Risale-i Nur Külliyatı'nda münafıklar-münafıklık

"BİLEREK ZARARA RAZI OLANA ŞEFKAT EDİP LEHİNDE BAKILMAZ." İşte ben çendan (gerçi) Kur'an-ı Hakîm'in kuvvetine istinaden dava ediyorum ki: "ÇOK ALÇAK OLMAMAK VE YILAN GİBİ DALALET ZEHİRİNİ SERPMEKLE TELEZZÜZ ETMEMEK (LEZZET ALMAMAK) SARTIYLA, EN MÜTEMERRİD (DİK KAFALILIK EDEN) BİR DİNSİZİ, BİRKAÇ SAAT ZARFINDA İKNA ETMEZSEM DE, İLZAM ETMEYE (ÜSTÜN GELMEYE, YENMEYE) HAZIRIM." FAKAT NİHAYET DERECEDE ALÇAKLIĞA DÜŞMÜŞ BİR VİCDAN Kİ, BİLEREK DİNİNİ DÜNYAYA SATAR VE BİLEREK HAKİKAT ELMASLARINI PİS, MUZIR ŞİŞE PARÇALARINA MÜBADELE EDER (DEĞİŞTİRİR) DERECEDE MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ İNSAN SURETİNDEKİ YILANLARA HAKAİKİ (HAKİKATLERİ) SÖYLEMEK; HAKAİKE (HAKİKATE)  KARŞI BİR HÜRMETSİZLİKTİR. … ÇÜNKİ BU İŞLERİ YAPANLAR, KAÇ DEFA HAKİKATİ RİSALE-I NUR'DAN İŞİTTİLER. VE BİLEREK, HAKİKATLARİ ZINDIKA (DİNSİZLİK, İNANÇSIZLIK) DALALETLERİNE KARŞI ÇÜRÜTMEK İSTİYORLAR. BÖYLELER, YILAN GİBİ ZEHİRDEN LEZZET ALIYORLAR.Mektubat, sf. 346

 

MÜNAFIK İTİKADSİZDİR (İMANSIZDIR, İNANÇSIZDIR), KALBSİZDİR VE VİCDANSIZDIR, PEYGAMBER (A.S.M.) ALEYHİNDEDİR.Emirdağ Lahikası sf. 78-79

Bu zamanda ehl-İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi (tek çaresi): Nurdur, nur göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. EGER SİYASET TOPUZUYLA HAREKET EDİLSE, GALEBE ÇALINSA (ÜSTÜN GELİNSE), O KÂFİRLER MÜNAFIK DERECESİNE İNER. MÜNAFIK, KÂFİRDEN DAHA FENADIR. DEMEK, TOPUZ BÖYLE BİR ZAMANDA KALBİ ISLAH ETMEZ. O VAKİT KÜFÜR KALBE GİRER, SAKLANIR; NİFAKA (MÜNAFIKLIĞA, İKİ YÜZLÜLÜĞE) İNKILAB EDER (DÖNÜŞÜR). Kastamonu Lahikası, sf. 104)

 

Gizli münafıkların takib ettikleri iki plândan birisi: BENİM HAYSİYETİMİ KIRMAK İLE GÜYA NURLARIN KIYMETİ DÜŞECEK.İkincisi: NUR ŞAKİRDLERİNE TELAŞ VE FÜ̈TUR (GEVŞEKLİK) VERMEKLE NURLARIN İNTİŞARINA (DAĞILMASINA) MANİ OLUNACAK. HİÇ KORKMAYINIZ. MİLYONLAR KAHRAMAN BASLAR FEDA OLDUKLARI BİR KUDSÎ HAKİKATA BİZİM GİBİ BAZI BÎÇARELERİN BAŞLARI DA FEDA OLSUN.  Şualar, sf. 436

 

Sual : Kafirlerin kötülenmesi) hakkında yalnız iki ayetle yetinilmiştir. On iki ayetin özetiyle münafıklar hakkında yapılan sözü uzatma neye binaendir?
Cevap : Münafıklar hakkında sözün uzatılması, yani uzatmayı icap ettiren birkaç ince mana vardır:
Birincisi: DÜŞMAN MEÇHUL OLDUĞU ZAMAN DAHA ZARARLI OLUR. KANDIRICI OLURSA DAHA HABİS OLUR. ALDATICI OLURSA, FESADI DAHA ŞİDDETLİ OLUR. İÇERİDE OLURSA, ZARARI DAHA AZİM OLUR. ÇÜNKÜ; DAHİLİ DÜŞMAN KUVVETİ DAĞITIR, CESARETİ AZALTIR. HARİCİ DÜŞMAN İSE, BİLAKİS, ASABİYETİ ŞİDDETLENDİRİR, SAĞLAMLIĞI ARTTIRIR. MÜNAFIĞIN CİNAYET GİBİ OLAN SUÇU, İSLAM ÜZERİNE PEK BÜYÜKTÜR. İSLAM ALEMİNİ ZELZELEYE MARUZ BIRAKAN MÜNAFIKLIKTIR. BUNUN İÇİNDİR Kİ, ŞANI PEK BÜYÜK KURAN, MÜNAFIKLARI FAZLACA AYIPLAMIŞ VE ÇİRKİN BULMUŞTUR.

.... Üçüncüsü: İNCE ALAY, DÜZEN, İKİYÜZLÜLÜK, HİLE, YALAN, RİYA GİBİ KÖTÜ AHLAKLAR MÜNAFIKTA VAR. KAFİRDE O DERECEDE YOKTUR. Bu cihetten münafıklar hakkında sözü uzatma yapılmıştır.
Dördüncüsü: ÇOĞUNLUKLA  MÜNAFIKLAR, ... ŞEYTANİ BİR ZEKA SAHİPLERİ OLUP, DAHA HİLEKAR, DAHA OYUNCU OLURLAR. ...İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 83, 84


2010-09-24 15:50:13

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top