Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bazı münafık ayetleri ile ilgili şerhleri

1.

YAHUT KURÂN’I KENDİSİ Mİ UYDURDU DİYORLAR? DOĞRUSU ONLARIN İMÂN ETMEYE NİYETLERİ YOKTUR. (TÛR SÛRESİ: 33)
Veyahut yalancı, vicdansız münâfıklar gibi, ’Kur’ân senin sözlerindir’ diye seni ittiham (itham) mı ediyorlar? Halbuki, tâ şimdiye kadar ’Muhammedü’l-Emîn’ diyerek içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı. Demek onların imâna niyetleri yoktur. Yoksa, Kur’ân’ın âsâr-ı beşeriye (insanların eserleri) içinde bir nazîrini (benzerini) bulsunlar. Sözler » Sayfa: 350

 

2.

YOKSA SANA BİR TUZAK MI KURMAK İSTİYORLAR? FAKAT O KÂFİRLER TUZAĞA DÜŞECEK OLANLARIN TÂ KENDİLERİDİR.
 (TÛR SÛRESİ: 42)

Veyahut, fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş şarlatan münâfıklar, dessas (hileci) zındıklar gibi, ellerine geçmeyen hidâyetten halkları aldatıp çevirmek, hile edip döndürmek mi istiyorlar ki, sana karşı kâh kâhin, kâh mecnun, kâh sâhir (sihirbaz) deyip, kendileri dahi inanmadıkları halde başkalarını inandırmak mı istiyorlar? Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desîselerinden, inkârlarından müteessir olarak fütur getirme (usanma). Belki daha ziyâde gayret et. Çünkü, onlar kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler. Ve onların fenalıkta muvaffakıyetleri, muvakkattır (geçicidir) ve istidrâcdır (derece derece azaba yaklaşmaları için verilen nimetlerdir), bir mekr-i İlâhîdir (onların hilelerine karşılık Allah’ın düzeni, oyunudur).Sözler » Sayfa: 353

3.

((Sözde) Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azap vardır.  (Bakara Sûresi: 2:9-10.))

Evvelen, münafıklığın birinci cinayeti olan aldatmaya ait  ... neticeleri nazara almak lazımdır.


BİRİNCİSİ: ALLAH’I KANDIRMAK GİBİ İMKANSIZ BİR ŞEYİN TALEBİNDE BULUNDUKLARI İÇİN AHMAK OLDUKLARI SÖYLENMİŞTİR.

İKİNCİSİ: MENFAAT NİYETİYLE KENDİLERİNE ZARAR DOKUNDURDUKLARI İÇİN KIT AKILLI SAYILMIŞ, AKILSIZ ADDEDİLMİŞTİR.

ÜÇÜNCÜSÜ: MENFAATİ ZARARLARDAN AYIRAMADIKLARI İÇİN CAHİL GÖRÜLMÜŞLERDİR.

DÖRDÜNCÜSÜ: HUYLARI PİS, SIHHATLERİNİN MADENİ HASTA, HAYAT KAYNAKLARI ÖLMÜŞ, VESAİRE GİBİ REZALETLERİYLE, REZİL EDİLMİŞLERDİR.
 
BEŞİNCİSİ: ŞİFANIN TALEBİYLE HASTALIKLARINI ARTIRDIKLARI İÇİN AŞAĞILANMIŞ, KÜÇÜK VE HOR GÖRÜLMÜŞLERDİR.

ALTINCISI: ELEMDEN DERTTEN, HÜZÜNDEN BAŞKA  BİRŞEYİ DOĞURMAYAN, NETİCE VERMEYEN KUVVETLİ BİR AZAPLA TEHDİT EDİLMİŞLERDİR.
 
YEDİNCİSİ: İNSANLARCA ALAMETLERİN EN ÇİRKİNİ OLAN YALAN SÖYLEME İLE TEŞHİR EDİLMİŞLERDİR.

2010-09-24 14:11:59

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top