDİRMİŞTİR. ANCAK BEDİÜZZAMAN BÖYLESİNE BÜYÜK BİR GÜCE SAHİP OLMAMIŞTIR.”

25.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ÜÇ VAZİFESİNDEN BİRİNİ ‘YALNIZCA BİR CİHETTE’ YERİNE GETİREN MÜCEDDİDLERİN ‘MEHDİ OLAMAYACAKLARINI’ BİLDİREREK, KENDİSİNİN DE ‘MEHDİ’ OLAMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTIR”

26.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “KENDİ YAŞADIĞI DÖNEMDE, HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ÜÇ BÜYÜK GÖREVİNİN ‘BİRARADA’ YERİNE GETİRİLMESİNİN VE BU GÖREVLERİN BİRBİRLERİNE ENGEL OLMAMASININ ‘MÜMKÜN GÖRÜNMEDİĞİNİ’” belirtmiştir.

27.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN “DİNSİZ AKIMLARI ORTADAN KALDIRARAK, ‘DÜNYA ÇAPINDA TÜM İNSANLIĞIN’ İMANINI KURTARACAĞINI” BELİRTMİŞTİR, ancak Bediüzzaman hayattayken bu vazifeyi gerçekleşmemiştir.”

28.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN EN ÖNEMLİ GÖREVLERİNDEN BİRİNİN, ‘TÜM DÜNYADA İSLAM BİRLİĞİ’Nİ OLUŞTURMAK OLDUĞUNU’ belirtmiş, ancak Bediüzzaman böyle bir görevi gerçekleştirmemiştir.


29.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ‘TÜM İSLAM ALEMİNİN MANEVİ LİDERİ’ OLACAĞINI BELİRTMİŞ ANCAK BEDİÜZZAMAN BÖYLE BİR LİDERLİK VASFI TAŞIMAMIŞTIR”.

30.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN YAPACAĞI ‘İSLAM AHLAKININ ESASLARINI DÜNYA ÇAPINDA YENİDEN CANLANDIRMA’ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR.”

31.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman,  “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN YAPACAĞI, ‘TÜM İNSANLIĞI MADDİ VE MANEVİ TEHLİKELERDEN VE ALLAH’IN AZABINDAN KURTARMA’ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR.”

32.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN DESTEĞİNİ ALACAĞI, ‘MİLYONLARCA FERTLERİ BULUNAN İLİM VE İRFAN ORDULARINA’ SAHİP OLMAMIŞTIR.”

33.    Bediüzzaman Mehdi değildir çünkü “HZ. MEHDİ (A.S.) ‘BÜYÜK BİR MADDİ KUVVET VE HAKİMİYET SAHİBİ’ OLACAKTIR. BEDİÜZZAMAN BÖYLE ‘BÜYÜK BİR MADDİ KUVVET’ VE ‘DÜNYA ÇAPINDA BÖYLE BİR HAKİMİYET’ SAHİBİ OLMAMIŞTIR.”

34.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN SAHİP OLACAĞINI BİLDİRDİĞİ, ‘BÜTÜN EHL-İ İMANIN MANEVİ YARDIMLARINI’ ALARAK HZ. MEHDİ (A.S.)'IN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMİŞ DEĞİLDİR.”


35.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN TESİS EDECEĞİ ‘İSLAM BİRLİĞİ’NİN DESTEĞİNİ ALARAK’ HAREKET ETMİŞ DEĞİLDİR.”

36.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü, Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)'DE OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ, ‘BÜTÜN ULEMA VE EVLİYANIN DESTEĞİNİ VE KATILIMINI ALARAK’ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR.”

37.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)'A NASİP OLACAK OLAN, ‘PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SOYUNDAN GELEN, SAYILARI MİLYONLARI BULAN FEDAKAR SEYYİDLERİN DESTEĞİNİ ALARAK’ MEHDİLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMİŞ DEĞİLDİR.”

38.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ‘TÜM MÜSLÜMAN ALEMİNİN LİDERİ OLARAK HIRİSTİYANLARLA İSLAM DÜNYASI ARASINDA İTTİFAK SAĞLAYACAĞINI’ BİLDİRMİŞTİR. ANCAK BEDİÜZZAMAN BÖYLE BİR OLAYA VESİLE OLMAMIŞTIR.”

39.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ÜÇÜNCÜ GÖREVİNİ ‘PEK BÜYÜK BİR SALTANAT VE KUVVET SAHİBİ’ OLARAK YERİNE GETİRECEĞİNİ’ BİLDİRMİŞTİR. ANCAK BEDİÜZZAMAN BÖYLE BİR SALTANAT VE KUVVET SAHİBİ OLMAMIŞTIR.”

40.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN, ‘İSLAM ALEMİ ÜZERİNDEKİ ZULMÜ ORTADAN KALDIRACAĞINI’ BELİRTMİŞTİR, ANCAK BEDİÜZZAMAN YAŞADIĞI DÖNEMDE BÖYLE BİR OLAYA VESİLE OLMAMIŞTIR.”

41.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ‘BAŞKUMANDAN’ VASFINA SAHİP OLACAĞINI BELİRTMİŞ; ANCAK KENDİSİ BÖYLE BİR VASIF TAŞIMAMIŞTIR.”

42.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN TÜM DÜNYAYA ‘ADALET VE HAKKANİYET’ GETİRECEĞİNİ’ VE ‘TÜM İNSANLARIN HZ. MEHDİ (A.S.)'IN BU MÜKEMMEL ADALETİNE ŞAHİT OLACAĞINI’ BİLDİRMİŞTİR. ANCAK BU DURUM BEDİÜZZAMAN'IN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.”

43.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman döneminde hadislerde işaret edildiği şekilde “ ‘HADİSAT-I AZİME GERÇEKLEŞMEMİŞ’ VE MÜSLÜMANLAR ARASINDA ‘BÜYÜK KUVVETTE BİR HAMİYET-İ ALİYE FEVERAN ETMEMİŞTİR’”.

44.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN, ‘MÜSLÜMANLARIN MANEVİ LİDERİ’ VASFIYLA MÜSLÜMANLARI ‘HAK YOLA VE HAKİKATE SEVK EDECEĞİNİ’ söylemiştir. ANCAK ‘TÜM MÜSLÜMANLARIN HAK YOLA VE HAKİKATE SEVK EDİLMESİ’ Bediüzzaman tarafından gerçekleştirilmemiştir.

45.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ‘İSLAM DECCALİ OLAN SÜFYAN’IN ŞAHSI MANEVİSİ OLAN MÜNAFIKLIK AKIMINI FİKREN ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİNİ’ SÖYLEMİŞTİR. ANCAK BEDİÜZZAMAN BÖYLE BİR GELİŞMEYE VESİLE OLMAMIŞTIR.”

46.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ‘VELİLERİN VE KAMİL İMAN SAHİPLERİNİN MANEN BAŞINA GEÇECEĞİNİ’ BİLDİRMİŞTİR. ANCAK BEDİÜZZAMAN HAYATTAYKEN BÖYLE BİR DURUM OLUŞMAMIŞTIR.”

47.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, hadislere dayanarak, “İKİNCİ KEZ YERYÜZÜNE GELDİĞİNDE ‘HZ. İSA (A.S.)’IN, HZ. MEHDİ (A.S.) İLE AYNI DÖNEMDE YAŞAYACAĞINI’ SÖYLEMİŞTİR. ANCAK BEDİÜZZAMAN HAYATTAYKEN HZ. İSA (A.S.) İKİNCİ KEZ YERYÜZÜNE GELMEMİŞTİR.”


48.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman, “HZ. MEHDİ (A.S.) İLE HZ. İSA (A.S.)’IN, ‘İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİ İÇİN İTTİFAK EDECEKLERİNİ’ BİLDİRMİŞTİR. ANCAK BEDİÜZZAMAN, YAŞADIĞI DÖNEMDE HZ. İSA (A.S.) İLE BİRARAYA GELMEMİŞ, BÖYLE BİR İTTİFAK DA GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.”

49.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman hadislere dayanarak, “‘HZ. İSA İLE HZ. MEHDİ (A.S.)’IN BİRLİKTE NAMAZ KILACAKLARINI’ BİLDİRMİŞTİR. ANCAK HZ. İSA (A.S.) BEDİÜZZAMAN DÖNEMİNDE GELMEMİŞ; HADİSLERDE BİLDİRİLDİĞİ GİBİ, BEDİÜZZAMAN NAMAZDA HZ. İSA (A.S.)'A İMAMLIK YAPMAMIŞTIR.”


50.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü “KURAN’DA HZ. İSA (A.S.) GELDİĞİNDE, ‘VEFATINDAN ÖNCE ONA İMAN ETMEYECEK TEK BİR KİŞİ KALMAYACAĞI’ BİLDİRİLMİŞTİR. BÖYLE BÜYÜK BİR GELİŞME BEDİÜZZAMAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.”


51.    Bediüzzaman ‘Mehdi' değildir çünkü Bediüzzaman “HZ. İSA (A.S.)'IN, HZ. MEHDİ (A.S.) İLE BİRLİKTE ‘DECCAL’İN FİKİR SİSTEMİNİ YOK EDECEKLERİNİ’ BİLDİRMİŞTİR; ANCAK BEDİÜZZAMAN,  HZ. İSA (A.S.) İLE BİRARAYA GELİP İTTİFAK ETMEMİŞ VE DECCALİYET’İ FİKREN ETKİSİZ HALE GETİRMEMİŞTİR.”

2010-06-27 04:12:43

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top